Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Hälsa för hela människan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Personligt arbete

  Överallt finns en tendens att låta organisationer utföra det arbete som enskilda personer borde göra. Mänsklig vishet talar för att slå samman, att centralisera, att bygga stora kyrkor och institutioner. Många överlåter hjälparbetet åt institutioner och organisationer. Därigenom ursäktar de sig själva från att komma i kontakt med världens nöd, och deras hjärtan svalnar och blir kalla. De blir självupptagna och okänsliga. Kärleken till Gud och kärleken till människor dör ut i deras hjärtan.HHM 81.1

  Kristus har kallat sina efterföljare att utföra ett personligt arbete — ett arbete som inte kan göras genom ombud. Arbetet att hjälpa de sjuka och fattiga, och att förkunna evangeliet för de förlorade, skall inte lämnas till kommittéer eller hjälporganisationer. Evangeliet kräver enskilt ansvar, enskild ansträngning, och personligt offer.HHM 81.2

  Kristus har befallt: “Gå ut på vägar och stigar och uppmana enträget människor att komma in, så att mitt hus blir fullt.” Luk 14:23. Han för människor i kontakt med dem som de önskar hjälpa. “Skaffa de fattiga och hemlösa en boning”, säger han. “Kläd den nakne var du än ser honom.” “De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska.” Jes 58:7; Mark 16:18. Vi skall förmedla evangeliets välsignelser genom personlig kontakt och personligt arbete.HHM 81.3

  När Gud gav ljus till sitt folk i gamla tider verkade han inte bara genom en utvald klass människor. Daniel var en judisk prins. Jesaja var också av kunglig släkt. David var en herdepojke, Amos en boskapsskötare, Sakarja en fånge från Babylonien och Elisa en jordbrukare. Herren kallade profeter och prinsar, adelsmän och enkelt folk som sina representanter, och undervisade dem om de sanningar som skulle ges till världen.HHM 81.4

  Alla som får del av Herrens nåd får också en uppgift att utföra för andra. Vi borde var och en stå på den plats och i den ställning där vi befinner oss, och säga: “Här är jag, sänd mig!” Jes 6:8. Ansvaret vilar på alla — på dem som förkunnar ordet, troende sköterskor, kristna läkare och enskilda kristna, vare sig de är affärsmän, jordbrukare, akademiker eller mekaniker. Det är vår uppgift att uppenbara för människor evangeliet om deras frälsning. Allt vad vi engagerar oss i borde bli ett medel för att främja detta.HHM 81.5

  De som tar sig an den uppgift de har fått, kommer inte bara att bli till välsignelse för andra, utan kommer också själva att bli välsignade. Vissheten om att de har utfört sin uppgift väl kommer att ha en positiv inverkan på deras egna liv. Den som är nedstämd kommer att glömma sin nedstämdhet, den svage kommer att bli stark, den okunnige klok, och alla kommer att finna att de har en trofast hjälpare i honom som har kallat dem.HHM 81.6

  Kristi församling är upprättad för att tjäna. Tjänande är dess motto. Medlemmarna är soldater som skall tränas upp för strid, ledda av deras frälsnings Hövding. Kristna förkunnare, läkare och lärare har ett mera omfattande arbete att utföra än många har förstått. De skall inte bara tjäna människorna, utan de skall också lära dem att tjäna andra. De borde inte bara undervisa om de rätta principerna, utan också lära sina åhörare hur de skall ge dessa principer vidare. Sanning som inte efterlevs och ges vidare förlorar sin livgivande och helande kraft. Man kan bara behålla sanningens välsignelse genom att dela den med andra.HHM 82.1

  Likformigheten i vårt arbete för Gud måste brytas. Varje församlingsmedlem borde vara engagerad i någon form av tjänst för Mästaren. En del kan inte göra så mycket som andra, men alla borde göra sitt yttersta för att hindra den våg av sjukdom och nöd som sveper in över vår värld. Många skulle vara villiga att arbeta om de blev undervisade om hur de skulle börja. De behöver vägledning och uppmuntran.HHM 82.2

  Varje församling borde vara en skola för kristna arbetare. Medlemmarna borde undervisas om hur man håller bibelstudier, leder och undervisar en sabbatsskolklass, hur man bäst hjälper de fattiga, hur man tar hand om de sjuka, och hur man arbetar för de oomvända. Man borde också hålla kurser om hälsa, matlagning och olika typer av kristet hjälparbete. Undervisningen skulle inte bara vara teoretisk, utan man skulle också ge tillfälle till verkligt arbete under ledning av erfarna lärare. Låt lärarna gå före och visa vägen i arbetet för människor, och andra som arbetar med dem kommer att lära sig av deras exempel. Ett exempel är mer värt än många goda råd.HHM 82.3

  Alla borde utveckla sina fysiska och mentala krafter till det yttersta av sin förmåga, så att de kan arbeta för Gud på den plats dit de blir kallade genom hans försyns ledning. Samma nåd som Kristus gav till Paulus och Apollos, och som gjorde att de utmärkte sig i andligt avseende, ger han i vår tid till hängivna missionsarbetare. Gud önskar att hans barn skall ha förstånd och kunskap, så att hans härlighet kan uppenbaras i vår värld så tydligt och kraftfullt att det inte går att ta miste på den.HHM 82.4

  Utbildade arbetare som har vigt sina liv åt Gud, kan göra tjänst på fler sätt och utföra ett mer omfattande arbete än de som inte har fått någon utbildning. De har ett fördelaktigare utgångsläge därför att de har tränat upp sina mentala förmågor. Men de som varken har stora naturliga förmågor eller omfattande utbildning kan också arbeta framgångsrikt för andra. Gud kommer att använda dem som är villiga att låta sig användas. Det är inte den mest begåvade och talangfulla personens arbete som ger det största och mest varaktiga resultatet. Det behövs män och kvinnor som har hört ett budskap från himlen. De mest framgångsrika arbetarna är de som har tagit emot Jesu inbjudan: “Ta på er mitt ok och lär av mig.” Matt 11:29.HHM 82.5

  Vad som behövs är missionsarbetare med förvandlade hjärtan. Den som har upplevt att Gud rört vid hans hjärta längtar efter att hjälpa andra som aldrig har upplevt Guds kärlek. Deras tillstånd fyller honom med en känsla av nöd. Med risk för sitt eget liv ger han sig iväg, som budbärare med en himmelsk kallelse och inspiration, för att utföra ett arbete som änglar kan samverka i.HHM 83.1

  Om de människor som Gud har anförtrott stora intellektuella förmågor använder dessa förmågor på ett själviskt sätt, kommer de efter en prövotid att lämnas att gå sin egen väg. Gud kommer att använda andra som till synes inte är så väl utrustade och som inte har så stort självförtroende. Han gör de svaga starka, därför att de litar på att han kommer att göra för dem det de inte själva kan göra. Gud accepterar ett helhjärtat arbete, och uppfyller själv bristerna.HHM 83.2

  Herren har ofta valt sådana medarbetare som har haft begränsade möjligheter till skolutbildning. Dessa människor har använt sina förmågor mycket troget och Herren har belönat dem för deras trohet i hans arbete, för deras flit, och för deras törst efter kunskap. Han har sett deras tårar och hört deras böner. På samma sätt som han välsignade fångarna vid hovet i Babylon, ger han visdom och kunskap till sina arbetare i dag.HHM 83.3

  Människor med låg social ställning och med bristfällig utbildning har ibland, genom Kristi nåd, haft underbar framgång när det gäller att vinna människor för honom. Hemligheten till deras framgång har varit deras förtröstan på Gud. De har dagligen lärt av honom som är underbar i råd och väldig i kraft.HHM 83.4

  Sådana arbetare borde uppmuntras. Herren för dem i kontakt med andra arbetare som har större förmågor, så att de kan göra det arbete som andra lämnat ogjort. Deras förmåga att snabbt se vad som behöver göras, deras villighet att hjälpa dem som är i nöd, och deras vänliga ord och handlingar, gör det möjligt för dem att vara till nytta där man annars aldrig skulle ha kunnat uträtta något. De kommer i nära kontakt med människor som har det svårt, och deras övertygande ord påverkar dem och har kraft att dra många skälvande hjärtan till Gud. Det arbete de utför visar vad tusentals andra skulle kunna göra, om de bara ville.HHM 83.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents