Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Poslové naděje a lásky

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Saul přijat do církve

  Úžasné světlo, které prozářilo temnotu kolem Saula, bylo Božím dílem; určité dílo však pro něj měli vykonat i učedníci. Kristus se mu zjevil a usvědčil ho z hříchu; a nyní byl kající se Saul připraven na setkání s těmi, které Bůh pověřil vyučováním své pravdy.PNL 68.6

  Zatímco Saul v ústraní Judova domu pokračoval v modlitbách a prosbách, Bůh se v Damašku zjevil učedníkovi “jménem Ananiáš”. Řekl mu, že Saul z Tarsu se modlí a potřebuje pomoc. Nebeský posel vyzval Ananiáše: “Jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá, a v domě Judově vyhledej Saula z Tarsu. Právě se modlí a dostalo se mu vidění, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce, aby opět viděl.” Skutky 9,10-12.PNL 69.1

  Ananiáš nemohl andělovým slovům uvěřit. Zprávy o Saulově krutém pronásledování věřících v Jeruzalémě se roznesly široko daleko. Proto se odvážil namítnout: “Pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik zla způsobil bratřím v Jeruzalémě. Také zde má od velekněží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno.” Ale Boží příkaz byl jednoznačný: “Jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským.” Skutky 9,13-15.PNL 69.2

  Ananiáš tedy uposlechl andělův pokyn a vyhledal muže, který ještě nedávno vyhrožoval všem, kdo uvěřili v Ježíšovo jméno. Vložil ruce na hlavu kajícného a ztrápeného Saula a řekl: “‚Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán — ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě; chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem svatým.’PNL 69.3

  Tu jako by mu s očí spadly šupiny, zase viděl a hned se dal pokřtít.” Skutky 9,17.18.PNL 69.4

  Takto Bůh potvrdil plnou moc nově vzniklé církve a spojil Saula se svým vyvoleným nástrojem na této zemi. Církev byla nyní Kristovým zástupcem zde na zemi a jejím úkolem bylo vést kající hříšníky na cestu života.PNL 69.5

  Mnozí lidé se domnívají, že za své poznání a zkušenosti jsou odpovědní pouze Kristu, bez ohledu na jeho uznávané následovníky na této zemi. Ježíš je přítelem hříšníků. Jejich žal se ho dotýká. Má veškerou moc na nebi i na zemi, ale uznává prostředky, které určil k vyučování a ke spáse lidí. Přivádí hříšníky do církve a jejím prostřednictvím šíří v tomto světě poznání.PNL 69.6

  Když byl Saul v zajetí svého slepého fanatismu a předsudků, zjevil se mu Kristus, kterého pronásledoval. Hned nato byl přiveden do církve, která má poznání pro tento svět. V tomto případě představuje Ananiáš Krista a zároveň i jeho služebníky zde na zemi, kteří byli ustanoveni jeho zástupci. Jako Kristův zástupce se Ananiáš dotýká Saulových očí, aby se mu vrátil zrak. Jako Kristův zástupce na něj vkládá ruce, a když se modlí v Kristově jménu, Saul dostává Ducha svatého. Vše koná v Ježíšově jménu a moci. Kristus je zdrojem; církev je nástrojem.PNL 69.7

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents