Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Jesu bergspredikan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  “Saliga äro de som hungra och törsta efter rättfärdighet, ty de skola bliva mättade.”

  Rättfärdighet är helighet och innebär att vara lik Gud. Och “Gud är kärleken” (1 Joh. 4: 16). Att vara rättfärdig är att vara i överensstämmelse med Guds lag; ty “alla dina bud äro rättfärdiga” (Ps. 119: 172), “och kärleken är lagens uppfyllelse” (Rom. 13: 10). Rättfärdighet är kärlek, och kärlek är Guds ljus och liv. Guds rättfärdighet är förkroppsligad i Kristus, och vi bliva rättfärdiga genom att mottaga honom.JBS 29.2

  Icke genom smärtsamma ansträngningar eller utmattande möda, icke genom gåvor eller offer förvärvas rättfärdighet, utan den skänkes fritt till varje själ, som hungrar och törstar därefter. “Upp, alla I, som ären törstiga, kommen hit och fån vatten; och I, som inga penningar haven, kommen hit och hämten säd och äten . . . för intet både vin och mjölk” (Jes. 55: 1). “Detta skall vara det namn, han skall få: Herren vår rättfärdighet” (Jer. 23: 6).JBS 30.1

  Ingen människa kan åstadkomma det, som tillfredsställer en själs hunger och törst. Men Jesus säger: “Se, jag står för dörren och klappar; om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren, så skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig” (Upp. 3:20). “Jag är livets bröd. Den som kommer till mig, han skall aldrig hungra, och den som tror på mig, han skall aldrig törsta” (Joh. 6: 35).JBS 30.2

  Såsom vi behöva föda för att uppehålla våra fysiska krafter, så behöva vi Kristus, brödet från himmelen, för att uppehålla det andliga livet och erhålla krafter att göra Guds vilja. Såsom den fysiska organismen ständigt tillföres näring, som uppehåller livet och krafterna, så måste själen ständigt stå i förbindelse med Kristus, överlämna sig åt honom och förtrösta på honom.JBS 30.3

  Såsom den trötte vandraren i öknen söker efter källsprång och släcker sin törst, då han finner vatten, så törstar en kristen efter det livets vatten som flödar från Kristus.JBS 30.4

  I den mån vi betrakta vår Frälsares fullkomliga karaktär, längta vi att bliva helt förvandlade och förnyade till likhet med hans rena bild. Ju mer vi lära känna Gud, desto högre blir vår karaktärs ideal, och desto mer brinnande blir vår längtan efter att likna honom. Då själen sträcker sig uppåt efter Gud, kommer det gudomliga i förbindelse med det mänskliga, och det efter Gud längtande hjärtat kan säga: “Allenast i Gud må du hava din ro, min själ; ty från honom kommer mitt hopp” (Ps. 62: 6).JBS 31.1

  Om din själ känner behov av Gud, om du hungrar och törstar efter rättfärdighet, så är det ett bevis för, att Kristus verkar på ditt hjärta, för att du skall söka honom, att han genom den helige Andes gåva må kunna göra för dig, vad du själv omöjligen kan göra. Vi behöva ej söka släcka vår törst i grunda bäckar, ty vi hava tillgång till den djupa källan, av vars ymniga flöden vi kunna dricka fritt, om vi blott stiga litet högre upp på trons väg.JBS 31.2

  Guds ord är livets källsprång. Då du tillgodogör dig dess livsflöden, kommer du genom den helige Ande i en innerlig gemenskap med Kristus. Gamla, välkända sanningar skola då framstå för ditt sinne i nytt ljus; skriftställen skola som en ljusglimt fram-stråla i ny betydelse; du skall få se det sköna sammanhanget mellan andra sanningar och återlösnings-verket, och du skall erfara, att Kristus leder dig, att en gudomlig lärare står vid din sida.JBS 31.3

  Jesus sade: “Men den som dricker av det vatten, jag giver honom, han skall aldrig någonsin törsta, utan det vatten, jag giver honom, skall bliva i honom en källa, vars vatten springer upp med evigt liv” (Joh. 4: 14). Under det den helige Ande upplåter för dig sanningens skatter, skall du samla de mest dyrbara erfarenheter, och du skall innerligen åstunda att omtala för andra de trösterika ting, som blivit uppenbarade för dig. Då du kommer i beröring med andra, skall du meddela dem nya tankar om Kristi karaktär och verk. Du får då nya uppenbarelser av hans ömma kärlek att delgiva dem, som älska honom, och dem, som icke älska honom. “Given, och eder skall bliva givet”, ty Guds ord är “en källa i lustgården ... en brunn med friskt vatten och ett rinnande flöde ifrån Libanon” (Luk. 6:38; Höga V. 4:15). Den själ, som en gång fått smaka Kristi kärlek, längtar ständigt efter att dricka därav i allt djupare drag, och i den mån, man meddelar därav åt andra, skall ens egen själ erfara ett rikare tillflöde. Varje ny uppenbarelse av Gud för själen ökar förmågan att känna och älska. Hjärtats trängtande rop till Gud är: “mer av dig”, och Andens svar lyder alltid: “ännu mycket mer” (Rom. 5:9,10). Ty Gud finner största behag i att “göra mer, ja, långt mer än allt vad vi bedja eller tänka” (Ef. 3: 20). Åt Jesus, som utblottade sig på allt för att frälsa en förtappad mänsklighet, blev den helige Ande given utan mått. Så skall den även givas åt varje Kristi efterföljare, som låter Kristus få helt taga sin boning i hans hjärta.JBS 32.1

  Aposteln uppmanar oss att låta oss “uppfyllas av ande” (Ef. 5:18), och i denna uppmaning ligger även ett löfte om dess uppfyllelse. Det var Faderns goda behag att “låta all fullhet taga sin boning” i Kristus och “i honom haven I blivit delaktiga av den fullheten” (Kol. 1: 19; 2:10).JBS 33.1

  Gud har utgjutit sin kärlek i överflöd, såsom de ymniga skurar, vilka uppfriska jorden. Han säger: “Drypen, I himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdighet strömma ned. Må jorden öppna sig, och må dess frukt bliva frälsning; rättfärdighet låte den ock växa upp. Jag, Herren, skapar detta.” “De betryckta och fattiga söka förgäves efter vatten, deras tunga försmäktar av törst; men jag, Herren, skall bönhöra dem, jag, Israels Gud, skall icke övergiva dem. Jag skall låta strömmar rinna upp på höjderna och källor i dalarna; jag skall göra öknen till en vattenrik sjö och torrt land till källsprång” (Jes. 45: 8; 41: 17, 18). “Av hans fullhet hava vi ju alla fått, ja, nåd utöver nåd” (Joh. 1: 16).JBS 33.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents