Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  PENE. 27— “KUA TU AKE NEI AIA KI RUNGA.”

  KUA aruaruia te au mea ravarai no te tiaki i te menema o te Mesia, e kua topiriia atura te ngutupa ki tetai toka maata. Kua tukuia atura te sikilo a te kavamani o Roma ki runga i te vaarua e te toka, e me uri ke ia te toka, ka ngaa taua sikilo ra.IA 163.1

  I takako akera i taua menema ra o te Mesia ko te au vaeau Roma ïa i te tiaki. Kua akakiteia maira kia akara matatio tikai ratou, auraka te kopapa o te Mesia kia ori ia. Tera te angaanga a tetai pae, e ori na mua i te ngutupa o te menema, e ko tetai pae te akāngaroi maira ïa i vaitata’o ia ratou ra.IA 163.2

  Tei taua menema katoa ra tetai urupu tiaki. Tei reira oki te au angela o te rangi. E naringa i rave ua mai tetai angela okotai i tona mana, ka rauka rava iaia teianei ra ututua vaeau tiaki i te ta kia mate rava.IA 163.3

  Kua ope akera te po mua o te ebedoma, mei te apinga totoro marie ra, e kua tae akera ki te ora poiri maata o taua po ra, koiá oki te tuatau i mua’o i te veeanga o te ao.IA 163.4

  Kua akaungaia maira tetai angela mana maata mei runga mai i te rangi. Mei te uira ra tona mata, e mei te kiona ra tona kakau. Kua vee aere akera aia i te ina poiri mei tona arataa, e marama pu ua akera te rangi katoatoa i tona ra kakā.IA 163.5

  Ara mai ra teia au vaeau e moe nei, e tu vave ua akera ki runga. I roto i te mataku maata e te umere, te akara akera ratou i te rangi i te akatuera anga ïa, e teia apinga kakā maata e vaitata aere mai nei kia ratou ra.IA 163.6

  Te aere maira teianei ra apinga mana maata mei tetai ao ke mai ra, te ngaueue nei te enua. E aereanga mai tona e kave mai i tetai karere mataora maata, e no te viviki e te mana maata i tona ra aereanga mai, ngaruerue iora to te ao katoa iaia. Topa iora te au vaeau e te au rangatira vaeau ki te one mei te tangata mate ra te tu.IA 165.1

  Tei reira katoa oki tetai tiaki, te tiaki katoa ra i te menema o te Mesia. Tei reira oki te au angela a Satani. No te mea, i inga te Tamaiti a te Atua i roto i te mate, kua karanga akera ratou e na ratou te kopapa o te Mesia, i te mea, te vai ra te atu o te mate, e ko ïa te tutara ki runga’o i te mate—koia oki ko Satani.IA 165.2

  I aere katoa mai oki te au angela a te enemi ki te tiaki i te kopapa o te Mesia, auraka rava kia kiritiia mei to ratou ía rima. Ma te aere mai ra teia angela mana maata i te akaungaia mai mei te terono o te Atua, oro atura ratou i te mataku maata.IA 165.3

  Mou iora taua angela ra i taua toka maata i tukuia ra ei popani i te ngutupa, takauri ke atu ra, mei te mea ra e, e mea toka kirikiri ua nei. E kapiki atura aia ma te reo maata, e ngaueue iora te enua i tona kapikianga atu:—IA 165.4

  “ E Iesu, te Tamaiti a te Atua, tu mai, te kapiki atu nei to Metua ia Koe! ”IA 165.5

  E tu maira Aia, tei re ana Iaia ra te mana o te mate ma to te vaarua, e i runga’o i taua menema i ngaangaa ra te kapiki mai nei Aia, “ Ko au te tu akaou anga, e te ora.” Piko iora te nuku angela katoatoa i te akamori atu Iaia, i te Akaora, e kua imene kapiki atura Iaia, na roto i te reo imene akapaapaa.IA 165.6

  Aere mairā Iesu, mei te aere a te toa tamaki ra te tu. I tona aereanga mai, takauriuri akera te enua, koraparapa maira te uira, e aru maira te mangungu.IA 165.7

  E ngaueue enua oki te akairo i Tona mateanga, e e nga- ueue enua oki te akairo i Tona tu akaou anga mai. Riri kino rava iora a Satani i tona au angela i te atianga i te aereanga mai i te angela mei runga mai i te rangi. Kua Manakonako akera aia, e kare rava e ora akaou mai a Iesu e ka puapinga kore ua te akono- anga i akonoia ei tiki i te ora no te ta-ngata. I tona kiteanga atura i te Mesia I te tu akaou-anga mai mei te vaarua, ma te re i te taoi-anga mai, kore akera tana au mana-konako anga e tana akakoroanga. Ko to Satani kiteanga ïa, e ka opengaia tona basileia, e tera te openga iaia, ka akakinoia e ka takore ravaia.IA 166.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents