Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  PENE. 2—TE APAIANGA Ki ROTO I TE IERO.

  PUKE tangata Ngati luda a Iosepha raua ko Maria, e kua aru katoa raua i te au akonoanga tupuna a te enua. Kia ono akera ebedoma mei to Iesu anauanga, kua apai maira raua i te tamaiti ki mua i te Atua i roto i te iero i Ierusalema. E akatae teia i te ture i tukuia e te Atua ki runga i to Iseraela, e e akakite anga teia e ka akamoraro katoa a Iesu i roto i te au mea ravarai. Kua apii mai ra te Tamaiti tikai a te Atua, te Ariki o te Rangi, ki Tana tu i rave, kia akamoraro katoa oki tatou.IA 13.1

  Ko te tama anau mua ua te ka apaiia ki roto i te iero mei teia te tu. Tera te mea i raveia’i teia akonoanga nei, i raveia ei akamaara anga i tei tupu i muatangana i te tuatau o te ai tupuna.IA 13.2

  I te tuatau ka noo tavini ei te tamariki o Iseraela ki Aiphiti, kua akaunga akera te Atua ia Mose kia tiki ia ratou kia akamatara mai. Kua akaunga atura te Atua ia Mose kia aere ki te Ariki o Aiphiti, kia Pharao, e kia tuatua atu, “Te na ko mai rā Iehova, e tamaiti naku Iseraela, ko taku ïa tama mua: Teia taku tuatua kia koe, e tuku mai koe i taku tamaiti, kia akamori mai aia iaku: kia kore ra koe e tuku mai iaia, i na, ka tamate roa au i taau tamaiti, i taau tama mua ra.” 1Exo. 4:22,23.IA 13.3

  Kua apai atu ra a Mose i taua tuatua ki te Ariki kia Pharao. E kua karanga mai ra a Pharao, “ Koai a Iehova, ka akarongo atu ei au i tona reo ka tuku atu ei ia Iseraela? Kare au i kite ia Iehova, kare oki au e tuku ia Iseraela.” 2Exo. 5:2.IA 13.4

  I muri maira kua tuku mai a Iehova i te au mate kino ki runga i to Aiphiti. E te openga i taua au mate ra, ko te mate o te tama mua i roto i te au ngutuare, mei te tama mua a te ariki e tae ua atu ki te tama mua a te aronga tavini ra.IA 13.5

  Kua karanga mai ra te Atua kia Mose e rave te au ngutuare i roto i to te Ngati Iseraela e tā i tetai punua mamoe, takitai mamoe i te au ngutuare, e ka rave ratou í te toto ka pîpî ki runga i nga kopa ngutupa i to ratou au are. E akairo teia kia kore ei te angela o te mate e tomo ki roto i te au ngutuare o te Iseraela, e kia ta ua’i i to Aiphiti ngakau nengonengo ma te takinga-kino.IA 14.1

  Ko taua toto nei o te “pasa” e akakiteanga ïa ki te Ngati-Iuda i te toto o te Mesia. I te mea te vai ra te tuatau e oronga mai ei te Atua i Tana Tama akaperepere kia taia ïa, mei te punua mamoe katoa i taia ia ra, kia ora te akarongo iaia mei te mate mutu kore ra. Ko te Mesia oki ta tatou pasa. 11 Kori. 5: 7. Na Tona toto, i roto i te akarongo, ka ora’i tatou. 2Ephe. 1: 7.IA 14.2

  E koia atura, kia apai mai to Iseraela i ta ratou au tama mua ki roto i te iero, ka maara ia ratou te au tamariki i akaoraia mei te au mate i tukuia e Iehova ki runga i to Aiphiti, ma te riro ïa ei akamanakoanga na ratou i te ravenga e ora’i te katoatoa mei te rave ara e te mate mutu kore ra.IA 14.3

  Kia apaiia maira taua tamaiti nei ki roto i te iero kua rave mai ra te taunga ki roto i ‘ona ra rima e kua tāki ake ra ki mua i te atarau. Ko te akatapu anga teia i taua tamaiti ra ki te Atua. E kia akaokiia atura ki te metua vaine, kua tataiaia te ingoa ki roto i te buka, ki te ngai tata anga i te au tama mua i to Iseraela. Koia katoa te katoa anga i te ka akaoraia ki te toto o Iesu, ka tata katoaia to ratou au ingoa ki roto i te buka o te ora.IA 14.4

  Kua taoi mairā Iosepha raua ko Maria ia Iesu ki te taunga mei ta te ture i akakite mai. Te apai katoa mai ra oki te au metua i ta ratou au tamariki i roto i te au rā ua nei, e kia tae maira kia Iosepha raua ko Maria, kare ua te taunga i kite i tetai mea tuke ua atu ia raua. E puke tangata rave angaanga ua nei rai raua. E i teia tamaiti nei ia Iesu, te ra ua ta te taunga i kite, e tamaiti anau ou ua e te paruparu. Kare rava te taunga i manako e te mou ra aia ki roto i ‘ona rima i te Akaora o teia nei ao, e te Taunga Maata o te iero i te rangi ra. Naringa rai i akamoraro te taunga ki te tuatua na te Atua, mei tei tau tikai oki kia rave aia, ka kite tika rai aia, i te mea ka apii ia mai aia e te Atua ki taua au mea nei.IA 14.5

  I taua tuatau katoa ra oki, te noo ra toko rua puke tavini tikai o te Atua i roto i te iero, koia ko Simeona raua ko Ana. Kua ruaineia raua katoa ki roto i te angaanga a te Atua, e kua akakite atura te Atua i te au mea kia raua, kare i tau kia akakiteia ki te aronga taunga ngakau nengonengo ma te noinoi.IA 15.1

  Kua tukuia mai kia Simeona te tuatua, e kare aia e mate, mari ra kia kite tikai aia i te Akaora e tika’i. E i tona kiteanga ia Iesu ki roto i te iero, kua kite aia, e ko Ïa teia i akakiteia mai nei. I vai i runga i te mata o Iesu te marama teatea maru mei te rangi mai, e kua rave maira Simeona i te tamaiti ki roto i ‘ona rima, e kua akameitaki atura i te Atua, e kua na ko atura :—IA 15.2

  “ E taku Atua e, e tuku koe i toou tavini i teianei ma te au, kua tau oki i taau tuatua; kau kite ake nei oki toku mata i te Ora naau, i akonoia e koe ki mua i te mata o te tangata katoa nei; ei turama, ei akamarama mai i te au etene, e ei kakā oki no toou iti tangata no Iseraela.” 1Luka 2: 29-32IA 15.3

  E ko Ana ïa, te vaine peroveta ra, “e koia i tomo mai ki roto i reira, akapaapaa atura i te Atu, e kua tuatua iora aia i te aronga katoa i tapapa i te ora i Ierusalema ra.” 2Luka 2: 38.IA 15.4

  E koia atura, ko te aronga tangata ngakau taakaaka ta te Atua ka rave ei au kite Nona. Ko te aronga mamaata manakoia e teia nei ao, i tetal au tuatau ko te ka kopae keia atu ïa. E manganui te tangata i aite ki te au taunga ma te au tutara Ngati luda. E mea umuumuanga maata na ratou te rave i ta ratou uaorai au angaanga ma te au mea e riro ei akameitaki ia ratou uaorai, kare rava ra o ratou manako anga i te rave i te angaanga na te Atua ma te akakakā atu ia Iehova. No te reira tu, kare atura Aia i rave ia ratou ei akakite atu ki tetai ke ra i Tona aroa ma Tona takinga meitaki.IA 15.5

  Kua akamaara iora a Maria, te metua vaine o Iesu, e akaeatu ake ra i roto i tona ngakau te au tuatua totou a Simeona. E kia akara iora aia ki te tamaiti i runga iaia, oki ake ra aia akamaara i te tuatua a te au tiaki anana mamoe i Betelehema, e kua kí iora tona ngakau i te au manako rekareka e te akameitaki. Riro mai ra te au tuatua a Simeona ei akamaara ki tona ngakau i te tuatua totou a te peroveta ra a Isaia. Kua kite ake ra aia e no Iesu teia nei au tuatuaIA 16.1

  “Te aronga i aere ua na te poiri ra, kua akara ïa i te mārama maata: te aronga i noo ki te ngai maru-mate kua itiia ratou e te mārama. . . . Kua anau mai oki tetai tama na tatou, kua orongaia mai tetai tamaroa na tatou: ei runga i tona ra pakuivi te au vai ei: e tapaia tona ingoa ia Umere, Tumu korero, te Atua Mana, te Metua no te tuatua mutu kore, te Ariki no te Au.” 1Isa. 9: 1, 5.IA 16.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents