Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Fundamenty chrześcijańskiego wychowania

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rozdział 15 — Wartość studiowania Biblii

  “Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu”. Słowo Boga jest jak skarbiec zawierający wszystko co jest istotne dla doskonałości człowieka. Nie doceniamy Biblii tak jak powinniśmy. Nie mamy właściwej oceny bogactwa jej skarbów ani nie uświadamiamy sobie wielkiej potrzeby badania Pism dla siebie. Ludzie zaniedbują badania słowa Boga po to aby podążać za jakimś światowym interesem lub zaangażować się w przyjemności tego czasu. Jakaś trywialna sprawa jest czyniona wymówką dla ignorancji Pism danych przez natchnienie Boga. Ale jeśli coś o ziemskim charakterze mogłoby być odłożone na bok zamiast tego wszechważnego studium, to uczyniłoby nas mądrymi ku wiecznemu życiu.FW 123.1

  Moje serce boli mnie gdy widzę ludzi — nawet tych co wyznają że czekają przyjścia Chrystusa — poświęcających swój czas i talenty na rozprowadzanie książek, które nie zawierają nic odnośnie specjalnych prawd na nasz czas — powieści, biografie, ludzkie teorie i spekulacje. Świat jest pełen takich książek — można je dostać wszędzie, ale czy naśladowcy Chrystusa mogą się angażować w tak zwykłą pracę kiedy jest wołająca potrzeba prawdy Boga na każdym kroku? Nie jest naszą misją rozpowszechniać takie książki. Jest tysiące innych ludzi, którzy to mogą czynić, którzy nie mają wiedzy o czymś lepszym. Mamy określoną misję i nie powinniśmy odwracać się od tego do innych spraw wykorzystując ludzi i środki do zwrócenia uwagi ludu na te książki, które nie niosą obecnej prawdy.FW 123.2

  Czy modlicie się o rozwój dzieła prawdy? Potem działajcie dla niej i pokażcie że wasze modlitwy wypływają ze szczerego i żarliwego serca. Bóg nie czyni cudów kiedy dał środki, przez które dzieło ma być wykonane. Używaj czasu i talentów w Jego służbie a On nie zaniedba pracować z twoimi wysiłkami. Jeśli farmer nie orze i nie sieje, Bóg nie uczyni cudu by naprawić rezultaty jego zaniedbania. Czas żniw znajduje jego pole pustym — nie ma snopów do stawiania ani ziarna do zebrania. Bóg dał nasienie, słońce i deszcz a jeśli rolnik użyje środki, które ma w swym zasięgu, otrzyma zgodnie z tym co zasiał i swoją pracą.FW 123.3

  Są wielkie prawa rządzące światem natury i duchowe sprawy są kontrolowane przez zasady równie pewne, środki muszą w końcu być użyte jeśli chce się otrzymać uprawnione rezultaty. Ci, którzy nie czynią zdecydowanych wysiłków sami, nie pracują w harmonii z prawami Boga. Nie używają środków niebiańskiego Ojca i nie mogą oczekiwać niczego oprócz lichych efektów. Duch Święty nie zmusi ludzi by podejmowali pewien kurs działania. Jesteśmy wolnymi moralnymi jednostkami a kiedy został dany wystarczający dowód co do naszego obowiązku, jest zostawiony nam byśmy decydowali o naszym postępowaniu.FW 124.1

  Was, którzy czekacie w próżnym oczekiwaniu na to że Bóg wykona cud by rozjaśnić świat odnośnie prawdy, chciałabym zapytać czy użyliście środków Boga, które On dostarczył dla rozwoju swej sprawy? Wy, którzy modlicie się o światło i prawdę z nieba, czy studiujecie Pisma? Czy pragniecie prawdziwego mleka słowa abyście mogli przez nie wzrastać? Czy poddaliście się objawionemu nakazowi? “Będziesz” i “Nie będziesz” są określonymi wymaganiami i nie ma miejsca na bezczynność w chrześcijańskim życiu. Wy, którzy opłakujecie swój duchowy niedostatek czy dążycie by poznać i czynić wolę Boga? Czy usiłujecie wejść przez ciasne wrota? Praca, żarliwa praca ma być wykonana dla Mistrza. Zło potępione w słowie Boga musi być przezwyciężone. Musicie indywidualnie walczyć przeciw światu, ciału i diabłu. Słowo Boga jest nazwane mieczem Ducha, a wy powinniście stać się zręcznymi w jego używaniu jeśli chcecie przebić swą drogę wśród zastępów opozycji i ciemności.FW 124.2

  Oderwijcie się od szkodliwych związków. Obliczcie koszty podążania za Jezusem i uczyńcie to ze zdecydowanym celem by oczyścić się od wszelkiego brudu ciała i ducha. Życie wieczne jest warte wszystkiego co wasze a Jezus powiedział: “Jeśli się kto nie wyrzecze wszystkiego co ma, nie może być mym uczniem”. Ten kto nie czyni nic lecz czeka by został zmuszony przez jakiś nadnaturalny czynnik, będzie czekał na letarg i ciemność. Bóg dał swe słowo. Bóg mówi w nieomylnym języku do twej duszy. Czy słowo Jego ust nie jest wystarczające by pokazać twój obowiązek i nakłonić do jego wypełnienia?FW 125.1

  Ci, którzy pokornie i z modlitwą badają Pisma by poznać i czynić wolę Boga, nie będą mieć wątpliwości odnośnie swych zobowiązań wobec Boga. Gdyż jeśli człowiek będzie czynił jego wolę, pozna naukę. Jeśli chcesz poznać tajemnicę pobożności, musisz podążać za prostym słowem prawdy — z uczuciem czy bez, z emocjami czy bez. Posłuszeństwo musi wynikać z poczucia zasady a prawość musi być zachowana we wszystkich okolicznościach. To jest charakter, który jest wyborem Boga ku zbawieniu. Test szczerego chrześcijanina jest dany w słowie Boga. Jezus mówi: “Kto mnie miłuje, zachowuje me przykazania. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie... Jeśli kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy u niego przebywać. Kto mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja ale Tego, który mnie posłał, Ojca”.FW 125.2

  Tutaj są warunki, na których każda dusza będzie wybrana do wiecznego życia. Wasze posłuszeństwo Bożym przykazaniom dowiedzie waszego prawa do dziedzictwa ze świętymi w światłości. Bóg wybrał pewien wspaniały charakter a każdy, kto przez łaskę Chrystusa osiągnie standard jego wymagań, będzie miał obfity dostęp do królestwa chwały. Wszyscy, którzy osiągną ten standard charakteru, wykorzystają środki dostarczone przez Boga do samego końca. Aby odziedziczyć spoczynek, który pozostaje dla dzieci Boga, musicie stać się współpracownikami Boga. Jesteście wybrani by włożyć jarzmo Chrystusa, by nieść Jego brzemię, by wywyższyć Jego krzyż. Macie być gorliwi by uczynić jego powołanie i wybór pewnym. Badajcie Pisma a zobaczycie że żaden syn czy córka Adama nie są wybrani by być zbawionymi w nieposłuszeństwie wobec prawdy. Są wybrani by nieść krzyż jeśli chcą nieść koronę.FW 125.3

  Biblia jest jedyną zasadą wiary i nauki. Nic nie jest bardziej obliczone by napełnić energią umysł i wzmocnić intelekt jak studium słowa Boga. Żadna inna książka nie ma takiej mocy by wywyższyć myśli, dodać energii zdolnościom jak rozległe uszlachetniające prawdy Biblii. Gdyby słowo Boga było studiowane tak jak powinno być, ludzie mieliby rozległe umysły, szlachetność charakteru, stabilność celu co jest rzadko widziane w obecnych czasach. Tysiącom ludzi służącym za kazalnicą brak podstawowych kwalifikacji umysłu i charakteru ponieważ nie studiują sami dla siebie Pism. Są zadowoleni z powierzchownego poznania prawd, które są pełne bogatych głębi znaczenia, wolą by tak było dalej tracąc wiele na każdej drodze zamiast szukać pilnie ukrytych skarbów.FW 126.1

  Badanie prawdy nagrodzi badacza na każdym kroku i każde odkrycie otworzy bogate pola dla jego badań. Ludzie zmieniają się zgodnie z tym co rozważają. Jeśli powszednie myśli i sprawy zajmą uwagę, człowiek będzie powszedni. Jeśli jest zbyt niedbały by otrzymać cokolwiek oprócz powierzchownego zrozumienia prawdy Bożej, nie otrzyma bogatych bogactw, które Bóg byłby chętny mu udzielić. Jest prawem umysłu, że będzie on wąski lub poszerzony do wymiaru spraw, którymi się zajmuje. Siły umysłowe z pewnością będą zmniejszone i stracą swą zdolność do uchwycenia głębokich znaczeń słowa Boga jeśli nie są energicznie i uporczywie kierowane do badania prawdy. Umysł będzie poszerzony jeśli jest zajmowany tematami Biblii porównując tekst z tekstem i sprawy duchowe z duchowymi. Zejdź pod powierzchnię, najbogatsze skarby myśli czekają na zręcznego i pilnego studenta.FW 126.2

  Ci, którzy nauczają najbardziej uroczystego poselstwa kiedykolwiek danego światu, powinni dyscyplinować umysł by pojąć jego znaczenie. Temat odkupienia będzie zajmował najbardziej skupione studia a jego głębie nigdy nie będą w pełni zbadane. Nie musicie bać się że wyczerpiecie ten cudowny temat. Pijcie głęboko ze studni zbawienia. Idźcie do źródła dla siebie abyście mogli być napełnieni orzeźwieniem, aby Jezus mógł być w was jak źródło wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Tylko prawda Biblii i religia Biblii wytrwa próbę sądu. Mamy nie niszczyć słowa Boga by dostosować do naszej wygody i światowych interesów ale uczciwie pytać: “Co chcesz abym uczynił?” Nie należycie do was, albowiem jesteście kupieni za wielką cenę. Za jaką cenę? Nie za sprawą rzeczy ulegających zniszczeniu jak srebro i złoto ale drogocenną krwią Chrystusa. Kiedy człowiek został stracony, Syn Boga powiedział: Odkupię go, stanę się jego poręczeniem i substytutem. Odłożył swe królewskie szaty, przybrał swą boskość ludzkością, zstąpił z królewskiego tronu aby mógł sięgnąć prawdziwych głębi ludzkiego nieszczęścia i pokusy, wywyższył nasze ludzkie natury i umożliwił nam by być zwycięzcami, synami Boga, dziedzicami wiecznego królestwa. Pozwolimy zatem by jakieś względy ziemskie odwróciły nas z drogi prawdy? Czy nie zbadamy każdej doktryny i teorii poddając ją testowi słowa Boga?FW 127.1

  Nie powinniśmy pozwalać by jakikolwiek argument ludzki odwracał nas od gruntownego badania prawdy Biblii. Opinie i zwyczaje ludzkie nie mają być przyjmowane jak boski autorytet. Bóg objawił w swym słowie co jest całkowitym obowiązkiem człowieka i mamy nie odstępować od wielkiego standardu sprawiedliwości. Wysłał swego jednorodzonego Syna by był naszym przykładem i wzywa nas byśmy słuchali Go i podążali za Nim. Nie możemy być odciągnięci od prawdy jaka jest w Jezusie dlatego że wielcy i wyznaniowi ludzie narzucają swe poglądy ponad proste stwierdzenia Słowa Boga.FW 128.1

  Dziełem Chrystusa jest odciągać ludzi od fałszu i złudy do prawdy i szczerości. Ten kto podąża za mną nie będzie chodził w ciemności ale będzie miał światło życia. Nie ma niebezpieczeństwa wejścia w błąd jeśli podążamy śladami Światłości świata. Mamy czynić dzieła Chrystusa. Musimy zaangażować serce i duszę w Jego służbie, musimy badać słowo życia i przedstawiać je innym. Musimy kształcić ludzi by uświadomili sobie ważność jego nauk i niebezpieczeństwo odejścia od jego prostych stwierdzeń.FW 128.2

  Żydzi byli doprowadzeni do błędu i upadku i odrzucili Pana chwały ponieważ nie znali Pism ani mocy Boga. Wielkie dzieło jest przed nami — doprowadzić ludzi do przyjęcia słowa Boga jako zasady ich życia by nie czynić kompromisu z tradycją i zwyczajem ale chodzić we wszystkich przykazaniach i nakazach Pana. — The Review and Herald, 17 lipiec 1888.FW 128.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents