Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

A megváltás története

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  A reformok vezetője

  Luther Istennek gondviselése folytán elhatározta, hogy elmegy Rómába. Ebben az időben a pápa bűnbocsánatot ígért azoknak, akik térden csúszva felmennek a Vatikánban az úgynevezett Pilátus lépcsőin. Luther egy napon éppen ezt a cselekedetét végezte, amikor egy mennydörgéshez hasonló hang szólt hozzá: “Az igaz ember hitből él!” Zsid. 10, 38. Szégyenkezve és borzadva ugrott talpra és elmenekült balgaságának helyéről. Az a Biblia-szöveg sohase vesztette el lelkére gyakorolt hatását. Azon időtől kezdve tisztábban látta, mint bármikor az emberi cselekedetekben való bizalom téves voltát az üdvösség elnyerése céljából és felismerte a Krisztus érdemeiben való állandó hit szükségességét. Szemei megnyíltak és többé sohasem záródtak be a pápaság sátáni csalásai előtt. Amikor elfordította arcát Rómától, szívében is elfordult tőle és azon időtől fogva elkülönülése mindjobban növekedett, míg végül minden kapcsolatot megszakított a pápai egyházzal.MT 244.1

  Rómából való visszatérése után Luther elnyerte a wittenbergi egyetemen a theologiai (hittudományi) doktorátust. Most szabadságában állott, hogy odaszentelje magát, mint még soha, a Szentírás tanulmányozására, amelyet szeretett. Ünnepélyes fogadalmat tett, hogy gondosan tanulmányozza és hűen hirdeti Isten Igéjét életének minden napjában és nem a pápák mondásait és tanait fogja terjeszteni. Most már nemcsak szerzetes és egyetemi tanár volt, hanem a Biblia felhatalmazott követe. Isten elhívta őt pásztorául, hogy legeltesse az Ő nyáját, amely éhezte és szomjazta az igazságot. Luther határozottan kijelentette, hogy a keresztények ne fogadjanak el más tanítást, csak azt, amelyik egyedül a Szentíráson alapszik. Ezen szavai a pápaság felsőbbségének alapjába ütköztek és a reformáció alapelveit tartalmazták.MT 244.2

  Luther, mint az igazság bajnoka, most bátran fogott munkájához. Ünnepélyes, komoly szavai felhangzottak a szószékről. Az emberek elé tárta a bűn sértő természetét és arra tanította őket, hogy lehetetlen az ember számára, hogy saját cselekedete által csökkentse bűnösségét, vagy elkerülje a büntetést. Csak az Istenhez való megtérés és a Krisztusban való hit mentheti meg a bűnöst. Krisztus kegyelmét nem lehet megvásárolni, mert ingyen ajándék. Azt tanácsolta az embereknek, hogy ne vásároljanak bűnbocsátó cédulákat, hanem hittel tekintsenek fel a megfeszített Megváltóra. Elmondta saját fájdalmas tapasztalatát, hogy hiába igyekezett megalázkodásával és vezeklésével megszerezni az üdvösséget. Biztosította hallgatóit, hogy azáltal talált örömöt és békességet, hogy elfordult önmagától és hitt Krisztusban.MT 244.3

  Luther tanításai megragadták a gondolkodó emberek figyelmét egész Németországban. Prédikációiból és írásaiból a világosság sugarai áradtak szét, amelyek ezreket ébresztettek fel és világosítottak meg. Élő hit foglalta el a holt formaságok helyét, amelyekben oly sokáig tartották az egyházat. Az emberek naponta vesztették el bizalmukat a római katholikus egyház babonáiban. Az előítélet akadályai fokozatosan eltávolodtak. Isten Igéje, amellyel Luther megvizsgált minden tantételt és minden állítást, kétélű kardhoz hasonlított, amely utat vágott az emberek szívéhez. Mindenütt vágy ébredt az emberekben a lelki előrehaladás után. Mindenütt annyira éheztek és szomjaztak az igazság után, amilyent korszakok óta nem tapasztaltak. Az emberek, kik szemeikét oly sokáig irányították az emberi ceremónákra, és emberi közbenjárókra, most bűnbánattal és hittel tekintettek fel a megfeszített Krisztusra.MT 245.1

  A reformátor írásai és tanai elterjedtek minden keresztény ország népei között. A mű eljutott Svájcba és Hollandiába. Írásainak példányai eljutottak Franciaországba és Spanyolországba is. Tanításait elfogadták Angliában, mint az életnek Igéjét. Belgiumban és Olaszországban is elterjedt az igazság. Ezrek ébredtek fel halálos kábultságukból az élő hitnek örömére és reménységére.MT 245.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents