Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  PENE. 18—TE PIKIKAA ANGA IA E TE TAPEKAANGA.

  TE tu anga mai o Iesu ki mua i tei pikikaa Iaia ra, kare ua e akairo i kiteia ki runga i Tona mata i te mamae i aere ia maira e Ia. Kua tu atura Aia na mua i Tona au pipi, e kua ui atura ki taua urupu tangata ra:—IA 115.1

  “ Koai ta kotou e kimi na ? ”IA 115.2

  Kua tuatua maira ratou Kiaia, “ Ko Iesu i Nazareta.”IA 115.3

  Karanga aturā Iesu, “Ko Au nei Ia.” 1Ioa. 18 : 5.IA 115.4

  I to Iesu pera anga i tu mai ei taua angela maata i matapuru maira Iaia, ki rotopu Iaia ma te urupa tangata ra. Marama akera te mata o te Mesia i te marama o te rangi ra, e kua vaî ia Tona ra kopapa ki te ata marama mei te ata o te kukupa ra te tu.IA 115.5

  Kare atura teianei aronga ta tangata i tau i te tu mai ki mua i teianei kakā mei te rangi mai ra. Arara atura ratou ki muri. Mei te au kau taunga ma te au metua, e te au vaeau, e Iuda katoa atura i te topa anga ki raro i te one mei te tangata mate ra te tu.IA 115.6

  Kia oki atura te angela, e i te aereanga i ngaro katoa atu ei te marama. Ka rauka ua rai ia Iesu i te akangaro ke atu Iaia, kare ra Aia i inangaro i te aere, tu ua iora Aia ma te mataku kore e te taitaia kore. Kare rava e ravenga a Tana au pipi, akara ua iora ratou ma te tuatua kore.IA 115.7

  Kare i roaia i tu akaou mai ei te au vaeau Roma. Mei ia ratou e te au kau taunga e Iuda, i te aereanga mai ma te takako i te Mesia. Mei te mea ra e akama ratou i to ratou tu apike, e mei te mea ra e mataku ko te oro ke atu te Mesia. Kua ui akaou atura a Iesu kia ratou:— “IA 115.8

  Ko ai ta kotou e kimi na?”IA 116.1

  Kua tuatua maira ratou Kiaia, “ Ko Iesu i Nazareta.” Kua karanga aturā Iesu, “Kua akakite atu Au kia kotou e, ko Au nei Ia : te kimi nei kotou Iaku ra, ka tuku atu ana iā ratou nei kia aere ana.” 1Ioa. 18 : 7, 8.IA 116.2

  I te taeanga ki teianei ra ora i Tona ra tumatetenga, tei te au pipi ra te manako o Iesu. Kare ua Aia i inangaro e kia kite ratou i te mamae, aere ua atu Aia ki te are-tapeka anga ra e ki te mate, ko to ratou ra meitaki Tana i aruaru.IA 116.3

  Kare ua 1 ngaro ia Iuda tana pae i te rave. Aere vaitata maira aia kia Iesu, e te ongi ra.IA 116.4

  Kua karanga aturā Iesu Kiaia, “E tama, i aere mai koe i te aa? 2Mata. 26 : 50. Ruketekete iora Tona reo i te karanga anga atu,’’ E Iuda e, e pikikaa mai koe i te Tamaiti a te tangata nei i te ongi ? “ 3Luka 22 : 48.IA 116.5

  E riro tika ra teia reo maru ma te aroa ei akaparuparu i te ngakau o Iuda, kare ra, i te mea kua ngaro rava atura te aroa ma te tangi e te tu upokotu mei roto i tona ngakau. Kua akatika rava a Iuda ki te tutara mai a Satani i tona ngakau. Tu a rakau ua akera aia i mua i te aroaro o te Atu, e kare rava i ō te akama ki roto iaia i tona tukuanga ia Iesu ki taua urupu tangata takingakino ra.IA 116.6

  Kare rava a Iesu i patoi ua atu i te ongi mai a Iuda. Riro maira teia tu ei apii anga kia tatou, kia rave katoa tatou i te akakoromaki, e te aroa, ma te tangi. Me aru tatou ei au pipi na Iesu, kia pera katoa ra oki tatou i te rave anga atu i to tatou au enemi, mei ta Iesu i rave nei ia Iuda.IA 117.1

  Kua maroiroi maira te manako o teia nuku tangata i to ratou ra akara anga mai ia Iuda i te ongi atu ia Iesu, i kite ake nei oki ratou i Tona ra kopapa i te kakā anga ki mua i to ratou ra mata. Mou akera ratou ki te Mesia, e tapeka atura ratou i nga rima i rave ua ana ra i te meitaki no tetai ke ra.IA 117.2

  Kare rava i manako te au pipi e ka akatika te Mesia kia tapekaia Aia. Kua kite oki ratou, e ko te mana i inga inga’i teia nei urupu tangata, e rauka katoa i te reira ratou katoatoa i te mou, ma te tuku atu ia Iesu ma ratou katoa ra kia aere.IA 117.3

  Kua makitakita akera ratou i to ratou akara anga atu i te apai anga mai i te taura ei tapeka i nga rima o tei akaperepereia e ratou. I roto i tona riri, rere atura a Petero, ma te unui i tana koke, te aere nei aia ka vavao i tona Pu. Tera ua ra tana i rave, ko te tipu i te taringa 0 te tavini o te taunga maata.IA 117.4

  I to Iesu kite anga i tana i rave, te mou ua ra oki nga vaeau Roma i ‘Ona rima, aka matara ngoi ua ake ra Aia i te akamataraia e Ia uaorai, e kua karanga atura Aia, “ Oti ra ua,” kua akatukia ua atura Aia i tona taringa ora atura.IA 117.5

  Kua karanga aturā Iesu kia Petero, “Ka momono ana 1 taau koke ki roto i te vaî; ko tei rave i te koke ra, ka mate ïa i te koke. Kare aina koe i manako e, e tika Iaku kia pure ki Taku Metua i teianei; e Nana e oronga mai i te angela rau ngauru ma rua te manotini, e kia maata atu rai. Eaa iora e tupu ei te tuatua i tataia ra i reira e, kia pera e tika’i?” 1Mata. 26 : 52-,54.IA 117.6

  “ Auraka Au e inu i te kapu ta Taku Metua i omai Naku ra ? ” 2Ioa. 18 : 11.IA 118.1

  Anga aturā Iesu ki te au kau taunga ma te au rangatira o te iero, ko ratou katoa oki tetai i taua uipaanga tangata nei, e kua karanga atura, “ I aere mai kotou e opu Iaku, ma te koke e te rakau, mei te mea e e keia ra ? I noo ua ana oki Au i rotopu ia kotou, i te apiianga i roto i te iero, kare kotou i rave mai Iaku i reira; kia tupu ra te tuatua i tataia ra e tika’i.” 3Mare. 14 : 48, 49.IA 118.2

  Kua pekapeka rava akera te au pipi kia Iesu i kore ra Aia e akaora Iaia mei te rima o Tona ra au enemi. Kua akaapa atura ratou Iaia no Tana kore anga e akamatara Iaia. Kare rava i taka ia ratou te aiteanga i Tona tuku ua Iaia ki te rima o teia aronga ta tangata, e i roto i to ratou ra mataku, oro atura ratou akaruke ua iora ia Iesu.IA 118.3

  Kua akakite mamao atu ana a Iesu kia ratou i teianei ra akarukeanga na ratou Iaia. “ I na te vaitata mai nei te ora, e teianei rai oki, e pueu rikiriki ke atu ei kotou, ko te tangata, ko tona uaorai kainga, akaruke mai ra Iaku ko Au anake ua: kare ra ko Au anake ua, te vaitata katoa ra oki te Metua Iaku.” 4Ioa. 16 : 32.IA 118.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents