Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Προφήτες και βασιλείς

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  ΚΕΦΆΛΑΙΟ 48—“ΟΥΧΙ ΔΙΑ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΟΥΔΕ ΔΙΑ ΙΣΧΥΟΣ”

  Αμέσως μετά το όραμα που είδε ο Ζαχαρίας για τον Ιησού και τον Άγγελο, ο προφήτης δέχθηκε ένα μήνυμα που αφορούσε το έργο του Ζοροβάβελ. Λέει ο Ζαχαρίας:PG 409.1

  “Και επέστρεψεν ο Άγγελος ο λαλών μετ’εμού, και με εξήγειρεν, ως άνθρωπον εξεγειρόμενον από του ύπνου αυτού, και είπε προς εμέ, Τι βλέπεις συ; Και είπα, Εθεώρησα, και ιδού λυχνία όλη χρυσή, και δοχείον επί της κορυφής αυτής, και οι επτά λύχνοι αυτής επ’αυτής, και επτά σωλήνες εις τους λύχνους τους εκ δεξιών του δοχείου, και μία εξ αριστερών αυτής.PG 409.2

  Και απεκρίθην και είπα προς τον άγγελον τον λαλούντα μετ’ εμού, λέγων, Τί είναι ταύτα, κύριέ μου; Και απεκρίθη ο άγγελος ο λαλών μετ’εμού και είπε προς εμέ, Δεν γνωρίζεις τί είναι ταύτα; Και είπα, Ουχί, κύριέ μου. Και απεκριθη και είπε προς εμέ, λέγων, Ούτος είναι ο λόγος του Κυρίου προς τον Ζοροβάβελ, λέγων, Ουχί διά δυνάμεως, ουδέ διά ισχύος, αλλά διά του Πνεύ-ματός Μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων.”PG 409.3

  “Τότε απεκρίθην και είπα προς αυτόν, Τί είναι αι δύο αύται ελαίαι επί τα δεξιά της λυχνίας και επί τα αριστερά αυτής; Και απεκρίθην εκ δευτέρου, και είπα προς αυτόν, Τί είναι οι δύο κλάδοι των ελαιών, οίτινες διά των δύο χρυσών σωλήνων εκκενώνουσιν εξ εαυτών το έλαιον εις την χρυσήν λυχνίαν; Και είπε προς εμέ, λέγων, Δεν γνωρίζεις τί είναι ταύτα; Και είπα, Ουχί, κύριέ μου. Τότε είπεν, Ούτοι είναι οι δύο κεχρισμένοι, οι παριστάμενοι πλησίον του Κυρίου πάσης της γης.” (Ζαχ. 4:1-6,1114).PG 409.4

  Στο όραμα αυτό τα δύο ελαιόδενδρα που έστεκαν μπροστά στο Θεό, παρουσιάζονται να κενώνουν, περνώντας από χρυσούς σωλήνεςτο χρυσό λάδι στο δοχείο που βρισκόταν στην κορυφή της λυχνίας. Από αυτά τροφοδοτούνται οι λύχνοι του αγιαστηρίου για να μπορούν να δίνουν ένα ζωηρό, συνεχές φως. Έτσι, από τους κεχρισμένους που στέκονταν στην παρουσία του Θεού, η πληρότητα του θεϊκού φωτός, της αγάπης και της δύναμης μεταδίδεται στο λαό Του, ώστε να μπορούν μετά αυτοί να μεταδίδουν στους άλλους το φως, τη χαρά και την αναψυχή. Όσοι πλουτίζονται με αυτό τον τρόπο, οφείλουν να πλουτίσουν άλλους με το θησαυρό της αγάπης του Θεού.PG 409.5

  Για την ανοικοδόμηση του οίκου του Κυρίου, ο Ζοροβάβελ είχε εργασθεί αντιμετωπίζοντας πολλαπλές δυσκολίες. Από την αρχή ο εχθρικός λαός “παρέλυε τας χείρας του λαού του Ιούδα, και ετάραττεν αυτούς εν τη οικοδομή”, “και έπαυσαν αυτούς εν βία και μετά δυνάμεως”. Ο Κύριος όμως είχε επέμβει βοηθώντας τους οικοδομούντες. Τώρα απευθυνόταν με τον προφήτη Του στο Ζο-ροβάβελ λέγοντας: “Τίς είσαι συ, το όρος το μέγα, έμπροσθεν του Ζοροβάβελ; πεδιάς. Και θέλει εκφέρει τον ακρογωνιαίον λίθον εν αλαλαγμό, Χάρις, χάρις εις αυτόν!” (Έσδρ. 4:4,23, Ζαχ. 4:7).PG 410.1

  Καθ.',όλη την ιστορία του λαού του Θεούέχουν ισοπεδωθεί πελώρια βουνά από φαινομενικά ανυπέρβλητες δυσκολίες μπροστά σε εκείνους που προσπαθούν να εκπληρώσουν το σκοπό του Θεού. Τέτοια εμπόδια τα επιτρέπει ο Κύριος για τη δοκιμασία της πίστης. Όταν βρεθούμε αποκλεισμένοι από παντού, τότε είναι ο και-ρός να εμπιστευθούμε στο Θεό και στη δύναμη του Πνεύματός Του. Η εξάσκηση της ζωτικής πίστης σημαίνει την αύξηση της πνευματικής δύναμης και την ανάπτυξη μιας ακλόνητης εμπιστοσύνης. Με αυτό τον τρόπο γίνεται η ψυχή μια νικητήρια δύναμη. Εκεί όπου αποκτάται πίστη, τα παρεμβαλλόμενα από το Σατανά εμπόδια στο δρόμο του Χριστιανού εμφανίζονται επειδή οι δυνάμεις του ουρανού έρχονται σε βοήθειά του. “Δεν θέλει είσθαι ουδέν αδύνατον εις εσάς.”(Ματθ. 17:20).PG 410.2

  Για τον κόσμο κάθε αρχή γίνεται με επιδεικτικότατα και καυχησιολογία. Για το Θεό, η “ημέρα των μικρών πραγμάτων” (Ζαχ. 4:10) λογίζεται η αρχή του ένδοξου θριάμβου της αλήθειας και της δικαιοσύνης. Μερικές φορές εκπαιδεύει τους εργάτες Του, παρουσιάζοντάς απογοήτευση και φαινομενική αποτυχία. Σκοπός Του είναι να τους μάθει να υπερνικούν τις δυσκολίες.PG 410.3

  Συχνά οι άνθρωποι βρίσκονται στον πειρασμό να υποχωρήσουν μπροστά στις δυσκολίες και στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν. Αν όμως διατηρήσουν από την αρχή την εμπιστοσύνη τους σταθερή μέχρι το τέλος, ο Θεός θα ξεκαθαρίσει το δρόμο τους. Την επιτυχία θα τη βρουν όταν αγωνίζονται ενάντια στις δυσκολίες. Μπροστά στο ατρόμητο πνεύμα και στην ακλόνητη πίστη - όπως του Ζοροβάβελ - βουνά ολόκληρα από δυσκολίες θα ισοπεδωθούν. Και εκείνος του οποίου “αι χείρες ... έθεσαν το θεμέλιον ... αι χείρες αυτού θέλουσι τελειώσει αυτό.” “Θέλει εκφέρει τον ακρογωνιαίον λίθον εν αλαλαγμώ, Χάρις, χάρις εις αυτόν.” (Ζαχ. 4:9,7).PG 410.4

  Η ανθρώπινη ισχύ και δύναμη δεν ίδρυσαν την εκκλησία του Θεού, ούτε και μπορούν να την καταστρέψουν. Η εκκλησία δε θεμελιώθηκε επάνω στην πέτρα της ανθρώπινης δύναμης, αλλά επάνω στο Βράχο των Αιώνων - τον Ιησού Χριστό, “και πύλαι άδου δεν θέλουσιν ισχύσει κατ’αυτής”. (Ματθ. 16:18). Η παρουσία του Θεού προσδίδει σταθερότητα στο έργο Του. Μας δίνεται η συμβουλή: “Μη πεποίθατε επί άρχοντας, επί υιόν ανθρώπου, εκ του οποίου δεν είναι σωτηρία.” “Εν ησυχία και πεποιθήσει θέλει είσθαι η δύναμίς σας.” Το ένδοξο έργο του Θεού, θεμελιωμένο επάνω σε αιώνιες αρχές δικαιοσύνης, δε θα περιέλθει ποτέ στην αφάνεια. Θα προχωρεί από δύναμη σε δύναμη. “Ουχί διά δυνάμεως, ουδέ διά ισχύος, αλλά διά του Πνεύματός Μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων.” Η υπόσχεση: “Αι χείρες του Ζοροβάβελ έθεσαν το θεμέλιον του οίκου τούτου και αι χείρες αυτού θέλουσι τελειώσει αυτόν” εκπληρώθηκε στην κυριολεξία. (Ψαλμ. 146:3, Ησ. 30:15, Ζαχ. 4:6,9).PG 411.1

  “Και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων ωκοδόμουν, και ευωδούντο, κατά την προφητείαν Αγγαίου του προφήτου, και Ζαχαρίου υιού του Ιδδώ. Και ωκοδόμησαν, και ετελείωσαν, κατά την προσταγήν του Θεού του Ισραήλ, και κατά την προσταγήν του Κύρου, και Δαρείου, και Αρταξέρξου βασιλέως της Περσίας. Και συνετελέσθη ο οίκος ούτος την τρίτην ημέραν του μηνός Αδάρ, εν τω έκτω έτει της βασιλείας Δαρείου του βασιλέως,”(Έσδρ. 6:14,15).PG 411.2

  Λίγο αργότερα έγιναν τα εγκαίνια του αναστηλωμένου ναού.PG 411.3

  “Εγκαινίασαν εν ευφροσύνη οι υιοί Ισραήλ, οι ιερείς και οι Λευίται, και οι λοιποί εκ των υιών της αιχμαλωσίας, τον οίκον τούτον του Θεού.” “Και έκαμον το πάσχα οι υιοί της αιχμαλωσίας τη δεκάτη τετάρτη του πρώτου μηνός.” (Έσδρ. 6:16,19).PG 411.4

  Ο δεύτερος αυτός ναός δεν έφθανε σε μεγαλοπρέπεια τον πρώτο, ούτε καθαγιάσθηκε με τα ορατά εκείνα τεκμήρια της θεϊκής παρουσίας που είχαν αποδοθεί στον πρώτο ναό. Δε μεσολάβησε καμιά ένδειξη υπερφυσικής δύναμης για να χαρακτηρίσει την καθιέρωσή του. Κανένα σύννεφο δόξας δεν παρουσιάσθηκε για να γεμίσει το νεόκτιστο αγιαστήριο. Καμιά φωτιά δεν έπεσε από τον ουρανό για να καταναλώσει το θύμα επάνω στο βωμό του. Η δόξα του Θεού δεν υπήρχε πια μεταξύ των χερουβείμ μέσα στα άγια των αγίων. Η κιβωτός, το Ιλαστήριο και οι πλάκες του μαρτυρίου δε βρίσκονταν εκεί. Κανένα ουρανόσταλτο σημείο δεν καθιστούσε γνωστό το θέλημα του Κυρίου στον ιερέα που το αναζητούσε.PG 411.5

  Παρόλα αυτά ήταν το κτίριο για το οποίο ο Κύριος είχε δηλώσει με τον προφήτη Αγγαίο:PG 412.1

  “Η δόξα του εσχάτου τούτου οίκου θέλει είσθαι μεγαλυτέρα της του πρώτου.” “Θέλω σείσει πάντα τα έθνη, και θέλει ελθεί ο Εκλεκτός πάντων των εθνών, και θέλω εμπλήσει τον οίκον τούτον δόξης, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων.” (Αγγ. 2:9,7).PG 412.2

  Για αιώνες προσπάθησαν οι πολυμαθείς άνθρωποι του κόσμου να καταλάβουν πώς η υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στον Αγγαίο εκπληρώθηκε. Και όμως στην παρουσία του Ιησού του Ναζωραίου του “Εκλεκτού πάντων των εθνών”, ο οποίος με την προσωπική Του εμφάνιση αγίασε τους χώρους του ναού, πολλοί αρνούνται επίμονα να αποδώσουν ιδιαίτερη σημασία. Η περηφάνια και η απιστία τύφλωσαν το νου τους προς τη σημασία των προφητικών αυτών λόγων.PG 412.3

  Ο δεύτερος ναός είχε τιμηθεί όχι με το σύννεφο της παρουσίας του Κυρίου, αλλά με την ίδια την παρουσία Εκείνου “εν τω οποίω κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικώς”. (Κολ. 2:9, Α’ Τιμ. 3:16). Το γεγονός ότι ο δεύτερος ναός τιμήθηκε με την προσωπική παρουσία του Χριστού, αυτό τον κάνει να υπερτερεί σε δόξα από τον πρώτο. Ο “Εκλεκτός πάντων των εθνών” είχε πράγματι έρθει στο ναό Του, όταν ο Ναζωραίος δίδασκε και θεράπευε στις αυλές του.PG 412.4