Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Masayang Pamumuhay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Mga Kakayahan ng Pag-iisip

  Iniaatas ng Diyos ang pagsasanay sa mga kakayahan ng pag-iisip. Panukala Niyang papagtaglayin ang Kanyang mga lingkod ng higit na katalinuhan at higit na pagkaunawa kaysa taga-sanlibutan, at hindi Niya kinaluluguran ang mga taong lubhang pabaya o lubhang tamad sa pagsisikap na maging sanay at may-nalalamang mga manggagawa. Nakikiusap sa atin ang Panginoon na Siya'y ibigin natin nang buong puso, at nang buong kaluluwa, at nang buong lakas, at nang buong pag-iisip. Nag-aatang ito sa atin ng tungkuling payabungin o paunlarin ang isip hanggang sa lubos na kaya nito, upang sa pamamagitan ng buong pag-iisip ay ating makilala at ating ibigin ang ating Manlalalang.MP 349.2

  Kapag ipinaiilalim sa pagsupil ng Kanyang Espiritu, lalong lubos na linangin ang isipan, lalo namang mabisang magagamit ito sa paglilingkod sa Diyos. Ang taong di-nag-aral na nakatalaga sa Diyos at naghahangad na magpala sa mga iba ay maaaring magamit, at siya'y ginagamit, ng Panginoon sa Kanyang gawain. Subali't yaon namang lubos na nakapag-aral, na may gayunding diwa ng pagtatalaga, ay makagagawa ng higit na malaki at malawak na gawain para kay Kristo. Sila'y nasa kalagayang nakahihigit o nakalalamang.MP 349.3

  Nais ng Panginoong matamo natin ang lahat ng karunungang maaari nating tamuhin, taglay ang layuning ibahagi ang ating nalalaman sa mga iba. Walang sinumang nakakaalam kung saan at kung paano sila tatawagin upang gumawa o kaya'y magsalita para sa Diyos. Ang ating Ama lamang sa Langit ang nakatatanto kung ano ang magagawa Niya sa mga tao. Nasa harapan natin ang mga maaaring mangyari na hindi nakikita ng ating mahinang pananampalataya. Ang ating mga pag-iisip ay dapat sanayin nang gayon na lamang upang kung kinakailangan ay maipakilala natin ang mga katotohanan ng Kanyang salita sa harap ng pinakamataas na may kapangyarihan sa lupa sa isang paraang makaluluwalhati sa Kanyang pangalan. Hindi natin dapat pabayaang makahulagpos ang kahit isang pagkakataon na sa nalalaman ay mapagindapat natin ang ating mga sarili na gumawa para sa Diyos.MP 350.1

  Bayaang ang kabataang nangangailangan ng edukasyon o karunungan ay maghandang gumawa taglay ang kapasiyahang iyon ay matamo. Huwag ninyong hintayin magkaroon ng isang pagkakataon; gumawa kayo ng isang pagkakataon para sa inyong sarili. Hawakan ninyo ang anumang maliit na paraang naghahandog na kusa. Magtipid kayo. Huwag ninyong gugulin ang inyong salapi sa pagbibigay-kasiyahan sa inyong panlasa, o sa paghanap ng kalayaw'an. Pasiyahan ninyong maging kapaki-pakinabang at mabisa ayon sa itatawag sa inyo ng Diyos. Maging ganap at tapat sa anumang inyong gagampanan. Kunin ninyo ang bawa't kalamangang makukuha ninyo upang mapalakas ang pag-iisip. Ang pag-aaral ng mga aklat ay samahan ng kapaki-pakinabang na paggawa o pagtatrabaho, at sa pamamagitan ng matapat na pagsisikap, pagpupuyat, at pananalangin, ay sikaping makapagtamo ng karunungang nanggagaling sa itaas. Ito ang magbibigay sa inyo ng ganap na karunungan. Sa ganitong paraan ay maaari kayong tumaas sa likas, at mag- karoon ng impluwensiya sa mga pag-iisip ng iba, na magbibigay sa inyo ng kakayahang maakay sila sa landas ng katwiran at kabanalan.MP 350.2

  Higit na marami ang magagampanan sa gawain ng pagtuturo sa sarili kung tayo lamang ay gising sa sarili nating mga pagkakataon at mga pribilehiyo. Ang tunay na karunungan ay nangangahulugang higit pa kaysa maibibigay ng mga kolehiyo. Bagama't ang pag-aaral ng mga agham o siyensiya ay hindi dapat kaligtaan, mayroon namang higit na mataas na karunungang matatamo sa pamamagitan ng kailangang pagkakaugnay sa Diyos. Bayaang hawakan ng bawa't nag-aaral ang kanyang Biblia, at makipag-usap siya sa dakilang Guro. Bayaang masanay at madisiplina ang pag-iisip sa pakikipagpunyagi sa mahihirap na mga suliranin sa paghahanap ng katotohanan ng Diyos.MP 351.1

  Ang mga nangagugutom sa kaalaman o karunungan upang kanilang mapagpala ang kanilang mga kapwa-tao ay tatanggap din naman ng pagpapala mula sa Diyos. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng Kanyang salita ay mapupukaw sa masikhay na paggawa ang mga kapangyarihan ng kanilang pag-iisip. Magkakaroon ng paglawak at paglaki ang mga kakayahan, at ang pag-iisip ay magkakaroon ng kapangyarihan at mabungang paggawa.MP 351.2

  Dapat gumawa ng pagdisiplina sa sarili ang bawa't isang nagnanais na maging manggagawa ng Diyos. Higit na malaki ang magagawa nito kaysa katatasan o kagalingan sa pagsasalita o sa kahanga-hangang mga talento. Ang karaniwang pag-iisip, na nadisiplinang mabuti, ay makagagawa ng gawaing higit na malaki at higit na mataas kaysa magagawa ng napakarurunong na diwa at ng napakadakilang mga talento na wala namang pagpipigil sa sarili.MP 351.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents