Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Hälsa för hela människan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 11: Nykterhetsarbete

  All sann reform hör samman med det evangeliska arbetet och medverkar till att lyfta människan till ett nytt och ädlare liv. Särskilt nykterhetsarbetet borde stödjas av kristna. De borde rikta människors uppmärksamhet på detta arbete och visa hur viktigt det är. Överallt skulle de framhålla principerna för sann nykterhet, och uppmana människor att skriva under nykterhetslöftet. Vi borde på allvar anstränga oss för att hjälpa dem som är förslavade av dåliga vanor.HHM 96.1

  Överallt finns det arbete att utföra för att hjälpa dem som fallit på grund av missbruk. I kyrkor, religiösa institutioner och bekännande kristnas hem finns det många ungdomar som väljer den väg som leder till undergång. Genom skadliga vanor drar de över sig sjukdomar, och i sin girighet att skaffa pengar för syndiga njutningar börjar de leva ett oärligt liv. Både hälsan och karaktären förstörs. Dessa stackars människor känner sig främmande för Gud och utstötta från samhället, och har inget hopp för varken detta eller det kommande livet. Deras föräldrar är förtvivlade. Människor talar om dem som hopplösa fall, men så ser inte Gud på dem. Han förstår alla omständigheter som har gjort dem till vad de är, och han ser på dem med medlidande. Denna grupp av människor behöver vår hjälp. Låt dem aldrig få orsak till att säga: “Ingen bryr sig om mig.”HHM 96.2

  Bland missbrukets offer finns människor från alla samhällsklasser och yrken. Personer i hög ställning, med enastående begåvning och stora kunskaper har gett efter för begäret ända tills de blivit oförmögna att stå emot frestelser. Några av dessa har varit rika, men är nu hemlösa, utan vänner, och lider av misär, sjukdom och förnedring. De har förlorat kontrollen över sig själva. Om inte någon räcker dem en hjälpande hand kommer de att sjunka djupare och djupare. För dem är självtillfredsställelse inte bara en moralisk synd, utan också en fysisk sjukdom.HHM 96.3

  När vi hjälper dessa människor måste vi många gånger, som Kristus så ofta gjorde, först hjälpa dem med deras fysiska behov. De behöver få hälsosam mat och dryck som inte är stimulerande, rena kläder och möjlighet att tvätta sig. De behöver omges av en upplyftande kristen atmosfär. I varje stad borde man ordna med en plats dit de som är slavar under dåliga vanor kan komma, för att få hjälp att bryta sig loss från de bojor som binder dem. Det finns många som ser starka drycker som den enda trösten när de möter problem, men så skulle det inte behöva vara om bekännande kristna följde den barmhärtige samaritens exempel, i stället för att handla som prästen och leviten.HHM 96.4

  När vi arbetar med missbrukare måste vi komma ihåg att vi inte har att göra med människor som handlar förnuftsmässigt, utan med sådana som för tillfället är behärskade av en demon. Var tålmodig och överseende. Tänk inte på deras motbjudande och frånstötande yttre, utan på det dyrbara liv som Kristus dog för att frälsa. När drinkaren vaknar till insikt om sin förnedring, gör då allt som står i din makt för att visa att du är hans vän. Tala inte ett enda kritiskt ord. Låt inget i ditt handlingssätt eller i din blick ge uttryck för förebråelse eller motvilja. Det är mycket troligt att han förbannar sig själv. Hjälp honom att resa sig igen. Tala ord som uppmuntrar till tro. Försök att stärka varje god egenskap i hans karaktär. Lär honom hur han skall sträcka sig uppåt. Visa att det är möjligt för honom att leva på ett sätt som gör att han vinner andra människors respekt. Hjälp honom att se värdet i de förmågor som Gud har gett honom men som han har försummat att utveckla.HHM 96.5

  Fastän hans vilja har skadats och försvagats finns det hopp för honom i Kristus. Kristus skall väcka till liv högre impulser och heligare önskningar i hans hjärta. Uppmuntra honom att ta fasta på det hopp som evangeliet erbjuder. Öppna Bibeln för den som frestas och kämpar, och läs Guds löften för honom om och om igen. Dessa löften kommer att bli för honom som bladen från livets träd. Fortsätt tålmodigt dina ansträngningar, tills den skälvande handen med glädje och tacksamhet fattar tag i hoppet om befrielse genom Kristus.HHM 97.1

  Du får inte släppa taget om dem du försöker hjälpa, annars kan du aldrig vinna kampen. De kommer ständigt att frestas till det onda. Gång på gång kommer de nästan att bli övervunna av begäret efter starka drycker. Gång på gång kommer de kanske att falla, men ge inte för den skull upp i ditt arbete.HHM 97.2

  De har kanske beslutat sig för att försöka leva för Kristus, men deras viljekraft är så försvagad att de noggrant måste hållas under uppsikt av dem som arbetar för deras frälsning, och som en gång skall avlägga räkenskap för dessa människors liv inför Gud. De har förlorat sin värdighet och den måste de vinna tillbaka. Många måste kämpa mot starka nedärvda böjelser till det onda. Onaturliga begär och sinnliga böjelser är ett arv de fått från födseln och som de måste få hjälp att stå emot. Inom dem och utom dem kämpar det goda och det onda om herraväldet. De som aldrig har gått igenom en sådan kamp kan inte föreställa sig vilken nästan överväldigande makt begäret har, eller hur hård kampen är mellan vanan att tillfredsställa sitt begär och beslutet att alltid vara nykter. Om och om igen måste denna kamp utkämpas.HHM 97.3

  Många av dem som dras till Kristus har inte moralisk mod att fortsätta kampen mot begären och lustarna. Men nykterhetsarbetaren får inte bli missmodig på grund av detta. Inte är det väl bara de som räddats från det djupaste eländet som återfaller?HHM 97.4

  Kom ihåg att du inte arbetar ensam. Änglar förenar sig med varje uppriktigt Guds barn och hjälper dem i arbetet. Och Kristus är den som upprättar. Den store Läkaren själv står vid sidan av sina trogna arbetare och säger till den ångerfulle: “Mitt barn, dina synder är förlåtna.” Mark 2:5.HHM 97.5

  Det är många utstötta som kommer att gripa fatt i hoppet som erbjuds dem i evangeliet och gå in i det himmelska riket, medan andra, som välsignats med stora möjligheter och stort ljus som de inte har tagit vara på, kommer att lämnas utanför i mörkret.HHM 98.1

  De som fallit offer för dåliga vanor måste fås att inse att det är nödvändigt att de själva gör något åt sin situation. Andra kan göra sitt yttersta för att hjälpa dem upp, Guds nåd kan erbjudas fritt och för intet, Kristus kan vädja, hans änglar kan hjälpa, men allt är förgäves om de inte vaknar upp och själva tar upp kampen för sina liv.HHM 98.2

  Det sista David sade till Salomo när han var en ung man och snart skulle krönas till kung över Israel, var detta: “Var stark och visa dig som en man.” 1 Kung 2:2. Dessa inspirerade ord riktas till varje mänsklighetens barn med möjligheten att ärva en oförgänglig krona: “Var stark och visa dig som en man.”HHM 98.3

  Det är nödvändigt att få dem som lever för att tillfredsställa sina begär att inse att de behöver en stor moralisk förnyelse om de skall kunna bli starka. Gud kallar dem att vakna upp och genom Kristi kraft vinna tillbaka den värdighet som han har gett dem, men som de har offrat genom att ge efter för syndiga begär.HHM 98.4

  Många som känner frestelsens fruktansvärda kraft, den lustens dragning som leder till att man ger efter för begäret, ropar i förtvivlan: “Jag kan inte stå emot det onda!” Säg till dem att det kan de göra, ja, det måste de göra. De kanske har fallit för frestelsen om och om igen, men det behöver inte vara så för alltid. Deras moraliska kraft är svag, och de styrs av sitt syndiga livs dåliga vanor. Deras löften och beslut är som rep av sand. Tanken på alla brutna löften och försäkringar försvagar deras tro på sin egen uppriktighet, och gör att de känner det som om Gud inte kan acceptera dem eller samarbeta med dem i deras ansträngningar. Men de behöver inte misströsta.HHM 98.5

  De som sätter sin tilltro till Kristus skall inte vara slavar under någon nedärvd eller inlärd vana eller böjelse. I stället för att vara slav under sin egen lägre natur, skall de vara herre över varje begär och lidelse. Gud har inte lämnat oss att kämpa mot det onda i vår egen mänskliga kraft. Oavsett vilka nedärvda eller inlärda böjelser till det onda vi har, kan vi övervinna dem genom den kraft som han vill ge oss.HHM 98.6

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents