Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Lucrarea de binefacere

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Capitolul 14 — Pe urmele Maestrului

  “Apoi i-a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bolnavi.” Luca 9:2.

  Exemplul lui Hristos de slujire medicală — Timp de trei ani de zile ucenicii au avut înaintea lor exemplul minunat al lui Hristos. Zi de zi ei au vorbit și au mers cu El, l-au auzit cuvintele de îmbărbătare către cei trudiți și împovărați și au văzut manifestările puterii Sale pentru cei bolnavi și suferinzi. Când a venit timpul să plece de la ei, le-a dat putere să lucreze așa cum a lucrat El. A revărsat asupra lor harul Său spunând: “Fără plată ați primit, fără plată să dați.” Ei trebuiau să meargă în lume ca să răspândească pretutindeni lumina Evangheliei Sale de iubire și vindecare. Trebuiau să facă lucrarea pe care a făcut-o El.LB 117.1

  Aceasta este lucrarea pe care trebuie și noi s-o facem în lume. Cu înțelegere și compasiune, să slujim celor care au nevoie de ajutor, căutând, cu seriozitate neegoistă, să ușurăm durerea și suferința omenirii. Pe măsură ce ne angajăm în această lucrare vom fi mult binecuvântați. Influența ei este irezistibilă. Prin ea sunt câștigate suflete la Mântuitorul, împlinirea practică a însărcinării date de Mântuitorul demonstrează puterea Evangheliei. Această lucrare cere efort încordat, dar merită, deoarece prin ea sunt salvate suflete care pier. Prin influența ei bărbați și femei cu talent trebuie aduși la crucea lui Hristos.LB 117.2

  Omul are un trup de salvat la fel ca și un suflet. Sănătatea ambelor trebuie restabilită prin metodele simple dar eficace ale lui Dumnezeu, care apelează la bărbați și femei cu inteligență. Prin credință în adevăr sufletele sunt trezite la nevoia unei pregătiri pentru datoriile vieții. Pe măsură ce este restabilită sănătatea trupului, puterile minții sunt puse la lucru să cuprindă adevărurile mărețe ale Evangheliei. — Letter 152, 1901.LB 117.3

  Mai întâi răspundeți nevoilor fizice — Suferinzii și nevoiașii de toate categoriile sunt semenii noștri, iar când nevoile lor sunt aduse la cunoștința noastră, avem datoria să-i ajutăm cât ne stă în putință. În această parabolă {a samariteanului milos} este extras un principiu ce ar fi bine să fie adoptat de urmașii lui Hristos. Mai întâi ieșiți în întâmpinarea necesităților trecătoare ale celor în nevoie și ușurați-le lipsurile și suferințele fizice și veți găsi o cale deschisă spre inimă unde puteți planta sămânța bună a virtuții și religiei. — Testimonies for the Church 4:226, 227.LB 118.1

  O lume de salvat — Amintiți-vă că este o lume de mântuit. Noi trebuie să ne facem partea stând lângă Hristos ca și colaboratori ai Săi. El este capul, noi mâna Lui ajutătoare. El plănuiește ca noi, făcând lucrare medicală misionara, să desfacem poverile grele și să-i eliberăm pe cei apăsați. Să nu închidem ochii la nenorocirea din jurul nostru sau urechile la strigătele de durere ce se înalță întruna. Hristos este cel mai mare misionar pe care l-a cunoscut lumea vreodată. El a venit ca să ridice și să îmbărbăteze pe cei întristați și suferinzi, iar noi trebuie să cooperăm cu El în această lucrare. — Manuscript 31, 1901.LB 118.2

  Găsiți urmele lui Hristos în cocioabele sărăciei — Mulți cred că ar fi un mare privilegiu să viziteze scenele vieții lui Hristos pe pământ, să meargă pe unde a pășit El, să privească lacul pe malul căruia îi plăcea să învețe, dealurile și văile pe care și-a odihnit adesea privirile. Dar nu trebuie să mergem la Nazaret, la Capernaum sau Betania ca să mergem pe urmele lui Isus. Vom găsi urmele pașilor Săi lângă patul bolnavului, în cocioabele sărăciei, pe străzile aglomerate ale marilor orașe și în fiecare loc unde există inimi omenești care au nevoie de mângâiere. Dacă facem ceea ce a făcut El când era pe pământ, mergem pe urmele Lui. — The Desire of Ages, 640.LB 118.3

  Evanghelia alinării suferinței — Lucrarea medicală misionară aduce omenirii Evanghelia eliberării din suferință. Ea este lucrarea de pionierat a Evangheliei. Este practicarea Evangheliei și manifestarea milei lui Hristos. Este mare nevoie de această lucrare și lumea este deschisă pentru ea. Să dea Dumnezeu ca importanța lucrării medicale misionare să fie înțeleasă și să se intre imediat în câmpuri noi. — Manuscript 55, 1901.LB 119.1

  Începeți în vecinătatea voastră — Lucrarea medicală misionară va deschide multe uși înaintea adevăratului reformator. Nimeni nu trebuie să aștepte a începe să ajute pe alții până când este chemat în vreun câmp îndepărtat. Oriunde te afli, poți începe imediat. Ocaziile sunt la îndemâna oricui. Apucă-te de lucrarea pentru care ești răspunzător și care trebuie făcută în cămin și în vecinătatea ta. Nu aștepta ca alții să te îndemne la acțiune. Mergi înainte în temere de Dumnezeu, fără întârziere, având mereu în minte răspunderea individuală ce o ai față de Cel care și-a dat viața pentru tine. Acționează ca și când L-ai auzit pe Hristos chemându-te personal să faci tot ce poți în serviciul Lui. Nu te uita să vezi cine mai este gata. Dacă ești consacrat cu adevărat, Dumnezeu va aduce prin intermediul tău pe alții la adevăr folosindu-i apoi drept canale ca să transmită lumină multora care bâjbâie în întuneric.LB 119.2

  Fiecare poate să facă ceva. În efortul de a se scuza, unii spun: “Datoriile mele în cămin, copiii îmi iau timpul și mijloacele.” Părinți, copiii ar trebui să fie mâna voastră de ajutor care să vă mărească puterea și capacitatea de a lucra pentru Maestru. Copiii sunt membrii mai tineri ai familiei Domnului. Ei trebuie conduși să se consacre lui Dumnezeu căruia îi aparțin prin creare și prin mântuire. Să fie învățați că toate puterile trupului, minții și sufletului lor sunt ale Lui. Să fie instruiți să ajute în diferite ramuri ale slujirii neegoiste. — Testimonies for the Church 7:62, 63.LB 120.1

  Fiecare să facă tot ce poate mai bine — Domnul dorește ca fiecare lucrător să facă tot ce poate mai bine. Cei care nu au avut pregătire specială într-una din instituțiile noastre medicale ar putea gândi că nu pot face mare lucru, dar, dragul meu lucrător, amintește-ți că în parabola talanților Hristos nu i-a reprezentat pe toți robii ca primind același număr de talanți. Unuia i-au fost dați cinci talanți, altuia doi și altuia unul. Dacă ai un singur talant, folosește-l înțelept și fă-l să sporească punându-l la schimbător. Nu toți pot face la fel de mult, dar fiecare să facă tot ce poate pentru a rostogoli înapoi valul de boală și suferință care străbate lumea noastră. Veniți în ajutorul Domnului ca să-L ajutați împotriva puterilor tari ale întunericului. Dumnezeu dorește ca fiecare copil al Său să aibă inteligență și cunoștințe așa încât slava Lui să fie descoperită lumii noastre cu putere și claritate fără greș. — The Review and Herald, 9 iunie, 1904.LB 120.2

  Împreună lucrători cu Dumnezeu — O latură măreață a lucrării lui Dumnezeu este descoperită prin cuvintele: “misionar medical.” A fi misionar medical înseamnă a fi împreună lucrător cu Dumnezeu. Lucrarea medicală misionară, o lucrare de un mare ajutor și o putere pentru cauză, trebuie să fie dusă înainte cu toată grija și înțelepciunea. În această lucrare să nu fie tras nici un fir care să strice modelul frumos care Dumnezeu plănuiește să fie lucrat. — Manuscript 139, 1902.LB 120.3

  Proclamarea adevărului celor bolnavi și celor sănătoși — Slujirea Evangheliei este o organizație pentru proclamarea adevărului celor bolnavi și celor sănătoși. Ea combină lucrarea medicală misionară și predicarea Cuvântului. Prin aceste agenții combinate sunt date ocazii de comunicare a luminii și de prezentare a Evangheliei tuturor claselor și categoriilor societății. Dumnezeu vrea ca pastorii și membrii bisericii să fie interesați în mod hotărât și activ în lucrarea medicală misionară.LB 121.1

  Slujirea Evangheliei înseamnă să mergi la oameni acolo unde sunt ei, oricare le-ar fi poziția sau situația, și să-i ajuți pe orice cale posibilă. Aproape întotdeauna, cei care au trupul bolnav, au și mintea bolnavă, iar când sufletul este bolnav, este afectat și trupul. — Testimonies for the Church 6:300, 301.LB 121.2

  Capitolul cincizeci și opt din Isaia conține adevăr prezent pentru poporul lui Dumnezeu. Aici vedem că atunci când solia este dată lumii, lucrarea misionară medicală trebuie unită cu slujirea Evangheliei. Asupra celor care țin Sabatul Domnului este așezată răspunderea de a face lucrarea milei și dărniciei. Lucrarea medicală misionară trebuie unită cu solia și sigilată cu sigiliul lui Dumnezeu. — Manuscript 22, 1901.LB 121.3

  Nord, sud, est și vest — De ce nu a fost înțeles din Cuvântul lui Dumnezeu că lucrarea făcută în ramuri misionare medicale este o îndeplinire a Scripturii: “Du-te degrabă în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi.” La urmă, robul a zis: “Stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc.” și stăpânul a zis robului: “Ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce-i vei găsi, silește-i să intre, ca să mi se umple casa.”LB 121.4

  Aceasta este o lucrare pe care ar trebui s-o facă toate bisericile de la nord, sud, est și vest. Bisericilor li s-a dat ocazia să răspundă acestei chemări. De ce n-au făcut-o? Cineva trebuie să îndeplinească însărcinarea.LB 122.1

  O lucrare ce ar fi trebuit făcută a fost lăsată nefăcută. Cei care au fost angajați în lucrare misionară medicală au făcut exact categoria de lucrare pe care Domnul ar fi făcut-o….LB 122.2

  O, cât de mult rămâne de făcut și totuși cât de mulți oameni care și-ar putea folosi corect talentele date de Dumnezeu, nu fac aproape nimic, ci doar se îngrijesc pe ei înșiși și își fac plăcerile proprii. Dar mâna Domnului încă mai este întinsă și dacă ei vor lucra astăzi în via Lui, El le va accepta serviciul. — Manuscript 18, 1897.LB 122.3

  Mențineți un echilibru potrivit — Lucrarea misionară medicală ar trebui să fie făcută de biserică cu eforturi bine organizate. Ea trebuie să fie pentru cauza lui Dumnezeu ceea ce este mâna dreaptă pentru corp. Dar lucrarea misionară medicală nu trebuie să primească o importanță necuvenită. Să fie făcută fără a neglija alte ramuri ale lucrării. — Letter 139, 1898.LB 122.4

  Lucrarea brațului drept — Brațul drept este folosit la deschiderea ușilor prin care să poată intra corpul. Aceasta este partea lucrării misionare medicale. Este de a pregăti în mare măsură calea pentru primirea adevărului pentru acest timp. Un corp fără mâini este nefolositor. Când se dă cinste trupului, trebuie onorate și mâinile ajutătoare care sunt agenți de o așa importanță, încât fără ele trupul nu poate face nimic. Prin urmare, trupul care tratează cu indiferență brațul drept, refuzându-i ajutorul, nu este în stare să îndeplinească nimic. — Manuscript 55, 1899.LB 122.5

  O parte a marelui întreg — Lucrarea misionară medicală ar fi trebuit să existe întotdeauna în lucrarea de reformă, dar niciodată să nu devină mijlocul de separare a lucrătorilor slujbași de activitatea lor. Hristos a unit aceste două ramuri în tot timpul lucrării Sale. Lucrarea misionară medicală este parte a marelui întreg după cum brațul este parte a trupului. Brațul nu-i poate spune capului: “Nu am nevoie de tine” Trupul are neapărat nevoie de cap și de brațe pentru a face lucrare activă cu succes. Trupul nu trebuie să devină braț. Fiecare membru are lucrarea lui specifică de îndeplinit. — Manuscript 105, 1899.LB 123.1

  Rugăciunea misionarului medical — Pastorii și instructorii să lucreze cu inteligență în domeniile lor, instruindu-i pe membrii bisericii cum să lucreze în ramura misionară medicală. Când Hristos locuiește în cei care mărturisesc a fi urmași ai Lui, aceștia vor face ce a făcut El. Ei nu vor avea ocazia să ruginească din cauza lipsei de activitate. Vor avea destul de făcut, iar lucrarea lor, sub auspiciile bisericii, va fi mijlocul lor cel mai însemnat de comunicare a luminii.LB 123.2

  Omul care lucrează potrivit cu planul lui Dumnezeu se va ruga: “Să se știe astăzi prin lucrarea mea pentru omenirea suferindă că există un Dumnezeu în Israel și că eu sunt servitorul Tău. Să se vadă că lucrez, nu după impulsul și înțelepciunea mea, ci potrivit cu cuvântul Tău.”LB 123.3

  Când omul are această atitudine și își dă seama că duce la îndeplinire planul lui Dumnezeu și că Dumnezeu își aduce la îndeplinire planul prin el, se află în posesia puterii divine care nu cunoaște înfrângere. Toate puterile împotrivitoare nu înseamnă mai mult decât pleava din arie. — Manuscript 115, 1899.LB 124.1

  Va aduce viață bisericilor — Aș dori să le spun fraților mei pastori: Efectuați această lucrare cu tact și pricepere. Puneți la lucru tinerii și tinerele din bisericile noastre. Combinați lucrarea misionară medicală cu proclamarea soliei îngerului al treilea. Depuneți eforturi precise și bine organizate pentru a ridica bisericile din nivelul de moarte în care au căzut și au rămas timp de ani de zile. Trimiteți lucrători în biserici care să prezinte fiecărei familii și fiecărui individ principiile reformei sanitare legate de solia îngerului al treilea. Încurajați-i pe toți să ia parte la lucrarea pentru semenii lor și să vedeți dacă suflarea de viață nu se va întoarce repede în aceste biserici. — Letter 54, 1898.LB 124.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents