Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Fundamenty chrześcijańskiego wychowania

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rozdział 46 — Rzetelne i gruntowne wykształcenie

  Nie powinno się czynić żadnych działań by zaniżyć standard wykształcenia w naszej szkole w Battle Creek. Studenci powinni szacować siły umysłowe, każda umiejętność powinna osiągnąć możliwie najwyższy poziom rozwoju. Wielu studentów przychodzi do uczelni z intelektualnymi zwyczajami, częściowo ukształtowanymi, które są przeszkodą dla nich. Najbardziej trudny do kierowania jest zwyczaj wykonywania swojej pracy rutynowo zamiast wprowadzenia do swych studiów rozważnego określonego wysiłku by panować nad trudnościami, by obejmować zasady u podstaw każdego rozważanego tematu. Przez łaskę Chrystusa jest w ich mocy zmienić ten rutynowy zwyczaj i jest w ich najlepszym interesie i przyszłej użyteczności prawidłowo kierować umysłowymi zdolnościami szkoląc je by służyły najmądrzejszemu Nauczycielowi, którego moc mogą objąć wiarą. To da im sukces w intelektualnych wysiłkach w zgodzie z prawami Boga. Każdy student powinien czuć że pod kierownictwem Boga ma mieć szczególną naukę indywidualnej kultury, powinien uświadomić sobie że Pan wymaga od niego dać z siebie wszystko co może dać aby mógł także uczyć innych. Indolencja, apatia, nieregularność, tego się należy bać, uczenia się rutyny tak samo należy się bać.FW 373.1

  Mam nadzieję że nikt nie odbierze wrażenia z jakiegokolwiek słowa, które napisałam, że standard szkoły ma być w jakikolwiek sposób zaniżony. Powinna być najstaranniejsza i najbardziej gruntowna edukacja w naszej szkole i aby to zapewnić, mądrość, która pochodzi od Boga, musi być uczyniona pierwszą i najważniejszą. Religia Chrystusa nigdy nie sankcjonuje fizycznego czy umysłowego lenistwa.FW 373.2

  Mamy przed sobą przypadek Daniela i jego kolegów, którzy wykorzystali najwięcej ze swych możliwości by zdobyć wykształcenie na dworze Babilonu. Kiedy byli wypróbowywani przez tych, którzy kwestionowali tak ich wiarę jak i poznanie, byli w stanie dać powód swej nadziei a także wytrwać badanie ich poznania we wszelkiej nauce i mądrości, odkryto że Daniel miał poznanie wszelkich widzeń i snów pokazując że miał żywy związek z Bogiem wszelkiej mądrości. W każdej zaś sprawie, która wymagała mądrości i rozumienia, o którą pytał ich król, stwierdzał że przewyższają dziesięciokrotnie wszystkich wróżbitów i magów, którzy byli w całym jego królestwie. Historia Daniela została nam dana dla naszego napomnienia, na nas, “na których koniec świata nadchodzi”. “Tajemnica Pana jest z tymi, którzy się Go boją”. Daniel był w bliskim związku z Bogiem. Kiedy zły rozwścieczony król wydał dekret nakazujący by wszyscy mędrcy Babilonu zostali zgładzeni, szukano Daniela i jego kolegów by ich zabić. Wtedy Daniel odpowiedział bez mściwości ale z rozwagą i mądrością kapitanowi królewskiej straży, który przyszedł by zabić mędrców Babilonu: “Dlaczego tak prędki dekret od króla?” Zaprezentował się przed królem prosząc by mu dano czas a jego wiara w Boga, któremu służył, skłoniła go by powiedzieć że wskaże królowi interpretację. Potem pobiegł Daniel do domu i opowiedział tę rzecz swoim towarzyszom: Ananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi, aby wybłagali u Boga miłosierdzie z powodu tej tajemnicy, by nie stracono Daniela i jego towarzyszy wraz z pozostałymi magami babilońskimi. Wtedy Danielowi została objawiona w nocnym widzeniu tajemnica za co Daniel wysławiał Boga niebios. (Czytaj Daniela 2,20-28.) Interpretacja została objawiona Danielowi.FW 373.3

  Dokładne zastosowanie nauki Boga zostało bogato nagrodzone. Gdy czynili pilne wysiłki by zdobyć wiedzę, Pan dał im niebiańską mądrość. Wiedza, którą zdobyli, była dla nich wielce pomocna kiedy znaleźli się w trudnej sytuacji. Pan Bóg nieba nie zakryje braków wynikających z umysłowej i duchowej indolencji. Kiedy ludzkie czynniki wytężają swe zdolności by zdobyć wiedzę, by stać się głęboko myślącymi ludźmi, jako najwięksi świadkowie dla Boga i prawdy, ta chwała może być dana Bogu nieba jako najwyższemu że nawet sędziowie i królowie poznają że Bóg, który uczynił niebiosa i ziemię, jest jedynym i żywym Bogiem, autorem chrześcijaństwa, autorem wszelkiej prawdy, który ustanowił sabat dnia siódmego kiedy fundamenty świata były zakładane, kiedy zorze poranne razem zaśpiewały i wszyscy synowie Boga zakrzyknęli z radości. Cała natura zaniesie świadectwo, jak zaplanowano, dla ilustracji słowa Boga.FW 374.1

  Sprawy naturalne i duchowe mają być połączone w studiach w naszych szkołach. Działalność rolniczą ilustrują lekcje Biblii. Prawa, które słucha ziemia, objawiają fakt że jest ona pod panującą mocą nieskończonego Boga. Te same zasady odnoszą się do duchowego i naturalnego świata. Rozdzielcie Boga i jego mądrość od nabywania wiedzy a otrzymacie ułomne jednostronne wykształcenie, martwe dla wszystkich zbawiających jakości, które dają moc człowiekowi tak że jest niezdolny zdobyć nieśmiertelność przez wiarę w Chrystusa. Autor natury jest autorem Biblii. Stworzenie i chrześcijaństwo mają jednego Boga. Wszyscy, którzy angażują się w nabywanie wiedzy, powinni mieć na celu największy postęp. Niech czynią postępy tak szybko jak to możliwe i tak dalece jak mogą, niech ich obszar studiów będzie tak szeroki jak ich siły są w stanie ogarnąć czyniąc Boga swą mądrością, skłaniając się do Tego, który jest nieskończony w poznaniu, który może objawić sekrety ukryte od wieków, który może rozwiązać najtrudniejsze problemy dla umysłu wierzącego w Tego, który jedynie ma nieśmiertelność, mieszkającego w światłości, do której żaden człowiek nie może się zbliżyć. Żywy świadczący dla Chrystusa, trwający by poznać Pana, będzie wiedział że jego wyjścia są przygotowane o poranku. Cokolwiek człowiek sieje, będzie zbierał. Przez uczciwą przedsiębiorczość z właściwą troską o ciało wykorzystując każdą moc umysłu do nabywania poznania i mądrości w sprawach duchowych, każda dusza może być kompletna w Chrystusie, który jest doskonałym wzorem kompletnego człowieka.FW 375.1

  Ten, który wybiera kurs nieposłuszeństwa Bożemu prawu, decyduje o swym przyszłym losie, sieje dla ciała zdobywając zapłatę za grzech a nawet wieczne zniszczenie, przeciwieństwo życia wiecznego. Poddanie Bogu i posłuszeństwo Jego świętemu prawu przynosi pewny rezultat. “A to jest żywot wieczny aby mogli poznać Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś”. To jest poznanie wartości, której żaden język nie jest w stanie opisać, to jest najwyższa wartość w tym świecie sięgając aż do wieczności. Tak mówi Pan: “Niech żaden mędrzec nie chełpi się swą mądrością ani siłacz nie chełpi się swą mocą a bogacz swymi bogactwami ale niech chwali się tym że zrozumiał i poznał mnie że Ja jestem Pan, który stosuje uprzejmość, rozsądek i sprawiedliwość na ziemi gdyż tymi sprawami się rozkoszuję, mówi Pan”.FW 376.1

  Kiedy celujemy w niski standard, osiągniemy tylko niski standard. Zalecamy każdemu studentowi Księgę ksiąg jako najwspanialsze studium dla ludzkiej inteligencji, jako wykształcenie istotne dla tego życia i dla życia wiecznego. Ale nie rozważałam opuszczenia standardów wykształcenia w studiowaniu nauk. Światło dane w tych kwestiach jest jasne i w żadnym wypadku nie powinno być lekceważone. Ale jeśli słowo Boga, który dał światłość i daje zrozumienie prostaczkom zostało powitane w umyśle i świątyni duszy jako doradca, jako przewodnik i nauczyciel, ludzki czynnik żyjący każdym słowem pochodzącym z ust Boga nie będzie potrzeby nagany z powodu sprzeniewierzenia studentów, po tym jak błogosławieństwo Boga przyszło do nich w bogatych promieniach boskiego światła by jarzyć się niebiańskim świętym ogniem na ołtarzu ich serc. To nie był kurs, którym podążył Daniel w zdobywaniu wiedzy, która poprzez niego objawia wyższość niebiańskiej mądrości ponad wszelką mądrość i poznanie najwyższych szkół na dworze dumnego Babilonu. Bóg otwiera zrozumienie ludzi w znaczący sposób jeśli Jego słowa są wprowadzane w praktyczne życie studentów a Biblia jest uznawana jako cenna, cudowna księga, bo taką jest. Nic nie może stanąć pomiędzy tą księgą a studentem jako bardziej istotne gdyż jest to mądrość, która wprowadzona w praktyczne życie czyni ludzi mądrymi przez czas i przez wieczność. Bóg jest objawiony w naturze, Bóg jest objawiony w swoim słowie. Biblia jest najcudowniejszą z wszystkich historii gdyż jest produkcją Boga a nie skończonego umysłu. Prowadzi nas z powrotem przez wieki do początku wszystkich rzeczy, przedstawiając historię czasów i scen, które inaczej nie byłyby znane. Objawia chwałę Boga w działaniu Jego opatrzności by zbawić upadły świat. W najprostszym języku przedstawia potężną moc ewangelii, która przyjęta przecięłaby łańcuchy łączące człowieka z rydwanem szatana.FW 376.2

  Światło świeci z świętych stron jasnymi chwalebnymi promieniami pokazując nam Boga, żywego Boga, przedstawionego w prawach swego rządu, w stworzeniu świata, w niebiosach, które przyozdobił. Jego moc ma być uznana jako jedyny środek odkupienia świata z degradujących przesądów, które tak znieważają Boga i człowieka. Każdy student Biblii, który nie tylko staje się zaznajomiony z objawioną prawdą poprzez kształcenie intelektu ale także przez jej siłę przemieniającą serce i charakter, będzie reprezentował charakter Boga naszemu światu w dobrze uporządkowanym życiu i pobożnej rozmowie. Przyjęcie słowa daje światło. Umysł jest poszerzony, wywyższony, oczyszczony. Ale wielu podąża kursem działania niespójnym z poznaniem prawdy i cudownym światłem poprzez zstąpienie Świętego Ducha Boga w tak znaczący sposób w Battle Creek. Wielki grzech i strata wynikają z zaniedbania chodzenia w świetle z nieba. W zatopieniu się w rozrywki, gry, pospolite sztuki oświadczają światu że Chrystus nie był ich przywódcą w żadnej z tych spraw. Wszystko to sprowadziło ostrzeżenie od Boga. Teraz to co obciąża mnie to niebezpieczeństwo krańcowości w drugim kierunku, nie ma takiej potrzeby jeśli Biblia jest czyniona przewodnikiem, doradcą, jest obliczona by mieć wpływ na umysł i serce nienawróconego. Jej studium bardziej niż coś innego pozostawi boskie odbicie. Poszerzy umysł szczerego studenta, wyposaży go w nowe bodźce i świeży wigor. Da większą skuteczność umiejętnościom poprzez doprowadzenie ich w kontakt ze wspaniałymi i daleko sięgającymi prawdami. To zawsze działa, przyciąga, jest skutecznym instrumentem przemiany duszy. Jeśli ludzki umysł karłowacieje, słabnie i staje się nieskuteczny, dzieje się tak ponieważ jest pozostawiony by mieć do czynienia tylko ze zwykłymi tematami.FW 377.1

  Bóg może i uczyni wielkie dzieło dla każdej ludzkiej istoty, która otworzy serce na słowo Boga, niech zatem wkroczy do świątyni duszy i usunie każdego bożka. Umysł i serce wezwane do wysiłku uchwycą cudowne objawienia woli Boga. Dusza, która jest nawrócona, będzie uczyniona silniejszą by oprzeć się złu. W studium Biblii nawrócona dusza je ciało i pije krew Syna Boga co On sam interpretuje jako przyjęcie i czynienie Jego słów, które są duchem i życiem. Słowo jest czynione ciałem i mieszka wśród nas, w tych, którzy przyjmują święte przepisy słowa Boga. Zbawiciel świata pozostawił święty czysty przykład dla wszystkich ludzi. On oświeca wywyższa i wprowadza nieśmiertelność do wszystkich, którzy są posłuszni boskim wymaganiom. To jest mój powód napisania wam tak jak to uczyniłam. Bóg zakazuje by przez brak wykrywania błędy były przekazane z powodu niezrozumienia mych słów skierowanych do was. Nie mam innego uczucia jak przyjemność w poznaniu że studenci wychodzą z studium słów życia z poszerzonymi, wywyższonymi, uszlachetnionymi umysłami i z pobudzonymi do tej pory śpiącymi siłami by zaangażować się w studium nauk z bardziej gorliwym docenieniem, mogą stać się uczeni jak Daniel mając na celu by rozwijać i używać każdą siłę by wywyższyć Boga. Lecz każdy student ma uczyć się od Boga, który daje mądrość, jak uczyć się najlepszych możliwości gdyż wszyscy są kandydatami do nieśmiertelności.FW 378.1

  Pan Bóg zstąpił do naszego świata przybrany w ludzkość aby mógł przeprowadzić w swym własnym życiu tajemniczy bój pomiędzy Chrystusem a szatanem i unieszkodliwić moce ciemności. Cała ta historia mówi człowiekowi: “Ja, twój substytut i poręka, przyjąłem twą naturę na siebie pokazując że każdy syn i córka Adama mają przywilej stać się uczestnikiem boskiej natury i przez Chrystusa Jezusa przyjąć nieśmiertelność. Ci, którzy są kandydatami do tego wielkiego błogosławieństwa, powinni we wszystkim działać w taki sposób by prezentować korzyści ich związku z Panem przez Jego objawioną prawdę i przez uświęcenie jego Świętego Ducha. To będzie poszerzać umysł ludzkiego czynnika utwierdzając go na świętych rzeczach, kształtując go by przyjąć prawdę, by pojąć prawdę, co będzie prowadzić do praktykowania prawdy przez uświęcenie serca, duszy i charakteru.FW 379.1

  Ci, którzy mają to doświadczenie nie będą się zniżać by angażować się do rozrywek, które są tak absorbujące i tak zwodnicze w swym wpływie, objawiając że dusza nie je i nie pije słów wiecznego życia. Odstąpienie od prostoty prawdziwej pobożności części studentów wpłynęło na osłabienie charakteru i zmniejszenie energii życiowej. Ich wzrost w naukach został opóźniony ale gdyby byli jak Daniel słuchaczami i czynicielami słowa Boga, nastąpiłby rozwój tak jak było we wszystkich dziedzinach nauki, do których się zaangażowali. Gdyby mieli oczyszczone umysły byliby wzmocnieni umysłowo. Każda intelektualna zdolność zostałaby wyostrzona. Niech Biblia będzie przyjęta jako jedyny pokarm duszy jako że jest najlepsza i najbardziej skuteczna w oczyszczaniu i wzmacnianiu intelektu. — Special Testimonies on Education, 22 kwiecień 1895.FW 379.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents