Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  PENE. 8—TE TIMATANGA.

  KIA oti akerā a Iesu i te bapetizoia, aratakiia atura Aia e te Vaerua ki roto i te medebara kia timata ia e te diabolo.IA 43.1

  Kia aere aturā a Iesu ki te medebara, kua aratakiia Aia e te Vaerua o te Atua. Kare Aia i pati timataanga kia tukuia mai. I anoano ra Aia, e ko Ïa anake ua, kia rauka’i Iaia te akamanako Tana angaanga ka rave. Ko te akakore anga kai ma te pure kua rave Aia, kia rauka’i Iaia te akamaroiroi Tona uaorai vaerua no te angaanga arataa akamaringi toto i mua Iaia, Tana ka aere nei. Kua kite ra a Satani i te ngai i aereia e Iesu ; aere atura aia ki reira ki te timata Iaia.IA 43.2

  I to Iesu akaruke anga i te kauvai i Ioridana, marama akera Tona mata i te kakā o te Atua. Kia tomo ra Aia ki roto i te medebara, ngaro atu ra taua kakā ra. Kua uipa ia mai te au ara o teianei ao ki runga Iaia, e tumatetenga iora te tu i Tona mata i te kí o Tona ngakau i te mamae e te aue maata, kare rava e tangata i kite i te mamae mei ta Iesu i kite i taua tuatau ra. Te mamae ra oki Aia no te aronga rave ara.IA 43.3

  I to Adamu nooanga raua ko Eva ki roto i te aua i Edene, kua akavaavaa ake ra raua i te Atua, na roto i te akarongo kore, i to raua kai anga i te kai raui ra. I roto i to raua akarongo kore kua taoi mai ra raua i te ara ma te mamae e te mate ki roto i teia nei ao. I aere mai ra a Iesu ki te akakite i te tu o te akamoraro. Kia ope ake ra nga rā e ā ngauru pongi ua atu rai Aia, kare rai Aia i tapae ke mei te rave i te anoano o Tona Metua, kia kai manga Aia.IA 43.4

  Tera tetai mea i re ei to tatou nga metua mata mua, koia a Adamu raua ko Eva, ko te tuku ua atu ki te kaki nui ki te manga. I roto i teia akakore anga kai na Iesu, e akakite anga ïa e ka rauka ua rai te kaki nui i te tāpu.IA 43.5

  Te timata mai nei a Satani i te tangata ki te kaki nui, i te mea, e riro ïa ei akaapikepike i te kopapa, e ei akapoiri i te ngakau. Kua kite aia e ei reira e rauka ngoie ua’i iaia i te timata mai ma te rave pikikaa, e i muringa’o kia mate iaia. Kua apii mai rā a Iesu ki Tana tu i rave, e ko te au mea tika kore i anoanoia, kia re anake te re ra au mea e tika’i. Auraka kia riro to tatou kaki ei rangatira ki runga’o ia tatou, ko tatou ra te riro ei rangatira ki runga’o i te kaki nui.IA 44.1

  I te aere mua anga mai o Satani kia Iesu, mei te angela marama no te rangi mai ra tona tu. E kua karanga mai ra aia, e e karere aia no te rangi mai. Kua karanga mai ra aia kia Iesu e kare ua te Metua i anoano kia rave Aia i teia mamae maata nei; ko te tu ua o te āriki ma te anoano ki te rave i taua mamae ra ta te Atua i inangaro mai kia rave Aia.IA 44.2

  I to Iesu kiteanga i te pongi maata roa, kua karanga mai ra a Satani kiaia:— “ E tamaiti koe na te Atua ra, ka karanga atu koe ki teia nei au toka kia riro ei kai.”IA 44.3

  I te mea ra i aere mai a Iesu ei tutu ki mua ia tatou, e tau iaia kia rave i te mamae ma te akakoromaki ua mei ta tatou rai ka rave; auraka Aia kia rave akairo ei meitaki Nona uaorai. Kia riro ra Tana au akairo ei meitaki na tetai ke e tika’i. Kua pau atu ra Aia i ta Satani i tuatua mai:—“Kua tataia, kare o te kai anake ra te mea e ora’i te tangata nei, ko te au mea katoa ra no roto mai i te vaa o te Atua ra.”IA 44.4

  Akakite maira Aia ki te reira tu e angaanga maata rava atu te akamoraro ki te tuatua na te Atua, e e iti ua te angaanga mea kai. Ko tei akamoraro e tei āriki i te tuatua na te Atua, tei ïa ratou te akakite anga mai a te Atua i te au mea ravarai no teia ora anga nei, e tei ia ratou katoa te akakite anga a te Atua no te ora a muringa ake.IA 44.5

  Kare atura i rauka ia Satani te akavi ia Iesu i tana timata anga mua, kua apai atura Iaia e kua tuku atura ki runga’o i te poretiko o te iero ra i Ierusalema, e kua karanga atu ra Kiaia:— “ E tamaiti koe na te Atua ra, akatopa atu koe ia koe uaorai ki raro; kua tataia oki e, “Ka ikuiku aia i tana au angela ia koe;” “Ka mou oki ratou ia koe i to ratou rima, ko te tukia ua atu aea to vaevae ki te toka.” 1Mata. 4:6.IA 45.1

  Kua aru mai ra a Satani i ta Iesu i rave, i te tatau mai i te au Tuatua-i-tataia. Kare ra te reira tuatua i karangaia mai no te aronga titiri pu ua ia ratou ki roto i te mate ra. Kare ua te Atua i karanga mai kia Iesu e kia titiri Aia Iaia uaorai mei runga mai i te poretiko ki raro. Kare a Iesu i rave i te mea e na Satani i anoano mai kia rave Aia. Kua karanga atu ra Aia:—“ Kua tata katoa ia e, “ Auraka koe e timata atu i to Atua ra ia Iehova.” 2Mata. 4 : 7.IA 45.2

  E irinaki tika rai tatou ki te tauturu mai a te Atua ia tatou ; auraka ra tatou kia aere ki te au ngai i kore tatou e akaungaia e te Atua kia aere. Auraka katoa tatou kia rave i te au mea i karangaia mai e te Atua e auraka e rave.IA 46.1

  No te mea. e aroa maata te Atua, e e akakore ngoie ua mai i te ara, te karanga nei te manako o tetai pae, e mea tika ua kia akarongo kore ana. E irinaki tarevake ra te reira. Ka akakore mai te Atua i te ara a te katoatoa ua i aere atu Kiaia ma te ngakau tataraara tikai ma te akaruke rava i ta ratou au ara i rave i mua ana. Kare rava e rauka Iaia te akameitaki mai te aronga i kore i anoano i te akarongo atu Iaia.IA 46.2

  Kua taka iora a Satani ki tona tu tikai,— koia oki, e ariki no te au mana katoatoa o te poiri. Kua arataki atura te diabolo ia Iesu ki runga i tetai maunga teitei, e kua akaari atura Kiaia i te au basileia o te ao nei, e to ratou kakā. Kua kakā ake ra te rā ki runga i taua au oire manea ra, ki runga i te au are ariki toka teatea, e ki runga i te au kaingā vine ra ma te au kainga kai i tupu oki ma te ua ruperupe. E kua karanga mai ra a Satani:—IA 46.3

  “ E oronga atu au i teia nei au mea katoa kia koe, kia akatopa mai koe ki raro e akamori mai iaku.”IA 46.4

  Akara atura a Iesu ki runga i taua au mea nei. E uri rave ke atura i Tona mata. Kua tuku mai a Satani i teianei ao ma te akaraanga tau rekareka ; kare ra a Iesu i akara ki te manea i vao ua, ko te manea tikai o roto Tana i akara. Kua marama ki mua Iaia teianei ao i roto i te takavirianga rave ara ma te mamae, e te vai takake mei te Atua. Tera te tumu i tupu mai ei te reira tu kino ki teianei ao, no te uri ke anga o te tangata mei te Atua ma te akamori atu ia Satani.IA 46.5

  Kua kí akerā a Iesu i te anoano maata e kia ora mai tei ngaro ra. Kua anoano akera Aia i te akaoki i teianei ao ki te manea i vai i Edene i mua ana, e kia maata atu rai te manea. Kua anoano Aia i te akaoki mai i te tangata ki te Atua. E no ratou oki i akakoromaki ei Aia i teia nei au timataanga mamae. Kua maka te arataa kia re Iaia e tikai, kia riro katoa’i i te tangata te re, e kia aite ei ratou ki te au angela, e kia tau ei i te kapiti ia atu ki te au tamariki a te Atua.IA 46.6

  I to Satani karanga anga mai e akamori atu Iaia, tera ta Iesu i tuatua atu:— “ E aere ke atu koe e Satani, kua oti oki i te tataia, Ko toou Atua ra ko Iehova taau e akamori, e ko ia anake rai taau e akarongo.” 1Mata. 4: 1o.IA 47.1

  Ko te anoano ki teianei ao, e te inangaro taoonga mana, e te tu ngakau parau o te oraanga nei,— ko te au mea ravarai e riro ke atu ei te tangata mei te akamori i te Atua,— kua kapiti anakeia ïa ki roto i teia timataanga maata nei ia Iesu. Kua oronga mai a Satani kia Iesu I teianei ao, ma te au apinga ravarai i roto, me tuku ua ake ana Aia e me ariu ua atu ana ki te au tikaanga o te rave ara. Ko te tu katoa teia i ta Satani timataanga mai ia tatou, kia rave tatou i te au mea tau kore ei tiki meitaki no tatou. Te koumuumu ua mai nei aia ki roto i te taringa o to tatou nei ngakau, “ Kia puapinga’I koe ki teia nei ao, e akatavini mai koe kiaku e tika’i. Auraka e akono e kia tikatika ua te au mea katoatoa, i roto i te tuatuamou e te rave tiratiratu. Akarongo mai ki taku ako, e ka oronga atu au i te au puapinga noou, te ngateitei, e te mataora maata katoa oki.”IA 47.2

  Kia akarongo tatou ki te reira ako na Satani, e akamori rai ïa iaia e e uri ke mei te Atua. Tera te openga kia tatou nei e mamae e e-mate.IA 48.1

  Kua apii mai rā Iesu i te tau kia rave tatou me timata ia mai tatou e Satani. I Tona karanga anga atu, “ E aere ke atu koe ” kare rava i rauka ia Satani te patoi taua reo. Kare atura i rauka iaia te noo mai.IA 48.2

  Takaviri iora aia i te rai makitakita e te akamoupuku, aere atura aia mei mua i te aroaro o te Akaora o teianei ao. Kua oti akera te tamakianga no te reira tuatau. Kua rauka tika rai ia Iesu te re. Mei te re rai i rauka ia Satani i to Adamu topaanga, kua pera katoa to Iesu autuanga,IA 48.3

  Kia pera katoa oki tatou i te akaruke anga atu i te timata anga mai ma te aka-re ia Satani. Te karanga mai nei te Atua kia tatou, “E patoi atu i te diabolo, e nana e rere ke atu. E akavaitata atu ki te Atua, e nana e akavaitata mai kia kotou na.” Iako. 4: 7,8..IA 48.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents