Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Umysł, charakter, osobowość I

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rozdział 34 — Sumienie

  Niech sumienie zajmuje należne mu zaszczytne miejsce — Bóg dał ludziom coś więcej niż zwykłe zwierzęce życie. “Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”. Jana 3,16. Oczekuje więc, że ci, za których złożył tak wielką ofiarę, docenią Jego miłość, idąc za przykładem Chrystusa, który Ten im pozostawił, tzn. będą prowadzić życie w zgodzie z Jego wolą. Oczekuje, że odpowiedzą na Jego miłość, którą okazał, zapierając się samego siebie dla dobra innych. Oczekuje, że będą używać w Jego służbie sił swojego umysłu i ciała. Dał im uczucia i spodziewa się, że będą się posługiwać tym drogocennym darem ku Jego chwale. Dał im sumienie i zabrania posługiwania się tym darem w niewłaściwy sposób: ma ono zajmować zaszczytne miejsce, które wyznaczył mu Bóg. — The Southern Watchman, 1 marzec 1904.UCO1 271.1

  Kontrolowanie sumienia i pielęgnowanie miłego usposobienia — Powinniśmy wszyscy pielęgnować miłe usposobienie i poddawać się kontroli sumienia. Duch prawdy przyjęty do serc ludzkich czyni je lepszymi. Działa podobnie jak zaczyn, aż w końcu cała istota poddaje się jego zasadom. Otwiera serce zmrożone skąpstwem, otwiera rękę zamkniętą na ludzkie cierpienie. Skutkami tej zmiany są widoczne dobroć i uprzejmość. — Testimonies for the Church IV, 59 (1876).UCO1 271.2

  Czyste sumienie wspaniałą zdobyczą — Sumienie wolne od przewiny wobec Boga i człowieka jest wspaniałą zdobyczą. — Manuscript 126, 1897; Our High Calling 143.UCO1 271.3

  Odrzucanie głosu sumienia strasznym niebezpieczeństwem — Dzień za dniem ludzie sami decydują o swoim wiecznym przeznaczeniu. Pokazano mi, że wielu znajduje się w wielkim niebezpieczeństwie. Gdy człowiek będzie coś robić lub mówić, by osiągnąć wytyczony cel, niech wie, że uratować go może tylko Boża moc. Zanim może mieć dobre sumienie, wolne od przewiny wobec Boga i bliźniego, jego charakter wymaga przekształcenia. Ego musi umrzeć, a świątynię duszy objąć w posiadanie Chrystus. Kiedy przez odrzucanie światła, które zsyła Bóg, ludzie gwałcą swoje sumienie, znajdują się w strasznym niebezpieczeństwie. Ich przyszła pomyślność wisi na włosku. — Letter 162, 1903.UCO1 271.4

  Szatan usiłuje zagłuszyć sumienie — Szatan usiłuje zagłuszyć sumienie i głos Boży, a świat zachowuje się tak, jakby znajdował się pod jego kontrolą. Ludzie wybierają go na swojego przewodnika, stają pod jego sztandarem. Nie chcą przyjść do Chrystusa, aby mieć życie. Zaślepieni gonitwą za przyjemnością i rozrywką, dążą do tego, co niszczeje przez samo używanie. — Manuscript 161, 1897.UCO1 272.1

  Jeden niewłaściwy krok zmienia życie — Usunięcie z sumienia choćby jednego zabezpieczenia, niespełnienie jednej rzeczy, którą polecił wykonać Pan, postawienie jednego kroku na ścieżce niewłaściwych zasad — często prowadzi do całkowitej zmiany życia i działania. (...). Bezpieczni jesteśmy tylko wtedy, gdy idziemy za Chrystusem. Droga sprawiedliwych będzie coraz jaśniej świecić aż do białego dnia. — Letter 71, 1898.UCO1 272.2

  Pogwałcone sumienie ulega nadwątleniu — Raz pogwałcone sumienie ulega znacznemu nadwątleniu. Sumienie potrzebuje siły w postaci stałej czujności i nieprzerwanej modlitwy. — Testimonies for the Church II, 90-91 (1868).UCO1 272.3

  Pogwałcone sumienie staje się chwiejne — Kto po usłyszeniu prawdy odwraca się od niej, bo jej przyjęcie zmniejszyłoby zyski w interesach, ten odwraca się od Boga i Jego światła. Taki człowiek sprzedaje duszę za nędzne grosze. Jego sumienie będzie zawsze chwiejne. Zawiera transakcję z szatanem, gwałcąc swoje sumienie, które gdyby było zachowane w czystości i prawości, warte by było dla niego więcej niż cały świat. Kto odrzuca światło, spożywa owoc nieposłuszeństwa, podobnie jak Adam i Ewa w Edenie. — Manuscript 27, 1900.UCO1 272.4

  Utrata świadomości prawego postępowania paraliżuje siły — Jeśli tracisz świadomość prawego postępowania, Twoja dusza staje się polem bitwy dla szatana. Wątpliwości i obawy paraliżują siły i wpędzają Cię w zniechęcenie. Gdy przychylność Boża znika, wiesz, że jakaś cząstka Ciebie próbowała zapełnić to miejsce, zastępując światowymi rozrywkami i towarzystwem bezbożnych utratę wydawanego przez Ducha Świętego świadectwa, że jesteś dzieckiem Bożym. — Letter 14, 1885.UCO1 272.5

  Pogwałcone sumienie staje się tyranem — Pogwałcone sumienie staje się tyranem dla sumień innych ludzi. — Letter 88, 1896.UCO1 273.1

  Szatan kontroluje sumienie porażone alkoholem — Alkoholik sprzedaje rozum za kieliszek trucizny, tak że kontrolę nad rozumem, uczuciami i sumieniem przejmuje szatan. Człowiek taki niszczy świątynię Bożą. Picie herbaty też temu dopomaga. Jakże wielu jednak stawia te niszczące środki na swoich stołach, tym samym tłumiąc w sobie niebiańskie przymioty. — Manuscript 130, 1899; Temperance 79-80. UCO1 273.2

  Dieta wpływa na sumienie — Tłuste, pobudzające pokarmy rozpalają krew, pobudzają system nerwowy, oprócz tego nazbyt często przytępiają wrażliwość moralną, tak iż rozum i sumienie są pokonywane przez zmysłowe pobudki. — Christian Temperance and Bible Hygiene 134 (1890); Chrześcijanin a dieta 170.UCO1 273.3

  Zdrowie a sumienie — Zdrowie jest bezcennym błogosławieństwem, czymś ściślej związanym z sumieniem i religią, niż wielu sądzi. Ma wielki wpływ na nasze zdolności. Każdy pastor powinien rozumieć, że jeśli chce być wiernym strażnikiem powierzonej mu trzody, musi zachować wszystkie siły w takim stanie, aby móc jak najlepiej pełnić służbę. — Gospel Workers 175 (1893); Counsels on Health 566.UCO1 273.4

  Sumienie skutecznym środkiem w przywróceniu zdrowia — Gdy czujecie się przygnębieni i znużeni, nie musicie się zwijać jak liście na uschniętej gałęzi. Pogoda ducha i czyste sumienie są lepsze niż lekarstwa i okażą się skutecznym środkiem w przywróceniu wam zdrowia. — The Health Reformer, czerwiec 1871; My Life Today 177.UCO1 273.5

  Zgodnie z sumieniem można też postępować źle — Wielu mniema, że człowiek może robić wszystko, o czego słuszności przekonuje go sumienie. Ale powstaje pytanie: Czy człowiek ten ma dobrze ukształtowane, zdrowe sumienie, czy też spaczone pod wpływem uprzedzeń? Sumienie nie może zastąpić zasady “Tak mówi Pan”. Nie wszystkie sumienia są jednakowo harmonijne i natchnione. Niektóre sumienia są martwe, jakby przypalono je gorącym żelazem. Ludzie mogą zgodnie z sumieniem postępować nie tylko dobrze, ale i źle. Apostoł Paweł swego czasu nie wierzył w Jezusa z Nazaretu i prześladował chrześcijan, jeżdżąc od miasta do miasta, głęboko przekonany, że służy w ten sposób Bogu. — Letter 4, 1889. UCO1 273.6

  Ludzkie postrzeganie niepewnym przewodnikiem — “Światłem ciała jest oko. Jeśli tedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie. A jeśliby oko twoje było chore, całe ciało twoje będzie ciemne. Jeśli tedy światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie!” Mateusza 6,22-23.UCO1 273.7

  Słowa te mają podwójną wymowę, symboliczną i dosłowną. Zawierają prawdę co do oka fizycznego, którym widzimy różne obiekty dookoła, a także oka duchowego, czyli sumienia, którym oceniamy dobro lub zło. Jeśli oko duszy, sumienie, jest całkowicie zdrowe, dusza będzie pobierać właściwe nauki.UCO1 274.1

  Gdy jednak sumienie kieruje się ludzkim postrzeganiem, niepoddanym łasce Chrystusa ani przez nią niezmiękczonym, umysł choruje. Sprawy nie są właściwie postrzegane. Wyobraźnia biega samopas, a oko duchowe widzi rzeczy w fałszywym świetle.UCO1 274.2

  Potrzebujesz jasnego spojrzenia, pełnego współczucia. Twoje sumienie zostało pogwałcone i stało się nieczułe, ale jeśli podążysz właściwą drogą, odzyskasz dawną wrażliwość. — Letter 45, 1904.UCO1 274.3

  Kiedy możemy ufać sumieniu — Ktoś jednak może powiedzieć: “Chociaż nie zachowuję przykazań Bożych, sumienie mnie nie potępia”. Ale przecież w Słowie Bożym czytamy, że sumienie może być dobre albo złe. To, że sumienie nas nie potępia, gdy nie zachowujemy prawa Bożego, wcale nie dowodzi, jakobyśmy nie byli godni potępienia w oczach Pana. Skonfrontujmy swoje sumienie ze Słowem Bożym i zobaczmy, czy nasze życie i charakter współgrają z objawionym w nim miernikiem sprawiedliwości. Wtedy możemy stwierdzić, czy mamy właściwą wiarę i jakie mamy sumienie. Sumieniu człowieka nie można ufać, chyba że znajduje się pod wpływem Bożej łaski. Przewodnikiem nieoświeconego sumienia jest szatan, który właśnie przez nie sprowadza na ludzi wszelkie podstępne oszustwa, bo nie uczynili Słowa Bożego swym doradcą. Wielu wymyśliło sobie własną ewangelię, tak samo jak zastąpiło prawo Boże własnym prawem. — The Review and Herald, 3 wrzesień 1901.UCO1 274.4

  Słowo Boże miernikiem — Nie wystarczy, gdy uważamy się za bezpiecznych dlatego, że kierujemy się głosem sumienia. (...). Trzeba zadać sobie pytanie: Czy moje sumienie jest zgodne ze Słowem Bożym? Jeśli nie, nie może być bezpiecznym przewodnikiem, bo okazuje się zwodnicze. Sumienie musi być oświecone przez Boga. Trzeba znaleźć czas na studiowanie Pisma Świętego i modlitwę. W ten sposób umysł się umocni i osiągnie równowagę. — Letter 21, 1901; Our High Calling 143.UCO1 274.5

  Czy sumienie zmienia nasze życie? — Może i masz sumienie, które umacnia Cię w danych przekonaniach, ale powstaje pytanie, czy przekonania te pobudzają do działania? Czy zdobywają Twoje serce i powodują wewnętrzne zmiany? Czy oczyszczają zbrukaną świątynię duszy? Oto czego potrzebujemy w dzisiejszych czasach, które przypominają czasy Izraelitów. Jeśli ciążą na Tobie jakieś grzechy, nie ustawaj, póki nie zostaną naprawione i nie znikną. — Manuscript 13, 1894.UCO1 275.1

  Wpływ prawdy na serce i sumienie — Psalmista mówi: “Wykład słów twoich oświeca, daje rozum prostaczkom”. Psalmów 119,130. Gdy prawda działa tylko na sumienie, powoduje wielkie zaniepokojenie, ale gdy zostaje zaproszona do serca, cały człowiek oddaje się w niewolę Jezusowi Chrystusowi. Nawet myśli są posłuszne, bo zamysł Chrystusa działa tam, gdzie wola człowieka podporządkowuje się woli Bożej. “Miejcie w sobie takie usposobienie, jakie też było w Chrystusie Jezusie”. Filipian 2,5 (BP). Ten, kogo Pan oswobadza, jest prawdziwie wolnym i nie może się znaleźć w niewoli grzechu. — Manuscript 67, 1894.UCO1 275.2

  Prawda uznana przez sumienie porusza tylko umysł — W swoim sumieniu wszyscy uczciwi Żydzi byli przekonani, że Jezus Chrystus to Syn Boży, ale ich dumne, ambitne serca nie chciały tego uznać. Powstał sprzeciw przeciwko światłu prawdy, którą zdecydowali się odrzucić i zanegować. Gdy prawdę uznaje tylko sumienie, a serce nie zostaje pobudzone i jej nie przyjmuje, prawda porusza jedynie umysł. Ale gdy zostaje uznana przez serce, jej czyste zasady przenikają sumienie i zniewalają duszę. Duch Święty umieszcza ją w sercu, formując jej piękno w umyśle, tak aby jej przekształcająca siła mogła się uwidocznić w charakterze. — Manuscript 130, 1897.UCO1 275.3

  Bóg nigdy nie gwałci sumienia — Bóg nigdy nie działa przeciwko woli ani sumieniu, natomiast szatan w celu zdobycia kontroli nad tymi, których inaczej zwieść nie może, ucieka się do przymusu i okrucieństwa. Strachem lub gwałtem stara się zapanować nad sumieniami i zapewnić sobie cześć. — The Great Controversy 591 (1888).UCO1 275.4

  Gdy sumienie jest pewnym przewodnikiem — Ten, czyje sumienie jest pewnym przewodnikiem, gdy oświeca go światło płynące ze Słowa Bożego, nie przestanie ruszać głową. Nie będzie się kierować ludzkimi radami. Nie pozwoli nigdy na to, aby na drodze posłuszeństwa stanęły mu świeckie sprawy. Nie będzie się zajmować każdą świecką sprawą, lecz podejdzie do Słowa Bożego jak ktoś, kogo wieczność waży się na szali. — Manuscript 27, 1900.UCO1 275.5

  Emocje i pragnienia poddane rozumowi i sumieniu — Jeśli nie chcemy popełnić grzechu, musimy się go wystrzegać od samego początku. Każda emocja i każde pragnienie muszą być poddane rozumowi i sumieniu. Naśladowcy Chrystusa, każdą nieczystą myśl trzeba natychmiast przepędzić na cztery wiatry. Módlcie się z wiarą i z całego serca. Szatan tylko patrzy, jak zarzucić na was sidła. Jeśli chcecie uniknąć jego zwiedzeń, musicie otrzymać pomoc z wysokości. — Testimonies for the Church V, 177 (1882).UCO1 276.1

  Powinniście każdą emocję i namiętność poddać spokojnie kontroli rozumu i sumienia. Wtedy szatan utraci władzę nad waszym umysłem. — The Review and Herald, 14 czerwiec 1892; Our High Calling 87.UCO1 276.2

  Blizny pozostają na zawsze — Co zyskał nieuczciwy człowiek przez świecki sposób postępowania? Jaką cenę zapłacił za swój sukces? Poświęcił swoje szlachetne męstwo i stanął na drodze wiodącej na zatracenie. Może się nawrócić, dostrzec niegodziwość swej niesprawiedliwości wobec bliźnich oraz, na ile to tylko możliwe, dokonać zadośćuczynienia, niemniej jednak blizny na zranionym sumieniu pozostaną na zawsze. — The Signs of the Times, 7 luty 1884; SDA Bible Commentary III, 1158. UCO1 276.3

  Łaska Chrystusa wystarcza obciążonemu sumieniu — Gdy grzech walczy o panowanie w sercu, gdy wina przygniata duszę i obciąża sumienie, gdy niewiara przyćmiewa umysł, pamiętajcie, że łaska Chrystusa wystarcza, by ujarzmić grzech i rozwiać ciemności. Nawiązując łączność ze Zbawcą, wkraczamy w krainę pokoju. — The Ministry of Healing 250 (1905).UCO1 276.4

  Możemy wybrać, jacy będziemy — Ponownie Cię ostrzegam, bo będziesz się musiała spotkać z tymi słowami w dniu, w którym zdecydują się losy wszystkich. Oddaj się niezwłocznie Chrystusowi, który jako jedyny może dzięki mocy swej łaski uratować Cię od ruiny. Tylko On może uzdrowić Twoje siły moralne i umysłowe. Twoje serce może zapałać Bożą miłością, Twoje pojmowanie stać się jasne i dojrzałe, Twoje sumienie oświecone, przytomne i czyste, Twoja wola — prawa i uświęcona — poddana kontroli Ducha Bożego. Możesz sama wybrać, jaka będziesz. Jeśli teraz wykonasz zwrot o 180 stopni, przestaniesz czynić zło, a nauczysz się czynić dobrze, to będziesz naprawdę szczęśliwa, odniesiesz zwycięstwo w walkach życiowych i zdobędziesz chwałę i cześć w lepszym życiu. Wybierz sobie dzisiaj, komu będziesz służyć. — Testimonies for the Church II, 564-565 (1870).UCO1 276.5

  Nie gwałcić sumienia drugiego człowieka — Co się tyczy spraw Bożych, sumienie jest świętym skarbem, którego żadne ludzkie istoty, bez względu na zajmowane stanowisko, nie mają prawa gwałcić. Nabuchodonozor dał Hebrajczykom drugą szansę, a gdy nie przyjęli jego propozycji, wściekł się i kazał rozpalić piec siedmiokroć mocniej, niż to zwykle robiono. Zagroził im, że zostaną do niego wrzuceni. Oni jednak, pełni wiary i zaufania, dali odpowiedź: Wierny Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, a choćby nawet tego nie uczynił, i tak oddajemy się w Jego ręce. — Letter 90, 1897.UCO1 277.1

  Nasze sumienie nie jest normą dla innych — Bóg nie życzy sobie, abyś czyniła ze swojego sumienia normę dla innych. Masz obowiązek do spełnienia, polegający na pielęgnowaniu pogody ducha i bezinteresowności, póki Twoją największą radością nie stanie się uszczęśliwianie wszystkich dookoła. — Testimonies for the Church IV, 62 (1876).UCO1 277.2

  Rodzice winni pomagać dzieciom zachować czyste sumienie — Pouczono mnie powiedzieć rodzicom: Uczyńcie wszystko, co w waszej mocy, aby pomóc dzieciom zachować czyste sumienie. Nauczcie je karmić się Słowem Bożym. Pouczcie, że Pan miłuje je jako swoje dziatki. Nie zapominajcie, że ustanowił was ich strażnikami. Jeśli będziecie im dawać właściwy pokarm i zdrowo ubierać i jeśli modląc się do naszego Ojca niebieskiego, będziecie je werset po wersecie, przykazanie za przykazaniem pilnie uczyć Słowa Bożego, wasze wysiłki zostaną obficie nagrodzone. — Manuscript 4, 1905.UCO1 277.3

  Sumienie winno być oczyszczone — Każde miejsce w świątyni duszy jest w mniejszym lub w większym stopniu skalane i wymaga oczyszczenia. Należy obmieść sumienie z pajęczyn. Okna duszy mają być szeroko otwarte na to, co niebiańskie, na jasne promienie Słońca Sprawiedliwości, a zamknięte na to, co ziemskie. Pamięć mają odświeżyć zasady biblijne. Umysł ma się stać czysty i jasny, by móc należycie odróżniać dobro od zła. Gdy będziemy powtarzać modlitwę, której Chrystus nauczył apostołów, a następnie starać się wcielać ją codziennie w życie, Duch Święty odnowi umysł i serce i da nam moc do realizacji wzniosłych, świętych zamierzeń. — Manuscript 24, 1901.UCO1 277.4

  Czyste sumienie przynosi doskonały pokój — Wewnętrzny pokój i sumienie wolne od przestępstwa wobec Boga ożywią i wzmocnią intelekt, tak jak rosa zwilża delikatne rośliny. Wola zostaje wtedy właściwie ukierunkowana i opanowana. Staje się bardziej zdecydowana i wolna od wypaczeń. Rozmyślania są miłe Bogu, bo zostały uświęcone. Spokój umysłu, który możesz mieć, będzie błogosławieństwem dla wszystkich, z którymi się stykasz. Spokój i opanowanie staną się dla Ciebie z czasem czymś zupełnie naturalnym, tak że będziesz nimi emanować, a one, odbite, powrócą do Ciebie. Im więcej będziesz się rozsmakowywać w niebiańskim spokoju ducha, tym więcej będziesz go miała. Jest to żywa przyjemność, która nie powoduje otępienia moralności, lecz pobudza ją do intensywnego działania. Przymiotem, który cechuje aniołów, jest doskonały pokój. Oby Bóg pomógł Ci również go osiągnąć. — Testimonies for the Church II, 327 (1869).UCO1 278.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents