Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  PENE. 14—TE AEREANGA KI IERUSALEMA.

  TE vaitata aere aturā Iesu ki Ierusalema, i Tona aereanga ki te kai i te oroa pasa ra. E manganui te tangata i aru Iaia, te aere katoa ra ki taua oroa mataiti ra.IA 86.1

  Kua karanga atura Aia ki e tokorua i ‘Ana pipi kia apai mai i te punua asini ei ara Nona ki Ierusalema, e kua apai maira raua. Kua āriki raua i te asini ki to raua kakau, e kua tuku atura i to raua Pu ki runga.IA 86.2

  Kia noo akera Aia ki runga i te asini, kua aere te maeva aleluia a te tangata. Kua kapiki teia mano tini nei o te tangata Iaia, ki te Mesia, to ratou ra Ariki. Kua tae akera ki te rima anere mataiti e ara atu i mua’oo, i akakiteia mai ei e te peroveta taua aereanga nei:—IA 86.3

  “ Kia rekareka maata koe, e te tamaine a Ziona e; . . . i na te aere mai ra to ariki kia koe; . . . e akaaka tona, e te noo anga ki runga i te asini, e te punua oki, te anaunga a te asini.” 1 Zeka. 9 : 9.IA 86.4

  Te aere ra teia mano tini i te tangata i te maata ua atu, i te mea, te tere aere maira te tangata, e kua kí rava akera ratou i te mataora e te rekareka ma te reo akapaapaa. Kare atura a ratou apinga nunui e oronga mai Nana, e kua kiriti akera i to ratou au kakau vaî e kua totoa ei āriki i Tona mataara. E kua aati aere ratou i te atava 0 te olive ma to te palama e kua titiri katoa ki te ara.IA 86.5

  Te manako ra ratou, e te aru aere atu nei ratou ia Iesu, e kia tae ki Ierusalema, ka rave Aia i te taoonga ariki o Davida ki runga Iaia.IA 86.6

  Kare rava te Mesia i akatika ua ake ana i mua kia akangateiteiia mai Aia e te tangata mei te ariki ra te tu. I teianei tuatau ra Aia i akatika atu ei, e kua anoano atura Aia i teianei kia taka meitaki Aia ki mua i to te ao katoatoa, e ko Ïa te Akaora.IA 86.7

  Te vaitata nei te Tamaiti a te Atua i te riro ei atinga no te ara a te au tangata ravarai. Ka rave Tana ekalesia i roto i te au uki i muri mai i reira, ka akariro i Tona mateanga ei kimianga na ratou i roto i te akamanako oonu tikai. Kua tau atura i tei reira tuatau, kia akara atu te mata o te tangata katoatoa Kiaia.IA 87.1

  I muri akera i teianei ra aerenga, kare rava e rauka Tona akavaanga e Tona ra akasatauroanga i te uuna ia mei to te ao. Kua akono tika iai e te Atua, e ko te au mea ravarai i raveia i roto i nga ra openga kia akairo pakari tika iai kia kore rava’i e rauka i tetai ua atu mana i te tangaro e i te akangaropoina.IA 87.2

  I roto i teianei ra tangata tini i aru aere atu nei i te Mesia, te au akairo katoa i rave ia e Ïa.IA 87.3

  Tei reira te matapo i akapueraia e Ia to ratou mata, ko ratou te arataki i mua.IA 87.4

  Tei reira katoa te murare ma te reo kore, Tana oki i tatara nei i to ratou arero, e na ratou atura te hosana maata i rongoia.IA 87.5

  Ko te pirikoki i akaoraia e Ïa, te rere aere ra ïa ma te rekareka e ko ratou te aronga i maroiroi i te aati atava palama ma te tairi mai i mua Iaia.IA 87.6

  Ko te vaine takaua ma te tamariki metua kore tei reira katoa, te akapaapaa ra i te ingoa o Iesu no Tana au anganga i rave kia ratou i roto i te aroa ma te takinga meitaki.IA 87.7

  Te aronga i viivii i te maki lepera ra, koia tei ta māia e Ïa ki Tona ra reo, ko ratou katoa tetai i kiriti i to ratou kakau ei āriki i Tona mataara.IA 87.8

  Ko tei akaoraia maira mei te mate e te reo o Iesu, tei reira katoa ïa.IA 87.9

  Tei reira katoa oki a Lazaro. A Lazaro i kite ra tona kopapa i te pe o te vaarua, tei reira katoa oki aia, te ora ra ma te tino maroiroi e ko ïa katoa tetai i roto i taua tangata tini nei i te kave ia Iesu ki Ierusalema.IA 87.10

  E kia piri aere mai ra te tangata tere aere mai, kua piri katoa mai ratou ki te maeva akapaapaa, e ko te maeva kua rongo ia mei tetai maunga ki tetai maunga e mei tetai ō ki tetai ō:— “ Hosana i te Tamaiti a Davida; Kia ora Aia, ko tei aere mai ma te ingoa o Iehova; Hosana i te rangi teitei.” 1Mata. 21: 9.IA 89.1

  E maata to te au Pharisea i kite mai, e makitakita rava akera ratou. Te mataku ra ratou ko te riro to ratou mana mei runga i te tangata. Rave iora ratou i to ratou mana ei akamuteki atu i teia aronga; akamataku ua atu rai e pati ua atu rai kia akamutu, kare rava i akarongoia mai ko te ketaketa ua anga ïa i ta ratou akapaapaa.IA 89.2

  I to ratou kite anga e kare ua ake rai e rauka ia ratou te tangata i te akamuteki, kua aere atura ratou na roto i te tangata ma te opara aere i tetai mataara no ratou, e na te tae ua atu ki te Mesia, e kua karanga atura Kiaia, na ko atura :—IA 89.3

  “ E te Orometua, e ako ake ana koe i to au pipi nei.”IA 89.4

  Kua karanga katoa atura ratou Kiaia, e kare e tika i te ture teianei angaanga turituri, e kare rava e tika i te au tutara.IA 89.5

  Kua karanga aturā Iesu kia ratou, “ E akakite atu au kia kotou, Kia muteki ua ratou nei, kua kapiki ua mai ïa te au toka nei i reira.” 2Luka. 21: 39,40.IA 89.6

  Ko teia uipaanga tutu aere ma te pāpā nunui, na te Atua uaorai i akono, e kua akakiteia mai ra e te au peroveta i taito, e kare rava e rauka i tetai ua atu mana i teianei ao i te akakore. E ka pera ua rai te angaanga a te Atua i te rave anga, rave ua mai te tangata i ta ratou au ravenga i te akakore, kare rava rai e kore.IA 89.7

  E kia tae maira ki runga i te maunga openga e kiteia atu ei a Ierusalema, te kite atura ratou i te oire te tu ua mai ra ma te manea maata. Kua akamutu akera teia mano tini nei i ta ratou maeva, i to ratou akara anga ki te oire ra ia Ierusalema i te manea. Kua anga mai ra te mata o te katoatoa ki runga ia Iesu. ma te manako mai e ka kite katoa ratou i te mataora ki runga i Tona mata, mei tei vai ki roto i to ratou ra au ngakau.IA 89.8

  Tu iora a Iesu, e kua aere maira te tumatetenga ki runga i Tona mata, poitirere akera taua mano tini ra i Tona aue anga.IA 90.1

  Kare ua ake rai ratou i kite i te aiteanga i Tana aùe; e aue ra Aia i te oire i tuku ia nei te maru mate ki runga’o. Kua aite taua oire ra, mei te tamaiti angai Nana i te aruaruanga, e kua kí rava Tona ngakau i te mamae maata i Tona kiteanga e kare atura e roa e takinga kino iai.IA 90.2

  Naringa te au iti tanga- ta i roto ia Ierusalema I akarongo e i ariu ki te au mea i apiiia mai e te Mesia, e i āriki katoa atu Iaia, e ko to ratou ïa Akaora, kua tu ua rai a Ierusalema e tuatau ua atu. Peneiake kua riro a Ierusalema ei ariki no te au basileia ravarai, i roto i te mana i orongaia mai e te Atua kiaia. Kare i reira te au vaeau tamaki e tiaki i vao i tona au ngutupa, e kare katoa te au reva o Roma e utiia ki runga i tona àu ngai teitei. Mei Ierusalema, ka aere te kukupa o te akaau ki te au enua ravarai. E ka riro aia ei korona kakā i roto i teianei ao katoa.IA 90.3

  Inara, kua akakorekoreia mai e kua anga ke atura te Ngati Iuda mei te Akaora; e te vaitata nei ratou i te akasatauro i te Ariki. E kia opu te rā i taua po ra, ko te papani anga ïa i te maru mate i tukuia ki runga ia Ierusalema. *E a ngauru mataiti i muri mai, i taking a kino rava iai a Ierusalema, e i tauna iai ki te ai e te nuku tamaki o RomaIA 91.1

  Kua aere maira te rongo ki te au tutara i roto i te oire, e te vaitata aere mai nei a Iesu, e e au tangata tini te kave mai Iaia.IA 91.2

  Aere atura ratou i te aravei Iaia ma te manako e ka pueu rikiriki ia ratou te tangata, E kua ui maira ratou i roto i to ratou mana :—IA 91.3

  “ Koai teia ? ” 1Mata. 21:10.IA 91.4

  Kua ki akera te au pipi i te vaerua akanauru, e kua karanga atura,—IA 91.5

  “Tena a Adamu ka akakite atu, e ko te uanga teia o te vaine e Nana e akaparuparu i te mimiti o te ovi.”IA 91.6

  “E ui kia Aberahama, e nana e akakite atu, e ko Melekizedeka, Ariki no Salema, Te Ariki o te Ao.”IA 91.7

  “Tena a Iakobo ka akakite atu e ko Silo Aia mei roto mai i te kopu o Iuda.”IA 91.8

  Tena a Isaia ka akakite atu, e ko Imanuela, Umere, Tumukorero, te Atua mana, te Metua no te tuatau mutukore ra, te Ariki no te Au.”IA 91.9

  Na Ieremia e akakite atu e ko te Rara o Davida, ko te Atu o to tatou tuatua-tika.”IA 91.10

  “ Na Daniela e akakite atu e ko te Mesia Aia.”IA 91.11

  “ Na Hosea e akakite atu, ko la te Atua Sabaota ra ko Iehova; ko Iehova tona uaorai ingoa mou.”IA 91.12

  “ Na Ioane Bapetizo e akakite atu, e ko te Punuamamoe a te Atua, ko tei apai ke atu i te ara a to te ao.”IA 91.13

  “ Kua karangaia maira e Iehova teitei mei runga mai i Tona terono, Ko taku Tamaiti akaperepere teia.”IA 91.14

  “Te akakite atu nei oki matou Tana au pipi, Ko Iesu teia, ko te Mesia, ko te Ariki teia no te Ora, ko te Akaora.IA 92.1

  “ Te akakite katoa mai ra oki te ariki o te poiri, Kua kite au ia Koe, ko te Mea Tapu o te Atua ra.”IA 92.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents