Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Fundamenty chrześcijańskiego wychowania

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rozdział 47 — Książki i autorzy w naszych szkołach

  Mam kilka spraw, które pragnę przedstawić wam odnośnie edukacji. Nauczyciele w naszych szkołach mają wielki szacunek dla autorów i książek, które są obecnie w większości naszych instytucji edukacyjnych. Całe niebo patrzy na nasze instytucje nauczania i pytam was: Co jest plewami dla pszenicy? Pan dał nam najcenniejsze instrukcje w swym słowie ucząc nas jakie charaktery musimy formować w tym życiu by przygotować dla nas przyszłe nieśmiertelne życie. Stało się zwyczajem by wywyższać książki i autorów, którzy nie prezentują właściwego fundamentu dla prawdziwej edukacji. Z jakiego źródła ci autorzy otrzymują swą mądrość w dużej mierze nie zasługując na nasz wzgląd nawet jeśli ci autorzy są uważani za mędrców? Czy wzięli swe lekcje od największego Autora jakiego świat kiedykolwiek widział? Jeśli nie, są zdecydowanie w błędzie. Ci, którzy przygotowują się do niebiańskich mieszkań, powinni mieć rekomendowane by uczynić swą Biblię główną książką do studiów.FW 381.1

  Ci popularni autorzy nie wskazali studentom drogi, która prowadzi do wiecznego życia. “A to jest żywot wieczny aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś”. Jana 17,3. Autorzy książek krążących w naszych szkołach są rekomendowani i wywyższani jako uczeni mężowie, ich wykształcenie jest w każdy sposób wadliwe jeśli sami nie wykształcili się w szkole Chrystusa i przez praktyczne poznanie nie dali świadectwa że słowo Boga jest najbardziej istotnym studium dla dzieci i młodzieży. “Bojaźń Pana jest początkiem mądrości”. Studentom powinny być przygotowane książki, które kształciłyby ich by mieli szczerą, pełną szacunku miłość do prawdy i niezachwianą uczciwość. Ta część studiów, która jest pozytywnie istotna w kształtowaniu charakteru by dać im przygotowanie dla przyszłego życia powinna być zawsze z nimi. Chrystus powinien być wywyższony jako pierwszy, wielki nauczyciel, jednorodzony Syn Boga, który był z Ojcem od wieczności. Syn Boga był wielkim nauczycielem wysłanym do świata jako światłość świata. Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. Ojciec był reprezentowany w Chrystusie i w kształceniu należy zwrócić uwagę aby na Niego patrzono i wierzono w niego jako podobieństwo Boga. Miał najcudowniejszą misję dla tego świata a Jego dzieło nie miało polegać na pełnym związku Jego osobistych roszczeń do bóstwa lecz upokorzeniem polegającym na ukryciu Jego roszczeń. Dlatego naród żydowski nie uznał Chrystusa za księcia żywota gdyż nie przyszedł z pokazem i zewnętrzną okazałością ukrywając pod przykryciem ludzkości swój chwalebny charakter.FW 381.2

  Ludzka rodzina miała uznać Go w świetle świętych Pism, które miały świadczyć o charakterze Jego przyjścia. Gdyby przyszedł ukazując swą chwałę, którą miał u swego Ojca, wtedy Jego droga na krzyż zostałaby pokrzyżowana przez ludzi, którzy siłą uczyniliby Go królem. Miał zakończyć swe życie poprzez uczynienie z siebie uroczystej ofiary. Typ miał sięgnąć do antytypu w Jezusie Chrystusie. Jego całe życie było wstępem do śmierci na krzyżu. Jego charakter to życie posłuszeństwa wszystkim przykazaniom Boga jako przykład dla wszystkich ludzi na ziemi. Jego życie było życiem prawa wśród ludzkości. To prawo Adam przestąpił. Lecz Chrystus przez swe doskonałe posłuszeństwo prawu odkupił niesławny upadek i błąd Adama.FW 382.1

  Proroctwa mają być studiowane a życie Chrystusa porównywane z pismami proroków. Identyfikuje On siebie z proroctwami mówiąc stale: “One piszą o mnie, świadczą o mnie”. Biblia jest jedyną książką dającą właściwy opis Chrystusa Jezusa a jeśli każda ludzka istota studiowałaby ją jako swe lekcje i była im posłuszna, żadna dusza nie byłaby stracona.FW 382.2

  Wszystkie promienie światła świecą w Pismach wskazując na Jezusa Chrystusa i świadcząc o Nim, łącząc razem Stary i Nowy Testament Pism. Chrystus jest przedstawiony jako autor i dokończyciel ich wiary, Ten, w którym nadzieje wiecznego życia są skupione. “Albowiem tak Bóg umiłował świat że dał swego jednorodzonego syna aby każdy kto w niego uwierzy nie zginął ale miał życie wieczne”. Jaką książkę możemy porównać z Biblią? Jest podstawą dla każdego dziecka, młodego i dla dojrzałych aby ją zrozumieć gdyż to jest słowo Boga, słowo do prowadzenia całej ludzkiej rodziny do nieba. Zatem dlaczego słowo Boga nie należy do głównych elementów tworzących edukację? Nienatchnieni autorzy są wkładani w ręce dzieci i młodzieży w naszych szkołach jako podręczniki — książki, z których mają być uczeni. Są stawiane przed młodzieżą zabierając ich cenny czas w studiowaniu tych rzeczy, które mogą nigdy nie używać. Wprowadzono do szkół wiele książek, które nigdy tam się nie powinny znaleźć. Te książki w żaden sposób nie oddają słów Jana: “Oto Baranek Boga, który gładzi grzechy świata”. Cały program studiów w naszych szkołach powinien przygotować lud na przyszłe nieśmiertelne życie.FW 383.1

  Jezus Chrystus jest poznaniem Ojca a Chrystus jest naszym wielkim nauczycielem wysłanym od Boga. Chrystus oświadczył w szóstym rozdziale Jana że jest chlebem zesłanym z nieba. “Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Ja jestem chlebem żywota. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali, tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba aby nie umarł ten kto go spożywa. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił, jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki a chleb, który Ja dam, to ciało moje, które Ja oddam za żywot świata”. Uczniowie nie zrozumieli Jego słów. Chrystus mówi: “Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem”.FW 383.2

  Jest ogromnie ważne w świetle lekcji Chrystusa by każda ludzka istota studiowała Pisma aby mogła być przekonana w kim jej nadzieje życia wiecznego są skoncentrowane. Biblia zawsze powinna być czyniona wielką wspaniałą księgą studiów, która zstąpiła do nas z nieba i jest słowem życia. Czy ta książka, która mówi nam co powinniśmy uczynić aby być zbawieni, powinna być odłożona na bok aby ludzkie wytwory wywyższać jako wielką mądrość w edukacji? Faktyczna edukacja dzieci i młodzieży, która musi być dana dla użyteczności w tym życiu, aby mogła być z nimi w przyszłym życiu, znajduje się w słowie Boga. Lecz nie zachęca się i nie przedstawia się przed nimi jako najbardziej istotnej wiedzy dającej najdokładniejszą informację o prawdziwym Bogu i o Jezusie Chrystusie, którego On wysłał. Jest wielu bogów i wiele doktryn. Są maksymy i przykazania stawiane przed naszymi dziećmi jako przykazania Boga. Jest niemożliwe by zrozumiały co jest prawdą, co jest święte, co zwykłe, jedynie tak jak rozumieją Pisma, tak Starego jak i Nowego Testamentu.FW 384.1

  Słowo Boga ma być jako najbardziej wychowawcza książka w naszym świecie, ma być traktowana z pełnym szacunku strachem. To jest nasz przewodnik, otrzymamy z niego prawdę. Musimy przedstawiać Biblię jako wielki podręcznik, który mamy umieścić w rękach naszych dzieci i młodzieży aby mogły poznać Chrystusa, którego właściwe poznanie jest życiem wiecznym. Ta księga ma być studiowana przez tych w średnim wieku i przez sędziwych. Słowo zawiera obietnice, ostrzeżenia, zachęcenia, zapewnienia o miłości Boga do wszystkich, którzy akceptują Go jako swego Zbawiciela. Umieśćcie święte słowo w ich rękach. Zachęcajcie ich do badania słowa a czyniąc tak znajdą ukryte skarby nieoszacowanej wartości dla siebie w obecnym życiu a przyjmując Chrystusa jako chleb życia mają obietnicę wiecznego życia. Podręcznik, Biblia, zawiera pouczenia o charakterze jaki muszą mieć, o moralnej wspaniałości charakteru, który musi być pielęgnowany, jaki Bóg i niebo wymagają. “Błogosławieni czystego serca gdyż oni zobaczą Boga. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy ale jeszcze się nie objawiło czym będziemy. Lecz wiemy że gdy się objawi, będziemy do niego podobni gdyż ujrzymy go takim jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się tak jak On jest czysty. Każdy kto popełnia grzech i zakon przestępuje a grzech jest przestępstwem zakonu. A wiecie że On się objawił aby zgładzić grzechy a grzechu w nim nie ma”.FW 384.2

  To wszechważne poznanie ma być podtrzymywane przed dziećmi i młodzieżą nie w arbitralny dyktatorski sposób ale jako boskie objawienie mające największą wartość by zapewnić ich obecny pokój, spokój i odpoczynek umysłu w tym obecnym świecie zamętu i walki jako przygotowanie do przyszłego, wiecznego życia w królestwie Boga gdzie ujrzą Boga, poznają Boga i Jezusa Chrystusa, który dał swe cenne życie by ich odkupić.FW 385.1

  Chrystus przyszedł w postaci ludzkości by żyć prawem Boga. On był słowem życia. Przyszedł by być ewangelią zbawienia dla świata i wypełnić każdy szczegół prawa. Jezus jest słowem, przewodnikiem, które musi być przyjęte i słuchane w każdym szczególe. Jakże konieczne jest by ta kopalnia prawdy była odkryta i strzeżona jak bogate klejnoty. Wcielenie Chrystusa, Jego boskość, Jego pojednanie, Jego cudowne życie w niebie jako nasz obrońca, życiowe tematy chrześcijaństwa, są objawione od Genesis do Objawienia. Złote ogniwa prawdy formują łańcuch ewangelicznej prawdy jako pierwszy i najważniejszy znajdując się w wielkich naukach Chrystusa Jezusa. Dlaczego zatem Pisma nie powinny być uszlachetnione i wywyższone w każdej szkole naszego kraju? Jakże niewiele dzieci jest kształconych by studiować Biblię jako słowo Boga i karmić się jego prawdami, które są ciałem i krwią Syna Boga! “Jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje, ten ma żywot wieczny a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka a Ja w nim. A kto zachowuje Jego przykazania, mieszka w nim a On w nim. A przez to wiemy że w nas mieszka, przez Ducha, którego nam dał”.FW 385.2

  Jest konieczne by każda rodzina czyniła Biblię swoim studium. Mowy Chrystusa są czystym złotem bez jednego zanieczyszczania, jeśli ludzie ze swym ludzkim zrozumieniem nie próbują go tam wstawić czyniąc fałsz częścią prawdy. Tym, którzy przyjęli fałszywą interpretację słowa, kiedy badają Pisma ze zdecydowanym wysiłkiem by otrzymać rzeczywistą esencję prawdy zawartą w nich, Duch Święty otwiera oczy ich zrozumienia i prawdy słowa są dla nich jak nowe objawienie. Ich serca są ożywione do nowej i żywej wiary, zauważają cudowne sprawy z Jego prawa. Nauki Chrystusa mają szerokość i głębię, których wielu nigdy wcześniej nie zrozumiało.FW 386.1

  Doktryny łaski i prawdy nie są naprawdę zrozumiane przez większą rzeszę naszych studentów i członków zboru. Ślepota umysłu przydarzyła się Izraelowi. Dla ludzkich czynników błędnie interpretować i przyjąć wymuszoną, na wpół prawdziwą i mistyczną konstrukcję mów Boga, jest czynem zagrażającym ich własnym duszom i duszom innych. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi: “Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów proroctwa tej księgi, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze”. Objawienie 22,18-19. Ci, którzy poprzez swe ludzkie konstrukcje spowodują że Pisma będą wypowiadać to czego nigdy w nich nie było, osłabiają jego moc stosując głos Boga w nauce i ostrzeżeniach do świadczenia fałszu aby uniknąć niedogodności spowodowanych przestrzeganiem Bożych wymagań, stają się drogowskazami kierującymi w złym kierunku, na fałszywe ścieżki, które prowadzą do przestępstwa i śmierci.FW 386.2

  Świadectwo Alfy i Omegi odnośnie kary za powodowanie nieważnym jednego słowa wypowiedzianego przez usta Boga jest poważnym oskarżeniem że otrzymają plagi, które są zapisane w księdze, ich imiona będą wymazane z księgi żywota i ze świętego miasta.FW 387.1

  Jak wielu może wiernie odpowiedzieć na to pytanie: Co jest istotnym wykształceniem na ten czas? Kształcenie oznacza znacznie więcej niż wielu przypuszcza. Prawdziwe kształcenie obejmuje fizyczne, umysłowe i moralne ćwiczenie po to aby wszystkie siły były dostosowane do najlepszego rozwoju, do służby dla Boga, do pracy dla wywyższenia ludzkości. Dążenie do samouznania, do samouwielbienia pozostawi ludzki czynnik pozbawionym Ducha Boga, tej łaski, która uczyni go użytecznym, skutecznym pracownikiem dla Chrystusa. Ci, którzy pragną tylko uwielbienia Boga, nie będą dążyć by zauważono ich przypuszczalne zasługi lub pragnąć uznania czy też najwyższego miejsca. Ci, którzy słuchają wezwania Odkupiciela świata i są posłuszni temu wezwaniu, będą uznani za odrębny, poświęcony, święty lud.FW 387.2

  Jeśli studenci w naszych szkołach będą słuchać, celem usłyszenia i bycia posłusznym zaproszeniu będzie: “Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni a Ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie że jestem cichy i pokornego serca a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe a brzemię moje lekkie. Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebios.” Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w królestwie niebios. Młodzież potrzebuje wychowawców, którzy będą trzymać słowo Boga zawsze przed nimi w żywych zasadach. Jeśli będą zawsze stosować przepisy Biblii jako swój podręcznik, będą mieć większy wpływ na młodzież gdyż nauczyciele będą uczniami mając żywy kontakt z Bogiem. Cały czas mają wpajać poglądy i zasady prowadzące do większego poznania Boga i żarliwej wzrastającej wiary na ich rzecz w krew Jezusa a także w moc i skuteczność łaski naszego Pana Jezusa Chrystusa, która zachowa ich od upadku ponieważ stale dążą do wzmocnienia zdrowego i dobrze zrównoważonego doświadczenia chrześcijańskiego niosąc ze sobą kwalifikacje do przyszłej użyteczności, inteligencji, pobożności. Nauczyciele widzą i czują że muszą pracować aby umysły ich towarzyszy nie skarłowaciały i nie zostały zanieczyszczone chorą, wpółreligijną służbą. Jest potrzeba oddzielenia od naszych instytucji wychowawczych błędnej zanieczyszczającej literatury tak aby poglądy nie przyjmować jako nasienia grzechu. Niech nikt nie przypuszcza że kształcenie oznacza studium książek prowadzących do przyjęcia poglądów autorów zasiewając nasienie i rosnąc do przynoszenia owoców, które muszą być związane do wiązek ze światem oddzielając ich od źródła wszelkiej mądrości, skuteczności, mocy, pozostawiając ich by przyjęli wszechzwodniczą moc szatana. Czyste wychowanie młodzieży w naszych szkołach nieosłabione pogańską filozofią jest niezbędną potrzebą w dziedzinach studiów.FW 387.3

  Dobrobyt, szczęście religijnego życia w rodzinach, z którymi są związani, pomyślność i pobożność zboru, którego są członkami, są wielce zależne od religijnego wychowania jakie młodzież otrzymuje w naszych szkołach. — Special Testimonies on Education, 12 czerwiec 1895.FW 388.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents