Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  PENE. 24— KALAVARIA.

  KUA tarapurapuia atura a Iesu kia ngakoikoi i te aereanga ki Kalavaria i roto i te maeva e te aoaoa a te tangata. I Tona aereanga atu mei te are akavaanga o Pilato, kua tukuia mai ki runga Iaia te satauro teiaa tukituki i akonoia no Baraba, te paruparu ua ra Tona mokotua e te ta’e ua ra te toto i ‘Ona pokiivi. Kua tuku katoa ia mai nga satauro ki runga i nga puke tangata keia tokorua ra, e puke oa no Baraba, ka akasatauro katoaia oki raua i te tuatau ka akasatauro iai a Iesu.IA 149.1

  E apainga teiaa rava tei tukuia mai ki runga i te Mesia, i te mea kua paruka ua Aia e kare ua e maroiroi ei apai ei. Kare atura i mamao Tona apainga i taua satauro ra i inga’i Aia ki runga i te one i raro ake i taua satauro ra, rere a mate atura.IA 149.2

  E kia oki maira Tona a’o, e kia tu akaou akera Aia ki runga, kua tuku akaouia atura te satauro ki runga i Tona pokiivi. Arara aere atu ra Aia e inga akaou atura ki raro mei te tangata mate ra. Ko te kiteanga ia o teianei aronga e tā nei Iaia, e kare rai ana ravenga i te apai i teianei ra apainga, e kua kimi aere akera ratou, e naai ua akera e apai taua apainga akama ra.IA 149.3

  I reira rai i aravei ei kia Simona, e tangata Kurene, te aere maira aia mei tetai ngai ke aravei maira kia ratou. Mou atu ratou iaia, e akaue atura e nana e apai te satauro ki Kalavaria.IA 149.4

  Ko nga tama a Simona e puke pipi na Iesu, kare ra aiá tikai i āriki Iaia e ko te Mesia ïa. Riro mai ra i muri ei akameitaki anga na Simona tona apaianga i taua satauro ra no te Mesia. Riro mai tona apaianga i taua satauro ei akaariuanga na tona ngakau e ei urianga nona. Ko te au mea i raveia ki Kalavaria ma te au tuatua i tuatuaia mai e te Mesia, riro atura na te reira i āriki ei a Simona ia Iesu e ko te Tamaiti tikai Aia na te Atua.IA 149.5

  Kia tae atura ki te ngai akasatauroanga, kua tapekaia atura teia aronga i tukui nei te utunga mate, ki runga i to ratou au satauro. Ko ‘eia nga puke tangata keia nei, te putakaiti akera raua i roto i nga rima o teia aronga e tapeka ake nei ia raua ki runga i to raua satauro ; ko te Mesia ra, kare rava Aia i ki ua ake.IA 150.1

  Tei reira katoa te metua vaine o Iesu te aru aere atura i muri, i te aereanga ki Kalavaria. Te anoano ua ra aia i te rere atu ki te tauturu atu i tana Tamaiti i Tona topaanga ki raro i te apaianga i Tana satauro, kare rava ra aia i akatikaia mai kia tauturu ua atu.IA 150.2

  Te aere ra ratou i taua aereanga ra ki te ngai akasa-tauroanga, te tiaki aere ua atura aia, kia rave mai Aia i Tona mana mei te Atua mai ei akamatara Iaia mei teianei ra aronga tā Iaia. E kia tae atura ki te ngai i akonoia, e i tona kiteanga i nga tangata keia ra i te tapekaanga ia ki runga i o raua satauro, kavangu iora te mamae ma te aue i roto iaia.IA 150.3

  Ka tuku ainei Aia, i oronga nei i te ora ki te tangata mate ma te akatu mai ki runga, Iaia uaorai kia akasatauroia ? Ka tuku ua ainei te Tamaiti a te Atua Iaia uaorai kia taia kinoia mei teia te tu ? Aue, ka peea ua ra aia, ka akakore ainei aia i tona akarongo e ko Ia tikai te Mesia ?IA 150.4

  Kua akara atura i Ona rima i te akatikaanga ki runga i te satauro,—nga rima i rave ua ana i te meitaki no te matiroeroe.IA 150.5

  Kua apaiia maira te amara ma nga naelo mamaata e i te patitianga i nga naelo ki roto i Ona rima, i apai ei nga pipi a Iesu mei teianei akaraanga rikarika i te metua vaine o Iesu, kua rere a mate ua.IA 150.6

  Kare rava te Mesia i komakoma ua ake; te vai maru ua ra Tona mata, ko te pata ou ua tei ta’e mai na runga i Tona rae. Oro atura Tana au pipi mei teia ngai vinivini e te rikarika. ” Kua takatakai akera aia i te taomianga wina ko Ia anake, kareka te au tangata ra, kare rava ia. 1Isa. 63:3.IA 151.1

  Ma te rave teia nei aronga vaeau i ta ratou ra angaanga, aere atura te manako o Iesu, mei Tona uaorai mamae ki te tuatau tutakianga ara te ka tae tika rai ki runga i teianei aronga e takinga kino nei Iaia. Kua tangi atura Aia kia ratou i roto i to ratou ra kite kore, e kua pure akera Aia:—IA 151.2

  “ E Taku Metua, e akakore mai koe i ta ratou ara, kare oki ratou i kite i ta ratou i rave nei.” 2Luka 23 : 34.IA 151.3

  Te rave nei te Mesia i te mea e riro ei Aia ei Tika no te tangata ki mua i te aroaro o te Metua ra. Ko taua pure nei Nana i Tona ra au enemi, kua takave anakeia to teianei ao ki roto i taua pure ra. Kua ō te au tangata ravarai i ora mai ki teianei ra pure, tei ora e tei tau katoa ra no te ora, mei te akamata anga mai rai i teianei ra ao, e tae ua atu kï te openga.IA 151.4

  Kia rave ara tatou, te puta akaou ra a Iesu. Te mamae ra Tona ngakau e te paruparu ra Tona vaerua i te mamae no ta tatou au ara. No tatou nei, te tāki ra Aia i Ona rima i puta ki mua i te terono o te Metua, ma te karanga atu, ” E taku Metua, e akakore mai koe i ta ratou ara, kare oki ratou i kite i ta ratou i rave nei.”IA 151.5

  Kia oti akerā Iesu i te patitiangaia ki runga i te sa-tauro, kua takina akera te satauro e etai puke tangata maroiroi e te pakari, e kua tiria maata ia atura e ratou ki roto i te vaarua i akonoia no te reira. Riro atura ïa ei mamae maata no te Tamaiti a te Atua.IA 151.6

  Kua tata akera a Pilato i tetai akakiteanga i roto i te reo Roma, i te reo Eleni ma te reo Ebera, kua tuku atu ki runga i te satauro ei kite no te katoatoa.IA 151.7

  “ Ko Iesu i Nazareta te Ariki o.te Ngati Iuda.”IA 151.8

  Kua karanga maira te Ngati Iuda e kia akakoreia te tataia ra. Kua na ko mai oki te au kau taunga:—IA 152.1

  “Eiaa e tataia e, Ko te ariki o te Ngati Iuda; e na ko ra e, Kua karanga Aia e, Ko Au te ariki o te Ngati Iuda.”IA 152.2

  Kua riri ra a Pilato ki tona uaorai apikepike ngakau I mua ana. E kua viivii rava aia i teia aronga tutara vareae nei e te ara maata. Karanga atura aia :—IA 152.3

  “ Ko tei tataia e au ra, kua tataia rai.” 1Ioa. 19 : 19, 21, 22.IA 152.4

  Kua tua akera te au vaeau i Tona ra kakau kia ratou. Te vai ra tetai pereue, kare ua e tuianga, e kua taumaro akera ratou i te reira. E kia roa akera i tua kelero ei ratou i taua pereue ra kia kiteia te atu. I muatanga ana roa, i akakite mai ei te peroveta a te Atua ra, e ka rave teianei akonoanga ki Tona kakau. Kua na ko maira oki :—IA 152.5

  “ Kua akapiniia au e te au puaka-aoa: kua takako roaia e te uipaanga tangata kino ra: kua puta oku puke rima e oku puke vaevae ia ratou. . . . Te tua nei ratou i Toku au kakau no ratou, e te akatopa kelero nei i Toku pereue.” 1Sala. 22 : 16-18.IA 153.1

  I te riroanga ia Iesu ki runga i te satauro, kua rave i reira te takinga-kino maata. Kua taokotai te au kau taunga, ma te au tutara, te au tata tuatua, ma te tangata tini i te akavaavaa ma te aviri i te Tamaiti a te Atua e akaaere a mate nei, na ko maira:—IA 153.2

  “ Ko te ariki Koe o te Ngati Iuda ra, ka akaora ana ia Koe uaorai.” 2Luka 23:37.IA 153.3

  “Kua akaora Aia i etai ke ra; kare ra e tika kia akaora Iaia uaorai. Ko te Ariki Aia no Iseraela, ka eke mai Aia i teianei mei runga i te satauro, e na matou e akarongo atu Iaia. I irinaki ana Aia i te Atua; e te kite maira te Atua Iaia, e akaora Aia Iaia i teianei: Nana uaorai oki i karanga e, e Tamaiti Au na te Atua.” 3Mata. 27 : 42, 43.IA 153.4

  “ Kua akakino maira oki te aronga i aere na reira’o, kua na ko mai ra, ma te takirikiri i te mimiti, E te vava’i i te nao e, e kua po toru anake kua akatu akaou, Ka akaora na ia Koe uaorai, ka eke mai i raro i tenana. satauro.” 4Mare. 15 : 29, 30.IA 153.5

  E rauka ua rai ia Iesu i te eke mai mei runga mai i te satauro. E naringa i rave Aia, kare rava tatou e rauka. i te akaoraia. No tatou nei ra i tika’i Iaia kia mate Aia no tatou.IA 153.6

  “ Kua ko ia ra Aia no ta tatou au ara ra, kua akaparuparuia Aia no to tatou au kino: e te pāpā i au ia’i to tatou, tei runga ïa Iaia; e no Tona au puta i ora’i tatou.” 5Isa. 53 : 5.IA 153.7

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents