Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Hälsa för hela människan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Hemmet

  Kapitel 28: Hemmet

  Arbetet att återupprätta och höja mänskligheten börjar i hemmet. Föräldrarnas arbete ligger till grund för allt annat arbete. Samhället består av familjer och är vad familjernas överhuvuden gör det till. Från hjärtat “utgår livet”, och samhällets, församlingens och nationens hjärta är familjen. Ords 4:23. Samhällets välfärd, församlingens framgång och nationens välstånd beror på hemmets inflytande.HHM 201.1

  Familjelivets betydelse och möjligheter illustreras i Jesu liv. Han som kom från himlen för att bli vårt exempel och vår lärare levde trettio år som familjemedlem i ett hem i Nasaret. Bibeln beskriver dessa år mycket kortfattat. Inga mäktiga underverk drog folkets uppmärksamhet till honom. Inga ivriga folkskaror följde honom eller lyssnade till hans ord. Ändå utförde han under alla dessa år sitt gudomliga uppdrag. Han levde som en av oss, tog del i familjelivet, underordnade sig dess fostran, utförde dess plikter och bar dess bördor. I ett enkelt hems beskyddande omsorg delade han de erfarenheter som är allas vår lott och “växte till i vishet, i ålder och välbehag inför Gud och människor”. Luk 2:52.HHM 201.2

  Under alla dessa år i avskildhet strömmade det sympati och hjälpsamhet från hans liv. Hans osjälviskhet, hans tålamod och uthållighet, hans mod och trofasthet, hans ståndaktighet i frestelsen, hans orubbliga lugn och stillsamma, glada sinnelag var en ständig inspiration för andra. Han förde en ren och behaglig atmosfär in i hemmet, och liksom en surdeg påverkade hans liv människorna i samhället. Ingen kunde säga att han hade utfört något under, ändå gick det ut en kraft från honom till de frestade, de sjuka och de missmodiga — kärlekens helande och livgivande kraft. Från det att han var ett litet barn hjälpte han andra på ett stilla och försynt sätt, och detta gjorde att många med glädje lyssnade till honom senare då han började sin offentliga verksamhet.HHM 201.3

  Frälsarens tidiga år är inte bara ett exempel för de unga. De innehåller en lärdom och en uppmuntran för alla föräldrar. Plikterna i familjen och i grannskapet är det första arbetsfältet för dem som vill arbeta för att hjälpa sina medmänniskor. Det finns inget viktigare arbetsområde än det som har anförtrotts åt hemmets grundare och beskyddare. Inget annat arbete som getts till människor har större och mer vidsträckta följder än det arbete som anförtrotts till en far och en mor.HHM 201.4

  Det är dagens ungdomar och barn som avgör hur samhället skall bli i framtiden, och vad dessa ungdomar och barn skall bli beror på hemmet. Merparten av de sjukdomar, det elände och den kriminalitet som vilar som en förbannelse över mänskligheten, kan spåras till bristen på rätt uppfostran i hemmet. Vilken förändring skulle vi inte se i världen om livet i hemmet var rent och gott, och om barnen var förberedda på att möta livets ansvar och faror när de lämnade hemmet!HHM 202.1

  Det görs stora ansträngningar och läggs ner nästan obegränsat med tid, pengar och arbete i olika projekt och institutioner för att hjälpa människor att bli fria från sina onda vanor. Och ändå är ansträngningarna otillräckliga för att möta det stora behovet. Hur små blir inte resultaten, trots allt! Hur få är det inte som blir varaktigt hjälpta!HHM 202.2

  Många längtar efter ett bättre liv, men de saknar det mod och den beslutsamhet som krävs för att bryta sig loss från dåliga vanors makt. De viker undan för den ansträngning, den kamp och det offer som krävs, och deras liv blir ödelagt och förstört. På det sättet blir till och med människor med stort intellekt, höga målsättningar och stora förmågor, som av naturen och genom sin utbildning skulle ha kunnat fylla höga och ansvarsfulla poster, fördärvade och förlorade för detta och det kommande livet.HHM 202.3

  Hur bitter är inte kampen att vinna tillbaka sin värdighet även för dem som verkligen gör en förändring! Och många får hela livet skörda det onda de har sått i form av en nedbruten hälsa, en vacklande vilja, ett förslöat intellekt och försvagade själskrafter. Hur mycket mer skulle inte kunna utföras om man tog itu med det onda redan från början!HHM 202.4

  Denna uppgift vilar till stor del på föräldrarna. Om man, i sina ansträngningar att minska dryckenskapen och annat ont som likt en cancer förstör samhällskroppen, lade större vikt vid att lära föräldrarna hur de skall forma barnens vanor och karaktär, skulle man uppnå hundrafallt bättre resultat. Vanans makt, som är en sådan fruktansvärd kraft för det onda, har föräldrarna möjlighet att forma till en kraft för det goda. De kan tygla strömmen vid dess källa, och det är deras uppgift att leda den i rätt riktning.HHM 202.5

  Föräldrarna har möjlighet att lägga grunden till ett sunt och lyckligt liv för sina barn. De kan sända ut dem från hemmet utrustade med moralisk styrka att stå emot frestelser, och med mod och kraft att framgångsrikt ta upp kampen med livets problem. Föräldrarna kan inspirera hos dem en fast beslutsamhet och utveckla i dem den nödvändiga styrkan till att leva sina liv till Guds ära och bli till välsignelse för världen. De kan leda dem in på rätta vägar som genom solsken och skugga för dem till himlens härliga mål.HHM 202.6

  Hemmets ansvar sträcker sig längre än till dess egna medlemmar. Det kristna hemmet borde vara ett exempel som visar det överlägset goda resultat som kommer av att man håller sig till de rätta principerna i livet. Ett sådant exempel kommer att bli en kraft för det goda i världen. Det inflytande som kommer från ett gott hem påverkar människors hjärtan och liv mycket mer än någon predikan kan göra. När de unga lämnar ett sådant hem kommer de att föra vidare vad de har lärt sig. Högre livsprinciper sprids till andra hem, och ett upphöjande inflytande märks i samhället.HHM 203.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents