Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Poslové naděje a lásky

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Konečné vítězství

  Jan spatřil Boží milosrdenství, laskavost a lásku, které jsou úzce spjaty s Boží svatostí, spravedlností a mocí. Viděl, jak hříšníci nalézají v Bohu, kterého se dříve báli kvůli svým hříchům, svého Otce. A když dohlédl až za vyvrcholení velkého sporu, spatřil na Siónu “ty, kteří zvítězili… Stáli na tom jiskřícím moři, měli Boží loutny a zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu.” Zjevení 15,2.3.PNL 339.3

  Spasitel byl Janovi obrazně představen jako “lev z pokolení Judova” a “Beránek, ten obětovaný” Zjevení 5,5.6. Tyto symboly znázorňují spojení všemohoucnosti a sebeobětavé lásky. “Lev z pokolení Judova”, který nahání takovou hrůzu těm, kdo zavrhli Boží milost, bude pro poslušné a věrné “Božím Beránkem”. Ohnivý sloup, který přestupníkům Božího zákona zvěstuje strach a hněv, je pro ty, kdo zachovávali Boží přikázání, znamením světla, milosrdenství a vysvobození. Paže, která je dost silná na to, aby srazila vzpurné, má také moc zachránit věrné. Každý, kdo je oddaný Bohu, bude spasen. “On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.” Matouš 24,31.PNL 339.4

  Ve srovnání s miliony obyvatel celého světa budou Boží děti, tak jako tomu bylo vždy, jen malým stádem. Budou-li však stát za pravdou zjevenou v Božím slově, Bůh bude jejich útočištěm. Budou ukryty za ochranným štítem Všemohoucího. Bůh je vždy v převaze. Až zvuk poslední polnice pronikne do žaláře mrtvých, spravedliví vítězoslavně vyjdou z hrobů a zvolají: “Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň?” 1. Korintským 15,55. Boží lid pak bude společně s Bohem, Kristem, anděly a věrnými všech dob tvořit velkou většinu.PNL 339.5

  Praví učedníci následují Krista, přestože procházejí těžkými zápasy, kdy musí zapírat sami sebe a snášet hořká zklamání. Z toho všeho však pochopili, že důsledkem hříchu je vina a bolest, a tak se učí jím opovrhovat. Protože mají podíl na Kristových utrpeních, jsou vyvoleni i k účasti na jeho slávě. Prorok dostal od Boha vidění, v němž spatřil konečné vítězství Boží církve ostatků. Napsal:PNL 340.1

  “Viděl jsem jakoby jiskřící moře, planoucí ohněm, a viděl jsem ty, kteří zvítězili… Stáli na tom jiskřícím moři, měli Boží loutny a zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu: ‘Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů.’” Zjevení 15,2.3.PNL 340.2

  “A viděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce.” Zjevení 14,1. Na tomto světě byla jejich mysl zasvěcena Bohu; sloužili mu svým rozumem i svými city; a nyní může Bůh napsat své jméno na jejich čela. “A budou s ním kralovat na věky věků.” Zjevení 22,5. Nemusí obcházet kolem jako žebráci, kteří prosí o místo. Patří k těm, jimž Kristus říká: “Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa.” Vítá je jako své děti slovy: “Vejdi a raduj se u svého Pána.” Matouš 25,34.21.PNL 340.3

  “Ti následují Beránka, kamkoli jde. Ti jako první z lidstva byli vykoupeni Bohu a Beránkovi.” Zjevení 14,4. Prorok je ve vidění spatřil, jak stojí na hoře Sión, připraveni ke svaté službě a oblečeni do bělostného roucha, které představuje spravedlnost svatých. Ale všichni ti, kdo následují Beránka v nebi, museli ho nejdříve následovat na zemi; ne s nechutí nebo z rozmaru, ale ochotně a poslušně, s důvěrou a láskou, tak jako stádo následuje svého pastýře.PNL 340.4

  “Znělo to, jako když hudebníci rozezvučí své nástroje. Zpívali novou píseň před trůnem… Nikdo nebyl schopen naučit se té písni, než těch sto čtyřicet čtyři tisíce z obyvatel země, kteří byli vykoupeni… Z jejich úst nikdo neuslyšel lež; jsou bez úhony.” Zjevení 14,2-5.PNL 340.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents