Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  PENE. 6—Te Au Rā Taitaia

  MANGANUI te au ture a te aronga orometua Ngati Iuda i tuku no te tangata, ma te umuumu i te tangata kia rave i tetai au mea i kore i akakiteia mai e te Atua. Kua apii katoaia te tamariki kia āriki e kia tamou i taua au ture ra. Kare ra a Iesu i tamou i ta te au rabi i apii ki te tangata. Kare katoa Aia i tuatua akaapa ia ratou, inara kua tatau Aia i te au Tuatua-i-tataia, ma te akamoraro Aia ki te au ture a te Atua. E manganui te au taime i tamakiia mai ei Aia, no te mea, kare Aia i rave katoa mei ta tetai aronga ke ra. Inara kua akakite atura Aia mei roto i te Tuatua Tapu i tei tika tikai kia rave.IA 35.1

  E aruaru anga maata na Iesu te akamataora atu ia etai ke ra. No Tona tu maru e te takinga meitaki, kua manako te au rabi e ka rauka ia ratou a Iesu i te apii kia rave katoa i te au mea i raveia e ratou ra. Kare rava ra i rauka. Kia maroia maira Aia kia rave e kia āriki i taua au ture ra, kua ui atu Aia e te peea mai ra ta te Tuatua Tapu apiianga mai. E ko tei akakiteia mai i roto i reira ko Tana ia e rave.IA 35.2

  Ei reira te au rabi e riri ei Kiaia. Kua kite oki ratou e, kare ua ta ratou au ture i tuku i aite ki tei akakiteia mai i roto i te Tuatua Tapu, i makitakita ra ratou ia Iesu i te kore e kauraro ki ta ratou. Apai atura ratou i te tuatua akaapa Nona ki ‘Ona metua. Kua manako oki a Iosepha raua ko Maria e e au tangata meitaki te au rabi, e kua akaapa akera raua ia Iesu, ma te akakoromaki ua mai Aia i taua au mea mamae ra.IA 35.3

  Kua taokotai akera te au tuakana o Iesu ki te au rabi. Kua karanga maira taua au tuakana ra e, e tau tikai te tuatua a te au rabi kia akonoia mei ta te Atua katoa ra. Kua tamaki ratou ia Iesu, ma te karanga e kua akariro Aia Iaia uaorai e ko tei maata’oo ïa ki runga’o i te au tutara o te enua.IA 35.4

  Kua manako te au rabi e e meitaki ake ratou i te tangata, e kare atu ra ratou i kapipiti aere ki te au tangata ua nei. Ko te putaua e te kite kore ra e mea viivii roa ïa na ratou. Koia katoa te maki ma tei matiroeroe, kare ua ratou i aruaru e i akapumaana atu.IA 36.1

  Kua aruaru aroa ra a Iesu i te au tu tangata ravarai. Ko te au tangata matiroeroe i aravei atu Aia, kua kimi Aia i te au ravenga e rauka’i Iaia te tauturu atu ïa ratou. Kare ua Ana moni e oatu ei na ratou, e kua takore akera Aia i Tana kai, kia tae ei Aia i te oatu tauturu kia ratou. Kia tuatua riri akera Tona au tuakana ki tei putaua ra, ka aere a Iesu ki taua aronga ra, ka tuatua akapumaana atu kia ratou ma te reo maru. Ko tei pongi ra ma te kaki vai, ka apai mai Aia i te kapu vai ka oatu kia inu, e i tetai tuatau ko te kai i akono ia Nana, ka oake Aia na ratou.IA 36.2

  Riro atu te reira au mea ei akakino i te ngakau o Tona au tuakana. Kua tamata ratou i te tuatua kino ma te akamataku mai Iaia, kare rava ra Aia i akamutu, rave ua atu rai Aia, mei ta te Atua i akakite mai.IA 36.3

  E manganui te au timataanga ma te au mamae i kite a Iesu. Te tiaki ua ra a Satani i roto i te au tuatau ravarai kia re Iaia. Naringa i rauka a Iesu i te arataki kia tuatua mai i tetai tuatua kino okotai e kia rave mai i tetai mea tau kore okotai, ma te tuatua koumuumu ra, kare rai Aia e riro ei Akaora no tatou, e ka topa to te ao katoa ki te mate mutukore. Kua kite oki a Satani i te reira, e no reira aia i umuumu maro ei kia rave a Iesu i te ara. Kua takakoia a Iesu e te au angela i te au tuatau ravarai, kua riro ra Tona oraanga ei tamakianga ua rai ki te mana o te rave ara. Kare rava tatou e aravei i te au timataanga mei Tana i kite.IA 36.4

  Tera Tana tuatua ki te au timata anga ravarai, “Kua oti oki i te tataia.” Ko te au mea kino i rave ‘Ona tuakana, kare ua Aia i riri atu, kua akakite atura Aia kia ratou i ta te Atua i akakite mai.IA 37.1

  E oire kino katoa oki a Nazareta, e oire tangata rave ara, e kua umuumu mai ra te tamariki ma te mapu kia aru katoa a Iesu i ta ratou au akonoanga tau kore e te viivii. E tamaiti meitaki oki Aia e te mataora, e kua anoano mai ra ratou Iaia. Kua riro ra Tona tu piri Atua ei makitakita anga no ratou. E kia kore akera Aia e piri atu ki ta ratou au peu tau kore, te amuamu mai ra ratou Iaia ma te karanga mai, ” ae, e tera ake mataku ua e” Kua manganui oki ta ratou avirianga mai Iaia, e kua engu tetai pae i te makitakita i Tona tu aruaru tikai i te au mea rikiriki ua nei kia tae tikai ma te apa kore. Tera ua Tana tuatua okotai kia ratou, Kua oti oki i te tataia, “ Ko te mataku i te Atu ra, ko te pakari ïa, e te akaruke i te kino ra, ko te kite ïa.” 1Iobu, 28:28.IA 37.2

  Kare ua a Iesu i taumaro ua atu i Tona ra tika kia rave ia Kiaia. E kia rave kinoia mai ra Aia, kua akakoromaki marie iora Aia. No Tona tu rave ua i te angaanga ma te taitoito kore, kua taomi tau kore ia mai ra Aia ki te angaanga. Kare Aia i taitaia i te mea kua kite Aia e te mareka mai ra te Atua Iaia.IA 38.1

  Tera te au tuatau mataora rava Iaia ko te noo ko Ia anake, ma te akara ki te au angaanga a Tona Metua i te rangi, ma te pure atu Aia ki te Atua. Kia oti Tana angaanga, e mea anoano maata Nana te aere ki roto i te ngangaere, ma te kimi manako Nona i roto i te au pae maunga, ma te pure atu ki te Atua i runga i te au maunga ra, e kore ki roto i te au ngai vaorakau.IA 38.2

  Ka akarongo Aia i te tangitangi a te manu i to ratou akapaapaa atu i te Atua, e kua kapiti katoa atura Tona reo ki te imene ma te akapaapaa e te akameitaki atu ia Iehova. Kia kake maira te ata-ao ka kiteia Aia ki roto i tetai mea ngai tangata kore ko Ïa anake, te kimi ra Tona manako i te Atua, e te tatau ra i te Tuatua Tapu, e kore tei te pure Aia. Mei tei reira au tuatau au maru ki Tona vaerua, oki atu ra Aia ki te kainga ki te rave i Tana au angaanga, ma te akaari i te tu akakoromaki kia ratou i te kainga i Tana raveanga i Tana pae angaanga.IA 38.3

  Ki te au ngai ravarai i aereia e Ïa, mei te mea ra e tei reira katoa te au angela. Ko te pumaana o Tona ra tu oraanga tapu e te ara kore, kua kite te katoatoa anga i te tangata. I Tona rave kore i te ara e te viivii kore, kua ori akera Aia na ropu i te aronga makokore, e te au tangata tuatua kino, ma te aroa kore; e ki ropu katoa i te aronga tata ra, kare oki ratou i te au tangata tiratiratu, e na ropu i te aronga kona kava e te koka ua ra, kua aere katoa Aia na roto i te Samaria tu pikipikikaa, na roto i te au vaeau etene ra, e na roto i te au kainga o te tangata rave angaanga ra. Kua tuatua atu Aia i te tuatua akapumaana ki teia e ki tetai ngai atu, kua tuatua atura Aia i te tuatua akamataora ki tetai, e kia kite Aia i te tangata roiroi i te apai apinga, kua aere atura Aia kua tauturu i tana apai anga. E kia akakite mai ra i to ratou mamae ngakau, kua akakite atura Aia i Tana i kite ki roto i te au apinga i angaia e te Atua, e kua tuatua atura Aia I te aroa o te Atua ma Tona takinga meitaki.IA 38.4

  Kua apii atura Aia ia ratou kia akono i ta ratou au taleni e e apinga meitaki, ma te akakite atu e me rave tikai ratou i taua au taleni ra ma te tuku ki tei tau tikai, ka apinga maata ravaia ratou a muringa’o ki te apinga ope kore ra. Kua apii iora Aia ki Tona tika’oo ei tu e e mea apinga maata te au miniti o te ora anga nei, e kia tuku tika iai te reira ki tetai angaanga tau meitaki tikai. Kare rava Aia i kopae ke ua atu i te tangata mei te apinga puapinga kore ra, kua aruaru ra Aia i te akamaroiroe atu i te katoa ua anga. Kua akakite atura Aia kia ratou e te anoano mai ra te Atua ia ratou ei au tamariki Nana; e ka rauka katoa ia ratou te aruaru te tu o te Atua.IA 39.1

  Koia atu ra na rota i te rave maru, kua rave a Iesu mei Tona tamariki anga mai rai i te rave i te angaanga e meitaki ei tetai ke atu. Ko tei reira angaanga kare rava i rauka i Tona au tuakana i te akakore, e kare katoa i rauka i te au rabi Aia i te akakore i te rave i taua angaanga. Kua aruaru atura Aia kia tae tikai Tona oraanga ki tei akakoroia: koia oki, kia riro Aia ei marama no te ao katoa.IA 40.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents