Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  PENE 23— TE TUKUANGA PILATO IA IESU NO TE MTAE.

  TE okianga mai o te Ngati Iuda mei ko mai ia Heroda, ma te taoi mai ia Iesu, kare rava o Pilato mareka anga, e kua ui atura aia kia ratou, ka peea au i tena tangata. Kua karanga atura aia, e kua kimi ana aia i te apa o Iesu e kare ua e ara i kiteia a ïa. Kua karanga katoa atura Aia, e i apai mai ana ratou i te au akaapa anga no te Mesia, kare ua ra e apa okotai i rauka ia ratou i te akataka tikai.IA 141.1

  E tera tetai, kua apai katoa ratou Iaia ki mua ia Heroda, e Ngati Iuda katoa oki aia, e kare ua e apa i kiteia e ia Kiaia ra, e tau no te utunga mate. E ei akamarie i teia aronga tangata akaapa nei ia Iesu, kua karanga atura aia :—IA 141.2

  “E teianei e papa au Iaia, ka tuku ua atu ei.” 1Luka 23 : 16.IA 141.3

  Ko to Pilato akataka anga ïa i tona paruka ua. Kua akakite akera oki aia, e e tangata ara kore ua a Iesu; eaa ua akera oki aia ka papa atu ei Iaia ? E tukuanga teia nana ki te rave i tei tau kore. E kare rava oki i ngaropoina i te Ngati Iuda i muri mai. Kua rauka ia ratou i teia nei te mouranga okotai no te maro i ta ratou i anoano kia raveia kia Iesu.IA 141.4

  Kua vaa mamaata maira te tangata tini kia taiaia ta ratou tangata tapeka.IA 141.5

  Te kimi ra a Pilato i tana ka rave, i apaiia mai ei tetai leta kiaia mei ko mai i tana vaine, e tera te tuatua i roto:—IA 141.6

  “ Auraka koe e rave atu i tenana tangata ara kore: e tumatetenga maata toku i te moemoea io ia i na ko nei.” 1Mata. 27 : 19.IA 142.1

  Purau tea akerā Pilato i tona akara anga i taua leta ra; i te akaraanga mai o te tangata i tona tu ekoko, kua maata mai ra ta ratou t ', arapurapu mai.IA 142.2

  Kua kite a Pilato e tau kia rave tika iai tetai arataa. Tera oki te akonoanga i te tuatau kai i te oroa pasa ra, e tuku i tetai tangata i tapekaia no te rave ara, ko tei tika i te enua kia akamataraia atu. Kua rauka ua ake nei i te au vaeau Roma tetai tangata keia maata, ko Baraba te ingoa. E tangata viivii maata ua atura e e ta tangata oki aia. Kua karanga atura Pilato ki te tangata tini:—IA 142.3

  “ Koai taku e tuku atu ia kotou ? ko Baraba aina ? e ko Iesu aina, ko tei karangaia i te Mesia ? ” 2Mata. 27 : 17.IA 142.4

  Kua karanga atura ratou kiaia, ” E akaruke atu koe i tena, ko Baraba taau e tuku mai.” 3Luka 23 : 18.IA 142.5

  Muteki akerā Pilato i tona poitirere ua, ma te ngakau taitaia. I tona tukuanga ke atu i te tika, ma te ui atu ki te tangata i tei tau kia rave kia tae ei to ratou anoano, kua kore akera ona mana ki runga i teia nei ututua tangata, e kua topa atura tona teitei. Riro ua atura aia ei apinga puapinga kore ua ki roto i te rima o teia nei aronga tangata, ma te rauka ngoie ua ia ratou i te akaue aere iaia. Rauka ua maira aia i te akaue kia rave i ta ratou i anoano. Kua ui “atura aia kia ratou:—IA 142.6

  “ Akapeea atu au ia Iesu, ko tei karangaia i te Mesia nei ? ”IA 142.7

  Kua kapiki tai atura ratou, “Kia akasatauro ïa.”IA 142.8

  “ Kua na ko mai ra te tutara, ” Eaa oki Tana ara i rave ? ”IA 142.9

  “ Kua maata ua atura to ratou kapiki, na ko atura, Kia akasatauro ia Aia.”IA 142.10

  Ma te rongo atu a Pilato i teia nei kapikianga mai na ratou, teatea atu ra tona mata i te mataku. Kare rava aia i manako e ka tae rava ki reira. Kua tuatua e kua tuatua ua atura aia kia ratou e kare ua e ara i kiteia e ïa kia Iesu, ma te maro mai rai teia nei aronga tangata e kia tuku tika iai aia ki teianei mate rikarika nei. Kua ui akaou atura aia :—IA 142.11

  “ Eaa oki tana ara i rave ? ”IA 143.1

  Oki akaou maira ta ratou kapiki maata, Kia akasatauroia Aia, kia akasatauroia Aia!”IA 143.2

  Kua rave akaou maira a Pilato i te ravenga ei tiki ua atu ana i to ratou ra tangi. Koia, kua raveia mai ra a Iesu, te paruparu ua ra Aia i te mamae i te takingakinoia, e kua papa ia atura ki mua i teianei ra aronga tangata.IA 143.3

  “ Kua akaei atura te au vaeau Iaia i te rakau taratara, ta ratou i atu ra, e kua akakakau atura oki Iaia i te kakau muramura, e kua karanga atu ra, Kia ora ana, e te Ariki o te Ngati Iuda! e kua moto atura oki i Tona mata.” 1loa. 19 : 2, 3.IA 143.4

  Kua tutua atura ratou Iaia i te uavare, e kua kiritiia akera e tetai te rakau i tukuia atu ki roto i Tona rima, e kua papa iora ki runga i te pare taratara i runga’o i tona mimiti ra, e ta’e iora te toto i te tu tu o te tara rakau, na runga atura i Tona mata e ta’e atura na runga i Tona uruuru vaa.IA 143.5

  Na Satani i arataki te aronga vaeau kia takingakino pera ia Iesu. Ko tana ia umuumuanga e kia oki maira Aia e kia anga mai ma te pau i te kino ki te kino, e kore ra, kia rave kino ua atu rai Iaia, kia kimi ake ei i te ravenga e matara atu ei Aia, mei ta ratou ra takingakino, e i te pera anga kia pueu rikiriki ei te mataara i akonoia ei ora no te tangata.IA 143.6

  Okotai ua maira apa meangiti ki runga Iaia, i roto i teianei ra timataanga rikarika, e kua riro te Punua mamoe a te Atua ei atinga tau kore, e kare rava e akaora anga tangata e rauka.IA 143.7

  Aia—i tutara nei i to te rangi katoatoa, Aia—e rauka ua nei Iaia kia kapiki i te manotini ua atu o te au angela kia aere mai kia tauturu Iaia, e rauka oki i tetai angela okotai teia nei ututua tangata i te akapueu ke ke, Aia—e rauka ua nei Iaia te ta taua aronga e takingakino mai nei Iaia i roto i Tona mana Atua,— Kua tuku ua ra Aia Iaia uaorai ma te muteki ua, kia rave kinoia e kia akavaavaaia mai ki te au tu kino ravarai e rauka i te tangata i te akamanako.IA 143.8

  Ma te riro teianei ra au ravenga i raveia e teianei ra au tangata ei taakaaka rava ia ratou ki raro ake i te tu 0 te tangata e ei akaaite ki te tutu o Satani, riro aere atura Aia i roto i Tona akakoromaki e te maru, kia maata’oo ki runga’o i te tu kopapa tangata, e kua riro ïa ei akairo i Tona pirianga Tamaiti ki te Atua.IA 144.1

  Kua aue rava te ngakau o Pilato, i tona akara anga I te tu maru o Iesu, ma te akakoromaki. Kua karanga atura aia kia taoi ia mai a Baraba e kua kave akera aia i aua nga tangata tapeka kia tu ki te ngai okotai. E kua tuatua maira a Pilato kia ratou ma te tou kia Iesu, ” Ka akara mai ana i taua tangata nei.” ” I arataki mai nei Iaia kia kotou nei, kia kite kotou e, kare ua ‘Ona e kino i kitea e au.”IA 144.2

  Tera, te tu ua ra te Tamaiti a te Atua, kua akakakauia ki te kakau akavaavaa mai a ratou Iaia, e tei runga i tona mimiti te pare rakau tara tara. Kua kiriti ia Tona kakau e tae rava atu ki tona taukupu, e tera tei runga i Tona mokotua te ira ira o te uepu i Tona papaia anga, e te ta’e ua ra te toto mei taua au puta ra. Kua avaava rava akera Tona mata i te toto, e te kiteaia ra ki runga i Tona mata te au akairo o te paruparu ma te ravenga kore i ta ratou takingakino anga Iaia, e te mamae katoa oki, vai rai te reira, kare rava e tuatau ke atu i manea maata’i Tona mata, mei teia nei ra tuatau. Tei runga i Tona mata, te akakiteanga i Tona tu maru, ma te tuku ua ki ta ratou ka rave Kiaia, ma te tangi maata ki teia aronga takinga kino mai nei Iaia.IA 144.3

  E tu ke ua rai te mata o teianei ra tangata keia i Tona pae. Te taka ua ra a Baraba e e tangata keia e te tā tangata, ki te tu i tona mata.IA 145.1

  I roto i teianei ra aronga tangata matakitaki te vai ra tetai pae te tangi ua maira kia Iesu. Te kite ua ra te au kau taunga ma te au tutara, e kua tika ua rai ta Iesu i karanga mai, e e Tamaiti Aia na te Atua. I roto ra i to ratou ngakau marokiakia, kare rava ratou i ariu ua ake ana. Na ratou i arataki teianei urupu tangata e na te aite ua ki te neneva ra te tu, e kua kapiki akaou akera te tangata katoatoa, mei te au tutara, e te au kau taunga i te kapitianga ki teianei ra reo :—IA 145.2

  “ Akasatauroia Aia, akasatauroia Aia ! ”IA 145.3

  Rokoia akera a Pilato e te riri i ta ratou pati maro ua mai kia akasatauroia teia tangata arakore nei, no te tangi kore ma te tau kore katoa i ta ratou patianga, e kua karanga atura aia kia ratou:— -IA 145.4

  “Na kotou uaorai e rave, e akasatauro atu Iaia: kareka au, kare oki au i kite i Tona kino.” 1Ioa. ig : 5, 6.IA 145.5

  Kua kimi tikai a Pilato kia ora rai a Iesu; ma te kapiki mai teia nei aronga Ngati Iuda:—IA 145.6

  “ Kia tuku koe i tenana tangata, kare koe i to Kaisara: ko tei tuatua e ko ïa uaorai te ariki ra, kua patoi atu ia Kaisara.” 2Ioa. 19 : 12.IA 145.7

  E mea ngai mataku teia na Pilato. I te mea, te tarotokaka ua mai ra te Au o Roma iaia, e kua kite aia me apaina teianei ra tuatua kia ratou ko tona kiritiia rai ia mei tona taoonga.IA 145.8

  “ E kite akera Pilato, kare e tupu tana, i te mea kua maata ua to ratou maro, kua rave iora i te vai, kua orei iora i tona rima ki mua’o i taua aronga maata ra, na ko mai ra:—IA 145.9

  “Kare aku ara i te toto o teianei tangata tuatua-tika: ei ia kotou te reira.” 3Mata. 27 : 24.IA 145.10

  Kimi ua atu rai a Pilato i tana ravenga ei akamatara iaia uaorai mei te tuku i te tikaanga o te utunga ki runga ia Iesu, kare rava ra i rauka iaia. Naringa aia i rave rai i mua aerenga, ma te rave i ta tona manako i akakite mai e ko tei tika ïa, kare rava tona manako e riro e na teia tangata tini nei e akaue aere ki ta ratou i anoano; e kare ratou i reira e akakite mai i tei tau kia rave aia. Na tona tu ekoko ma te rave taere i kino ei aia.IA 145.11

  Kua kite aia e kare ua e rauka iaia te akaora mai a Iesu, ma te tāpu katoa mai oki i tona taoonga. Kare atura i tika iaia kia ngere aia mei tona taoonga o teianei ra ao, tika atura iaia kia oronga i teia tangata ara kore ua nei no te mate. Akatika atura aia ki ta teia urupu tangata i pati mai, kia papa akaou akera aia ia Iesu, e tuku atura Iaia kia akasatauroia.IA 146.1

  E manganui te ta-ngata i aite ki teianei ra kavana Roma, i te kopae ke atu i te tika ma te au mea tiratiratu, ei akakore atu ana i te au mea i viniviniia. Okotai ua mataara i ta te ngakau anoano tika i akakite mai, e ta tei tau katoa kia rave i taua tika ra, e mataara ke ra ta te ngakau noinoi meitaki nona uaorai, i akakite mai. I maata te koko i te tai ki te mea tau kore, e ko tei mou rima ki te rave i tei kore ua i tika ko te ka panu aere atu ïa e na te riro rava atu ki te ngai poiri patapatatue o te rave ara.IA 146.2

  Kare ua e meitaki i rauka mai no Pilato i tana kopaeanga atu i te tika. Ko taua apinga i mataku maataia ra e ïa, i tupu rai kiaia i muri mai. Kua kiritiia akera tona au taoonga mei iaia, e kua tiriia maira aia mei runga mai i tona ra taoonga teitei, e i roto i tona mamae ngakau ma te akama i tona taakaaka anga ia, kare atura i roaia i muri mai i te akasatauro angaia o te Mesia, akanonoa atura aia. Ko te tu katoa ïa i te aronga i moumou rima ki te rave ara, e au mamae e te mate te ka riro mai. ” E ana rai te tangata i te arataa e, e mea tika i tona ra manako; ko te openga ra o taua arataa ra, ko te mate ïa.” 1Mase. 14 : 12.IA 147.1

  I to Pilato karanga anga mai e kare ana e ara ki te toto o te Mesia, kua kapiki ua maira a Kaiapha, ” Ei runga’o ia matou tona toto, e ei runga’o i ta matou tamariki.” 2Mata. 27 : 25.IA 147.2

  Rave maira te katoatoa anga o te tangata, mei te au kau taunga katoa i te kapiki anga i teianei au tuatua rikarika.IA 147.3

  Aue te rikarika i teia nei mate i tukuia nei e ratou ki runga ia ratou uaorai. E mea mataku maata i te tukuanga mai mei tetai uki ki tetai uki i ta ratou ra tamariki.IA 147.4

  Kua akatae tika iai teianei ra mate ki runga ia ratou, i te akakinoanga ia Ierusalema e ā ngauru mataiti i muri mai.IA 147.5

  Kua akatae tika iai ki te tu o ta ratou ra au tamariki e tae ua mai nei ra ki teia tuatau, i te koka aere ua anga i teianei ao, ma te akaviiviiia e te akatinai-mateia ki te au ngai ravarai i aereia e ratou.IA 147.6

  E ka akatae tika ravaia me tae ki te akatae anga openga ra. Kua tu ke ua i reira, “ Ko Iesu nei rai ” te ka aere mai “ma te ai mura ra, i te tukuanga mai i te mate i te aronga kare i kite i te Atua.”IA 147.7

  Ei reira ratou e kapiki ua’i ki te au maunga ma te au mato:—IA 148.1

  “ Ka topa mai ki runga’o ia matou, e uuna ia matou, kia ngaro ke atu, i te mata o tei noo ki runga’o i te terono ra, e te riri o te Punua-mamoe kua tae oki te rā maata no Tona riri.” 1Apo. 6 : 16, 17.IA 148.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents