Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Život naplněný pokojem

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Boží ujištění

  Všichni, kdo se snaží působit v souladu s Božím plánem výchovy, obdrží od Boha milost, pomoc, jeho stálou přítomnost a sílu. Bůh každému říká:ZNP 215.1

  “Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou… Nenechám tě klesnout a neopustím tě.” Jozue 1,9.5.ZNP 215.2

  “Spustí-li se lijavec
  nebo padá-li sníh z nebe,
  nevrací se zpátky,
  nýbrž zavlažuje zemi
  a činí ji plodnou a úrodnou,
  takže vydává símě tomu,
  kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí.
  Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst:
  Nenavrátí se ke mně s prázdnou,
  nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal.
  S radostí vyjdete
  a budete vedeni v pokoji.
  Hory a pahorky budou před vámi zvučně plesat a všechny stromy v poli budou tleskat. Místo trní vyroste cypřiš,
  místo plevele vzejde myrta.
  To bude k oslavě
  Hospodinova jména,
  za trvalé znamení, které nebude vymýceno.” Izajáš 55,10-13.
  ZNP 215.3

  Lidská společnost na celém světě je rozvrácená. Je zapotřebí důkladné změny. Výchova, které se dostává mladým lidem, by měla vést k přetvoření celé struktury společnosti.ZNP 215.4

  “Co bylo od věků v troskách, vybudují,
  postaví, co kdysi bylo zpustošeno,
  obnoví zničená města,
  zpustošená po celá pokolení.”
  Lidé je budou nazývat “‚Sluhové našeho Boha’ …
  budou mít věčně radost,
  neboť já, Hospodin,
  miluji právo…
  Jejich výdělek jim předám věrně
  a uzavřu s nimi smlouvu věčnou.
  Jejich potomstvo bude známé mezi pronárody
  a jejich potomci
  uprostřed národů.
  Všichni, kdo je spatří,
  rozpoznají na nich,
  že oni jsou to potomstvo,
  jemuž Hospodin žehná…
  Jako země dává vzrůst tomu,
  co klíčí,
  jako zahrada dává vzklíčit tomu, co bylo zaseto,
  tak Panovník Hospodin
  dá vzklíčit spravedlnosti
  a chvále přede všemi pronárody.” Izajáš 61,4.6-9.11.
  ZNP 215.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents