Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Lucrarea de binefacere

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Capitolul 13 — Organizarea bisericii pentru lucrarea de slujire

  Scopul lui Dumnezeu în organizarea bisericii — Biserica lui Hristos pe pământ a fost organizată pentru scop misionar. Domnul dorește să vadă întreaga biserică inventând căi și mijloace prin care cel de sus și cel de jos, bogatul și săracul, pot auzi solia adevărului. — Testimonies for the Church 6:29.LB 105.1

  Uniți în manifestarea iubirii — Oriunde a fost proclamat adevărul, iar oamenii au fost treziți și convertiți, credincioșii să se unească imediat în fapte de iubire. Unde a fost prezentat adevărul Bibliei trebuie începută o lucrare de evlavie practică. Oriunde s-a înființat o biserică, să se facă lucrare misionară pentru cei neajutorați și suferinzi. — Ibid., 84, 85.LB 105.2

  O chemare pentru oameni care pot să conducă — O mare lucrare va rămâne nefăcută dacă nu există cei care vor inventa mijloace de a folosi în mod eficient timpul, tăria și mintea membrilor bisericii. Lucrarea făcută la întâmplare nu este răspunsul. Vrem în biserică oameni care își pot dezvolta capacitatea de a organiza și distribui lucrări practice tinerilor și tinerelor pentru alinarea nevoilor omenirii și pentru mântuirea sufletelor bărbaților, femeilor și copiilor. — Letter 12, 1892.LB 105.3

  Ca o școală de pregătire — Fiecare biserică să fie o școală de pregătire pentru lucrători creștini. Membrii săi să fie învățați cum să dea studii biblice, cum să conducă și să învețe clase de școală de Sabat, cum să-i ajute cel mai bine pe săraci, să-i îngrijească pe bolnavi și să lucreze pentru cei neconvertiți. Ar trebui să existe cursuri de sănătate, de gătit, și în diferite domenii ale lucrării de ajutorare creștină. Să nu fie numai predare, ci și activitate practică, sub supravegherea instructorilor cu experiență. Cei care predau să fie primii în lucrarea cu oamenii, iar alții, unindu-se cu ei vor învăța din exemplul lor. Un exemplu face mai mult decât multă învățătură. — The Ministry of Healing, 149.LB 105.4

  Pregătirea tineretului pentru slujire — Marele Învățător cooperează cu toate eforturile făcute pentru alinarea omenirii suferinde. Învățați-i pe studenți să facă o aplicație practică a lecțiilor pe care le-au învățat. Când sunt martori ai durerii omenești și sărăciei adânci a celor pe care încearcă să-i ajute, vor fi mișcați de milă. Inimile le vor fi înmuiate și supuse de principiile profunde și sfinte descoperite în Cuvântul lui Dumnezeu. Marele Medic cooperează cu orice efort făcut pentru omenirea suferindă ca să dea sănătate corpului, lumină și restaurare sufletului.... Acum trebuie să vedem ce se poate face pentru a-i educa pe studenți în lucrare misionară practică. — Manuscript 70, 1898.LB 106.1

  Învățați lucrare misionară practică — În ocazii cum ar fi adunările noastre de tabără anuale să nu pierdem niciodată din vedere posibilitatea de a-i învăța pe credincioși cum să facă lucrare misionară practică acolo unde locuiesc ei. În unele situații ar fi bine ca la aceste întruniri să fie anumiți oameni puși deoparte să poarte povara diferitelor ramuri ale lucrării educaționale. Unii din ei să-i ajute pe oameni să învețe cum să dea studii biblice și cum să conducă întruniri mici, în case. Alții să-i învețe pe oameni cum să practice principiile sănătății și temperanței și cum să dea tratamente bolnavilor. Alții pot munci în interesul lucrării noastre cu publicații periodice și cărți. — Testimonies for the Church 9:82, 83.LB 106.2

  Formați grupe de lucrători — Cel care nu poate greși mi-a prezentat formarea grupelor mici ca temelie a efortului creștin. Dacă biserica este formată dintr-un număr mare de membri, aceștia să fie organizați în grupe mici și să lucreze, nu numai pentru membrii bisericii, ci și pentru necredincioși. Dacă într-un loc sunt numai doi sau trei care cunosc adevărul, ei să se organizeze într-o echipă de lucrători. Aceștia să mențină legătura unirii fără întrerupere, lucrând împreună cu iubire, în unitate, încurajându-se unul pe altul la înaintare. Fiecare să primească tărie și curaj din ajutorul oferit de ceilalți. — Ibid., 7:21, 22.LB 107.1

  Grupe bine organizate în fiecare biserică — În fiecare biserică să existe grupe de lucrători bine organizate care să lucreze în vecinătatea acelei biserici. Lăsați în urmă eul și lăsați ca Hristos să meargă înainte ca viața și puterea voastră. Această lucrare să fie începută fără întârziere, iar adevărul va fi ca plămădeala în lume. Când asemenea forțe vor fi puse la lucru în bisericile noastre, va exista în ele o putere care înnoiește, reformează și dă energie, deoarece membrii lor fac lucrarea pe care Dumnezeu le-a dat-o. Toate bisericile noastre să fie active, zeloase și pline de entuziasm prin Duhul și puterea lui Dumnezeu. În locurile unde veți lucra, ceea ce va vorbi va fi folosirea inteligentă a mijloacelor, capacităților și puterilor date de Dumnezeu și consacrate în slujba Lui. S-ar putea ca să aveți un început foarte mic în unele locuri, dar nu fiți descurajați. Lucrarea va crește și veți lucra ca evangheliști. Priviți la maniera de lucru a lui Hristos și străduiți-vă să munciți cum a făcut El. — The Review and Herald, 29 septembrie, 1891.LB 107.2

  Lucrați sub un nume — În întreaga Sa lucrare pentru om, Dumnezeu plănuiește ca omul să coopereze cu El. De aceea Domnul cheamă bisericile la o evlavie mai înaltă, la un simțământ mai corect al dreptății, la o realizare mai clară a obligațiilor lor față de Creator. El își cheamă poporul să fie curat, sfânt și lucrător. Un mijloc de îndeplinire a acestei chemări este lucrarea de ajutorare creștină, deoarece Duhul Sfânt comunică cu toți cei care servesc lui Dumnezeu…. Aș vrea să spun: Continuați să lucrați cu tact și dăruire. Treziți-i pe tovarășii voștri să lucreze sub un nume cu ajutorul căruia să poată fi organizați să coopereze în acțiune armonioasă. Puneți la lucru tinerii și tinerele din biserici. — Testimonies for the Church 6:266, 267.LB 108.1

  Organizarea și instruirea tineretului pentru încheierea lucrării — Există multe domenii în care tineretul poate găsi ocazie pentru efort util. Când se organizează în grupe de servire creștină, cooperarea lor se va dovedi un ajutor și o încurajare.LB 108.2

  Există un câmp întins care să fie ocupat în încheierea lucrării Evangheliei și, mai mult ca oricând, trebuie angajate ajutoare din oamenii de rând. Atât tineri cât și mai în vârstă vor fi chemați de la câmp, de la vie, din atelier și trimiși de Maestru să dea solia Lui. S-ar putea ca mulți dintre aceștia să fi avut puține prilejuri favorabile pentru educație, dar Hristos vede în ei calificările care îi vor face în stare să îndeplinească scopul Lui. Dacă ei lucrează cu toată inima și continuă să învețe El îi va face potriviți să muncească pentru El.LB 108.3

  Cu asemenea pregătire pe care o pot obține, mii și mii de tineri și persoane mai în vârstă ar trebui să se dedice lucrării. Deja multe inimi răspund chemării Maestrului Lucrător și numărul lor va crește.LB 109.1

  Toți cei care se angajează în slujire sunt mâna ajutătoare a lui Dumnezeu. Nu există o altă ramură a lucrării în care tinerii să poată primi un beneficiu mai mare. Ei sunt conlucrători cu îngerii; mai exact, ei sunt agenți umani prin care îngerii își îndeplinesc misiunea. Îngerii vorbesc prin glasurile lor și lucrează cu mâinile lor. Lucrătorii omenești care lucrează cu agenții cerești au beneficiul educației și experienței lor. Ca mijloc de educație, ce “curs universitar” îl poate egala? Cu o astfel de armată de lucrători pe care tineretul nostru, instruit corect, o poate furniza, cât de curând poate fi dusă lumii solia unui Mântuitor răstignit, înviat și care vine în curând! — The Youth's Instructor, 3 martie, 1908.LB 109.2

  O lucrare măreață — Nu este scopul lui Dumnezeu ca pastorii să fie lăsați să facă cea mai mare parte a lucrării de semănare a seminței adevărului, Oameni care nu sunt chemați să fie pastori ai Evangheliei sunt încurajați să lucreze pentru Maestru după puterile lor. Sute de bărbați și femei care acum nu sunt angajați în lucrare pot face serviciu bun. Ducând adevărul în casele vecinilor și prietenilor lor, ei pot să facă o lucrare măreață pentru Maestru. Dumnezeu nu este părtinitor. El va folosi creștini umili și devotați care au dragostea adevărului în inimi. Unii ca aceștia să se angajeze în slujba Lui făcând lucrare din casă în casă. Asemenea oameni, dacă sunt umili, modești și evlavioși, pot să facă mai mult decât un pastor în împlinirea nevoilor reale ale familiilor. — The Review and Herald, 26 august, 1902.LB 109.3

  Cel mai bun ajutor pe care-l pot da pastorii — Cel mai bun ajutor pe care-l pot da pastorii membrilor bisericilor noastre este nu predicarea, ci planificarea lucrului pentru ei. Dați fiecăruia ceva de făcut pentru alții…. Dacă sunt puși la lucru, cei descurajați își vor uita în curând descurajarea lor, cei slabi vor deveni tari, ignoranții inteligenți și toți vor fi pregătiți să prezinte adevărul așa cum este în Isus. — Testimonies for the Church 9:82.LB 110.1

  Oricui este adăugat rândurilor noastre prin convertire să i se precizeze postul datoriei. Fiecare să binevoiască a fi sau a face orice în această luptă. — Ibid., 7:30.LB 110.2

  Toți să coopereze — S-a predicat atât de mult pentru bisericile noastre încât ele aproape au încetat să mai aprecieze lucrarea Evangheliei. A sosit timpul ca această ordine a lucrurilor să fie schimbată. Pastorul să cheme pe membrii bisericii în mod individual să-l ajute în lucrarea din casă în casă pentru a duce adevărul și în alte regiuni. Toți să coopereze cu inteligențele cerești în comunicarea adevărului. — The Review and Herald, 11 iunie, 1895.LB 110.3

  Uniți pentru a încheia lucrarea — Cei care dețin supravegherea spirituală a bisericii ar trebui să inventeze căi și mijloace prin care să se dea ocazia fiecărui membru să aibă o parte în lucrarea lui Dumnezeu. Prea adesea în trecut nu s-a făcut acest lucru. N-au fost făcute și îndeplinite complet planuri clare, prin care talentele tuturor să poată fi angajate în serviciu activ. Sunt doar câțiva care își dau seama cât de mult s-a pierdut din cauza aceasta.LB 110.4

  Liderii în cauza lui Dumnezeu, ca generali înțelepți, să facă planuri pentru mișcări de înaintare în toate ramurile. în planificarea lor, să studieze în mod special lucrarea ce poate fi făcută de membrii laici pentru prietenii și vecinii lor. Lucrarea lui Dumnezeu pe acest pământ nu poate fi terminată până când bărbații și femeile care sunt membrii ai bisericii noastre nu se adună la lucru, unindu-și eforturile cu ale pastorilor și slujbașilor bisericii. — Testimonies for the Church 9:116, 117.LB 111.1

  Hristos poate fi reprezentat în toate profesiile legale — Toți trebuie învățați cum să lucreze. În mod special, cei care sunt noi veniți la credință, să fie educați pentru a deveni împreună lucrători cu Dumnezeu. Dacă această datorie este neglijată, lucrarea pastorului este incompletă.LB 111.2

  Dumnezeu nu vrea ca poporul Său să fie o povară pentru pastori. Ca ispravnic al harului lui Dumnezeu, fiecare membru al bisericii să simtă responsabilitatea individuală de a avea viață și rădăcină în el însuși. Toți cei chemați la viața lui Hristos sunt meniți să lucreze pentru salvarea semenilor lor. Cine îl iubește pe Dumnezeu în mod suprem și pe aproapele lui ca pe sine însuși, nu se poate odihni mulțumit fără să facă nimic.LB 111.3

  Dacă cei care mărturisesc a crede adevărul l-ar și trăi, toți ar fi astăzi misionari. Unii ar lucra în insulele mării, iar alții în diferite țări ale lumii. Unii L-ar servi pe Hristos ca misionari în cămin. Nu toți sunt chemați să meargă peste hotare. Unii pot avea succes în afaceri și-L pot reprezenta pe Hristos în acest domeniu de activitate. Ei pot arăta lumii că afacerile pot fi conduse după principii corecte, cu fidelitate strictă față de adevăr. Pot să existe avocați creștini, medici creștini, negustori creștini. Hristos poate fi reprezentat în toate profesiile legale. — Manuscript 19, 1900.LB 111.4

  Exemplul unei biserici credincioase — În Sabat dimineață, pe data de 10 noiembrie, 1900, noi am intrat în biserica din San Francisco și am găsit-o aglomerată la capacitatea maximă. Când stăteam în fața oamenilor m-am gândit la visul și la instrucțiunile ce mi-au fost date cu atâția ani în urmă și am fost foarte încurajată. Privind la oamenii adunați simțeam că pot spune cu adevărat: “Domnul și-a împlinit cuvântul”.LB 112.1

  În ultimii câțiva ani “stupul” [Aici se face referire la o revelație din anul 1876 când activitățile a zece biserici relativ noi din San Francisco și Oakland erau reprezentate ca doi stupi.] din San Francisco a fost activ. Frații și surorile noastre de acolo au lucrat în multe ramuri ale efortului creștin. Acestea au inclus: vizitarea bolnavilor și săracilor, găsirea de cămine pentru orfani și lucru pentru șomeri, îngrijirea bolnavilor, învățarea adevărului din casă în casă, distribuirea de literatură și predarea cursurilor de viețuire sănătoasă și de îngrijire a bolnavilor. O școală pentru copii s-a organizat în subsolul casei de rugăciune de pe strada Laguna. Un timp a fost menținut un cămin pentru lucrători și o misiune medicală. Pe strada Market, lângă primăria orașului erau săli de tratament ce operau ca o ramură a sanatoriului St. Helena. în aceeași localitate se afla un magazin cu alimente sănătoase. Aproape de centrul orașului, nu departe de clădirea Call, funcționa un mic restaurant vegetarian ce era deschis șase zile pe săptămână și închis în Sabat. De-a lungul coastei se făcea lucrare misionară cu vaporul. În diferite rânduri pastorii noștri au ținut întruniri în săli mari din oraș. Astfel solia de avertizare era dată de mulți. — The Review and Herald, 5 iulie, 1906.LB 112.2

  Scopul pentru care este organizată biserica — Cineva trebuie să îndeplinească însărcinarea dată de Hristos. Cineva trebuie să continue lucrarea pe care El a început-o pe pământ și acest privilegiu i-a fost dat bisericii. Ea a fost organizată pentru acest scop. Atunci de ce nu au acceptat membrii bisericii această responsabilitate? Sunt unii care au văzut această mare neglijență. Ei au recunoscut în aceste biete suflete pe cei pentru care Hristos și-a dat viața, iar inima le-a fost mișcată de milă și fiecare energie le-a fost trezită la acțiune. Ei au început o lucrare de organizare a celor care vor coopera cu ei în ducerea adevărului Evangheliei înaintea multora care acum se află în viciu și nelegiuire, ca să poată fi salvați dintr-o viață de desfrâu și păcat.LB 112.3

  Cei care au fost angajați în această lucrare de ajutorare creștină au făcut ceea ce Domnul dorește să se facă, iar El le-a acceptat truda. Ceea ce s-a făcut în acest domeniu este o lucrare la care fiecare Adventist de Ziua a șaptea ar trebui să ia parte cu toată inima, să o susțină și să o îndeplinească cu seriozitate. — Testimonies for the Church 6:295, 296.LB 113.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents