Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Lucrarea de binefacere

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Capitolul 17 — Femei chemate la lucrare

  “În Iope era o ucenică numită Tabita, nume care în tălmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii.” Faptele Apostolilor 9, 36.

  Organizația Dorca astăzi — Cu siguranță că ar trebui să fie un număr mai mare de femei angajate în lucrarea de slujire a omenirii suferinde, spre a o înălța și învăța cum să creadă, în mod simplu, în Isus Hristos, Mântuitorul nostru. Când sufletele se predau Domnului Isus pe deplin vor înțelege învățătura.LB 143.1

  Mă doare faptul că nu sunt mai multe surori ale noastre din America angajate în lucrarea ce ar putea s-o facă pentru Domnul Isus. Rămânând în Hristos, ele vor primi curaj, tărie și credință pentru lucrare. Multor femei le place să vorbească. De ce nu pot spune cuvintele lui Hristos sufletelor care pier? Când suntem într-o legătură mai strânsă cu Hristos, inima află starea nenorocită a sufletelor care nu-L cunosc pe Dumnezeu și care nu simt că-L dezonorează pe Hristos care i-a cumpărat cu un preț.LB 143.2

  Când femeile credincioase vor simți povara sufletelor și povara păcatelor altora, vor lucra așa cum a lucrat Hristos. Nu vor considera nici un sacrificiu prea mare de făcut pentru a câștiga suflete la Hristos. Toți cei care au această iubire pentru suflete sunt născuți din Dumnezeu. Ei sunt gata să calce pe urmele Sale, iar cuvintele și glasul lor sunt talente angajate în serviciul Maestrului. Seva care vine din tulpina părintească la sufletele lor, va curge în canale distincte de iubire spre sufletele care sunt ofilite și uscate.LB 143.3

  În această lucrare este educație continuă. Dorința de a fi o binecuvântare descoperă slăbiciunea și ineficienta lucrătorului. Acest lucru conduce sufletul la Dumnezeu în rugăciune. Domnul Isus dă lumină și Duh Sfânt, iar el înțelege că Hristos este cel care topește și zdrobește inimile împietrite. — Letter 133, 1898.LB 144.1

  Valoarea organizației — Lucrarea pe care o faci tu [Scrisoare adresată unei femei cu o experiență publică bogată, care a devenit membră a Bisericii Adventiste de Ziua a șaptea.] în a le ajuta pe surorile noastre să aibă un simț al răspunderii individuale înaintea lui Dumnezeu este bună și necesară. Ea a fost neglijată mult timp.LB 144.2

  Când această lucrare este prezentată în mod clar, simplu și precis, ne așteptăm ca datoriile casnice, în loc de a fi neglijate, să fie făcute cu mai multă înțelepciune. Domnul ar vrea ca întotdeauna să prezentăm cu stăruință prețul sufletului omenesc înaintea celor care nu-i înțeleg valoarea. Dacă putem aranja să avem grupe organizate și instruite în mod inteligent cu privire la partea pe care o au de îndeplinit ca slujitori ai Maestrului, bisericile noastre vor avea o viață și o energie de care au dus lipsă mult timp. Desăvârșirea sufletului pe care l-a salvat Hristos va fi apreciată. În general surorile noastre o duc greu din cauza familiilor lor în creștere și a încercărilor lor neapreciate. Am dorit atât de mult femei educate astfel încât să le poată ajută pe surorile noastre să se ridice din descurajare și să se simtă în stare să facă o lucrare pentru Domnul. Acest lucru aduce în viețile lor raze de soare care sunt reflectate în inimile altora. Dumnezeu te va binecuvânta pe tine și pe toți cei care se vor uni cu tine în această lucrare măreață. — Letter 54, 1899.LB 144.3

  Domnul are o lucrare pentru femei — Domnul are pentru femei o lucrare, tot așa cum are și pentru bărbați. Ele pot să-și ocupe locul în lucrarea Lui în acest timp de criză și El va lucra prin ele. Dacă sunt cuprinse de simțul datoriei lor, și trudesc sub influența Duhului Sfânt, vor avea exact stăpânirea de sine care se cere în acest timp. Mântuitorul va reflecta asupra acestor femei jertfitoare de sine lumina feței Sale și le va da o putere care o întrece pe cea a bărbaților. Ele pot face în familii o lucrare pe care bărbații nu o pot face și care pătrunde în viața lăuntrică. Ele pot să se apropie de inimile celor la care bărbații nu pot să ajungă. Este nevoie de munca lor. — The Review and Herald, 26 august, 1902.LB 145.1

  Femeile au un destin înalt — Surorilor, noi putem face o lucrare nobilă pentru Dumnezeu dacă vrem. Femeia nu-și cunoaște puterea. Dumnezeu nu a intenționat ca toate facultățile ei să fie absorbite în întrebările: Ce voi mânca? Ce voi bea? Cu ce mă voi îmbrăca? Există un scop mai înalt pentru femeie, un destin mai măreț. Ea ar trebui să-și dezvolte și să-și cultive puterile pentru că Dumnezeu le poate angaja în marea lucrare de salvare a sufletelor de la ruină veșnică. — Testimonies for the Church 4:642.LB 145.2

  Putem spune cu siguranță că demnitatea și importanța misiunii și datoriilor distincte ale femeii au un caracter mai sacru și mai sfânt decât datoriile unui bărbat…. Femeia să-și dea seama de sfințenia lucrării ei și să-și îndeplinească misiunea cu tăria de la Dumnezeu și în frică de El — Ibid., 3:565.LB 145.3

  Dacă putem impresiona mințile surorilor noastre cu binele ce stă în puterea lor să-l facă prin Domnul Isus Hristos, vom vedea împlinită o mare lucrare. — Letter 119, 1898.LB 145.4

  Femei chemate să fie mesageri ai harului — Avem mare nevoie de femei consacrate care, ca mesageri ai harului, să viziteze mamele și copiii în casele lor și să-i ajute în datoriile casnice de fiecare zi, dacă este nevoie, înainte de a începe să le vorbească cu privire la adevărul pentru acest timp. Veți vedea că prin această metodă veți avea suflete ca rezultat al slujirii voastre. — The Review and Herald, 12 iulie, 1906.LB 146.1

  De ce stați fără lucru? — Domnul viei le spune multor femei care acum nu fac nimic: “De ce stați aici toată ziua fără lucru?” Ele pot fi instrumente ale neprihănirii, oferind un serviciu sfânt. Maria a fost prima care L-a predicat pe Isus înviat și în lucrarea de predicare a adevărului acum este nevoie de influența purificatoare și alinătoare a femeilor creștine. Dacă ar fi douăzeci de femei acolo unde acum este numai una, a căror lucrare prețioasă să fie salvarea sufletelor, am vedea mult mai mulți convertiți la adevăr. Sârguința zeloasă și continuă în cauza lui Dumnezeu va aduce succes deplin și le va uimi cu rezultatele ei. Lucrarea trebuie îndeplinită cu răbdare și perseverență și prin aceasta este manifestată consacrarea adevărată față de Dumnezeu. El cere fapte, nu numai vorbe.LB 146.2

  Lucrarea lui Dumnezeu merită eforturile noastre cele mai bune…. Adeseori suntem atât de adânciți în interesele noastre egoiste, încât inimii nu i se îngăduie să înțeleagă nevoile și lipsurile omenirii. Ne lipsesc faptele de milă și mărinimie în slujirea sacră și socială a nevoiașilor, a celor apăsați și suferinzi. — The Signs of the Times, 16 septembrie, 1886.LB 146.3

  Lucrarea ce trebuie făcută — Inactivitatea și delicatul stat degeaba slăbesc forțele vitale ale femeilor tinere. Sunt unele care petrec ore din timpul prețios stând în pat, ceea ce nu le binecuvântează cu creșterea tăriei sau cu ușurarea altora de poveri, ci aduce slăbiciune asupra lor și le întărește obiceiurile rele. Aceste ore irosite în pat, fără folos, nu pot fi niciodată recâștigate. Păcatul timpului pierdut în felul acesta este însemnat în cartea de aducere aminte.LB 146.4

  Este destul de făcut în această lume ocupată. Sunt destui în marea familie a lui Dumnezeu care au nevoie de simpatie și de ajutor. Dacă lucrul nostru nu ne solicită timp, sunt bolnavi pe care să-i vizităm și săraci pe care să-i ajutăm și să-i încurajăm. — The Health Reformer, iunie, 1873.LB 147.1

  Un loc unic pentru femei în lucrare — Există un câmp întins în care surorile noastre pot face serviciu bun pentru Maestru în diferite ramuri ale lucrării legate de cauza Lui. Prin lucrare misionară, ele pot ajunge la o categorie de persoane la care pastorii noștri nu pot…. Este lucru neglijat sau efectuat în mod imperfect care ar putea fi făcut cu meticulozitate prin ajutorul pe care îl pot da surorile. Deoarece există atât de multe tipuri de lucru prea grele pentru femei, sunt chemați frații noștri să se angajeze în ele și multe ramuri ale lucrării misionare sunt neglijate. Multe lucruri lăsate nefăcute în multe biserici ar putea fi efectuate de femei dacă acestea sunt instruite corespunzător. Surorile noastre ar putea servi ca secretare și afacerile bisericii n-ar fi atât de jalnic neglijate. Există multe alte poziții în cauza lui Dumnezeu pe care surorile noastre sunt mai bine calificate decât frații noștri ca să le ocupe și în care ar putea face serviciu eficient. — The Review and Herald, 19 decembrie, 1878.LB 147.2

  Corespondență misionară — Femeile pot face o lucrare bună în câmpul misionar scriind prietenilor și aflând despre sentimentele adevărate ale acestora față de cauza lui Dumnezeu. Prin acest mijloc sunt aduse la lumină chestiuni foarte valoroase. Lucrătorii să nu caute înălțare de sine, ci să prezinte adevărul în simplitatea lui oricând au ocazia. — The Signs of the Times, 16 septembrie, 1886.LB 147.3

  Dreptul lui Dumnezeu la timpul și banii noștri — Nu avem nici un drept, surorile mele creștine, să pierdem timpul și să dăm exemplu și altora care sunt mai puțin capabili decât noi să irosească timp și energie pe ornamente nefolositoare, pe îmbrăcăminte și mobilier sau să-și îngăduie excese în mâncare. Noi avem de îndeplinit datorii religioase și dacă le neglijăm, ne vom reduce facultățile intelectuale și vom îndepărta de Dumnezeu afecțiunea noastră. Autorul existenței noastre are drepturi asupra timpului și banilor noștri. El are săraci și suferinzi peste tot în jurul nostru pe care banii ar putea să-i ajute, iar cuvintele de voioșie și de îmbărbătare să-i binecuvânteze. Hristos Se identifică cu nevoile omenirii suferinde. Când ai neglijat să vizitezi văduva și orfanii încercați în cuptorul suferinței și lipsiți de cele necesare, nu ai realizat că Hristos va însemna circumstanțele în dreptul tău în cartea faptelor ca și când L-ai fi neglijat pe El. — The Health Reformer, iunie, 1873.LB 148.1

  Angajați-vă în evanghelizare personală — Lucrarea femeilor care s-au predat Domnului și caută să-i ajute pe cei nevoiași și loviți de păcat iese în întâmpinarea unei necesități directe. Trebuie să se facă lucrare de evanghelizare personală. Femeile care o efectuează duc Evanghelia în casele celor de la drumuri și garduri. Ele citesc și explică familiilor Cuvântul, rugându-se cu ele, îngrijind de bolnavi, și alinându-le nevoile trecătoare. — Testimonies for the Church 6:118.LB 148.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents