Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Život naplněný pokojem

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Odpovědnost církve

  Obchod s alkoholickými nápoji je světovou “velmocí”. Má na své straně spojenou sílu peněz, návyku a chuti. Jeho moc je pociťována i v církvích. Lidé, kteří přímo nebo nepřímo vydělávají na obchodu s lihovinami, jsou řádnými členy církví. Mnozí z nich štědře dávají na dobročinné účely. Jejich příspěvky pomáhají církvím podnikat akce a zaměstnávat kazatele. Omlouvají se tím, že poukazují na moc peněz. Církve, které přijímají takové členy, fakticky podporují obchod s alkoholickými nápoji. Kazatel pak často nemá dost odvahy pevně se postavit za pravdu. Neukáže členům svého sboru, co Bůh řekl o činnosti obchodníka s alkoholickými nápoji. Kdyby mluvil otevřeně, pohoršil by tím členy sboru a ztratil by svou popularitu a plat.ZNP 179.1

  Avšak nad soudem církve je soud Boží. Ten, který řekl prvnímu vrahovi: “Prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země” (1. Mojžíšova 4,10), nepřijme pro sebe dary člověka, který se zabývá obchodem s alkoholickými nápoji. Vzplane hněvem proti těm, kdo se pokoušejí přikrýt svou vinu pláštíkem štědrosti. Jejich peníze jsou potřísněny krví. Lpí na nich kletba.ZNP 179.2

  “K čemu je mi množství vašich obětních hodů,
  praví Hospodin…
  Že se mi chodíte ukazovat!
  Kdo po vás chce, abyste šlapali má nádvoří?
  Nepřinášejte už šalebné
  obětní dary…
  Když rozprostíráte své dlaně,
  zakrývám si před vámi oči.
  Ať se modlíte sebevíc, neslyším.
  Vaše ruce jsou celé od krve.” Izajáš 1,11-15.
  ZNP 179.3

  Alkoholik je schopen dělat lepší věci. Byly mu svěřeny schopnosti, jimiž má uctívat Boha a být požehnáním pro svět. Jeho bližní však na něj nastražili past a zbohatli na úkor jeho ponížení. Sami si žijí v přepychu, zatímco tyto jejich ubohé oběti, které okradli, žijí v bídě a zkáze. Bůh však požene k odpovědnosti každého, kdo přispěl k záhubě alkoholika. Vládce nebes má na zřeteli prvotní příčinu i konečný důsledek opilství. Ten, který pečuje o vrabce a odívá polní trávu, nenechá bez povšimnutí ty, kdo byli stvořeni k jeho obrazu a vykoupeni jeho krví. Vyslyší jejich volání. Bůh zaznamenává všechnu špatnost, která vede ke zločinu a bídě.ZNP 179.4

  Svět a církev mohou uznávat člověka, který získává majetek za cenu ponížení druhých lidí. Mohou se usmívat na toho, kdo svádí lidi krok za krokem na cestu hanby a ponížení. Avšak Bůh to všechno zaznamenává a spravedlivě soudí. Člověka, který prodává alkoholické nápoje, svět možná označuje za dobrého obchodníka. Pán však říká: “Běda mu.” Bude obviněn z toho, že obchodováním s lihovinami vnesl do světa beznaděj, bídu a utrpení. Bude se muset odpovídat za chudobu a zoufalství matek a dětí, které měly nouzi o jídlo, šaty a přístřeší a které přišly o radost a naději. Bude se muset zodpovídat za lidi, kteří jeho přičiněním umírají nesmířeni s Bohem. I ti, kdo podporují obchodníka s alkoholickými nápoji v jeho činnosti, mají podíl na jeho vině. Jim Bůh říká: “Vaše ruce jsou celé od krve.”ZNP 179.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents