Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Adventistu māja

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  9. Daļa—Tēvs - Ģimenes Vienotājs

  34. Nodaļa—Tēva Stāvoklis Un Atbildība

  [211] Vīra definīcija. Mājas ir Dieva izveidotas. Dievs ir paredzējis, ka ģimene - tēvs, māte un bērni - šajā pasaulē būs kā uzņēmums. 1Manuskripts 36, 1899.Am 180.1

  Padarīt ģimeni laimīgu nav tikai mātes darbs. Tēviem ir jādara svarīga daļa. Vīrs ir mājas dārgumu vienotājs, kurš ar savām spēcīgajām, nopietnajām, sevi atdodošajām pieķeršanās jūtām savieno saimes lo-cekļus, māti un bērnus visciešākajās savienības saitēs. 2The Signs of the Times, September 13, 1877.Am 180.2

  Viņa vārds “mājas saite” (angļu val. “house-band” (husband = vīrs) - tulk. piez.) ir patiesā vīra definīcija. Es redzēju, ka tikai nedaudzi tēvi saprot savu atbildību. 3Liecības draudzei 1, 547.Am 180.3

  Ģimenes uzņēmuma galva. Vīrs un tēvs ir mājas saimes galva. Sie-va raugās uz viņu, lai saņemtu mīlestību, līdzjūtību un palīdzību bērnu audzināšanā, un tas ir pareizi. Bērni ir gan viņas, gan viņa, un viņš ir tikpat ieinteresēts viņu labklājībā. Bērni skatās uz tēvu, lai saņemtu atbalstu un vadību. Tēvam ir jābūt pareizai izpratnei par dzīvi, ietekmēm un sabiedrību, kas apņem viņa ģimeni. Pāri visam, viņam vajadzētu būt mīlestības, dievbijības un Viņa Vārda mācības pārvaldībā, lai viņš varētu vadīt savu bērnu kājas pa pareizo ceļu. [..]Am 180.4

  Tēvam vajadzētu darīt savu daļu, lai padarītu ģimeni laimīgu. Lai arī kādas būtu viņa rūpes un sarežģījumi darbā, tām nedrīkst ļaut [212] apēnot ģimeni. Viņam vajadzētu ienākt mājās ar smaidu un patīkamiem vārdiem. 4Kristus dziedinošā kalpošana, 390, 392.Am 180.5

  Likumu devējs un priesteris. Visu ģimenes locekļu centrs ir tēvs. Viņš ir likuma devējs, kas savā vīrišķīgajā stājā demonstrē spēcīgumus tikumus: enerģiju, godīgumu, godprātīgumu, pacietību, drosmi, čaklumu un praktisku lietderību. Tēvs kādā ziņā ir saimes priesteris, kas pienes uz Dieva altāra rīta un vakara upuri. Sievai un bērniem vajadzētu būt iedrošinātiem pievienoties šajā upurēšanā un arī iesaistīties slavas dziesmā. No rīta un vakarā tēvam kā saimes priesterim vajadzētu atzīt Dievam grēkus, ko ir izdarījis viņš un viņa bērni dienas laikā. Grēki, kas ir viņam darīti zināmi, un arī tie, kas ir nezināmi un ko zina tikai Dieva acs, ir jāizsūdz. Šāda rīcība, ko dedzīgi īsteno tēvs, kad viņš ir klātesošs, vai māte, kad viņa nav mājās, nesīs svētības ģimenei. 5Liecības draudzei 2, 701.Am 181.1

  Tēvs savā ģimenē aino dievišķo Likumdevēju. Viņš strādā kopā ar Dievu, īstenojot Dieva žēlsirdīgos nodomus un attīstot savos bērnos pareizus principus, padarot viņus spējīgus izveidot šķīstus un tikumīgus raksturus, jo viņš ir aizņēmis dvēseli ar to, kas padarīs viņa bērnus spējīgus paklausīt ne tikai saviem laicīgajiem vecākiem, bet arī Debesu Tēvam. 6The Signs of the Times, September 10, 1894.Am 181.2

  Tēvs nedrīkst kļūt neuzticīgs savam svētajam pienākumam. Viņš nevienā jautājumā nedrīkst pazemināt savu kā vecāka autoritāti. 7Vēstule 9, 1904.Am 181.3

  Staigāšana ar Dievu. Tēvs .. saistīs savus bērnus pie Dieva troņa dzīvā ticībā. Neuzticoties savam spēkam, viņš savu bezpalīdzīgo dvēseli saistīs pie Jēzus un pieķersies [213] Visaugstākā spēkam. Brāļi, lūdziet mājās, savās ģimenēs, vakaros un no rītiem. Lūdziet nopietni savos kambaros un, ejot ikdienas darbos, paceliet savas dvēseles pie Dieva lūgšanā. Tā ar Dievu staigāja Ēnohs. Klusā, dedzīgā dvēseles lūgšana pacelsies kā svēta smarža pie žēlastības troņa un būs pieņemama Dievam tā, it kā tā būtu pienesta svētnīcā. Visiem, kas šādi meklē Viņu, Kristus kļūs par palīgu vajadzīgā brīdī. Pārbaudījumu dienā viņi būs stipri. 8Liecības draudzei 4:616.Am 181.4

  Aicināti kļūt nobriedušiem savā pieredzē. Tēvam nav jābūt kā bērnam, ko vada tikai spēcīgas tieksmes. Viņš ir saistīts ar savu ģimeni svētām saitēm. 9Liecības draudzei 1, 547.Am 182.1

  To, kāda būs viņa ietekme mājās, noteiks viņa zināšanas par vienīgo patieso Dievu un Jēzu Kristu, ko Viņš ir sūtījis. Pāvils saka: “Kad biju mazs bērns, es runāju kā bērns, domāju kā bērns un spriedu kā bērns, kad kļuvu vīrs, es atmetu bērna dabu.” (1. Kor. 13:11) Tēvam ir jābūt savas ģimenes galvai, nevis kā pāraugušam, nedisciplinētam zēnam, bet kā vīrietim ar vīrišķīgu raksturu un savaldītām kaislībām. Viņam ir jāiegūst izglītība pareizas morāles jautājumos. Viņa uzvedībai mājas dzīvē ir jātiek vadītai un apvaldītai ar šķīstajiem Dieva Vārda principiem. Tad viņš pieaugs līdz pilna vīra briedumam Kristū Jēzū. 10Manuskripts 36, 1899.Am 182.2

  Pakļaujieties Dieva gribai. Vīrietim, kurš ir vīrs un tēvs, es gribu teikt: “Esiet droši, ka jūsu dvēseli apņem šķīsta, svēta gaisotne. [..] Jums ik dienas ir jāmācās no Kristus. Nekad, nekad jūs nedrīkstat mājās parādīt tirānisku garu. Vīrietis, kas to dara, darbojas kopā ar sātana aģentiem. Pakļaujiet savu gribu [214] Dieva gribai. Dariet visu, kas ir jūsu spēkos, lai padarītu mājas dzīvi savai sievai patīkamu un laimīgu. Ņemiet Dieva Vārdu kā savu padomdevēju. Mājās īstenojiet Vārda mācības. Tad jūs tās īstenosit arī draudzē un darbavietā. Debesu principi padarīs cēlāku visu jūsu rīcību. Dieva eņģeļi sadarbosies ar jums, palīdzot jums atklāt Kristu pasaulei. 11Vēstule 272, 1903Am 182.3

  Straujas dabas vīram piemērota lūgšana. Neļaujiet savām darba nepatikšanām ienest tumsu savā mājas dzīvē.Ja tad, kad nenotiek tā, kā bijāt domājis, jūs neesat pacietīgs, iecietīgs, laipns un mīlošs, jūs parādāt, ka neesat izvēlējies par savu draugu Viņu, kurš jūs ir tik ļoti mīlējis un ir atdevis savu dzīvību par jums, lai jūs varētu būt viens ar Viņu.Am 182.4

  Ikdienas dzīvē jūs piedzīvosit pēkšņus pārsteigumus, vilšanās un kārdinājumus. Ko saka Vārds? “Stājieties pretī velnam,” stiprā paļāvībā uz Dievu, “un viņš bēgs no jums. Tuvojieties Dievam, un Viņš tuvosies jums.” “Lai viņš pieķeras Manam spēkam, lai viņam var būt miers ar Mani. Un viņš slēgs mieru ar Mani.” Raugieties uz Jēzu vienmēr un visās vietās, pienesot nopietnas sirds klusu lūgšanu, lai varat zināt, kā darīt Viņa gribu. Tad, kad ienaidnieks nāks kā plūdi, Kunga Gars pacels jūsi labā karogu pret ienaidnieku. Kad esat gandrīz gatavs padoties, zaudēt pacietību un paškontroli, būt skarbs un nosodošs, atrast vainas un apsūdzības - šis ir laiks, kad sūtīt uz Debesīm lūgšanu: “Palīdzi man, ak, Dievs, pretoties kārdinājumiem, nolikt visu rūgtumu un dusmas, kā arī ļaunu runāšanu, kas nāk no manas sirds. Dod man savu lēnprātību, [215] savu pazemību, savu pacietību un mīlestību. Neatstāj mani, lai es neapkaunotu savu Glābēju, nepareizi izskaidrojot savas sievas, bērnu, ticības brāļu un māsu vārdus un motīvus. Palīdzi man, lai es būtu laipns, līdzjūtīgs, maigs un piedodošs. Palīdzi man būt patiesam ģimenes vienotājam savās mājās un atklāt Kristus raksturu citiem.” 12Vēstule 105, 1893.Am 183.1

  Izmantojiet autoritāti ar pazemību. Ja vīrietis pastāvīgi runā par savu kā ģimenes galvas stāvokli, tas nav vīrišķības pierādījums. Tas nepalielina viņa cieņu, ja viņu dzird citējam Rakstus, lai uzturētu savas tiesības uz autoritāti. Tas nepadarīs viņu vīrišķīgāku, ja viņš prasīs no savas sievas, savu bērnu mātes, rīkoties pēc viņa plāniem, it kā tie būtu nekļūdīgi. Kungs ir iecēlis vīru par sievas galvu, lai viņš būtu viņas sargs, viņš ir ģimenes vienotājs, saistot kopā tās locekļus, tāpat kā Kristus ir draudzes galva un noslēpumainās miesas Glābējs. Lai ikviens vīrs, kurš pieprasa Dieva mīlestību, rūpīgi izpēta prasības, kādas Dievam ir pret viņu. Kristus autoritāte ir jāizmanto gudrībā, visā laipnībā un maigumā. Lai vīrs īsteno savu varu un atdarina lielo draudzes Galvu. 13Vēstule 18b, 1891Am 183.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents