Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Poslové naděje a lásky

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Odeslán do Cesareje

  Zatímco Bůh povzbuzoval svého služebníka, Pavlovi nepřátelé horlivě plánovali jeho záhubu. “Když nastal den, židé se spolčili a zapřisáhli, že nebudou jíst ani pít, dokud Pavla nezabijí. Bylo jich více než čtyřicet, kdo se takto spikli.” Skutky 23,12.13. Drželi půst, který Bůh odsoudil skrze Izajáše: “Postíte se jenom pro spory a hádky, abyste mohli svévolně udeřit pěstí.” Izajáš 58,4.PNL 237.5

  Spiklenci “šli k velekněžím a starším a řekli: ‘Zapřisáhli jsme se, že nic nevezmeme do úst, dokud Pavla nezabijeme. Vy teď spolu s radou požádejte velitele, aby dal Pavla přivést před vás, pod záminkou, že chcete důkladněji vyšetřit jeho případ. A my jsme připraveni zabít ho dříve, než přijde na místo.’” Skutky 23,14.15.PNL 237.6

  Místo toho, aby je kněží a přední mužové za tento krutý návrh pokárali, okamžitě s ním souhlasili. Když Pavel přirovnal Ananiáše k obílené stěně, mluvil pravdu.PNL 237.7

  Bůh však zasáhl, aby zachránil život svého služebníka. Když se o těchto vražedných úkladech doslechl syn Pavlovy sestry, “šel do pevnosti a oznámil to Pavlovi. Pavel zavolal jednoho z důstojníků a řekl mu: ‘Zaveď tohoto mladíka k veliteli, má pro něho zprávu.’ Ten ho vzal s sebou, dovedl k veliteli a řekl mu: ‘Zavolal mě vězeň Pavel a požádal mě, abych tohoto mladíka dovedl k tobě, protože ti chce něco sdělit.’” Skutky 23,16-18.PNL 237.8

  Klaudios Lysias mladíka ochotně přijal, vzal si ho stranou a zeptal se ho: “‚Co mi chceš oznámit?’ On mu řekl: ‘Židé se domluvili, že tě požádají, abys dal zítra Pavla dovést před radu, která bude předstírat, že chce jeho případ důkladněji vyšetřit. Ale ty jim nevěř, neboť na něho číhá více než čtyřicet mužů, kteří se zavázali přísahou, že nebudou jíst ani pít, dokud ho nezabijí, a nyní jsou připraveni a čekají jen na tvé rozhodnutí.’PNL 238.1

  Velitel mladíka propustil a přikázal mu: ‘Nikomu nevyzraď, žes mi to oznámil.’” Skutky 23,19-22.PNL 238.2

  Lysias okamžitě rozhodl, že předá apoštola do pravomoci místodržitele Félixe. Jako národ byli Židé velmi výbušní a prchliví, takže mezi nimi často docházelo k výtržnostem. Kdyby apoštol i nadále zůstával v Jeruzalémě, mohlo to mít nebezpečné následky nejen pro město, ale dokonce i pro samotného velitele. Proto “zavolal dva ze svých důstojníků a dal jim rozkaz: ‘Připravte na devátou hodinu večer dvě stě pěšáků pro cestu do Cesareje, dále sedmdesát jezdců a dvě stě lehkooděnců. Ať přichystají mezky a Pavla bezpečně dopraví k místodržiteli Félixovi.’” Skutky 23,23.24.PNL 238.3

  Jestliže chtěl velitel Pavla poslat pryč, nesměl ztrácet čas. “Vojáci tedy podle rozkazu vzali Pavla a během noci ho dopravili do Antipatridy.” Skutky 23,31. Odtud jezdci pokračovali s vězněm až do Cesareje, zatímco čtyři sta vojáků se vrátilo zpět do Jeruzaléma.PNL 238.4

  Velitel oddílu předal vězně Félixovi a zároveň mu odevzdal dopis, který mu svěřil jeho nadřízený:PNL 238.5

  “Klaudios Lysias zdraví vznešeného místodržitele Félixe. Muže, kterého ti posílám, se zmocnili Židé a chtěli ho zabít. Když jsem se dověděl, že je to římský občan, zasáhl jsem s vojenským oddílem a vysvobodil ho. Chtěl jsem přesně zjistit, z čeho jej obviňují, a proto jsem ho dal přivést před jejich radu. Shledal jsem, že se žaloba týká sporných otázek jejich zákona, ale že nejde o žádný zločin, který by zasluhoval smrt nebo vězení. Protože jsem se dověděl, že proti tomuto muži chystají úklady, posílám ho ihned k tobě a také žalobcům jsem nařídil, aby ho žalovali před tvým soudem. Buď zdráv!” (Skutky 23,26-30)PNL 238.6

  Když si Félix tuto zprávu přečetl, zeptal se, z jaké provincie vězeň pochází, a když se dozvěděl, že je z Kilikie, řekl: “‚Vyslechnu tě, jakmile se dostaví tvoji žalobci.’ A dal rozkaz, aby byl hlídán v Herodově paláci.” Skutky 23,35.PNL 239.1

  Nestalo se poprvé, že Boží služebník našel u pohanů útočiště před nenávistí těch, kdo se vydávali za Boží lid. Svým hněvem namířeným proti Pavlovi připsali Židé na černou listinu dějin svého národa další zločin. Stále více se zatvrzovali vůči pravdě, čímž stále nezvratněji zpečeťovali svůj osud.PNL 239.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents