Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Fundamenty chrześcijańskiego wychowania

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rozdział 29 — Do nauczycieli i studentów

  Do nauczycieli i studentów w naszej uczelni w Battle Creek i we wszystkich instytucjach edukacyjnych

  Nocną porą dano mi poselstwo by przekazać je wam w Battle Creek i do wszystkich naszych szkół. Jest w zgodzie z porządkiem Boga, by siły fizyczne były kształcone tak jak umysłowe, jednak ćwiczenia fizyczne powinny być w swym charakterze w harmonii z lekcjami danymi przez Jezusa Chrystusa swym uczniom. To, co ma być dane światu, powinno być widziane w życiu chrześcijan tak by w wychowaniu i samokształceniu niebiańskie istoty nie zapisywały w księgach że studenci i nauczyciele w naszych szkołach są “miłośnikami przyjemności bardziej niż miłośnikami Boga.” W ten sposób szatan i jego aniołowie stawiają swe pułapki dla waszych dusz i działa w pewny sposób na nauczycieli i uczniów by skłonić ich do zaangażowania się w ćwiczenia i rozrywki, które stają się krańcowo wciągające, ale których charakter wzmacnia niższe moce i tworzy apetyty oraz namiętności, które będą panować i sprzeciwiać się najbardziej zdecydowanie działaniu i pracy Świętego Ducha Boga na ludzkie serce.FW 220.1

  Co mówił Duch Święty do ciebie? Jaka była tego moc i wpływ na wasze serca podczas Generalnej Konferencji i Konferencji w innych stanach? Czy zwróciliście specjalną uwagę na siebie? Czy nauczyciele w szkołach czują że muszą na to zwrócić szczególną uwagę? Jeśli Bóg wyznaczył ich na wychowawców młodzieży, są oni także “nadzorcami stada”. Nie są w szkole by wymyślać plany dla ćwiczeń i gier, by kształcić w rozrywkach ani sprowadzać święte rzeczy w dół do poziomu ze zwykłymi.FW 220.2

  Przemawiałam do nauczycieli z poselstwem nagany. Wszyscy nauczyciele potrzebują ćwiczenia, zmiany zatrudnienia. Bóg wykazał że to powinna być użyteczna praktyczna praca ale odwróciliście się od Bożego planu by podążać za ludzkimi wynalazkami ze szkodą dla duchowego życia. Ani jedna jota czy kreska wpływu tego typu wykształcenia nie dostosuje was do wytrwania ostrych konfliktów tych ostatnich dni. Jaki rodzaj wykształcenia nasi nauczyciele i studenci otrzymują? Czy Bóg wymyślił i zaplanował ten rodzaj ćwiczeń dla was czy też jest to wprowadzone przez ludzkie wynalazki i wymysły? Jak umysł jest przygotowany na rozważanie i medytację, na poważne myśli, na żarliwą, skruszoną modlitwę wychodzącą z serca ujarzmionego przez Świętego Ducha Boga? Jak było za dni Noego, tak będzie i w dniach Syna Człowieczego. A Bóg widział że nieprawość ludzi była wielka na ziemi i że wszelki zamiar myśli jego serca był stale zły.FW 220.3

  Pan otworzył przede mną konieczność ustanowienia w Battle Creek szkoły, która nie będzie się wzorować na szkołach istniejących. Powinniśmy mieć nauczycieli, którzy zachowali swe dusze w miłości i bojaźni Boga. Nauczyciele mieli kształcić się w duchowych rzeczach by przygotować lud, by wytrwał kryzys próby, który jest przed nami, ale nastąpiło odstępstwo od planu Boga na wiele sposobów. Rozrywki sprzeciwiają się bardziej dziełu Ducha Świętego niż cokolwiek innego a Pan jest zagniewany. “Omyjcie się, czystymi bądźcie, odejmijcie złość uczynków waszych od oczów moich, przestańcie źle czynić. Uczcie się dobrze czynić, szukajcie sądu, podźwignijcie uciśnionego, sąd czyńcie sierocie, ujmujcie się o krzywdę wdowy. Przyjdźcież teraz a rozpierajmy się z sobą, mówi Pan: Choćby były grzechy wasze jako szarłat, jako śnieg zbieleją, choćby były czerwone jako karmazyn, jako wełna białe będą”. Izajasza 1,16-18 (BG). Tutaj jest pole, na którym macie doświadczać swój intelekt i dawać szansę doświadczeniu. Jeśli będziecie chętni i posłuszni, będziecie spożywać dobra ziemi. “Jakąż nierządnicą stało się to miasto wierne, niegdyś pełne praworządności, sprawiedliwość w nim mieszkała, a teraz mordercy! Twoje srebro obróciło się w żużel, twoje wino zmieszane z wodą. Twoi przewodnicy są buntownikami i wspólnikami złodziei, wszyscy lubią łapówki i gonią za darami, nie wymierzają sprawiedliwości sierocie a sprawa wdów nie dochodzi przed nich”. Izajasza 1,21-23.FW 221.1

  “Domu Jakubowy! Nuże! Postępujmy w światłości Pana! Odstąpcie od człowieka, który ma oddech w swych nozdrzach gdyż gdzie jest ten, na którym ma się polegać?” “Nie polegajcie na książętach ani synach ludzkich, w których nie ma pomocy. Jego oddech odchodzi a on wraca do ziemi, w tym to dniu jego myśli giną”. “Szczęśliwy ten którego pomocą jest Bóg Jakuba, którego nadzieja w Panu, jego Bogu. O mój ludu, ci którzy cię prowadzą, powodują że błądzisz i niszczą twoje ścieżki”. Izajasza 2,5.22; Psalmów 146,3-5.FW 222.1

  Zaalarmowano mnie odnośnie was w Battle Creek. Nauczyciele są bardzo dokładni w oskarżaniu i karaniu tych studentów, którzy łamią najdrobniejsze zasady nie z jakiś złych przyczyn ale bezmyślnie albo okoliczności powodują że odstępstwo od zasad nie jest grzechem i nie wymaga to nieugiętego postępowania a jednak osoba winna jest traktowana jakby poważnie zgrzeszyła. Chcę abyście rozważyli, nauczyciele, gdzie stoicie i jak postępujecie ze sobą, jaki wyrok wygłaszacie przeciwko sobie gdyż nie tylko naruszacie zasady ale jesteście tak ostrzy, tak surowi dla studentów, co więcej, jest spór pomiędzy wami a Bogiem. Nie uczyniliście ścieżek prostymi dla waszych stóp aby chromy nie zboczył z drogi. Odstąpiliście z bezpiecznych ścieżek. Mówiąc “nauczyciele” nie wymieniam nazwisk. Zostawiam ocenę waszym własnym sumieniom. Pan Bóg Izraela działał pomiędzy wami stale. Mieliście wielkie dowody majestatycznych kroków Najwyższego. Ale okres wielkiego światła, cudownych objawień Ducha i mocy Boga, jest okresem wielkiego niebezpieczeństwa jeśli światło nie jest ulepszane. Czy rozważycie Jeremiasza 17,5-10; 18,12-15? Gdyż z całą pewnością wchodzicie pod naganę Boga. Światło świeciło na was jasnymi i mocnymi promieniami. Co to światło uczyniło dla was? Chrystus, Arcypasterz, patrzy na was z niezadowoleniem i pyta: “Gdzie jest trzoda, którą wam dałem, wasza piękna trzoda?” “Dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym że nie jestem winien niczyjej krwi. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami abyście paśli zbór Pański nabyty własną Jego krwią”. “Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu lecz ochotnie po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku lecz z oddaniem”. Dzieje Apostolskie 20,26-28; 1 Piotra 5,2.FW 222.2

  Ci nauczyciele, którzy nie mają rozwijającego się religijnego doświadczenia, którzy nie uczą się codziennie lekcji w szkole Chrystusa aby mogli być przykładem dla trzody, którzy uważają swe zarobki za główną sprawę, nie są wykwalifikowani do uroczystej, strasznie uroczystej pozycji jaką zajmują. Z tego tekstu wynika dla wszystkich naszych szkół, ustanowionych tak jak Bóg zaplanował, aby zgodnie z porządkiem czy przykładem szkół proroków udzielały wyższej klasy poznania — nie odpadów pomieszanych ze srebrem czy wina z wodą, które jest reprezentantem cennych zasad. Fałszywe poglądy i niezdrowe praktyki zastępują czyste i niszczą to co zawsze powinno być zachowane czystym szukając świata. Jako instytucja Pana przez aniołów i ludzi szkoła ma być miejscem gdzie miłość i bojaźń Boga mają być czynione pierwszymi. “A to jest żywot wieczny aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś”. “Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody”. 1 Piotra 5,3.FW 223.1

  Niech nauczyciele twierdzący że są chrześcijanami uczą się codziennie w szkole Chrystusa Jego lekcji. “Bierzcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie że jestem cichego i pokornego serca a znajdziecie odpocznienie dla waszych dusz”. Mateusza 12,29. I pytam się was, czy każdy wychowawca w szkole zakłada jarzmo Chrystusa czy też tworzy swe własne jarzma, które zakłada na szyje innych, jarzma, które oni sami nie założą, ostre, surowe, wymagające podczas gdy oni sami kierują się bardzo swobodnie do Boga obrażając każdego dnia w małych i dużych sprawach, czyniąc to widocznym w słowach, duchu, czynach że nie są właściwym przykładem dla studentów, to czy nie mają poczucia że są pod dyscypliną największego Nauczyciela jakiego świat widział? Potrzeba większego, świętszego wpływu w szkole w Battle Creek i w innych szkołach, które wzorują się na niej. Zwyczaje i praktyki szkoły w Battle Creek rozchodzą się do wszystkich zborów i puls serca tej szkoły jest odczuwany w całym ciele wierzących.FW 223.2

  Nie jest według porządku Bożego że tysiące dolarów będą wydane na rozbudowę i dodatkowe miejsca w instytucjach w Battle Creek. Jest tam całkowicie za wiele teraz. Weźcie dodatkowe środki i ustanówcie dzieło w innych miejscach gdzie jest taka potrzeba by nadać charakter dziełu. Wypowiedziałam słowo Boga w tej kwestii. Są powody, których wielu nie widzi, a nie mam swobody by otworzyć je przed wami teraz, ale mówię wam w imieniu Pana, uczynicie błąd dodając budynek do budynku gdyż są w Battle Creek skoncentrowane odpowiedzialności, których jest całkowicie za wiele na jedno miejsce. Gdyby zostały one podzielone i ulokowane w innych miejscach, byłoby to daleko lepiej niż tłoczyć się tak bardzo w Battle Creek, okradając inne opustoszałe miejsca z korzyści, które Bóg dał aby miały ten przywilej.FW 224.1

  Jest zbyt wielu panów w szkole, którzy kochają rządzić Bożym dziedzictwem. Jest zupełnie za mało Chrystusa i za wiele własnego “ja”. Ale ci, którzy są pod dyktatem Ducha Boga, pod panowaniem Chrystusa, są wzorami dla trzody, a kiedy Arcypasterz pojawi się, otrzymają koronę chwały, która nie zwiędnie.FW 224.2

  Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym, wszyscy zaś obleczcie się w szatę pokory względem siebie gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia a pokornym łaskę daje. Całe wasze samowywyższanie się wypracowuje naturalny skutek i czyni wasz charakter takim że Bóg ani przez moment go nie aprobuje. Beze mnie, mówi Chrystus, nic nie uczynicie. Pracujcie i nauczajcie, działajcie zgodnie z Chrystusem a wtedy nigdy nie będziecie pracować waszymi słabymi możliwościami lecz mocą Bożą łącząc ją z danymi od Boga ludzkimi możliwościami. “Wszelką troskę swoją złóżcie na niego gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie!” (nie kopiąc piłkę czy kształcąc się w budzących wątpliwości grach, na które każdy chrześcijanin powinien rumienić się ze wstydu machinalnie). “Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący szukając kogo by pochłonąć”. Tak, on jest na waszych boiskach, obserwując wasze rozrywki, łapiąc każdą duszę pod swą kontrolę, zasiewając swe nasiona w ludzkich umysłach, kontrolując ludzki intelekt. Dla sprawy Chrystusa wezwijcie do zatrzymania się w szkole Battle Creek i rozważcie konsekwencje dla serca, charakteru i zasad, tych rozrywek kopiowanych według mody innych szkół. Chętnie angażujecie się na drogi pogan a nie według przykładu Jezusa Chrystusa. Szatan jest na szkolnym gruncie, jest obecny w każdym zajęciu w sali szkolnej. Studenci, którzy mają swe umysły głęboko podekscytowane tymi grami, nie są w najlepszym stanie by otrzymać wskazówkę, radę, naganę, najbardziej istotne dla nich w tym życiu i dla przyszłości nieśmiertelnego życia.FW 225.1

  O Danielu i jego kolegach Pisma stwierdzają: “A Bóg dał tym czterem młodzieńcom znajomość i zrozumienie wszelkiego pisma i mądrości. Daniel zaś znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach”. Daniela 1,17. W jaki sposób szkolicie się do współpracy z Bogiem? “Zbliżcie się do Boga a On zbliży się do was. Dajcie odpór diabłu a ucieknie od was”. Jakuba 4,7. Niech studiuje się uważnie dietę. Nie jest ona zdrowa. Różne drobne potrawy spreparowane na desery, są szkodliwe zamiast być pomocne i zdrowe a z światła danego mi, powinna być zdecydowana zmiana w przygotowywaniu pokarmu. Powinno być umiejętne skrupulatne gotowanie, które da szeroki wybór podstawowych dań dla spragnionych studentów. Kształcenie w ten sposób zastawiania stołu nie jest właściwe, słuszne czy satysfakcjonujące i konieczna jest zdecydowana reforma. Ci studenci są Bożym dziedzictwem i najbardziej słuszne i zdrowe zasady mają być wprowadzone do internatu odnośnie diety. Delikatne dania, zupy i pokarmy płynne, obfite używanie mięsa, nie są najlepsze by dać zdrowe muskuły, mocne organa trawienne czy jasne mózgi. O jakże powolni jesteśmy do nauki! A z wszystkich instytucji w naszym świecie, szkoły są najważniejsze! Tutaj kwestia diety ma być studiowana, nie należy podążać za apetytem jakiejś osoby, za smakiem, kaprysem czy poglądem ale jest potrzeba wielkiej reformy, gdyż szkoda na całe życie będzie pewnym rezultatem gotowania w obecny sposób. Z wszystkich ważnych stanowisk w szkole, pierwsze jest dla tego, kto kieruje przygotowaniem posiłków dla spragnionych studentów gdyż jeśli ta praca jest zaniedbana, umysł nie będzie przygotowany do swej pracy dlatego że żołądek był traktowany niemądrze i nie może pracować właściwie. Potrzeba silnych umysłów. Ludzki intelekt musi się rozwijać i zdobywać wigor, ostrość i aktywność. Musi być obciążony ciężką pracą lub stanie się słaby i nieskuteczny. Siła mózgu jest konieczna by myśleć najintensywniej, musi być poszerzany by rozwiązywać trudne problemy i panować nad nimi albo umysł osłabnie w mocy i zdolności do myślenia. Umysł musi wynajdywać, pracować i zmagać się po to by dać siłę i energię intelektowi a jeśli organy fizyczne nie są trzymane w najzdrowszym stanie przez podstawowe odżywcze pożywienie, mózg nie otrzymuje swej porcji pokarmu do pracy. Daniel to rozumiał i poddał się prostej, ograniczonej, odżywczej diecie odmawiając luksusów z królewskiego stołu. Desery, które wymagają tak wiele czasu przygotowania, są w większości szkodliwe dla zdrowia. Solidny pokarm wymagający rozdrobnienia będzie daleko lepszy niż papkowate czy płynne jedzenie. Uznaję to za istotne. Wysyłam swoje ostrzeżenia do szkoły w Battle Creek by przeszły stamtąd do wszystkich naszych instytucji nauczania. Studiujcie te kwestie i niech studenci otrzymają właściwe wykształcenie co do przygotowania zdrowego, apetycznego, solidnego pokarmu odżywiającego organizm. Nie mają teraz ani nie mieli w przeszłości prawidłowego sposobu szkolenia i nauczania by najzdrowszy pokarm tworzył zdrowe ścięgna i mięśnie dając pożywienie mózgowi i nerwom.FW 225.2

  Intelekt ma być utrzymywany w całkowitej czujności poprzez nową, żarliwą, wykonywaną z całego serca pracę. Jak to ma być czynione? Moc Ducha Świętego musi oczyszczać myśli i duszę z moralnego zanieczyszczenia. Zanieczyszczające zwyczaje nie tylko poniżają duszę ale i depresjonują intelekt. Pamięć cierpi położona na ołtarzu niskich szkodliwych praktyk. Ten, który sieje w swym ciele, będzie zbierał w ciele zepsucie ale ten, który sieje w Duchu, będzie w Duchu zbierał życie wieczne. Kiedy nauczyciele i uczniowie poświęcą duszę, ciało i ducha Bogu oczyszczając swe myśli przez posłuszeństwo prawom Boga, będą stale otrzymywać nową porcję sił fizycznych i umysłowych. Wtedy będą sercem pragnąć Boga i żarliwie modlić się o jasne widzenie po to by mieć właściwy osąd. Urząd i dzieło Ducha Świętego nie są dla nich by to używać jak wielu przypuszcza, ale to Duch Święty ma używać ich kształtując, naginając, uświęcając każdą moc. Oddawanie zdolności pożądliwym praktykom zakłóca działanie mózgu i siłę nerwów a chociaż wyznają religię, nie są i nigdy nie będą czynnikami, które Bóg może użyć, gdyż On pogardza praktykowaniem nieczystości, która niszczy życiową energię nerwów. Ten grzech nieczystości pomniejsza energię fizyczną i zdolności umysłowe tak że wszystko co jest związane z moralna oceną staje się drażniące. Pamięć staje się niespokojna a jakże wstrętna ofiara jest tak przedstawiana Bogu!FW 227.1

  Kiedy patrzę na sceny ukazywane przede mną, kiedy zastanawiam się nad szkołami ustanowionymi w różnych miejscach widząc jak upadają daleko poniżej poziomu szkół proroków, jestem przygnębiona ponad miarę. Ćwiczenia fizyczne zostały wyznaczone przez Boga mądrości. Pewne godziny każdego dnia powinny być poświęcone na użyteczne kształcenie w pracy, która pomoże studentom uczyć się obowiązków praktycznego życia, które są istotne dla całej naszej młodzieży. Ale to odrzucono i wprowadzono rozrywki, które dają tylko ćwiczenie bez szczególnego błogosławieństwa w czynieniu dobra i sprawiedliwym działaniu, które jest podstawą kształcenia i wychowania.FW 228.1

  Studenci, i to każdy, potrzebują najbardziej gruntownego wykształcenia w praktycznych obowiązkach. Czas spędzony na ćwiczeniach fizycznych, które krok po kroku prowadzą do nadmiaru, do nasilenia gier i ćwiczenia zdolności, powinien być zużyty dla Chrystusa, a gdy tak będą czynić, spocznie na nich błogosławieństwo Boga. Wszyscy powinni wyjść ze szkół z wykształconą efektywnością tak że kiedy będą działać opierając się na swych środkach, będą mieć wiedzę, która będzie istotna w praktycznym życiu. Wyszukiwanie wielu wymysłów by stosować dane od Boga zdolności w nieczynieniu niczego dla dobra, niczego co można zabrać do przyszłego życia bez zapisu dobrych czynów, aktów miłosierdzia, zostanie zarejestrowane w księgach nieba — “zważony na wadze i znaleziony lekkim”.FW 228.2

  Pilne studia są istotne podobnie jak pilna ciężka praca. Zabawa nie jest istotna. Wpływ jaki narasta pośród studentów by poświęcić się zabawom, staje się fascynującą oczarowującą siłą sprzeciwiającą się wpływowi prawdy na ludzki umysł i charakter. Dobrze zrównoważony umysł nie jest zazwyczaj uzyskiwany przez poświęcenie sił fizycznych na zabawy. Praca fizyczna połączona z umysłowym oddaniem się użyteczności jest dyscypliną w praktycznym życiu zwykle osłodzoną poprzez refleksję że lepiej kwalifikuje to i kształci umysł oraz ciało do wykonywania dzieła, które Bóg wyznaczył ludziom w różnych dziedzinach. Im doskonalej młodzież zrozumie jak wykonywać obowiązki praktycznego życia tym bardziej gorliwe i bardziej zdrowe będzie zadowolenie dzień po dniu w byciu użytecznym dla innych.FW 228.3

  Umysł tak wykształcony by cieszyć się fizyczną pracą w praktycznym życiu, staje się poszerzony, a przez kulturę i szkolenie, dobrze zdyscyplinowany i bogato wyposażony do użyteczności i zdobywania wiedzy istotnej dla bycia pomocą i błogosławieństwem dla siebie i innych. Niech każdy student rozważy, niech będzie zdolny powiedzieć: studiuję, pracuję dla wieczności. Mogą uczyć się by być cierpliwie zaradnymi i wytrwałymi w ich wysiłkach pracy fizycznej i umysłowej. Jaka siła wkładana jest w wasze gry w football i inne wymysły według zwyczaju pogan, zajęcia, które nie są błogosławieństwem dla nikogo! Włóżcie te same siły w ćwiczenia w użytecznej pracy a czy nie będzie wasz zapis bardziej miły w wielki dzień Boga?FW 229.1

  Cokolwiek jest czynione pod uświęcającym bodźcem chrześcijańskiego zobowiązania ponieważ jesteście szafarzami, którym powierzono talenty by je używać dla błogosławieństwa sobie i innym, daje wam pokaźną satysfakcję gdyż wszystko jest czynione dla chwały Boga. Nie mogę znaleźć przykładu w życiu Chrystusa kiedy On poświęcił czas na zabawę czy rozrywkę. Był wielkim Wychowawcą dla obecnego i przyszłego życia. Nie byłam zdolna znaleźć jednego przykładu kiedy to On uczył swych uczniów by zaangażowali się w zabawy w football czy inne gry by mieć fizyczne ćwiczenia czy teatralne sztuki a jednak Chrystus był naszym wzorem we wszystkim. Chrystus, Odkupiciel świata, dał każdemu człowiekowi jego dzieło i wezwał go aby zajmował się tym, aż On przyjdzie. A czyniąc swą pracę, serca ogrzewają się takim przedsięwzięciem i wszystkie moce duszy są wciągnięte w pracę wyznaczoną przez Pana i Mistrza. To jest wysokie i ważne dzieło. Chrześcijański nauczyciel i student są uzdolnieni by stać się szafarzami łaski Chrystusa i być zawsze poważnymi.FW 229.2

  Wszystko, co mogą uczynić dla Jezusa, to być poważnymi mając płonące pragnienie pokazania swojej wdzięczności Bogu w najbardziej pilnym wykonywaniu każdego zobowiązania, które jest na nich nałożone, aby poprzez swą wierność dla Boga mogli odpowiedzieć na wielki i cudowny dar jednorodzonego Syna Boga, by przez wiarę w niego nie zginęli ale mieli wieczne życie.FW 230.1

  Jest potrzeba by każdy w każdej szkole i instytucji był tak jak był Daniel w tak bliskim związku ze źródłem wszelkiej mądrości aby jego modlitwy uzdolniły go do osiągania najwyższego standardu swych obowiązków w każdej dziedzinie, aby mógł być zdolny wypełnić swe szkolne obowiązki nie tylko pod kierownictwem nauczycieli ale także pod nadzorem niebiańskich istot wiedząc że wszechwidzące nigdy nie śpiące Oko jest nad nimi. Miłość i bojaźń Boga była przed Danielem a on szkolił i trenował wszystkie swoje siły by odpowiedzieć tak daleko jak to jest możliwe na pełną miłości troskę Wielkiego Nauczyciela, świadom swej podatności na Boga. Czworo hebrajskich dzieci nie oddawało się samolubnym motywom i miłości rozrywek by zajmowały najlepszy okres tego życia. Pracowali z chętnym sercem i otwartym umysłem. To nie jest najwyższy standard jaki każdy chrześcijanin może osiągnąć. Bóg wymaga od każdego chrześcijańskiego ucznia więcej niż mu dano. Jesteście widowiskiem dla świata, dla aniołów i dla ludzi. — Special Testimonies on Education, październik 1893.FW 230.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents