Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Život naplněný pokojem

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Tajemství přírody

  Ani nejinteligentnější lidé nemohou porozumět Božím tajemstvím, která jsou zjevena v přírodě. Boží inspirace klade mnohé otázky, na něž neumí odpovědět ani největší učenec. Tyto otázky nejsou kladeny proto, abychom na ně odpověděli, nýbrž aby nás upozornily na hluboká Boží tajemství a naučily nás, že naše moudrost je omezená. V našem každodenním životě je mnoho věcí, které jdou za hranice chápání smrtelných bytostí.ZNP 228.5

  Pochybovači odmítají uvěřit v Boha, protože nemohou pochopit nekonečnou moc, kterou se Bůh zjevuje. Bůh však má být poznán jak z toho, co o sobě nezjevuje, tak z toho, co je našemu omezenému chápání přístupné. Ve svém zjevení i v přírodě nám Bůh odkrývá tajemství, která probouzejí naši víru. Tak tomu musí být. Můžeme věčně bádat, pořád hledat, stále se učit, a přesto nás bude vždy nekonečno přesahovat.ZNP 229.1

  “Kdopak svou hrstí
  odměřil vodstvo
  a pídí nebesa změřil?
  Kdo shrnul v odměrku
  všechen prach země
  a hory odvážil na vahadlech,
  pahorky na vážkách?
  Kdo změřil Hospodinova ducha
  a byl mu rádcem
  a vedl ho k poznání?…
  Hle, pronárody jsou
  jako kapka ve vědru,
  jak prášek na vahách.
  Ale on pozvedá ostrovy
  jak smítko.
  Dříví Libanónu
  by na oheň nestačilo,
  jeho zvěř by nestačila
  pro zápalnou oběť.
  Všechny pronárody nejsou
  před ním ničím,
  jsou mu méně nežli nic,
  než nicota.
  Ke komu připodobníte Boha?
  Jakou podobu mu přisoudíte?
  Což o tom nevíte?
  Což jste neslyšeli?
  Neoznámili vám to
  už na počátku?
  Což nechápete, kdo položil základy zemi?
  Ten, který sídlí
  nad obzorem země,
  jejíž obyvatelé jsou jako kobylky,
  ten, který nebesa
  jak závoj roztahuje
  a napíná je jako stan k obývání…
  ‘Ke komu mě chcete připodobnit…?’ praví Svatý.
  ‘K výšině zvedněte zraky a hleďte:
  Kdo stvořil toto všechno?’
  Ten, který v plném počtu
  vvyvádí zástupy hvězd
  a všechny volá jménem;
  má obrovskou sílu
  a úžasnou moc,
  nechybí mu ani jedna.
  Proč říkáš, Jákobe, proč,
  Izraeli, mluvíš takto:
  ‘Má cesta je Hospodinu skryta…?’
  Cožpak nevíš?
  Cožpak jsi neslyšel?
  Hospodin, Bůh věčný,
  stvořitel končin země,
  není zemdlený,
  není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze.” Izajáš 40,12-28.
  ZNP 229.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents