Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

A megváltás története

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Visszatérés Kánaánba

  Lábán távollétében Jákob elkészítette családját és mindazt amije volt és elhagyta Lábánt. Midőn már 3 napja folytatta utazását, Lábán megtudta, hogy Jákob elhagyta őt, azért nagyon megharagudott és üldözésére indulva elhatározta, hogy erőszakkal is visszahozza őt. Az Úr azonban könyörült Jákobon és midőn Lábán le akarta győzni őt, az Úr egy álmot adott Lábánnak, hogy “se jót se rosszat ne szóljon Jákobhoz”, ami azt jelentette, hogy ne kényszerítse őt visszatérésre és hízelgéssel se igyekezzen őt visszatérésre bírni.MT 67.1

  Amikor Lábán találkozott Jákobbal, megkérdezte, hogy miért lopta el észrevétlenül és vitte el leányait, mint a foglyokat karddal. Lábán így szólt Jákobhoz: “Volna erőm hozzá, hogy rosszat tegyek veletek, de a ti atyátok Istene megszólított engem, mondván: Vigyázz magadra, Jákobnak se jót, se rosszat ne szólj.” I. Mózes 31, 29. Jákob ekkor újra elmondta Lábánnak szűkkeblű eljárását, amelyet tanúsított iránta, hogy csak saját előnyét kereste. Hivatkozott Lábánnal tanúsított becsületes magaviseletére és így szólt: “Amit a vad széttépett, nem vittem hozzád, én fizettem meg azt; tőlem követelted meg a nappal ellopottat, mint az éjjel ellopottat is. Úgy voltam, hogy nappal a hőség emésztett, éjjel pedig a hideg és az álom távol maradt szemeimtől.” I. Mózes 31, 39-40.MT 67.2

  Jákob így szólt: “Immár 20 esztendeje, hogy házadnál vagyok, tizennégy esztendeig szolgáltalak két leányodért, és hat esztendeig juhaidért, te pedig béremet tízszer is megváltoztattad. Ha az én atyám Istene és Izsák félelme velem nem lett volna, bizony most üresen bocsájtanál el engem, de megtekintette Isten az én nyomorúságomat, és kezeim munkáját és megfeddett téged tegnap éjjel.” I. Mózes 31, 41-42.MT 67.3

  Ekkor Lábán biztosította Jákobot, hogy szereti leányait és gyermekeit és azért nem tudna ártani nekik. Javasolta, hogy kössenek szövetséget egymással, majd így szólt: “Most tehát jöjj, kössünk szövetséget, én meg te, hogy az legyen bizonyságul köztem és közted. És vett Jákob egy követ és felemelte azt emlékoszlopul. És monda Jákob az ő atyjafiainak: Szedjetek köveket és csinálának ott rakást és evének ott a kőrakáson.” I. Mózes 31, 44-46.MT 67.4

  “És Lábán így szólt: Az Úr legyen vigyázó közöttem és közötted, amikor egymástól elválunk. Ha az én leányaimat nyo- morgatni fogod és ha az én leányaimon kívül több feleséget veszel, senki sincs ugyan velünk, de meglásd, Isten a bizonyság énközöttem és teközötted.” I. Mózes 31, 49-50.MT 67.5

  Jákob ünnepélyes szövetséget kötött az Úr előtt, hogy nem fog elvenni más feleséget. “És monda Lábán Jákobnak: Íme e kőrakás és íme ez emlékoszlop, amelyet raktam énközöttem és teközötted, bizonyság legyen e kőrakás és bizonyság legyen ez emlékoszlop, hogy sem én nem megyek el e rakás kő mellett tehozzád, sem te nem jössz át énhozzám e rakás kő és ez emlékoszlop mellett gonosz szándékkal. Az Ábrahám Istene és Nákhor Istene és az ő atyjuk Istene tegyen ítéletet közöttünk és megesküvék Jákob az ő atyjának Izsáknak félelmére.” I. Mózes 31, 52-53.MT 68.1

  Midőn Jákob eltávozott az ő útján, Istennek angyalai találkoztak vele. Midőn meglátta őket, így szólt: Isten tábora (:serege:) ez. Látta álmában Istennek angyalait, amint táboroznak körülötte. Jákob alázatos, kiengesztelő üzenetet küldött Ezsauhoz. “És megtértek a követek Jákobhoz, mondván: Elmentünk a te atyádfiához, Ezsauhoz és már jön is eléd és négyszáz férfi van vele. Ekkor igen megijedt Jákob és félelmében a népet, amely vele volt, a juhokat és a barmokat és a tevéket két csoportra osztotta és monda: Ha eljő Ezsau az egyik seregre és azt levágja, a hátramaradt sereg megszabadul.” I. Mózes 32, 6-8.MT 68.2

  “És monda Jákob; Oh, én atyámnak Ábrahámnak Istene és én atyámnak, Izsáknak Istene, Jehova, ki azt mondtad nekem, térj vissza házadba a te rokonságod közé, s jól teszek veled, nem vagyok méltó a legkisebb jótéteményedre sem és minden hűségedre sem, mert csak pálcámmal mentem át ezen a Jordánon, most pedig két sereggé lettem. Szabadíts meg engem kérlek az én bátyám kezéből, mert félek tőle, hogy rajtam üt és levág engem, az anyát a fiakkal egybe. Te pedig azt mondottad: Jól tévén jól teszek veled és a te magodat olyanná teszem, mint a tenger fövénye, amelyet meg nem számlálhatnak sokasága miatt.” I. Mózes 32.MT 68.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents