Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  PENE. 28—AERE E AKAKITE ATU KI TAKU UA PIPI.

  TE akakite maira a Luka i roto i tana tuatua i tata i te akakiteanga i te tanuanga o te Mesia, te akakite maira i te au vaine i tae katoa ki Tona akasatauro anga, te na ko maira aia :—IA 167.1

  “ E kia oki maira ratou, akateatea mamao iora i te rakau kakara, e te manongi, e akaāngaroi iora i te sabati i tei akaueia maira.” 1Luka 23 : 56.IA 167.2

  Kua tanuia oki a Iesu i te Faraire, koia oki te rā ono i te ebedoma ra. Kua akateateamamao iora teia aronga vaine i te rakau kakara ma te manongi ei miri i to ratou Atu, e kua akapae akera, kia ope te Sabati ka apai ei. Kare rava atura i tika ia ratou kia miri i te kopapa o te Mesia i te rā Sabati ra, ki ta ratou ra au mea kakara i akono Nona.IA 167.3

  “ E oti akera te sabati, . . . i te popongi metua, i te rā mua o te ebedoma, i te itinga o te rā ra, aere atura ratou ki taua tanumanga ra.” 2Mare. 16 : 1, 2.IA 167.4

  I to ratou vaitata anga atu ki te aua i te menema ra, umere akera ratou i te kiteanga i te rangi i te marama anga, e kia kite i te enua i raro ake ia ratou i te ngaruerueanga. Ngakoikoi atura ratou ki taua tanumanga ra, e poitirere akera ratou i te kiteanga atu, e kua uri ke ia te toka i te popani i te ngutupa, e kare ua te aronga vaeau Roma i te tiaki.IA 167.5

  Ko Maria Magadala ana tei tae mua ki te tanumanga. I tona kiteanga e kua uri ke ia te toka mei te ngutupa, oro atura aia ki te akakite ki te au pipi. Kia aere mai etai atura au vaine i tere maira ratou, te kite ra ratou i te marama i te kakā anga mai mei te menema, e kia akara atura ratou ki roto, kare ua e apinga o roto.IA 167.6

  Noo iora ratou i tāua ngai ra, e pereta ia ake, te kite atura ratou i tetai mapu ma te kakau kakā te noo ua ra i te pae i te menema. Ko taua angela ra teia i uri ke ra i te toka mei te ngutupa. I roto i to ratou mataku, te mea nei, ka oro, i kapiki mai ei te angela:—IA 168.1

  “ Auraka korua e mataku; kua kite oki au e, te kimi nei korua ia Iesu i akasatauroia nei. Kare ra Aia i ko nei; kua tu akaou ake nei Aia, Tana oki i tuatua ra. Ka aere mai ka akara i te vairanga o te Atu ra.”IA 168.2

  “ Ka aere viviki ana korua, ka akakite atu ki Tana au pipi e, kua tu akaou ake nei Aia mei te mate maira; e i na, te aere atura Aia na mua ia kotou ki Galilea; ei reira kotou e kite atu ei Iaia; i na, kua akakite atu na au ia korua.” 1Mata. 28 : 5-7.IA 168.3

  I te akara akaou anga atu o ‘eia nga vaine nei ki roto i te menema, kite atura raua i tetai angela ke, e te ui maira taua angela ra kia raua :—IA 168.4

  “ Eaa kotou i kimi ei i tei ora, i te vairanga o tei mate ? Kare Aia i ko nei, kua tu ake nei ki runga: e akamaara i Tana i tuatua mai kia kotou ra, Iaia i noo i Galilea ra, ka na ko mai ei ra e, E tukuia atu te Tamaiti a te Tangata nei ki te rima o te aronga rave ara e tika’i, e e akasatauroia, e ka tu akaou ki te po toru ra.” 2Luka 24: 5-7.IA 168.5

  Kua akakite maira aua nga angela ra, i te mate ma te tu akaouanga i te Mesia. Kua akamaara maira ki ‘eia nga vaine nei i te au tuatua i tuatuaia e te Mesia, i Tana i akakite mamao atu i Tona akasatauro anga e Tona tu akaouanga mai oki. Marama akera kia raua te au tuatua i akakiteia mai ana e Iesu, e kí akera to raua ngakau i te pumaana ma te rekareka e ngakoikoi atura i te tutu aere i ta raua i rongo ra.IA 168.6

  I ngaro ke atu ana a Maria, mei teianei ra tuatu i anga a ‘ona oa ma nga angela, e oki maira aia i teia nei e taoi maira ia Ioane raua ko Petero. Kia oki atura raua ki .Ierusalema, noo iora teia vaine koi a anake kit e pae i te menema. Kare rava aia i mareka i te akaruke i teianei ra menema, mari, kia kite tika ana aia e e tei ea ra te kopapa o tona Atu te ngai i apainaia atu ei. Tu ua iora aia ma te aue, e kua rongo akera aia i te reo i te na ko anga mai:—IA 168.7

  “ E maine, eaa koe i aue ei ? koai taau e kimi na ? ”IA 170.1

  Kua poiri rava oki ‘ona mata i te roimata, e kare ua aia i kite e koai ra teianei tangata e tuatua mai nei kiaia. Maara akera aia e ko te tangata tiaki aua paa, e kua pati mamate atura aia ma te aue:—IA 170.2

  “ E tama, naau Aia i apai ke ra, ka akakite mai koe i te vaio angaia e koe na, e naku Aia e tiki e apai ke.”IA 170.3

  Tera te manako i roto ia Maria, mei te mea kua manakoia te ngai tanuanga o teia tangata apinga maata ra, e e ngai meitaki rava atu e kare e tau anga kia vai tona Atu ki reira, ka kimi tika aia i tetai ngai Nona ei tanuanga. Kua rongo akera aia i te reo o Iesu i te kapikianga mai e :—IA 170.4

  “ E Maria.”IA 170.5

  Orei. vave akera aia i tona roimata, e kite atura aia i te Akaora. I roto i tona mataora maata, ngaropoina atura iaia, e i akasatauroia ana Aia, e akatika atura aia i ‘ona rima ki te Mesia ra ma te karanga:—IA 170.6

  “E Raboni!” (E taku pu.)IA 170.7

  Kua tuatua maira Iesu kiaia, ” Auraka koe e akatukia mai Iaku; kare rai Au i tae ki runga i Toku Metua ra: e aere ra koe ki taku au taeake ra e karanga kia ratou e, Te aere nei Au ki Taku Metua ra, e ki to kotou Metua ra; ki Toku Atua, e ki to kotou Atua.” 1Ioa. 20 : 13-17.IA 170.8

  Kua akakore mairā Iesu i te akangateitei o Tona ra au iti tangata i te mea e kare ua Aia kia kite ake me kua āriki mai ainei te Metua i te atinga i tukuia e Ïa. Kua kake atura Aia ki te rangi i Tona Metua ra, e na te vaa tikai o Tona Metua i akakite mai Kiaia, e kua tae rava te atinga i tukuia e Ia, e na Tona ra toto ka rauka’i i te tangata te ora mutu kore ra.IA 170.9

  Kua orongaia maira te mana katoatoa i te rangi ra e i te enua katoa ra ki te Ariki o te Ora, e oki mai ra Aia ki Tana au pipi i roto i teianei ra ao rave ara, kia rauka’i Iaia te oronga atu kia ratou i Tona mana e Tona katoa ra oki kakā.IA 170.10

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents