Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Temperanţă

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Secțiunea 8 — Largul cuprins al temperanței

  Capitolul 1 — Ce include adevărata temperanță

  Atingerea celui mai înalt grad de perfecțiune — “...fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu.”Te 137.1

  O singură viață ne este încredințată și întrebarea fiecăruia trebuie să fie “Cum să-mi investesc această viață ca să-mi aducă cel mai mare profit? Cum pot să fac tot posibilul pentru slava lui Dumnezeu și pentru binele semenilor mei?” Pentru că viața este vrednică numai atâta vreme cât slujește atingerea acestor obiective.Te 137.2

  Prima noastră datorie față de Dumnezeu și de semeni este auto-perfecționarea. Fiecare facultate cu care ne-a înzestrat Creatorul trebuie cultivată spre cel mai înalt grad de dezvoltare, pentru a putea fi capabili să facem cât mai mult bine posibil. Prin urmare, bine folosit este acel timp care este consacrat formării și menținerii unei bune sănătăți fizice și mintale. Nu putem să ne permitem ciuntirea sau lezarea nici unei funcții a creierului sau a trupului prin muncă peste măsură sau abuz față de oricare din componentele mașinăriei vii. Dacă facem aceasta, cu siguranță va trebui să suferim consecințe.Te 137.3

  Necumpătarea, în deplinul înțeles al cuvântului, stă la temelia unei mari răspândiri a bolilor și, anual, nimicește cu zecile de mii. Căci necumpătarea nu e limitată doar la folosirea de băuturi alcoolice; ea are un înțeles mai larg și include îngăduirea dăunătoare a oricărui apetit sau pasiuni. — The Signs of the Times, 17 noiembrie, 1890.Te 137.4

  Excesul în mâncare, băutură, somn și activități — Îngăduința excesului în mâncare, băutură, somn sau alte preocupări este păcat. Activitatea armonioasă a tuturor capacităților trupului și ale minții are ca rezultat fericirea și, cu cât mai elevate sunt aceste capacități, cu atât mai pură și desăvârșită este fericirea. — Testimonies for the Church 4:417.Te 138.1

  Temperanța în alimentație — Principiile temperanței trebuie extinse dincolo de unica problemă a folosirii băuturilor tari. Folosirea alimentelor stimulente și nedigerabile este adeseori la fel de dăunătoare sănătății și, în multe cazuri, seamănă sămânța beției. Adevărata temperanța ne spune să renunțăm deplin la tot ce este dăunător și să folosim cu chibzuință ceea ce este sănătos. Sunt puțini cei care-și dau seama așa cum trebuie cât de mult au obiceiurile din dietă de-a face cu sănătatea, cu caracterul lor, cu utilitatea lor în această lume și cu destinul lor veșnic. Apetitul trebuie să se afle permanent sub stăpânirea puterilor intelectuale și morale. Trupul trebuie să fie supus minții, nu invers. — Patriarchs and Prophets, 562.Te 138.2

  Mâncatul prea des sau prea mult — Aceia care mănâncă și lucrează necumpătat și irațional vorbesc și acționează irațional. Nu este neapărat nevoie să bei băuturi alcoolice pentru a fi necumpătat. Păcatul macatului necumpătat — mâncatul prea des, prea mult, consumul de alimente multe și incomplete — distruge sănătoasa funcționare a organelor digestive, afectează creierul și pervertește judecata, împiedicând gândirea și acționarea cu chibzuință, calm și justețe. — Christian Temperance and Bible Hygiene, 155.Te 138.3

  Aceia care, după ce au ajuns la ei lumina, nu mănâncă și nu beau conform principiilor și sunt dominați de apetit nu vor fi consecvenți în a se lăsa guvernați de principii nici în alte lucruri. — The Health Reformer, 1 august, 1866.Te 138.4

  Temperanța și în îmbrăcăminte — Copiii lui Dumnezeu trebuie să cunoască sensul cumpătării în toate lucrurile. Ei trebuie să practice temperanța în mâncare, băutură și îmbrăcăminte. Orice îngăduire de sine trebuie eliminată din viața lor. Înainte de a înțelege cu adevărat sensul adevăratei sfințiri și al conformării față de voința lui Hristos, ei trebuie să obțină, prin cooperare cu Dumnezeu, stăpânirea asupra obiceiurilor și practicilor greșite. — Medical Ministry, 275.Te 139.1

  Cumpătare în muncă — Trebuie să practicăm temperanța în munca noastră. Menirea noastră nu este să muncim peste măsură. Câteodată, se poate ca unii oameni să fie nevoiți să facă așa ceva, dar asta trebuie să fie o excepție, nu regula. Trebuie să practicăm cumpătarea în toate lucrurile. Dacă îl vom onora pe Domnul făcând ceea ce trebuie să facem, El, la rândul Lui, ne va întreține sănătatea. Noi trebuie să avem un control sensibil al tuturor organelor noastre. Practicând temperanța în mâncare, băutură, îmbrăcăminte, muncă și în toate lucrurile, putem face pentru noi ceea ce nici un medic nu poate face. — Manuscris 41, 1908.Te 139.2

  Trăim cu un capital împrumutat — Necumpătarea în aproape totul se află la orice pas. Aceia care depun mari sforțări pentru a face cât mai multă treabă într-un timp dat și continuă să muncească atunci când rațiunea le spune că ar trebui să se odihnească, nu câștigă niciodată. Ei consumă un capital împrumutat, cheltuind forța vitală care le va fi necesară într-o vreme viitoare. Iar când va fi nevoie de energia pe care au folosit-o atât de nechibzuit, ei vor duce lipsă. Vigoarea fizică a dispărut, capacitățile intelectuale cedează. Ei își dau seama că suferă o pierdere, dar nu o identifică. Vremea lor de necesitate a sosit, dar resursele lor fizice sunt epuizate.Te 139.3

  Oricine calcă legile sănătății trebuie, odată, să sufere, mai mult sau mai puțin. Dumnezeu ne-a înzestrat cu forță fizică, de care vom avea nevoie în diferite ocazii. Dacă sfârșim în mod nechibzuit această forță, printr-o continuă suprasolicitare, cândva, vom fi pierduți. Utilitatea noastră va slăbi, dacă nu cumva chiar viața noastră va fi distrusă. — Fundamentals of Christian Education, 153, 154.Te 139.4

  Munca în timpul serii — Ca regulă, munca zilei nu trebuie prelungită seara.... Mi-a fost arătat că aceia care fac lucrul acesta, de multa ori mai mult pierd decât câștigă, pentru că energiile lor sunt epuizate, iar ei lucrează prin excitare nervoasă. Este posibil să nu simtă efecte negative imediate dar, în mod sigur, ei își subminează fizicul. — Counsels on Health, 99.Te 140.1

  Cumpătare la studiu — Necumpătarea la studiu este un fel de intoxicare și cei care și-o îngăduie se abat, asemeni bețivului, de pe căile siguranței, poticnindu-se și căzând în beznă. Domnul vrea ca oricine studiază să nu uite că ochiul trebuie îndreptat doar spre slava lui Dumnezeu. El nu trebuie să-și consume și să-și risipească puterile fizice și intelectuale, căutând să dobândească toată știința posibilă, ci trebuie să-și păstreze prospețimea și vigoarea tuturor capacităților pentru a se angaja în lucrarea pe care i-a dat-o Domnul, de ajutare a sufletelor să găsească drumul neprihănirii. — Counsels to Parents, Teachers and Students, 405, 406.Te 140.2

  Necumpătare în dorința după bogăție — Una dintre cele mai rodnice surse de zdruncinare a sănătății printre oameni este devotarea lor pentru câștigarea de bani, o anormală dorință după bogăție. Ei își reduc viața doar la urmărirea banului, sacrificând restul — odihna și celelalte înlesniri ale vieții — acestui obiectiv. Constituția lor fizică, nativ bună, este distrusă, boala se instalează ca o consecință a abuzării de capacitățile fizice, și moartea trage cortina peste o viață compromisă. Nici un ban din această bogăție nu poate fi luat cu el de către omul care a obținut-o cu un preț atât de cumplit. Bani, palate și bogăție nu mai sunt nimic pentru el acum; munca lui de-o viață este mai mult decât inutilă. — The Health Reformer, 1 aprilie, 1877.Te 140.3

  Orice fibră a ființei trebuie avută în grijă — Fiecare organ, fiecare fibră a trupului trebuie păzite cu sfințenie de orice practică vătămătoare, dacă vrem să nu fim printre cei pe care Hristos îi prezintă ca umblând pe aceeași cale dezonorantă pe care umblau locuitorii pământului înainte de potop. Cei din această categorie vor fi sortiți pieirii, pentru că au persistat în a duce la extrem obiceiuri neinterzise, au inițiat și au acceptat obiceiuri care nu se găsesc în natura umană și care devin pofte agresive....Te 140.4

  Mulțime de locuitori ai acestei lumi își distrug singuri temelia celui mai înalt interes pământesc. Ei își ruinează puterea de autocontrol, ajungând neînstare să aprecieze realitățile veșnice. În mod conștient ignoranți față de natura proprie, ei își conduc copiii pe aceeași cale a îngăduirii de sine, făcându-i să sufere pedeapsa pentru călcarea legilor naturii....Te 141.1

  Obiceiurile noastre în mâncare și băutură arată dacă suntem ai lumii sau ne numărăm printre cei pe care Domnul, cu puternica secure a adevărului, i-a despărțit de lume. Aceștia sunt poporul Lui deosebit, zeloși în fapte bune. — Manuscris 86, 1897.Te 141.2

  Cumpătare în toate lucrurile — Pentru păstrarea sănătății este nevoie de cumpătare în toate lucrurile — În muncă, în mâncare și în băutură. Tatăl nostru Ceresc a trimis lumina reformei sănătății pentru a ne feri de rezultatele rele ale unui apetit degradant, pentru ca aceia care iubesc curăția și sfințenia să poată ști cum să folosească înțelept lucrurile bune pe care El li le-a dat și pentru ca, prin exercitarea temperanței în viața cotidiană, să poată fi sfințiți prin adevăr. — Christian Temperance and the Bible Hygiene, 52.Te 141.3

  Susținătorii temperanței trebuie să-și expună standardele pe o platformă mai largă. Ei vor fi atunci împreună-lucrători cu Dumnezeu și, cu fiecare dram de influență, vor încuraja răspândirea principiilor reformei. — Manuscris 86, 1897.Te 141.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents