Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  PENE. 15— “APAI KE ATU I TENA AU APINGA.”

  TERA mai rā, kua tomo aturā Iesu ki roto i te iero. Ka toru akera, mataiti ka topa, i kite ana Aia i te tangata i te oko atu e te oko mai i roto i te aua o te iero e i tamaki ana e i tuaru atu ana ra Aia ia ratou ki vao. I teianei, kia oki akaou maira Aia ki roto. i te iero, te kite akaou ra Aia i taua angaanga okooko rai i te raveia anga. Kí ua akera a roto i te aua o te iero i te puakatoro, ma te mamnoe, e te au manu. Te okonaia nei taua au mea ra ki te aronga i inangaro i te oronga atinga no ta ratou au ara.IA 94.1

  E keia e te pati moni mamaata te angaanga a taua aronga i rave i taua angaanga nei. No te maata i te karavau ia vao i te okooko kare ua atura e meitaki te akamori a tei tomo ki roto i te iero ra.IA 94.2

  Tu iora a Iesu i runga i te mataara e kake atu ei ki roto i te are, e kua akara akera Tona mata mei tetai pae ki tetai pea i te aua. Kua akara maira te mata o te katoatoa Kiaia. Kua muteki te reo o te tangata katoatoa, e te ngururu a te puakatoro, ma te tangitangi a te manu. Akara akera te tangata ma te mataku ki runga i te Tamaiti a te Atua. Kua kakā maira te tu mana Atua mei roto i te kopapa tangata o Iesu, e kua tu iora Aia ma te tu teitei e te kakā kare rava i kiteia Kiaia i mua ana. Kua roa te vai anga ma te kore e reo tangata e rongo ia e e au mea ua e komakoma, kua riro iora taua tuatau ei mea mamae. E kia roa akera i karanga mai ei Aia ma te reo mana, e arara iora ratou i te mataku:—IA 94.3

  “E are pure anga toku nei are ; kua akariroia io nei ra e kotou. ei ana no te aronga keia.” 1Luka 19 46.IA 94.4

  “ Kua karanga atura Aia na roto i te reo mana maata, kare te reira tu mana i kiteia Kiaia i te akamataanga mai i nga mataiti e toru, e kua karanga atura Aia kia ratou :—IA 95.1

  “ Apai ke atu i tena au apinga.”IA 95.2

  Kua oro ake nei i muatanga ana te au tutara ma te au taunga o te iero i te rongo anga i te aruru i taua reo ra. E i muringa mai kua akama akera ratou i to ratou mataku ua. Kua karanga akera ratou e kare rava ratou e oro akaou me tuaru akaou Aia ia ratou ki vao. Kia tae maira ki teia, vinivini rava akera ratou i te mataku, e i iti to ratou mataku ma to ratou ngakoikoi i mua ana, i maata rava atu ki teia, to ratou oro anga mei roto i te iero, ma te ati aere, e te íā aere i ta ratou au puakatoro.IA 95.3

  Kare atura i roa i kí ei te aua i te iero i te tangata maki i tere maira kia akaoraia to ratou au maki e Iesu. Te vaitata ua ra tetai pae i te mate. Te anoano ra teia aronga nei kia tauturuia atu ratou, i te rai i to ratou mamae. Kua akara akera ratou ki te mata o Iesu, ma te mataku, ko te anga mai Aia ki runga ia ratou mei Tana katoa i rave ki te aronga okooko ra. Kare ra, ko te aroa e te tangi maata ta ratou i kite ki Tona mata.IA 95.4

  Kua rave maru maira Aia i te aronga maki e kua peke ke atura to ratou au mamae i Tona amiri anga atu ia ratou. Kua rave mai Aia i te tamariki ki roto i ‘Ona rima, ma te akamaru i ta ratou aue, ma te akakore i te maki e te mamae mei to ratou au kopapa, e akaoki atura, ma te meitaki e te mata katakata ki to ratou au metua vaine.IA 95.5

  Aue ! teia nei akara anga na te au taunga ma te au tutara i te oki anga mai ki te aroro i te angaanga i raveia i roto i te iero. Kua rongo atura ratou i te reo o te tangata, ma te reo o te vaine tini e to te tamariki katoa i te akapaapaa i te ingoa o te Atua. Kua kite atura ratou e kua meitaki te maki, kua puera te mata o te matapo, e kua rongo tei turi ana te taringa, e kua rere aere te au pirikoki i te rekareka maata.IA 95.6

  Ko te tamariki te arataki i te akapaapaa. Rave mai ra ratou i te hosana i raveia i tera mai rā, e kua tairi aere akera i ta ratou au atava palama ki mua i te Mesia. Oki e oki te maeva rekareka i roto i te iero a taua au tamariki nei:—IA 96.1

  “Hosana i te Tamaiti a Davida ! ”IA 96.2

  “ Kia ora Aia, ko tei aere mai ma te ingoa o Iehova ! ”IA 96.3

  “I na, te irae mai ra to Ariki kia koe ra; e tuatua-tika tana, e tai Iaia te ora. ”IA 96.4

  Kua rave mai ra taua au tutara ra e kua akamataku I te tamariki auraka kia akapaapaa, kua ki rava ra to ratou au ngakau i te rekareka ma te akameitaki i te au angaanga umere i raveia e Iesu, kare rava atura ratou i akarongo ki tei tuatua ia mai.IA 96.5

  Kua anga atura te au tutara kia Iesu, ma te manako atu e Nana e akamuteki teia nei aronga tamariki. Kua karanga atura ratou Kiaia :—IA 96.6

  “Te kite na koe i ta ratou e tuatua nei?”IA 97.1

  “ Kua karanga atu ra a Iesu,” A : kare kotou i tatau ra, “I rauka ia koe te akameitaki no roto i te vaa o te tamariki meangiti e te kai ū ? ” 1Mata. 21:16.IA 97.2

  Ko te angaanga tutu aere i te anauanga mai o te Mesia ma te akatere i tana angaanga ki mua i runga i teianei ao, kare ua taua aronga tutara ngakau nengonengo nei i āriki. Naai akera e tutu aere Tona meitaki ma te akapaapaa atu Iaia; kua akonoia maira e te Atua e na te tamariki e rave. Naringa i akakoreia te reo o taua au tamariki ra i te akapaapaa i te Mesia, kua kapiki ua mai ïa te au pou i te iero i te akameitaki ma te akapaapaa i te Mesia.IA 97.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents