Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Život naplněný pokojem

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Chvalozpěvy

  Vyjadřujme svou chválu a díky zpěvem. Jsme-li pokoušeni, nevyslovujme své pocity, nýbrž zazpívejme ve víře píseň díkůvzdání Bohu.ZNP 132.2

  Píseň je zbraň, kterou můžeme tasit vždy, když ztrácíme odvahu. Otevřeme-li takto své srdce slunečnímu svitu Spasitelovy přítomnosti, získáme zdraví a Boží požehnání.ZNP 132.3

  “Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý,
  jeho milosrdenství je věčné!
  Tak ať řeknou ti, kdo byli Hospodinem vykoupeni,
  ti, které vykoupil z rukou protivníka.” Žalm 107,1.2.
  ZNP 132.4

  “Zpívejte mu, pějte žalmy,
  přemýšlejte o všech jeho divech,
  honoste se jeho svatým jménem,
  ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina!” Žalm 105,2.3.
  ZNP 132.5

  “Dosyta dal najíst lačným,
  hladovým dal plno dobrých věcí.
  Seděli v temnotách šeré smrti,
  v železných poutech a v ponížení…
  A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu,
  zachránil je z tísně:
  vyvedl je z temnot šeré smrti,
  sám zpřetrhal jejich pouta.
  Ti ať vzdají Hospodinu chválu
  za milosrdenství
  a za divy, jež pro lidi koná.” Žalm 107,9-15.
  ZNP 132.6

  “Proč se tak trpce rmoutíš,
  má duše,
  proč ve mně úzkostně sténáš?
  Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu, své spáse.
  On je můj Bůh.” Žalm 42,11.
  ZNP 132.7

  “Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.” 1. Tesalonickým 5,18. Tento příkaz je ujištěním, že dokonce i věci, které jsou zdánlivě namířeny proti nám, se obrátí v naše dobro. Bůh by nás nevyzýval, abychom byli vděční za to, co by nám bylo ke škodě.ZNP 133.1

  “Hospodin je světlo mé
  a moje spása,
  koho bych se bál?
  Hospodin je záštita mého života,
  z koho bych měl strach?” Žalm 27,1.
  ZNP 133.2

  “On mě v neblahý den schová ve svém stánku,
  ukryje mě v skrýši svého stanu…
  v jeho stanu budu obětovat
  své oběti za hlaholu polnic,
  budu zpívat, prozpěvovat
  žalmy Hospodinu.” Žalm 27,5.6.
  ZNP 133.3

  “Všechnu naději jsem složil v Hospodina.
  On se ke mně sklonil,
  slyšel mě, když o pomoc
  jsem volal.
  Vytáhl mě z jámy zmaru,
  z tůně bahna,
  postavil mé nohy na skálu, dopřál mi bezpečně kráčet
  a do úst mi vložil novou píseň, chvalozpěv našemu Bohu.” Žalm 40,2-4.
  ZNP 133.4

  “Hospodin je síla má a štít můj,
  mé srdce v něj doufá.
  Pomoci jsem došel,
  proto v srdci jásám,
  svou písní mu budu
  vzdávat chválu.” Žalm 28,7.
  ZNP 133.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents