Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Apostlagärningarna

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Förord.

  Under alla tidsåldrar af denna världs sorgliga, af oro och strid uppfyllda historia, har Gud haft sina vittnen på jorden. I naturens värld hafva gräs och blommor, buskar och träd, dalar och slätter, kullar och berg, floder och sjöar, haf och land vittnat om hans stora visdom och godhet.Ag v.1

  Himlarna därofvan hafva burit vittnesbörd om hans makt, hans visdom — hans gudom. Flammande klot och strålande stjärnor hafva förkunnat Guds ära och för människorna uppenbarat skönheten af hans händers verk. Ag v.2

  Guds välsignade och lefvande ord i de heliga skrifterna ha årtusenden igenom berättat om hans skapande och återlösande kärlek samt innerligt förmanat människorna att komma till honom för att finna rättfärdighet, frid och ro. Ag v.3

  Under alla tidsåldrar har det trogna och sannfärdiga vittnet, vår Herre Jesus Kristus, Gud uppenbarad i köttet, judars och hedningars fullhet, framstått såsom världens ojämförligt största personlighet. Ag v.4

  Närmast Kristi gudom är, med hänsyn till betydelse, uppenbarelsen af hans lif i människorna på jorden, ja, denna uppenbarelse är till och med större i sin direkta inflytelse på världen. Gud finner behag i att taga ofullkomliga människor och göra dem sin “härliga nåd till pris”. Och detta gjorde han på ett högst utmärkande sätt efter vår Herres uppståndelse. Guds vittnesbörd genom apostel och evangelist var vittnesbördet af en pånyttfödd, omskapad och föräd- lad mandom. Fiskaren, lärjungen, läkaren, tältmakaren och den skriftlärde hade fått skåda nya uppenbarelser af Gud, och i Kristi kraft blefvo de därigenom förvandlade till män, som fruktade Gud och icke förskräcktes för människor — män, som utöfvade en bildande inflytelse på alla följande tidsåldrar.Ag v.5

  Till sina redan utkomna lärorika arbeten i denna serie, såsom “Patriarker och profeter”, “Den stora striden” och (hittills endast på engelska) “Desire of Ages”, har författarinnan nu lagt föreliggande arbete, “Apostlagärningarna”, som utgör, en berättelse om Guds tjänares vittnesbörd och verksamhet omedelbart efter vår Herres lif här på jorden.Ag vi.1

  Genom denna under Guds Andes inflytelse skrifna bok erhålla vi mycket ljus rörande den apostoliska församlingen och dess stora betydelse för oss i närvarande tid. En för strid rustad församling måste blifva en segervinnande församling. Genom alla sina strider, pröfningar och nederlag har hon sett skymtar af seger. Öfver jordens oro och larm har hon hört sin Anförares klara röst, uppmuntrande henne att tåga framåt. Han, som uthärdat mycket lidande för sina barn, kallar dem nu till att vara hans medregenter. Han, som ödmjukade sig till att lida och dö för sina barn, skall snart uppenbaras i härlighet för att regera i all evighet.Ag vi.2

  Utgifvarne glädja sig öfver den stora förmån de hafva att få gifva väntande, längtande själar, af nit brinnande och idogt verkande Herrens tjänare samt människor i allmänhet, hvilka längta efter den salighet,. som är i Kristus Jesus, denna välsignelsebringande bok, denna berättelse om Guds vittnen.Ag vi.3

  Utgifvarne

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents