Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  PENE. 17— GETESEMANE

  TO Iesu nooanga ki teianei ao, e oraanga pure ua rai Tona. E manganui te au ora i ope Iaia i te pure e ko la anake ma te Atua. Ko Tana ïa mea aruaru maata ko te tuku patianga ki mua i Tona Metua i te rangi. Ko te ravenga ïa i rauka mai ei Tona pakari e te kite i roto i te rave anga i Tana angaanga, e ei akapakari mai Iaia, kia kore ei Aia e inga ki te au timata anga mai a Satani.IA 108.1

  Kia oti akera te kai anga i te oroa pasa ra ma Tana au pipi, aere atura Aia ma te au pipi katoa ra ki roto i te aua i Getesemane, e ngai matau Nana i te aere ki te pure. Ma te aere ratou ma te tuatua aere Aia kia ratou, e te apii aere atu ia ratou; kia vaitata atura ki taua aua ra, kua mutu i reira Tana tuatua.IA 108.2

  Mei Tona meangiti anga mai rai, i noo ua ana te Mesia ki mua i te aroaro o Tona Metua. Ko te Vaeruá o te Atua Tona ua rai arataki e Tona tauturu. E kua tuku Aia i te kakā i Tana au angaanga ravarai i rave i teianei ao ki runga i te Metua, e kua karanga akera Aia, “ Kare ua e mea e tika Iaku anake ra kia rave.” 1Ioa. 5 :30.IA 108.3

  Kare rava oki a tatou e rauka i te rave. I roto anake ua i te irinaki ki te Mesia, kia oronga mai i te pakari e rauka mai ei te re ia tatou, ma te rave i Tona anoano ki runga i teianei ao. Kia aite rai to tatou akarongo ki Tona tu akarongo, koia oki mei to te tu tamariki ra, mei Tana katoa i rave i te akarongo atu ki Tona Metua ra. Te na ko mai rā a Iesu, “ I takake kotou iaku ra, kare rava e mea e tika ia kotou.” 2Ioa. 15 : 5.IA 108.4

  Ko te tamata anga akera teia i te po i Tona mamae maata, i to ratou vaitata aere anga atu ki te aua i Gete semane. Mei te mea ra e kua ngaro ke atu Aia mei mua i te aroaro o te Atua, ko Tona ra oki ïa tauturu pakari. Ko Tona ïa kiteanga i te tu o te tangata topiriia mai mei te aroaro o te Atua.IA 108.5

  Ka apai tika a Iesu i te ara a to teianei ao, kare ua e ravenga ke atu e ora ei to te ao. E kia tukuia maira ki runga Iaia, mei te mea ra e kare rava e rauka Iaia i te ap»i. No te viivii maata rava i te ara, kua matakutaku akera Aia, e kare ua paa te Atua e akaperepere akaou mai Iaia.IA 109.1

  I Tona kiteanga i te akaviivii maata a te Atua i te ara, topa maira teianei au tuatua mei Tona vaa, “ Kua pini rava Taku vaerua i te mamae mate maata.”IA 109.2

  Kia vaitata atura ki te ngutupa o taua aua ra, akaruke iora Aia i Tana au pipi, mari, ko Petero ma Iakobo ma Ioane tei aru Iaia. Ko Tona ïa au pipi aru tikai Iaia, e ko ratou te aronga piri vaitata tika mai ki te Mesia. Kare rai i tika Iaia e kia kite ratou toko toru nei i Tona ra mamaeanga. Kua karanga atura Aia kia ratou:—IA 109.3

  “ E noo i ko nei e ara tatou.” 1Mala. 26 : 38.IA 109.4

  Aere atura Aia ki mua iti’o, tipapa iora ki runga i te one. Te kite ra Aia e no te ara i takake ei Aia mei te Metua. Mei te mea ra e e vaarua oonu tei rotopu ia raua ma te Metua, e kia akara Aia mei te mea ra e vaarua aano e te poiri kerekere. e te oonu akatano kore ia, e koiririanu mai ra Aia i te akamanako anga.IA 109.5

  Kare i te mea e te mamae ra te Mesia e no Tana au ara uaorai i rave mari ra te mamae ra Aia. no te au ara a teianei ao. Te kite ra Aia i te kino maata o te Atua ki te ara, ko te tu i Tana i kite, ko ta te aronga rave ara katoa ïa e kite, me tae ki te rā akavaanga maata ra.IA 109.6

  I roto i Tona mamae maata, kua tipapa maata iora Aia ki runga i te one. E mei Tona vaa teianei reo aue maata i te topaanga mai, “ E taku Metua, kia tika, kia apai ke ia teianei kapu Iaku nei: kia tupu ra Toou anoano.” 2Mata. 26 : 39.IA 109.7

  Kua ope akera te ora katoa i to Iesu apai anga i teia-nei mamae, e ko Ïa anake ua ra. E kua aere maira Aia, ma te manako e tei ko paa i Ana pipi tetai tuatua mea ngiti ua ake ei akapumaana mai Iaia. Kare rava ra, i te mea te moe ra ratou. Kare ua e tuatua akapumaana i oatu ia atu i te mea te moe ra ratou. I ara ratou i te reo o Iesu, kare ra ratou i kite meitaki me ko Ïa ainei, e me kore, i te mea kua tu ke ua Tona mata, no te raí mamae Iaia. Kua kapiki atura Aia ia Petero e kua na ko atura:-IA 110.1

  “ E Simona, te moe na koe ? kare e tika kia ara koe i te ora iti okotai ? ”IA 110.2

  I mua’oo i to ratou aere anga mai ki te aua, kua karanga aturā Iesu ki Tana au pipi, “ Ei teianei po e maitu ei kotou katoa iaku nei.” 1Mare. 14 : 27. E kua karanga atu ra ratou Kiaia, e ka aru katoa ratou Iaia e tae ua atu ki te aretapeka anga e ka aru katoa ratou Iaia ki te mate. E kua kapiki atura a Petero, “ Kia maitu te tangata katoa ia koe, kare takiri au nei.” 2Mare. 14 : 29.IA 110.3

  Kua irinaki ra te au pipi ki to ratou uaorai pakari. Kare ua ratou i pati tauturu mei ta te Mesia i apii kia ratou ra. E kia tae ake ra ki te tuatau i anoano mai ei te Mesia ki ta ratou ra tauturu ma ta ratou katoa ra pure, tei ea ake ra ratou. Te moe ra a Petero.IA 110.4

  Te moe katoa ra a Ioane, te pipi akaperepere a Iesu, ko ïa tei moe irinaki atu ana ra ki runga i te Mesia. E riro tika akera te inangaro o Ioane ki tona Pu, ei akaara mai iaia. E tau tika ra tana au pure kia kapiti katoaia atu ki ta tona Akaora akaperepere mai iaia ra i roto i teia tuatau mamae maata Nona. E ope ana i te Mesia tetai au po i te pure i Tana au pipi, e kua itae ki te ao Tana patianga ki te Atua, kia akapakariia mai to ratou ra akarongo, kia kore ei ratou e ngaueue me tae ki te tuatau o to ratou ra timataanga mamae. Kare ra i rauka ia ratou te ara kapiti ma Ia, kia okotai ua ake nei ora.IA 110.5

  Naringa i ui atu a Iesu kia Iakobo raua ko Ioane, “E tika aina ia korua kia inu i te kapu Taku e vaitata i te inu nei, e kia bapetizo ia korua i te bapetizo e bapetizoia’i Au nei ? ” naringa Aia i ui atu i teia nei tuatau, kare rava raua e vave ua i te karanga mai mei ta raua i rave ana, “ E tika ia ia maua.” 1Mare. 10 : 38, 39.IA 110.6

  Kua ki akera te ngakau o te Mesia i te tangi ma te aroa ki Tana au pipi i Tona kiteanga i to ratou ra apike-pike. Kua mataku akera Aia e kare paa e rauka ia ratou te akakoromaki i te akara atu i Tona ra mateanga e ka ngaueue to ratou ra akarongo i Tona akasatauro-anga ia.IA 111.1

  Kare ra Aia i tamaki ia ratou no to ratou ra apikepike. Kua tupu akera ki roto i Tona manako te au tuatau pekapeka ma te au timataanga I vai ki mua ia ratou, e kua karanga atura Aia kia ratou, na ko atura:—IA 111.2

  “ E ara, e e pure oki kia kore kotou e rokoia e te timata anga.”IA 111.3

  Kua akamaru akera Aia, i to ratou apikepike ma te aruarn kore mai Iaia: “Kua tika oki i te vaerua, te paruka nei ra te kopapa.” Aue, teia akakite anga mai i te aroa tangi e te maru o to tatou Akaora ! 1Mata. 26 : 41.IA 111.4

  Kua rokoia akaouia akera te Tamaiti a te Atua e te mamae aite kore, rere-a-mate iora Aia ma te paruka, e tipapa akaou atura Aia ki runga i te one, i te ngai i aere mua ia e Ia ra, e kua pure akera Aia, mei tei mua rai aerenga pure:—IA 112.1

  “E taku Metua e, kare rava e tukuanga Iaku, kia inu rai Au i teianei kapu e tika’i, kia tupu Toou anoano.” 1Mata. 26 : 42.IA 112.2

  No te rai umuumu i Tana pure i roto i Tona mamae maata, pata mai ra Tona ou, e toto ra. Kua kimi akaou atura Aia i Tana au pipi, ki tetai reo akapumaana mai mei ia ratou ra. Kia tae atu ra Aia, rokoia akaouia atura e Ïa e te moe ra ratou. Kia tu maira Aia ki rotopu ia ratou i ara mai ei ratou. Kia akara akera ratou ki Tona mata, mataku akera ratou, i te mea, e toto tei runga. Kare ua i taka ia ratou te tu i te mamae i Tona ngakau, mei tei kiteia ki runga i Tona mata.IA 112.3

  Kia tae akera ki te tu toru i Tona aereanga atu ki te ngai pure ra, kua taomiia maira Aia e te teiaa poiri maata. Kua ngaro ke rava atura te aroaro o te Metua mei Iaia ra. Kua mataku Aia, e ko te kiritiia te reira mei Iaia, e ko te kore e rauka i Tona kopapa tangata te apai te timaataanga teiaa i tukuia mai ki runga Iaia.IA 112.4

  Kia tae maira ki teia pureanga tu toru Nana kua pure Aia i taua pure okotai rai. Te anoano maata ua ra te au angela i te apai tauturu mai Kiaia, ei akamāmā ake ana i Tona mamae. Kare rava ra e tika, mari kia inu tika tikai te Tamaiti a te Atua i teia kapu nei, me kore, ka ngaro ke rava to teianei ao e kare e ravenga e ora mai ei. Te kite ra Aia i te paruparu ua i te tangata. Te kite ra Aia i te ririnui o te ara. Na mua akera i Tona mata te mate o teianei ao.IA 112.5

  Akaoti akera Aia i te kimianga i Tona manako. Kua tika Iaia kia ora tika rai te tangata, maata ua atu te oko e tukuia e Ia, ka rave rai Aia. Kua akaruke atura Aia i Tona kainga manea i runga i te rangi, te ngai o te au mea tapu ra, e te mataora ma te kakā, eke maira Aia i te kimi i te mamoe i ngaro ra, koia te ao okotai i topa nei i te rave ara, e kare rava e tika Iaia kia anga ke mei Tana i akakoro. I teianei kia pure maira Aia i Tana pure, e pure akatika ua :—IA 112.6

  “ E kare rava e tuku anga Iaku, kia inu rai Au i teianei kapu e tika’i, kia tupu Toou anoano.”IA 113.1

  Ko to Iesu topa anga ïa ki raro i te one mei te tangata mate ra. Kare ua e pipi i vaitata mai Kiaia, kare ua e tangata i vaitata mai ei tuku i te rima ki raro ake i te upoko e ei tāki mai ki runga ma te orei i te mimiti ki te vai, te mata ua ake rai ïa i akakinoia i roto i te au tama a te tangata. Takoto ake ra a Iesu e ko Ia anake ua; te mano tini ua anga ra o te tangata, kare rava tetai tangata okotai i aru atu i te tauturu ma te akamaru i Tona mate.IA 113.2

  Ko te Atua ra tei mamae, te mamae ra Tana Tamaiti, te mamae katoa mai ra Aia. Te akara ua maira te au angela i Tona mamae. Muteki iora to te rangi katoatoa. Kare rava e kitara i akatangiia. Naringa i kite te tangata i ta te au angela i kite, i to ratou akara anga mai i roto i te aue muteki ua, i te Metua i te akatakake anga i Tona marama, e Tona aroa, e Tona ra kakā mei Tana Tamaiti akaperepere, ka kite ake ïa ratou i te tu viivii maata o te ara i roto i ta te Atua akara anga.IA 113.3

  Kua aere maira tetai angela ki te pae i te Mesia. Kua tāki maira Aia i te mimiti o te Akaora ki runga iaia, e kua tou akera te rima ki te rangi. Te akakite’oo ra aia, e kua re Iaia a Satani. E tera te openga i Tana oko i rave nei, e milioni te au tangata autu ka ō ki roto i Tona ra basileia kakā.IA 113.4

  Kua tae maira te au o te rangi ki runga i te mata o te Mesia, te vai ra oki te toto i runga i Tona mata. Kua rave akera Aia i te utunga mamae maata e kare rava e rauka i tetai tangata ua atu te reira utunga i te rave; i te mea, kua apai tikai Aia i te mate no te au tangata ravarai.IA 113.5

  Kimi akaou aturā Iesu i Tana au pipi, e kia tae atura Aia rokoia akaouia atura e Ia, e te moe ra. Naringa ratou i ara ua rai, ma te tiaki e te pure katoa ma te Mesia ra, kua orongaia mai te maroiroi kia ratou no teia timataanga maata i mua ia ratou nei. No tei ngere akera ratou i toratou uaorai makokore, kare atura e pakari o roto ia ratou me tae ki te ora o te timataanga oonu tikai.IA 114.1

  Akara atura te Mesia ma te ngakau aue, e kua na ko atura kia ratou “ Ka moe ra, e kia anga marie i te roi: i na, kua vaitata te ora e tuku iai te Tamaiti a te tangata nei ki te rima o te aronga ara.”IA 114.2

  E kare i oti Tana tuatua, i na, kua rongo Aia i te urupu tangata maata i te kimi aere mai Iaia, e kua karanga atura Aia kia ratouIA 114.3

  “ Ka tu, e taki aere tatou: i na, te vaitata. mei nei te pikikaa Iaku nei.” 1Mata. 26 : 45 46.IA 114.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents