Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Temperanţă

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Capitolul 8 — Lideri spirituali adventiști de ziua a șaptea

  Vigoare mintală și rezistență fizică — Toți, îndeosebi pastorii care îi învață adevărul pe alții, au solemna responsabilitate de a birui în ceea ce privește apetitul. Eficiența slujitorilor lui Hristos ar fi mult mai mare, dacă ei ar avea control asupra poftelor și pasiunilor lor; iar puterile lor mintale și morale ar fi mai mari dacă ar împleti munca fizică cu activitatea intelectuală. Ei ar putea, prin obiceiuri strict temperate și prin împletirea muncii fizice și intelectuale, să lucreze mult mai mult și să-și păstreze claritatea minții. Dacă ar urma acest curs, gândurile și cuvintele lor ar fi mai fluente, întreprinderile lor religioase ar fi mai energice și impresiile lăsate în mintea ascultătorilor lor ar fi mai pregnante.Te 166.2

  Necumpătarea în mâncare, chiar și a hranei de bună calitate, va avea o influență inhibitoare asupra organismului și le va toci emoțiile sensibile și sfinte. Cumpătarea strictă în mâncare și băutură este esențială pentru păstrarea sănătății și viguroasa exercitare a tuturor funcțiilor organismului. Obiceiurile de strictă temperanță, combinate cu exercițiul mușchilor și al minții deopotrivă, vor menține vigoarea fizică precum și cea intelectuală și vor conferi rezistență celor angajați în lucrare, editorilor și tuturor celorlalți ale căror munci sunt sedentare. — The Health Reformer, 1 august, 1875.Te 167.1

  Urmați exemplul lui Hristos — Slujitorii lui Hristos, oameni care se declară reprezentanți ai Lui, ar trebui să-I urmeze exemplul și, mai presus de toți ceilalți, ei au datoria să-și formeze obiceiuri de strictă temperanță. Ei trebuie să prezinte oamenilor viața și exemplul lui Hristos prin viața lor și prin propria tăgăduire de sine, sacrificiu de sine și bunăvoință activă. Hristos a învins apetitul pentru binele oamenilor și, în fermitatea Lui, ei trebuie să le arate celorlalți un exemplu demn de urmat. Aceia care nu simt nevoia de a se angaja în lucrarea de biruință asupra apetitului nu vor reuși să-și asigure prețioasele victorii pe care le-ar fi putut câștiga și vor deveni sclavi ai apetitului, care umplu paharul nelegiuirii celor ce locuiesc pe pământ. — Testimonies for the Church 3:490.Te 167.2

  Viziunea spirituală este afectată — Am primit instrucțiunea să le spun fraților mei din pastorație: Prin necumpătarea în mâncare voi vă faceți incapabili să vedeți clar diferența dintre focul sfânt și cel obișnuit. Și, de asemenea, prin această necumpătare, vă dovediți desconsiderarea față de avertizările pe care vi le-a dat Domnul. Cuvântul Lui pentru voi este: “Cine dintre voi se teme de Domnul, să asculte glasul Robului Său! Cine umblă în întuneric și n-are lumină, să se încreadă în Numele Domnului și să se bizuie pe Dumnezeul lui! Iar voi toți care aprindeți focul și puneți tăciuni pe el, umblați în lumina focului vostru și în tăciunii pe care i-ați aprins. Din mâna Mea vi se întâmplă aceste lucruri, ca să zăceți în dureri”. — Isaia 50, 10.11. — Testimonies for the Church 7:258.Te 167.3

  De ajutor în vederea unei gândiri limpezi — Nu avem dreptul să ne biciuim nici capacitățile intelectuale și nici pe cele fizice, astfel încât să fim ușor de enervat și făcuți să rostim cuvinte care-L dezonorează pe Dumnezeu. El dorește ca noi să fim întotdeauna calmi și răbdători. Orice ar face ceilalți, noi trebuie să-L reprezentăm pe Hristos, acționând la fel cum ar face-o El în împrejurări asemănătoare.Te 168.1

  Zilnic, cel aflat într-o poziție de încredere are de luat decizii de care depind rezultate importante. De multe ori el trebuie să gândească rapid și lucrul acesta poate fi realizat numai de cei care practică o temperanța strictă. Mintea se fortifică atunci când capacitățile fizice și intelectuale sunt tratate corespunzător. Dacă efortul nu este excesiv, ea dobândește forțe noi cu fiecare solicitare. — Testimonies for the Church 7:199.Te 168.2

  Calități pentru bărbații aleși pentru poziții de răspundere — Să fii loial lui Dumnezeu înseamnă mult. El are pretenții de la toți cei care sunt angajați în slujba Lui, dorind ca mintea și trupul să le fie păstrate în cea mai bună condiție a sănătății, ca orice capacitate și înzestrare a lor să fie sub controlul divin și să fie energice atât cât poate să le facă obiceiurile unei stricte temperanțe. Față de Dumnezeu, avem obligația de a ne consacra fără rezervă Lui, cu trup și suflet și cu toate capacitățile considerate ca daruri încredințate de El, pentru a fi folosiți în slujba Lui. Toate energiile și priceperea noastră trebuie dezvoltate, în mod constant în timpul acestei vremi de probă. Numai cei care apreciază aceste principii și care au fost educați să-și îngrijească în mod inteligent și în temere de Dumnezeu organismul ar trebui aleși să preia răspunderile în această lucrare. Aceia care cunosc de mult adevărul, dar nu pot să facă distincție între principiile curate ale neprihănirii și principiile răului, a căror înțelegere în ceea ce privește dreptatea, harul și dragostea lui Dumnezeu este încețoșată, ar trebui eliberați de răspunderi. Fiecare biserică are nevoie de o mărturie clară și pătrunzătoare, care să dea trâmbiței un sunet precis. — The Signs of the Times, 2 octombrie, 1907.Te 168.3

  Lucrătorii în ramura sănătății trebuie să fie cumpătați — El [medicul] vede că aceia care se pregătesc pentru a deveni asistenți medicali trebuie să primească o educație atentă în ceea ce privește principiile reformei sănătății, ca să poată fi învățați să fie strict cumpătați în toate lucrurile, deoarece neglijența în ceea ce privește legile sănătății este de nescuzat la cei puși deoparte pentru a-i învăța pe alții cum să trăiască. — Testimonies for the Church 7:74.Te 169.1

  Învățați, învățați, învățați — Deoarece principiile sănătății și temperanței sunt atât de importante și adeseori atât de greșit înțelese, neglijate și ignorate, trebuie să ne autoeducăm, nu numai pentru a ne pune viețile în armonie cu aceste principii, ci și pentru a-i învăța și pe alții despre ele. Oamenii au nevoie să fie învățați, rând cu rând, sfat cu sfat. Chestiunea trebuie menținută actuală în mintea lor. Aproape fiecare familie trebuie pusă în mișcare. Mintea trebuie iluminată și conștiința trezită față de datoria de a practica principiile adevăratei reforme.Te 169.2

  Pastorii, îndeosebi, trebuie să fie inteligenți în această problemă. Ca păstori ai turmei, ei vor fi socotiți răspunzători pentru ignoranța voită și pentru desconsiderarea legilor naturii. Ei trebuie să știe ce înseamnă adevărata reformă în igienă și să-i învețe pe ceilalți principiile ei, prin sfat și prin exemplu modest și concludent. Ei nu trebuie să-și ignore datoria față de această chestiune și să dea înapoi pentru motivul că unii îi vor numi extremiști. La congrese, adunări și alte importante întâlniri, trebuie prezentate învățături referitoare la sănătate și temperanță. Puneți-vă la lucru toată priceperea conducerii și însoțiți-vă lucrarea cu publicații la subiect. “Educați, educați, educați!”, trebuie să fie cuvântul de ordine. — Manuscris 59, 1890.Te 169.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents