Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Fundamenty chrześcijańskiego wychowania

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rozdział 38 — Od studentów wymaga się by byli pracownikami z Bogiem

  Jezus umarł za ludzkość a dając swe życie wywyższył ludzkość w skali moralnej wartości u Boga. Syn nieskończonego Boga przybrał swą boskość ludzkością i poddał się śmierci na krzyżu aby mógł stać się odskocznią, poprzez którą ludzkość mogłaby spotkać się z boskością. Uczynił możliwym dla człowieka by stał się uczestnikiem boskiej natury i uciekł od zepsucia, które jest w świecie przez pożądliwość. Chrystus stale działa by wywyższyć i uszlachetnić człowieka i wymaga by każda dusza, którą On odkupił z beznadziejnej nędzy współpracowała z Nim w wielkim dziele zbawienia straconych. Nie mamy zakładać pułapek i czynić tajnych planów by wciągnąć dusze w pokusę.FW 291.1

  O, gdyby każdy mógł zobaczyć tę sprawę tak jak jest przedstawiona mi we wszystkich jej aspektach, jakże szybko opuściłby wroga w jego zręcznym dziele! Jakże pogardzaliby jego środkami sprowadzającymi grzech na ludzką rodzinę! Jakże nienawidziliby grzechu doskonałą nienawiścią gdy rozważyliby fakt że kosztuje on życie niebiańskiego Przywódcy po to aby mogli nie zginąć ale by człowiek nie był przywiązany jak beznadziejny jeniec do szatańskiego rydwanu jak zdegradowany niewolnik jego woli, trofeum jego sukcesu i jego królestwa.FW 291.2

  Kto będzie związany z szatanem? Kto założy jego oznakę? Kto wybierze go na dowódcę i odmówi stania pod splamioną krwią banderą Przywódcy naszego zbawienia? Chrystus umarł za każdego syna i córkę Adama, a kiedy Syn Boga wykazał taką zdumiewającą miłość czyniąc tak wielką ofiarę dla grzesznika po to aby przez wiarę w Niego nie zginął ale miał życie wieczne, jakże przedmiot tak wielkiej miłości może być obojętny i trwać w grzechu i nieposłuszeństwie a nie wyznać z całego serca bez chwili zwłoki? Jak ktokolwiek może kochać czynienie zła? Jak młodzież może sprzedawać zdolności rozumowania szatanowi i dawać swój wpływ temu co osłabi ich własną moralną siłę i skuteczność? W czynieniu woli Tego, który kocha świat i daje swego jednorodzonego Syna by umarł zań, wzmacniają każdą zdolność duszy i powiększają swe szczęście i pokój.FW 291.3

  Pan ma wielce uhonorowanych ludzi poprzez danie Jezusa Chrystusa by odzyskał ich od żądań szatana. Czy będziecie odzyskani? Czy będziecie mieć cenny dar Chrystusa? albo odrzucicie Jego służbę? Jezus powiedział: “Kto nie gromadzi ze mną, ten rozprasza”. Powiedział: “Beze mnie nic nie uczynicie” i “moja łaska jest dla was wystarczająca”. Każdy, kto dąży do czynienia woli w swej własnej skończonej mocy, odkryje swe wysiłki jako chybione ale ci, którzy akceptują Chrystusa wiarą, znajdą w Nim osobistego Zbawiciela. Zaciągną się do Jego armii, staną się Jego żołnierzami i będą toczyć dobry bój wiary. Jeśli są uczniowie w szkole, będą czuć że są zaciągnięci do czynienia szkoły najbardziej uporządkowaną, wywyższoną i godną chwały instytucją w świecie. Postawią każdą cząstkę swego wpływu po stronie Chrystusa i po stronie niebiańskich istot. Będą czuć że jest ich obowiązkiem formować społeczność chrześcijańskiego dążenia aby mogli pomóc każdemu studentowi widzieć niekonsekwencje postępowania, którego Bóg nie zaakceptuje. Będą gromadzić z Chrystusem i czynić krańcowe wysiłki by doskonalić chrześcijańskie charaktery. Wezmą na siebie dzieło prowadzenia chromych i słabych bezpieczną drogą do góry. Będą formować spotkania, na których będą próbować czynić plany będące błogosławieństwem dla instytucji wychowawczych, będą czynić wszystko co w ich mocy by uczynić szkołę taką jaką Bóg zaplanował i wyznaczył że powinna być. Będą mieć w swym umyśle wartość i wydajność chrześcijańskich nabożeństw w przygotowaniu misjonarzy by szli naprzód dając ostrzeżenie światu.FW 292.1

  Studenci powinni mieć swe pory modlitwy gdzie mogą oferować żarliwe proste prośby by Bóg błogosławił dyrektora szkoły siłą fizyczną, umysłową jasnością, mocą moralną i duchowym spostrzeganiem oraz by każdy nauczyciel był wykwalifikowany przez łaskę Chrystusa by czynić jego dzieło z wiernością i żarliwą miłością. Powinni modlić się by mogli być czynnikami, przez które Bóg będzie pracował by dobro zapanowało nad złem przez poznanie Jezusa Chrystusa, którego On posłał. Może Bóg da studentom, którzy uczęszczają do naszych instytucji kształcenia, łaskę i odwagę by wykonywać zasady objawione w prawie Boga, które jest wyrażeniem Jego charakteru. Nigdy nie powinno się lekceważyć szkół, które Bóg ustanowił. Jeśli kiedyś uchybiliście popadając w pokusę, jest tak ponieważ nie uczyniliście Boga waszą mocą, ponieważ nie mieliście wiary, która działa przez miłość i oczyszcza duszę.FW 293.1

  Niech każdy szczery chrześcijanin, który ma związek z naszymi szkołami, będzie zdeterminowany być wiernym sługą w sprawie Chrystusa i pomoże każdemu studentowi być wiernym, czystym i świętym w życiu. Niech każdy kto kocha Boga dąży do zdobycia tych, którzy jeszcze nie wyznali Chrystusa. Każdego dnia mają wytężać cichy, pełen modlitwy wpływ i współpracować z Jezusem Chrystusem, przywódcą misjonarzy naszego świata. Niech każda dusza — mężczyzna, kobieta i młody — wzrastają we wspaniałości charakteru i poświęcenia, w czystości i świętości, i niech żyją z okiem skierowanym na chwałę Boga aby wrogowie naszej wiary nie mogli tryumfować. Niech będzie takie powiązanie razem więzami naszej świętej wiary by nasz połączony wpływ mógł być w pełni po stronie Pana i mógł pracować dla przemiany tych, z którymi się spotykamy. Niech będzie widoczne że macie żywy związek z Bogiem, jesteście ambitni co do chwały Pana dążąc do kultywowania w sobie każdej łaski charakteru, przez którą możecie uczcić Tego, który dał swe życie za was. Niech miłość Chrystusa użyje ograniczającej mocy by pociągnąć wszystkich na ścieżkę przeznaczoną, by odkupieni Pana po niej chodzili. Kiedy studenci w naszych szkołach nauczą się lubić wolę Boga, znajdą ją jako stosunkowo łatwą do wykonywania.FW 293.2

  Jeśli uczniowie widzą defekty charakteru u innych, niech będą wdzięczni że odkryli te defekty i mogą się mieć przed nimi na baczności. Zobaczycie bez wątpienia osoby, które nie uczą się pokory i cichości Chrystusa, ale które kochają pokaz i są próżne, frywolne, światowe. Jedynym lekarstwem dla takich jest spojrzeć na Jezusa i przez studiowanie Jego charakteru, dojdą do pogardy wszystkiego co jest próżne i frywolne, słabe i nędzne. Charakter Chrystusa jest pełen pobłażliwości, cierpliwości, dobroci, miłosierdzia i bezprzykładnej miłości. Poprzez patrzenie na taki charakter wzniosą się ponad błahość tego co jest modne i kształtuje ich czyniąc ich nieświętymi i niemiłymi. Powiedzą: “Nie siedziałem z próżnymi ani nie pójdę z światowcami”. Uświadomią sobie że: “Kto chodzi z mędrcami, staje się mądry, lecz towarzystwo głupców będzie zniszczone”.FW 294.1

  Niech każdy, kto dąży by żyć chrześcijańskim życiem pamięta że zbór walczący nie jest zborem tryumfującym. Ci, którzy mają cielesne umysły, będą w zborze. Należy im bardziej współczuć niż ganić. Zbór nie ma być osądzony jako wspierający te osoby chociaż znajdują się w jego szeregach. Gdyby zbór wypędził ich, ci, którzy uważali za naganne by w nim byli, byliby naganą dla zboru za wysłanie ich by zagubili się w świecie, twierdziliby że potraktowano ich niemiłosiernie. Możliwe że w zborze są zimni, dumni, wyniośli i niechrześcijańscy ale nie musicie łączyć się z tą grupą. Jest wielu gorącego serca, którzy zapierają się siebie, poświęcają się, którzy oddaliby, gdyby tego wymagano, swe życie dla ocalenia dusz. Jezus widział zło i dobro w stosunkach zborowych i powiedział: “Niech razem wzrastają do żniw”. Nikt nie musi stać się kąkolem dlatego że każda roślina na polu nie jest pszenicą. Jeśli prawda była znana, ci narzekający czynią swoje oskarżenia po to aby uspokoić potępiające sumienie. Ich własny sposób działania nie jest całkowicie godzien pochwały. Nawet ci, którzy dążą o panowanie nad wrogiem, czasami bywają źli i czynią zło. Zło przeważa nad dobrem kiedy nie ufamy w pełni w Chrystusa i nie mieszkamy w Nim. Niekonsekwencja charakteru będzie wtedy objawiana, która nie byłaby ukazana gdybyśmy zachowali wiarę działającą przez miłość i oczyszczającą duszę.FW 294.2

  Nie jesteśmy zmuszani by wybierać przyjazne związki tych, którzy odrzucają miłość Boga wyrażoną w wydaniu swego Syna na nasz świat aby ktokolwiek wierzy w Niego nie zginął ale miał życie wieczne. Ci, którzy kochają Boga, nie będą wybierać wrogów Boga na swych przyjaciół. Zadano pytanie: Czy powinieneś pomagać niezbożnemu i kochać tych, którzy nienawidzą Pana? Czy będziecie preferować związki niereligijnych i nielojalnych ponad tych, którzy są posłuszni przykazaniom Boga? Czy wybierzecie oddzielenie się od tych, którzy kochają Boga, i umiejscowicie się jak najdalej od kanału światła? Chcecie przebywać w atmosferze czystości i wiary wprowadzając w wasze charaktery zasady, które będą jak solidny budulec. Chrześcijanie nie będą wybierać i kultywować towarzystwa niechrześcijan. Jeśli Pan daje wam specjalną pozycję w świecie, tak jak dał Józefowi i Danielowi, wtedy wesprze was i zachowa pośród pokus. Ale nigdy nie znajdziecie zbyt wiele światła w naszym świecie. Wtedy jakże niebezpieczne jest by wybierać towarzystwo tych, którzy kochają ciemność raczej niż światło i nie będą chodzić do światła aby ich czyny nie zostały zganione. — The Review and Herald, 16 styczeń 1894.FW 295.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents