Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Veiledning For Menigheten, 3. bd.

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Inntil enden

  Kristus erklærte at Åndens guddommelige innflytelse skulle være med hans etterfølgere inntil enden. Men løftet blir ikke satt pris på slik som det fortjener, og derfor viser oppfyllelsen seg ikke slik den kunne gjøre. Løftet om Ånden er et emne som man tenker altfor lite på, og følgen er bare hva man kunne vente — åndelig tørke, åndelig mørke, åndelig tilbakegang og død. Småting legger beslag på oppmerksomheten, og den guddommelige kraft som er nødvendig forat menigheten skal ha vekst og fremgang og som kan bringe alle andre velsignelser med i sitt følge, mangler, enda den blir tilbudt i sin ubegrensede fylde.VFM3 168.1

  Det er mangel på ånd som gjør evangeliets tjeneste så kraftesløs. Lærdom, talent, veltalenhet og enhver naturlig eller tilegnet utrustning kan være til stede, men uten at Guds Ånd er nær, vil ikke noe hjerte bli berørt, ingen synder bli vunnet for Kristus. Hvis de derimot er knyttet til Kristus og hvis de eier Åndens gave, vil de minste og mest vankundige av hans disipler ha en kraft som vil virke på hjertene. Gud gjør dem til kanaler som de ypperste innflytelser i universet kan strømme igjennom.VFM3 168.2

  Hvorfor hungrer og tørster vi ikke etter Åndens gave, når den er det middel som vi kan få kraft igjennom? Hvorfor taler vi ikke om den, ber om den, preker om den? Gud er mer villig til å gi oss den Hellige Ånd enn foreldre er villige til å gi sine barn gode gaver. Enhver arbeider burde kjempe med Gud i bønn om Åndens dåp. Grupper burde komme sammen for å be om særskilt hjelp, om himmelsk visdom så de må kunne forstå å legge planer og å gjennomføre dem med klokskap. Særlig bør man be om at Gud vil døpe sine utsendinger med den Hellige Ånd.VFM3 168.3

  Når Ånden er til stede hos Guds arbeidere, vil sannheten bli forkynt med en kraft som all verdens ære og herlighet ikke ville kunne gi. Ånden bringer den styrke som kan holde strevende, kjempende sjeler oppe i enhver kritisk stund mens slektninger viser dem uvennlighet, verden viser hat, og de selv må erkjenne sine egne ufullkommenheter og feilgrep.VFM3 168.4

  Nidkjærhet for Gud drev disiplene til å vitne om sannheten med stor kraft. Burde ikke denne nidkjærhet oppflamme våre hjerter til en beslutning om å fortelle historien om den gjenløsende kjærlighet, om Kristus og ham korsfestet? Skal ikke Guds Ånd komme i dag som svar på alvorlig, vedholdende bønn og fylle mennesker med kraft til tjeneste? Hvorfor er da menigheten så svak og åndløs?VFM3 168.5

  Det er enhver kristens forrett ikke bare å vente på, men å fremskynde vår Herres Jesu Kristi komme. Hvor hurtig ville ikke verden bli oversådd med sannhetens såkorn hvis alle som bekjenner hans navn, bar frukt til hans ære! Hurtig ville da den siste høst bli modnet, og Kristus ville komme for å samle inn det dyrebare korn.VFM3 169.1

  Mine brødre og søstre! Be om den Hellige Ånd! Gud står bak hvert løfte han har gitt. Si med Bibelen i hånd: «Jeg har gjort som du har sagt. Jeg legger fram ditt løfte: «Be, så skal eder gis, let, så skal I finne, bank på, så skal det lukkes opp for eder.» Kristus sier: «Alt det I ber om og begjærer, tro bare at I har fått det, så skal det vederfares eder.» «Hva som helst I ber om i mitt navn, det vil jeg gjøre, forat Faderen skal bli herliggjort i Sønnen.» Matt. 7, 7; Mark. 11, 24; Joh. 14, 13.VFM3 169.2

  Regnbuen omkring tronen er en forsikring om at Gud er sanndru, at det hos ham ikke er forandring eller skiftende skygge. Vi har syndet mot ham og fortjener ikke hans gunst, og likevel har han lagt den mest vidunderlige bønn på våre leper: «For ditt navns skyld, forkast oss ikke, overgi ikke din herlighets trone til vanære! Kom i hu og bryt ikke din pakt med oss!» Jer. 14, 21. Han har forpliktet seg til å gi akt på vårt rop når vi kommer til ham og bekjenner vår uverdighet og synd. Hans trones ære er satt på spill forat hans ord til oss skal bli oppfylt. Gud sender sine budbærere ut til enhver del av sitt rike for å åpenbare sin vilje for sine tjenere. Han går midt imellom sine menigheter. Han ønsker å helliggjøre, opphøye og foredle sine etterfølgere. Innflytelsen fra dem som tror på ham, vil være en duft av liv til liv i verden. Kristus holder stjernene i sin høyre hånd, og det er hans hensikt gjennom dem å la sitt lys skinne for verden. På den måten ønsker han å berede sitt folk for en høyere tjeneste i menigheten hisset. Han har lagt en stor oppgave på oss. La oss utføre den med troskap. La oss vise i vårt liv hva guddommelig nåde kan gjøre for menneskene.VFM3 169.3

  * * * * *

  Når den Hellige Ånd behersker våre menighetsmedlemmers sinn, vil det i menighetene våre vise seg et langt høyere ideal når det gjelder tale, tjeneste og åndelighet, enn det vi nå er vitne til. Menighetsmedlemmene vil bli oppkvikket av livets vann, og arbeiderne som virker under ham som er hodet, Kristus, vil åpenbare Mesteren i ånd, i tale og i handling, og de vil oppmuntre hverandre til å trenge fremad i det herlige, avsluttende verk som vi er opptatt med. Det vil vise seg en sunn vekst i enhet og kjærlighet, og dette vil være et vitnesbyrd for verden om at Gud har sendt sin Sønn til å dø for å gjenløse syndere. Guddommelig sannhet vil bli opphøyet, og når den stråler ut som en lampe som brenner, vil vi forstå den klarere og klarere. — 1904 — «Testimonies»,VIII, side 211.VFM3 169.4

  * * * * *

  Det ble åpenbart for meg at hvis Guds folk ikke selv gjør noen anstrengelse, men venter på at vederkvegelsen skal komme over dem og ta vekk deres synder og avhjelpe deres feil, og dersom de stoler på at dette skal rense dem fra besmittelse på kjød og ånd og gjøre dem skikket til å ta del i den tredje engels høye rop, vil de bli funnet for lette. Vederkvegelsen eller kraften fra Gud kommer bare over dem som har beredt seg for det ved å utføre det arbeid som Gud byr dem, nemlig å rense seg selv fra alt som besmitter legeme og ånd, og gjennomføre hellighet i gudsfrykt. — 1867 — «Testimonies», I, side 619.VFM3 170.1

  * * * * *

  Dette Guds Ånds redskap fritar oss ikke for nødvendigheten av å gjøre bruk av våre evner og talenter, men lærer oss hvordan vi kan bruke enhver kraft til Guds ære. Under Guds nådes særskilte veiledning kan de menneskelige evner brukes til de beste formål her på jorden, og de vil bli brukt i det kommende, udødelige liv. — 1879 — «Testimonies», IV, side 372.VFM3 170.2

  * * * * *

  Hvorfor ble beretningen skrevet om disiplenes virksomhet da de arbeidet med hellig iver og var besjelet og opplivet ved den Hellige Ånd, hvis det ikke var i den hensikt at Herrens folk i dag skal få inspirasjon til å virke alvorlig for ham? Det Herren gjorde for sitt folk i den tiden, er like viktig, ja, enda viktigere at han gjør for sitt folk i dag. Alt det apostlene gjorde, skal hvert menighetsmedlem gjøre nå. Og vi skal arbeide med så meget større varme og være ledsaget av den Hellige Ånd i et så meget større mål som tilveksten av ondskap krever et mer bestemt kall til omvendelse. — 1902 — «Testimonies», VII, side 33. VFM3 170.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents