Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Dietă şi hrană

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Capitolul 3 — Reforma sănătății și solia celui de-al treilea înger

  Așa cum este mâna legată de trup

  97. La 10 decembrie 1871, mi s-a arătat iarăși că reforma sănătății este o ramură a marii lucrări care trebuie să pregătească un popor pentru venirea Domnului. Aceasta este tot atât de strâns legată de solia celui de-al treilea înger cum este mâna față de trup. Legea Celor Zece Porunci a fost privită cu superficialitate de către om; însă Domnul nu ar veni să-i pedepsească pe călcătorii acestei Legi fără a le trimite mai întâi o solie de avertizare. Cel de-al treilea înger vestește această solie. Dacă oamenii ar fi fost supuși Legii Celor Zece Porunci, împlinind în viața lor principiile acelor precepte, blestemul bolilor care inundă acum lumea nu ar fi existat.DH 69.1

  Să pregătească un popor

  Bărbații și femeile nu pot încălca legea care guvernează organismul omenesc, îngăduindu-și un apetit stricat și patimi depravate fără a încălca și Legea lui Dumnezeu. De aceea, El a îngăduit ca lumina reformei sănătății să strălucească asupra noastră ca să ne putem vedea păcatul când violăm legile pe care El le-a stabilit în ființa noastră. Toate bunurile sau suferințele noastre pot fi descoperite cercetând încălcarea sau supunerea față de legile firii. Bunul nostru Tată ceresc vede starea deplorabilă a oamenilor care, unii cu bună știință, alții din ignoranță, își duc viețile călcând legile stabilite de El. Și, cu iubire și milă față de neamul omenesc, El lasă ca lumina să strălucească asupra reformei sănătății. El face cunoscută Legea Sa și pedeapsa care va urma încălcării ei pentru ca toți să poată învăța și avea grijă să trăiască în armonie cu legile firii. El Își face cunoscută Legea atât de lămurit și o scoate atât de mult în evidență, încât aceasta este asemenea unei cetăți în vârf de munte. Toți cei aflați în deplinătatea facultăților mintale o pot înțelege, dacă vor. Idioții nu vor fi responsabili pentru aceasta. Lucrarea care însoțește solia celui de-al treilea înger pentru a pregăti venirea Domnului este aceea de a face clare ca lumina zilei legile care guvernează organismul omenesc și de a îndemna cu putere păzirea acestora.DH 69.2

  Înfrângerea lui Adam — biruința lui Hristos

  Adam și Eva au căzut din cauza unui apetit nestăpânit. Hristos a venit și a rezistat înaintea celei mai grozave ispite a lui Satana și pentru neamul omenesc a biruit pofta, arătând că omul poate birui. Tot așa cum Adam a căzut din pricina poftei și a pierdut Edenul cel binecuvântat, copiii lui Adam pot birui apetitul prin Hristos și recâștiga Edenul prin cumpătare în toate lucrurile.DH 70.1

  Ajutoare pentru deosebirea adevărului

  Neștiința nu mai este astăzi o scuză pentru încălcarea Legii. Lumina strălucește clar și nimeni nu trebuie să fie neștiutor, căci Însuși marele Dumnezeu este instructorul omului. Toți sunt îndatorați prin obligațiile cele mai sacre adevăratei experiențe pe care le-o dă El acum în privința reformei sănătății. El dorește ca marele subiect al reformei sănătății să fie fluturat pretutindeni, căci altfel le este cu neputință bărbaților și femeilor — cu toate obiceiurile lor păcătoase, care excită creierul și distrug sănătatea — să înțeleagă adevărurile sacre prin care urmează să fie sfințiți, rafinați, înălțați și făcuți demni de societatea îngerilor cerești în Împărăția slavei....DH 70.2

  Sfințiți sau pedepsiți

  Apostolul Pavel roagă fierbinte biserica: “Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurările lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.” (Romani 12, 1.) Prin urmare, oamenii își pot face trupurile nesfinte prin îngăduințe păcătoase. Nesfinți, ei nu pot fi închinători spirituali și sunt nevrednici de cer. Dacă omul va îndrăgi lumina pe care Dumnezeu, în îndurarea Sa, i-o dă asupra reformei sănătății, el poate fi sfințit prin adevăr și pregătit pentru viață veșnică. Dacă disprețuiește însă acea lumină și trăiește călcând legile firii, trebuie să plătească prețul pentru aceasta. — Testimonies for the Church 3:161, 162 (1873).DH 70.3

  Un tip, lucrarea lui Ilie și a lui Ioan

  98. Ani de-a rândul a atras Domnul atenția poporului Său asupra reformei sănătății. Aceasta este una dintre marile ramuri ale lucrării de pregătire pentru venirea Fiului omului. Ioan Botezătorul a ieșit în spiritul și puterea lui Ilie pentru a pregăti calea Domnului și a-i întoarce pe oameni la judecata ce-i caracterizează pe cei drepți. El a reprezentat pe cei ce trăiesc adevăruri sacre pentru a le prezenta înaintea poporului, pentru a pregăti calea celei de-a doua apariții a lui Hristos. Ioan a fost un reformator. Îngerul Gabriel, trimis din cer, a ținut o cuvântare despre reforma sănătății tatălui și mamei lui Ioan. El a spus că Ioan nu trebuia să bea vin sau băutură tare și că avea să fie umplut cu Duhul Sfânt de la nașterea sa.DH 70.4

  Ioan s-a despărțit de prietenii săi și de viața îmbelșugată. Simplitatea îmbrăcămintei sale, un veșmânt țesut din păr de cămilă, era o mustrare permanentă la adresa extravaganței și etalării preoților evrei și la adresa oamenilor în general. Hrana sa, pur vegetariană — constând din roșcove și miere sălbatică — era o mustrare pentru îngăduința apetitului și lăcomia ce stăpânea pretutindeni. Profetul Maleahi declară: “Iată, vă voi trimite pe proorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor.” Aici profetul descrie caracterul lucrării. Cei care au de pregătit calea pentru cea de-a doua venire a lui Hristos sunt reprezentați prin credinciosul Ilie, tot așa cum Ioan a venit în spiritul lui Ilie pentru a pregăti calea pentru prima venire a lui Hristos.DH 71.1

  Trebuie agitat marele subiect al reformei și conștiința obștei trebuie astfel trezită. Solia trebuie însoțită de cumpătare în toate lucrurile, pentru a întoarce pe poporul lui Dumnezeu de la idolatrie, de la lăcomie, de la extravaganțele manifestate în îmbrăcăminte și în alte lucruri. — Testimonies for the Church 3:61-64, 1872.DH 71.2

  Un contrast clar

  Tăgăduirea de sine, umilința și cumpătarea, cerute de la cei drepți pe care Dumnezeu îi conduce și îi binecuvântează în mod deosebit, urmează să fie prezentate poporului în contrast cu obiceiurile extravagante și distrugătoare de sănătate ale celor ce trăiesc în acest veac degenerat. Dumnezeu a arătat că reforma sănătății este tot atât de strâns legată de solia celui de-al treilea înger cum este mâna legată de corp. Nicăieri nu poate fi găsită o cauză mai mare a degradării fizice și morale ca aceea a neglijării acestui subiect important. Cei ce-și îngăduie apetitul și pasiunea și își închid ochii față de lumină, de frică să nu vadă îngăduințele păcătoase pe care nu sunt dispuși să le părăsească, aceștia sunt vinovați înaintea lui Dumnezeu.DH 71.3

  Oricine se întoarce într-o clipă de la lumină își împietrește inima pentru a nesocoti lumina în alte privințe. Oricine încalcă obligațiile morale în ce privește alimentația și îmbrăcămintea pregătește calea pentru încălcarea cerințelor lui Dumnezeu privitoare la interese veșnice....DH 72.1

  Poporul pe care-l conduce Dumnezeu va fi deosebit. Ei nu vor fi asemenea lumii. Însă, dacă ei urmează călăuzirea lui Dumnezeu, vor împlini scopurile Sale și vor preda voinței Lui propria lor voință. Hristos va locui în inimă. Templul lui Dumnezeu va fi sfânt. Trupul vostru, spune apostolul, este templul Duhului Sfânt.DH 72.2

  Dumnezeu nu cere de la copiii Săi tăgăduirea de sine în detrimentul tăriei fizice. El le cere să respecte legile naturale, să-și păstreze sănătatea fizică. Calea naturală este drumul marcat de El, și aceasta este suficient de largă pentru orice creștin. Dumnezeu a asigurat cu mână largă un belșug de daruri mărinimoase de tot felul pentru subzistența și bucuria noastră. Însă, ca noi să ne putem bucura de apetitul natural, care va păstra sănătatea și va prelungi viața, El pune restricții asupra poftei. El spune: Fiți atenți, înfrânați-vă și tăgăduiți apetitul nefiresc. Dacă ne creăm un apetit stricat, violăm legile ființei noastre și ne asumăm răspunderea pentru că am abuzat de corpurile noastre și că am adus boala asupra noastră.DH 72.3

  Dați lucrării sanitare locul ei

  99. Nepăsarea cu care mulți au tratat cărțile de sănătate este o jignire la adresa lui Dumnezeu. A despărți lucrarea privitoare la sănătate de marele corp al lucrării nu este după rânduiala Lui. Adevărul prezent constă în lucrarea reformei sănătății la fel de real ca și în alte ramuri ale lucrării Evangheliei. Când este despărțită de altele, nici o ramură nu poate fi un întreg perfect.DH 72.4

  Evanghelia sănătății are apărători destoinici, dar lucrarea lor a fost foarte grea datorită faptului că mulți predicatori, președinți de conferință și alte persoane din locuri cu influență nu au dat problemei sanitare atenția cuvenită. Ei nu au recunoscut faptul că este în legătura ei cu lucrarea soliei, faptul că este brațul drept al corpului. În timp ce mulți membri și unii dintre slujitorii Evangheliei au arătat foarte puțin respect față de acest departament, Domnul și-a arătat preocuparea pentru el, făcându-l prosper și bogat.DH 73.1

  Când este bine condusă, lucrarea reformei sănătății este o pană despicătoare, deschizând drum către inimă și altor adevăruri. Când solia îngerului al treilea este primită în plinătatea ei, reformei sănătății i se va da locul cuvenit în comitetele conferințelor, în lucrarea comunității, în familie, la masă și în toate lucrările gospodăriei. Atunci brațul drept va sluji și va proteja corpul.DH 73.2

  Dar deși lucrarea sănătății își are locul în vestirea întreitei solii îngerești, susținătorii ei nu trebuie în nici un fel să se străduiască să o facă să ia locul soliei. — Testimonies for the Church 6:327 (1900).DH 73.3

  Nevoia de a fi stăpân pe sine însuși

  100. Unul dintre cele mai deplorabile efecte ale apostaziei originare a fost pierderea puterii omului de a se stăpâni. Numai în măsura în care această putere este redobândită putem vorbi de un progres real.DH 73.4

  Trupul este singurul mijloc prin care mintea și sufletul se dezvoltă în direcția zidirii caracterului. Din acest motiv își dirijează vrăjmașul sufletelor ispitele pentru slăbirea și degradarea puterilor fizice. Succesul său în acest punct înseamnă capitularea întregii ființe înaintea răului. Tendințele naturii noastre fizice — dacă nu se vor afla sub controlul unei puteri mai înalte — vor aduce cu siguranță ruina și moartea.DH 73.5

  Corpul trebuie adus în ascultare. Puterile mai înalte ale făpturii trebuie să conducă. Pasiunile trebuie să fie controlate de către voință, care trebuie ea însăși să se afle sub controlul lui Dumnezeu. Puterea împărătească a rațiunii, sfințită prin harul divin, trebuie să fie stăpână în viețile noastre.DH 73.6

  Cerințele lui Dumnezeu trebuie aduse înaintea conștiinței. Bărbați și femei deopotrivă trebuie conștientizați de datoria de a fi stăpâni pe ei înșiși, de nevoia purității, de eliberarea de orice poftă stricată și obicei murdar. Ei trebuie să fie pătrunși de înțelegerea faptului că toate puterile minții și trupului sunt darul lui Dumnezeu și că este imperativ să fie păstrate în cea mai bună formă posibilă, pentru slujirea Sa. — The Ministry of Healing, 129, 130 (1905).DH 74.1

  Pastorii și poporul să acționeze în armonie

  101. O parte importantă a lucrării pastorului este aceea de a prezenta cu credincioșie poporului reforma sănătății, așa cum este ea legată de solia celui de-al treilea înger, ca fiind o parte integrantă a aceleiași lucrări. Trebuie să o adopte ei înșiși negreșit și să o vestească tuturor acelora care susțin a crede adevărul. — Testimonies for the Church 1:469, 470 (1867).DH 74.2

  102. Mi-a fost arătat că reforma sănătății este o parte a soliei celui de-al treilea înger și este tot atât de strâns legată de ea precum sunt brațul și mâna legate de corpul omenesc. Am văzut că noi, ca popor, trebuie să facem un pas înainte în această mare lucrare. Pastorii și poporul trebuie să acționeze în armonie. Poporul lui Dumnezeu nu este pregătit pentru marea strigare a celui de-al treilea înger. Ei au de făcut o lucrare pentru ei înșiși pe care nu ar trebui s-o lase în seama lui Dumnezeu, ca să o înfăptuiască în locul lor. El le-a încredințat lor această lucrare. Este o lucrare individuală; n-o poate face unul pentru altul. — Testimonies for the Church 1:486 (1867).DH 74.3

  O parte din, dar nu întreaga solie

  103. Reforma sănătății este strâns legată de lucrarea celei de-a treia solii și, cu toate acestea, nu este solia. Predicatorii noștri ar trebui să propovăduiască reforma sănătății, dar nu ar trebui totuși să facă din aceasta tema principală, în locul soliei. Locul ei se află printre acele subiecte care expun lucrarea de pregătire necesară în vederea evenimentelor pe care le aduce în atenție solia; printre aceste subiecte, ea ocupă un loc proeminent. Noi trebuie să fim zeloși pentru reformă și totuși să evităm să dăm impresia că suntem șovăielnici sau predispuși la fanatism. — Testimonies for the Church 1:559 (1867).DH 74.4

  104. Reforma sănătății este tot atât de strâns legată de solia celui de-al treilea înger cum este brațul legat de corp; însă brațul nu poate lua locul corpului. Vestirea soliei celui de-al treilea înger, poruncile lui Dumnezeu și mărturia lui Isus constituie povara lucrării noastre. Solia trebuie să fie vestită cu un strigăt mare și trebuie să meargă în toată lumea. Prezentarea principiilor sănătății trebuie să fie unită cu această solie, dar nu trebuie în nici un caz să fie independentă de aceasta sau să-i ia locul în vreun fel. — Letter 57, 1896.DH 75.1

  Legătura ei cu instituțiile medicale

  105. Sanatoriile care sunt fondate trebuie să fie strâns și inseparabil legate de Evanghelie. Domnul a dat instrucțiunea ca Evanghelia să fie dusă mai departe; și Evanghelia include reforma sănătății în toate fazele ei. Lucrarea noastră este de a lumina lumea; căci ea este oarbă față de mișcările care au loc, pregătind calea pentru plăgile cărora Dumnezeu le va îngădui să vină asupra lumii. Străjerii credincioși ai lui Dumnezeu trebuie să dea avertizarea....DH 75.2

  Reforma sănătății trebuie să iasă mai mult în evidență în vestirea soliei celui de-al treilea înger. Principiile reformei sănătății se găsesc în Cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia sănătății trebuie legată în mod ferm de lucrarea prin Cuvânt. Este intenția lui Dumnezeu ca influența vindecătoare a reformei sănătății să fie o parte din ultimul mare efort de a vesti solia Evangheliei.DH 75.3

  Medicii noștri trebuie să fie lucrători ai lui Dumnezeu. Trebuie să fie bărbați ale căror puteri au fost sfințite și transformate prin harul lui Hristos. Influența lor trebuie să fie împletită cu adevărul ce urmează să fie dat lumii. În unire completă și desăvârșită cu lucrarea Evangheliei, lucrarea reformei sănătății va descoperi puterea ce i-a fost dată de Dumnezeu. Sub influența Evangheliei vor fi înfăptuite mari reforme de către lucrarea misionară medicală. Însă despărțiți lucrarea misionară medicală de Evanghelie și lucrarea va fi prejudiciată. — Manuscript 23, 1901.DH 75.4

  106. Sanatoriile și comunitățile noastre pot atinge un standard mai înalt, mai sfânt. Reforma sănătății trebuie propovăduită și practicată de poporul nostru. Domnul cheamă la o renaștere a principiilor reformei sănătății. Adventiștii de ziua a șaptea au de făcut o lucrare deosebită ca mesageri, pentru sufletele și trupurile oamenilor.DH 76.1

  Hristos a spus despre poporul Său: “Voi sunteți lumina lumii”. Noi suntem poporul numit al lui Dumnezeu, pentru a vesti adevărurile de origine cerească. Cea mai solemnă și sacră lucrare ce a fost încredințată vreodată muritorilor este vestirea primei, celei de-a doua și celei de-a treia solii îngerești către lumea noastră. În orașele mari ar trebui să existe institute de sănătate pentru a-i îngriji pe cei bolnavi și a-i învăța pe alții marile principii ale reformei sănătății. — Letter 146, 1909.DH 76.2

  O pană de despicat

  107. Am fost instruită că nu trebuie să amânăm lucrarea ce trebuie înfăptuită în direcția reformei sănătății. Prin această lucrare urmează să ajungem la suflete, la drumul mare sau pe străduțe neînsemnate. — Letter 203, 1905.DH 76.3

  108. Pot vedea în providența Domnului că lucrarea misionară medicală are menirea de a fi o mare pană de despicat, pătrunzătoare, oriunde poate fi atins un suflet îmbolnăvit. — [Tract] Counsels on Health, 535, (1893).DH 76.4

  Să îndepărtăm prejudecățile — să creștem influența

  109. O mare parte din prejudecata care oprește adevărul soliei celui de-al treilea înger să ajungă la inimile oamenilor ar putea fi împiedicată dacă s-ar acorda mai multă atenție reformei sănătății. Când oamenii sunt interesați de acest subiect, calea este adesea pregătită pentru intrarea altor adevăruri. Dacă văd că noi avem cunoștințe în domeniul sănătății, ei vor crede mai ușor că suntem bine pregătiți în învățătura biblică.DH 76.5

  Această ramură a lucrării Domnului nu a primit atenția cuvenită și s-a pierdut mult prin această neglijare. Dacă biserica ar manifesta un interes mai mare față de reformele prin care Însuși Dumnezeu caută să o pregătească pentru venirea Sa, influența ei ar fi cu mult mai mare decât este acum. Dumnezeu a vorbit poporului Său și dorește ca el să audă și să se supună glasului Său. Deși reforma sănătății nu este solia celui de-al treilea înger, este strâns legată de aceasta. Cei ce vestesc solia ar trebui să propovăduiască și reforma sănătății. Este un subiect pe care trebuie să-l înțelegem, ca să fim pregătiți pentru evenimentele care ne așteaptă, și acesta ar trebui să aibă un loc important. Satana și agenții lui caută să împiedice această lucrare de reformă și vor face tot ce pot ca să-i încurce și să-i împovăreze pe cei ce se angajează în ea cu toată inima. Cu toate acestea, nimeni nu ar trebui să se descurajeze sau să pună capăt eforturilor lor din această pricină. Profetul Isaia vorbește astfel despre o caracteristică a lui Hristos: “El nu va slăbi, nici nu se va lăsa până va așeza dreptatea pe pământ.” (Isaia 42, 4.) Atunci să nu vorbească urmașii Săi despre eșec sau descurajare, ci să-și amintească prețul plătit pentru salvarea omului, ca să nu piară, ci să aibă viață veșnică. — Christian Temperance and Bible Hygiene, 121, 122 (1890).DH 76.6

  110. Lucrarea reformei sănătății este mijlocul ales de Domnul pentru reducerea suferinței în lumea noastră și curățirea bisericii Sale. Învățați poporul că poate acționa asemenea unei mâini care-L ajută pe Dumnezeu, în cooperare cu Marele Lucrător, pentru refacerea sănătății fizice și spirituale. Această lucrare poartă semnătura cerului și va deschide uși pentru ca adevărurile prețioase să poată intra. Este de lucru pentru toți cei ce vor să se apuce de această lucrare în cunoștință de cauză. — Testimonies for the Church 9:112, 113 (1909).DH 77.1

  [Vezi Medical Ministry, Secțiunea 2, “Planul divin în lucrarea misionară medicală”, și Secțiunea 13, “Lucrarea misionară medicală și lucrarea Evangheliei”.]

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents