Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Život naplněný pokojem

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Pátrání po Božích tajemstvích

  “Skryté věci patří Hospodinu, našemu Bohu, zjevné však patří navěky nám a našim synům.” 5. Mojžíšova 29,28. Zjevení, které nám dal Bůh o sobě ve svém slovu, je určeno k našemu studiu. Tato zjevení se máme snažit pochopit. Nad to však pronikat nemáme. I nejschopnější rozum se může sebevíc namáhat dohady o Boží přirozenosti, úsilí však nepřinese očekávané výsledky. Není na nás, abychom řešili tento problém. Boha nemůže pochopit žádná lidská mysl. Proto se nikdo nemá zabývat spekulacemi o Boží přirozenosti. Zde platí, že mlčení je výmluvné. Všemohoucí přesahuje všechny naše představy a výpovědi o něm.ZNP 227.6

  Ani andělům nebylo dovoleno účastnit se porady mezi Otcem a Synem, když byl tvořen plán spasení. Lidské bytosti nemají vnikat do skrytých tajemství Nejvyššího. Nevíme toho o Bohu víc než malé děti, ale jako děti ho můžeme milovat a poslouchat. Místo abychom spekulovali o Boží přirozenosti nebo jeho výsadách, dbejme raději slov, která nám řekl:ZNP 228.1

  “Dokážeš vystihnout Boha
  či obsáhnout dokonalost Všemocného,
  jež nebesa převyšuje?
  Co chceš dělat?
  Hlubší je než podsvětí.
  Co o tom víš?
  Její míra je delší než země,
  širší nežli moře.” Jób 11,7-9.
  ZNP 228.2

  “Ale moudrost, kde se najde?
  Kde je místo rozumnosti?
  Člověk nezná její cenu,
  v zemi živých se nenajde.
  Propastná tůň praví:
  ‘Ve mně není’ ,
  moře říká: ‘Já ji nemám’ .
  Nelze ji získat za lístkové zlato,
  její hodnota se nevyváží stříbrem,
  nemůže být zaplacena
  ofírským zlatem,
  vzácným karneolem či safírem.
  Nedá se srovnat se zlatem
  či se sklem
  ani směnit za věci z ryzího zlata,
  natož za korál a křišťál;
  moudrost má větší cenu
  než perly.
  Nedá se srovnat
  s kúšským topasem,
  nedá se zaplatit
  nejčistším zlatem.
  Odkud tedy přichází moudrost?
  Kde je místo rozumnosti?…
  Říše zkázy a smrt říkají:
  ‘Pouze jsme zaslechly
  pověst o ní.’
  Jenom Bůh rozumí její cestě,
  on zná také její místo,
  neboť on dohlédne
  až do končin země,
  vidí vše, co je pod nebem…
  Když dešti stanovil cíl
  a cestu bouřnému mračnu,
  hned tehdy ji viděl
  a vyprávěl o ní,
  učinil ji nepohnutelnou
  a také ji prozkoumal
  a řekl člověku:
  ‘Hle, bát se Panovníka,
  to je moudrost,
  vystříhat se zlého,
  toť rozumnost.’ ” Jób 28,12-28.
  ZNP 228.3

  Moudrost neznamená hledat poklady země. Nenajde se hloubavým úsilím proniknout do skrytých tajemství Boží bytosti. Najdeme ji tehdy, přijímáme-li pokorně zjevení, které se Bohu zlíbilo nám dát, a žijeme-li podle jeho vůle.ZNP 228.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents