Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Proroci a králi

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  42. kapitola — Pravá veľkosť

  Nebúkadnecar, ktorý dosiahol vrchol svetskej slávy a ktorého aj písmo uznalo za „kráľa kráľov“ (Ezechiel 26,7), v istom období pripisoval slávu a nádheru svojho kráľovstva Božej priazni. Bolo to napríklad vtedy, keď v sne videl veľkú sochu. Kráľa hlboko dojalo toto videnie, ako aj jeho výklad, podľa ktorého taká silná babylonská ríša má nakoniec padnúť a postupne majú prísť iné kráľovstvá, po ktorých Boh nakoniec nastolí svoje večné kráľovstvo.PK 272.1

  Nebúkadnecar na tento správny výklad o Božom zámere s národmi neskôr prestal myslieť. Len čo však bola jeho pýcha pred zástupmi ľudí v údolí Dúra pokorená, znova uznal, že Božie kráľovstvo „je večné kráľovstvo a jeho vláda z pokolenia na pokolenieDaniel 3,33. Nebúkadnecar, rodom a výchovou modloslužobník, bol hlavou modlárskeho národa, no napriek tomu mal zmysel pre spravodlivosť a právo a Boh ho mohol použiť za nástroj na potrestanie vzdorovitých a na splnenie svojho zámeru. Po rokoch vytrvalého a namáhavého úsilia Nebúkadnecar a jeho ľud – „násilnícky národ“ (Ezechiel 28,7) – dobyli Týr a korisťou jeho víťazných výbojov sa stal aj Egypt. Každým ďalším víťazstvom nad tým-ktorým národom rástla aj sláva vtedajšieho najmocnejšieho panovníka.PK 272.2

  Nijako neprekvapuje, že tento úspešný, ctiažiadostivý a pyšný samovládca bol v pokušení opustiť cestu pokory, jedinú to cestu k pravej veľkosti. Panovník medzi jednotlivými dobyvačnými vojnami venoval veľkú pozornosť posilneniu a zveľadeniu hlavného mesta ríše, takže Babylon sa nakoniec stal slávou jeho kráľovstva, „zlatým mestom“, „chválou celej zeme“. Svojím staviteľským nadšením a skvelými výsledkami urobil z Babylona jeden z divov sveta. Tieto úspechy v ňom podnietili toľkú pýchu, že prestával byť múdrym vládcom a ohrozil možnosť zostať nástrojom pri spĺňaní Božieho zámeru.PK 272.3

  Boh vo svojej veľkej milosti upozornil kráľa významným snom nielen na toto nebezpečenstvo, ale aj na nástrahy, ktoré ho ohrozujú. Kráľ videl v nočnom videní, ako uprostred zeme rastie veľký strom, ktorého koruna sa vznáša po nebo a jeho vetvy sa šíria do končín zeme. V tieni tohto stromu nachádzali útočisko stáda zvierat z hôr a kopcov a v jeho vetvách hniezdili nebeské vtáky. „Jeho lístie bolo krásne a hojne bolo jeho ovocia; bol na ňom pokrm pre všetkých... a z neho sa živilo každé teloDaniel 4,9.PK 272.4

  Kráľ hľadel na mohutný strom a videl, ako k stromu prišiel „Strážca“, a to „svätý“ (Daniel 4,10), a hlasno zvolal: „Zotnite strom a obsekajte mu ratolesti. Okmášte mu lístie a rozmetajte jeho ovocie. Zver nech ujde spod neho i vtáctvo z jeho vetví, ale jeho peň s koreňmi nechajte v zemi, v železných a bronzových okovách, v peknej zeleni; a nech sa so zverinou delí o poľné byliny. Nech sa mu zmení ľudské srdce a nech dostane srdce zvieracie. Sedem časov má prebehnúť nad ním. Toto rozhodnutie je podľa rady strážnych a na reči svätých spočíva táto vec, aby živí poznali, že Najvyšší panuje nad kráľovstvom ľudí, že on ho dáva tomu, komu chce, a aj najchatrnejšieho z ľudí môže ustanoviť nadeňDaniel 4,11-14.PK 273.1

  Tento sen kráľa veľmi znepokojil, lebo ho upozorňoval na protivenstvo. Kráľ zvolal „čarodejníkov, veštcov, Chaldejcov a astrológov“ (Daniel 4,4) a vyrozprával im svoj sen. Oni mu ho však nevyložili, hoci zmysel sna bol zrejmý.PK 273.2

  Boh znova upozornil tento modlársky národ na to, že tajomstvám nebeského kráľovstva môžu porozumieť len ľudia zbožní. Bezradný kráľ poslal znova po Daniela, muža váženého pre svoju poctivosť, vernosť a výnimočnú múdrosť.PK 273.3

  Daniel prijal kráľovo pozvanie a Nebúkadnecar mu povedal: „Béltšacar, hlavný veštec, viem, že duch svätých bohov prebýva v tebe a nijaké tajomstvo ti nerobí ťažkosti. Toto sú vidiny môjho sna. Povedz mi jeho výklad.“ Keď Nebúkadnecar vyrozprával svoj sen, dodal: „Béltšaccar podaj mi jeho výklad! Lebo ani všetci mudrci môjho kráľovstva nevedeli oznámiť jeho výklad; ty to však môžeš, lebo duch svätých bohov spočíva v tebeDaniel 4,6.15.PK 273.4

  Daniel pochopil význam sna a jeho význam ho znepokojil. Ustrnul na istý čas a jeho myšlienky ho desili. Keď kráľ videl že Daniel je rozrušený a že váha, prejavil s ním súcit a vyzval ho: „Béltšaccar, nech ťa neľaká sen a jeho výkladDaniel 4,16.PK 273.5

  Daniel odpovedal: „Pane môj, sen tvojim neprajníkom a jeho význam tvojim nepriateľom!Daniel 4,16. Prorok si uvedomoval, že Nebúkadnecarovi musí oznámiť trest, ktorý ho stihne pre jeho pýchu a trúfalosť. Daniel musí vyložiť sen tak, aby ho kráľ pochopil. Nad jeho strašným významom s údivom žasne, no musí povedať pravdu a neľakať sa akýchkoľvek následkov.PK 273.6

  Daniel teda príkaz Všemohúceho kráľovi oznámil: „Strom, ktorý si videl, ktorý rástol a mocnel, ktorého výška siahala po nebesá a ktorý bolo vidieť na celej zemi, ktorého lístie bolo krásne a ovocie hojné, na ktorom bol pokrm pre všetkých, pod ktorým prebývala poľná zver a v ktorého vetvách prebývalo nebeské vtáctvo, ten strom si ty, kráľ, ktorý si rástol a mocnel a ktorého veľkosť siahala po nebesá a vláda až po hranice zemeDaniel 4,17-19.PK 273.7

  Keď kráľ videl zostúpiť z nebies strážneho a svätého, ktorý hovoril: Vytnite ten strom a zničte ho, ale peň s koreňmi nechajte v zemi, a to v železných a bronzových okovách, v poľnej zeleni; nech ho kropí rosa z neba a nech má s poľnou zverou svoj podiel, kým neprebehne nad ním sedem časov... Toto je výklad, kráľ, a toto je rozhodnutie Najvyššieho, ktoré prichádza na môjho pána, kráľa: Vyženú ťa spomedzi ľudí a budeš bývať s poľnou zverou; byliny ti dajú za pokrm ako dobytku; rosa nebies ťa bude kropiť a sedem časov prebehne nad tebou, dokiaľ nepoznáš, že Najvyšší vládne nad kráľovstvom ľudí, že on ho dáva, komu chce. A že znel príkaz ponechať strom s koreňmi stromu, to znamená: Tvoje kráľovstvo bude pevne stáť, len čo poznáš, že nebesá majú mocDaniel 4,20-23.PK 274.1

  Keď Daniel sen vyložil, naliehavo prosil pyšného vládcu, aby sa kajal a obrátil sa k Bohu, konal dobro, a tak odvrátil blížiacu sa pohromu. Prorok žiadal: „Kráľ, obľúb si moju radu: Zameň svoje hriechy za spravodlivosť a svoje neprávosti za milosrdenstvo voči biednym. Azda sa predĺži tvoje blahoDaniel 4,24.PK 274.2

  Prorokovo varovanie a rada mocne zapôsobili na Nebúkadnecara. Božou milosťou nezmenené srdce však rýchlo zabúda na vplyv Ducha Svätého. V kráľovom srdci zostali totiž korene pôžitkárstva a ctibažnosti a ich výhonky sa vždy znova objavovali v jeho povahe. Napriek láskyplnému poučeniu i varovaniu z minulých skúseností Nebúkadnecara znova ovládla žiarlivosť na budúce kráľovstvá. Dosiaľ vládol prevažne spravodlivo a milosrdne, no jeho panovanie sa zvrhlo na krutovládu. Zatvrdil si srdce, nadanie zneužíval na vlastnú slávu, vyvyšoval sa nad Boha, ktorý mu dal život a moc. Po celé mesiace nijaký Boží súd neprichádzal. Táto Božia zhovievavosť ho však neviedla k pokániu. Pýcha ho natoľko ovládla, že nakoniec prestal dôverovať výkladu sna a svojim predchádzajúcim obavám sa vysmial.PK 274.3

  Odvtedy, čo ho prorok varoval, uplynul celý rok. Keď sa teraz kráľ prechádzal vo svojom paláci a sebavedome uvažoval o svojich staviteľských úspechoch a moci, povedal si: „Nie je to ten veľký Babylon, ktorý som ja vystaval ako kráľovské sídlo mocou svojej sily a na česť svojej slávy?Daniel 4,27.PK 274.4

  Tieto chvastavé slová ešte ani nedozneli, keď z neba zaznel hlas, oznamujúci, že nadišiel čas Božieho súdu. Kráľ počul Hospodinov výrok: „Tebe sa hovorí, kráľ Nebúkadnecar: Kráľovstvo je ti odňaté. Vyženú ťa spomedzi ľudí a budeš bývať s poľnou zverou, byliny ti dajú jesť ako dobytku a sedem časov musí prebehnúť nad tebou, kým neuznáš, že Najvyšší vládne nad kráľovstvom ľudí a dáva ho, komu chceDaniel 4,28.29.PK 274.5

  V tej chvíli Nebúkadnecar stratil pamäť, ktorú mal od Boha, i súdnosť, ktorú pokladal za dokonalú, prišiel o múdrosť, ktorou sa vystatoval. Tento kedysi mocný panovník zošalel. Vladárske žezlo mu vypadlo z ruky. Keďže výstražné posolstvá nebral na vedomie, zostal bez moci, ktorú mu zveril Stvoriteľ. Bol vyhnaný spomedzi ľudí, „byliny jedol ako dobytok; nebeská rosa mu kropila telo, kým mu nenarástli vlasy ako orlom perie a nechty ako vtákom pazúryDaniel 4,30.PK 275.1

  Sedem rokov žasli jeho poddaní nad svojím kráľom; sedem rokov bol Nebúkadnecar pred celým svetom ponížený. Potom sa mu vrátila pamäť a Nebúkadnecar s pokorou hľadel k nebeskému Bohu a v treste spoznal Božiu ruku. Verejne sa kajal, uznal svoju vinu i veľkú Božiu milosť, ktorá ho uzdravila. Povedal: „Po uplynutí tých dní, ja Nebúkadnecar, pozdvihol som oči k nebu a rozum sa mi vrátil. Vtedy som dobrorečil Najvyššiemu, chválil a velebil som večne živého. Jeho vláda je večná vláda a jeho kráľovstvo je z pokolenia na pokolenie; všetci obyvatelia zeme sú pokladaní za nič; podľa svojej vôle nakladá s nebeským vojskom aj s obyvateľmi zeme; niet nikoho, kto by mohol prekážať jeho rukám a opýtať sa ho: Čo to robíš?Daniel 4,31.32.PK 275.2

  V tom istom čase sa mi vrátil rozum a na slávu môjho kráľovstva môj lesk a veleba. Moji radcovia a veľmoži ma vyhľadali a znova som bol dosadený do svojho kráľovstva a dostalo sa mi ešte väčšej mociDaniel 4,33.PK 275.3

  Kedysi pyšný vládca sa stal pokorným Božím dieťaťom; z tyranského, samoľúbeho panovníka sa stal múdry, láskavý kráľ. Ten, ktorý odporoval a rúhal sa nebeskému Bohu, teraz uznáva zvrchovanosť Najvyššieho a úprimne sa snaží šíriť Božiu bázeň a rozhojňovať blaho svojich poddaných. Kráľ kráľov a Pán pánov viedol Nebúkadnecara k poznaniu, ktoré by mali uznať všetci vladári, že totiž pravá veľkosť spočíva v pravej láskavosti. Hospodina uznal ako živého Boha slovami: „Teraz ja, Nebúkadnecar, chválim, vyvyšujem a zvelebujem Kráľa nebies, lebo všetky jeho skutky sú pravdou a jeho cesty sú právom, lebo môže ponížiť tých, ktorí chodia v pýcheDaniel 4,34.PK 275.4

  Boží zámer, aby najväčšie kráľovstvo sveta oslavovalo Božie meno, sa splnil. Nebúkadnecarovo verejné uznanie Božieho milosrdenstva, dobroty a moci, bolo posledným v Písme svätom zaznamenaným skutkom jeho života.PK 276.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents