Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Προφήτες και βασιλείς

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  ΚΕΦΆΛΑΙΟ 60—ΟΠΤΑΣΙΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΟΞΑΣ

  Στις σκοτεινές ημέρες του μακροχρόνιου αγώνα της με το κακό, η εκκλησία του Θεού δέχθηκε αποκαλύψεις της αιώνιας πρόθεσης του Κυρίου. Στο λαό Του επιτράπηκε να ρίξει ένα βλέμμα πέρα από τις δοκιμασίες του παρόντος στους θριάμβους του μέλλοντος, όταν με τη λήξη του πολέμου οι λυτρωμένοι θα καταλάβουν την υποσχόμενη γη. Αυτές οι οπτασίες της μελλοντικής δόξας, σκηνές που έχουν απεικονισθεί από το χέρι του Θεού, πρέπει να είναι προσφιλείς στην εκκλησία Του σήμερα, που η διαμάχη των αιώνων πλησιάζει με ταχύτητα στο τέρμα της και οι υποσχόμενες ευλογίες θα πραγματοποιηθούν σε λίγο, σε όλη τους την πληρότητα.PG 501.1

  Πολλά παρηγορητικά μηνύματα πήρε η Εκκλησία από τους αρχαίους προφήτες. “Παρηγορείτε, παρηγορείτε τον λαόν Μου” ήταν η εντολή που δόθηκε στον Ησάία από το Θεό. Και μαζί με την εντολή, δόθηκαν θαυμάσια οράματα τα οποία υπήρξαν η ελπίδα και η χαρά των πιστών στους ακόλουθους αιώνες. Περιφρονημένα από τους ανθρώπους, καταδιωκόμενα, εγκαταλειμμένα, τα τέκνα του Θεού ενισχύθηκαν από τις βέβαιες υποσχέσεις Του. Πρόσβλεπαν με πίστη στον καιρό που Εκείνος θα εκπλήρωνε τη διαβεβαίωση που έδωσε στην εκκλησία Του, “θέλω σε καταστήσει αιώνιον αγαλλίαμα, ευφροσύνην εις γενεάς γενεών.” (Ησ. 40:1, 60:15).PG 501.2

  Συχνά η αγωνιζόμενη Εκκλησία καλείται να υπομείνει θλίψεις και δοκιμασίες, επειδή δεν πρόκειται να θριαμβεύσει χωρίς σκληρή πάλη. Ο “άρτος της θλίψεως” και το “ύδωρ της στενοχώριας” (Ησ. 30:20) είναι η κοινή μοίρα όλων. Κανείς όμως που εναποθέτει την εμπιστοσύνη του σε Εκείνον ο οποίος είναι “ισχυρός εις το σώζειν”, μπορεί να καταπτοηθεί.PG 501.3

  “Ούτω λέγει ο Κύριος, ο δημιουργός σου, Ιακώβ, και ο πλάστης σου, Ισραήλ, Μη φοβού, διότι Εγώ σε ελύτρωσα, σε εκάλεσα με το όνομά σου, Εμού είσαι. Όταν διαβαίνης διά των υδάτων, μετά σου θέλω είσθαι, και όταν διά των ποταμών, δεν θέλουσι πλημμυρίσει επί σε. Όταν περιπατής διά του πυράς, δεν θέλεις καή, ουδέ θέλει εξαφθή η φλοξ επί σε. Διότι Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο Άγιος του Ισραήλ, ο Σωτήρ σου. Διά αντίλυτρόν σου έδωκα την Αίγυπτον, υπέρ σου την Αιθιοπίαν και Σεβά. Αφότου εστάθης πολύτιμος εις τους οφθαλμούς Μου, εδοξάσθης και Εγώ σε ηγάπησα. Και θέλω δώσει ανθρώπους πολλούς υπέρ σου, και λαούς υπέρ της κεφαλής σου.” (Ησ. 43:1-4).PG 501.4

  Στο Θεό υπάρχει συγχώρηση, αποδοχή, τέλεια και δωρεάν, χάρη στην αξία του Ιησού, του σταυρωμένου και αναστημένου Κυρίου μας. Ο Ησαΐας άκουσε τον Κύριο να δηλώνει στους εκλεκτούς Του:PG 502.1

  “Εγώ, Εγώ είμαι όστις εξαλείφω τας παραβάσεις Σου ένεκεν Εμού, και δεν θέλω ενθυμηθή τας αμαρτίας σου. Ενθύμισόν Με, ας κριθώμεν ομού, λέγε συ, διά να δικαιωθής.” “Θέλεις γνωρίσει ότι Εγώ ο Κύριος είμαι ο Σωτήρ σου και ο Λυτρωτής σου, ο Ισχυρός του Ιακώβ.” “Θέλει εξαλείψει το όνειδος του λαού Αυτού από πάσης της γης.” “Θέλουσιν ονομάσει αυτούς, Ο άγιος λαός, Ο λελυτρωμένος του Κυρίου.” Ο Κύριος είπε: “Να δώσω εις αυτούς ωραιότητα αντί της στάκτης, έλαιον ευφροσύνης αντί του πένθους, στολήν αινέσεως αντί του πνεύματος της ακηδίας, διά να ονομάζωνται δένδρα δικαιοσύνης, φύτευμα του Κυρίου, εις δόξαν Αυτού.” (Ησ. 43:25,26, 60:16, 25:8, 62:12, 61:3).PG 502.2

  “Εξεγέρθητι, εξεγέρθητι, ενδύθητι την δύναμίν σου, Σιών, ενδύθητι τα ιμάτια της μεγαλοπρεπείας σου, Ιερουσαλήμ, πόλις αγία. Διότι του λοιπού δεν θέλει πλέον εισέλθει εις σε ο απερίτμητος και ο ακάθαρτος. Εκτινάχθητι το χώμα, σηκώθητι, κάθισον, Ιερουσαλήμ. Λύσον τα δεσμά από του τραχήλου σου, αιχμάλωτος θυγάτηρ της Σιών.” (Ησ.52:1,2)PG 502.3

  “Ω τεθλιμμένη, τεταραγμένη, απαρηγόρητος, ιδού, Εγώ θέλω στρώσει τους λίθους σου εκ μαρμάρων πορφυρών, και θέλω βάλει τα θεμέλιά σου εκ σαπφείρων. Και θέλω κάμει τας επάλξεις σου εξ αχάτου, και τας πόλεις σου εξ ανθράκων, και πάντα τον περίβολόν σου εκ λίθων εκλεκτών. Πάντες δε οι υιοί σου θέλουσιν είσθαι διδακτοί του Κυρίου, και θέλει είσθαι μεγάλη η ειρήνη των υιών σου. Εν δικαιοσύνη θέλεις στερεωθή, μακράν από της καταδυναστείας θέλεις είσθαι, διότι δεν θέλεις φοβείσθαι, και από του τρόμου, διότι δεν θέλει σε πλησιάζει.PG 502.4

  Ιδού, βεβαίως θέλουσι συναχθή ομού εναντίον σου, πλην ουχί δι.',Εμού. Όσοι συναχθώσιν εναντίον σου, κατά σου, θέλουσι πέσει. Ιδού, Εγώ έκαμον τον χαλκέα, όστις φυσά τους άνθρακας εν τω πυρί, και εξάγει το εργαλείον διά το έργον αυτού. Και Εγώ έκαμον τον πορθητήν διά να καταστρέφη. Ουδέν όπλον κατασκευασθέν εναντίον σου θέλει ευοδωθή, και πάσαν γλώσσαν, ήτις ήθελε κινηθή κατά σου, θέλεις νικήσει εν τη κρίσει. Αύτη είναι η κληρονομιά των δούλων του Κυρίου, και η δικαιοσύνη αυτών είναι εξ Εμού, λέγει ο Κύριος.” (Ησ. 54:11-17) Φέροντας την πανοπλία της δικαιοσύνης του Χριστού, η εκκλησία πρόκειται να εμπλακεί στην τελευταία της σύγκρουση. “Ωραία ως η σελήνη, λάμπουσα ως ο ήλιος, τρομερά ως στράτευμα με σημαίας” (Άσμα 6:10), πρόκειται να προχωρήσει σε όλο τον κόσμο, “νικώσα και διά να νικήση”.PG 502.5

  Η σκοτεινότερη ώρα στον αγώνα της εκκλησίας με τις δυνάμεις του κακού, είναι αυτή που προηγείται ακριβώς από την ημέρα της τελικής απελευθέρωσής της. Κανένας που εμπιστεύεται στο Θεό δεν πρέπει να φοβάται. Επειδή “όταν το φύσημα των τρομερών προσβάλη ως ανεμοζάλη κατά τοίχου”, ο Θεός θα είναι για την εκκλησία Του “καταφύγιον εναντίον της ανεμοζάλης”. (Ησ. 25:4).PG 503.1

  Την ημέρα εκείνη μόνο στους πιστούς δίνεται η υπόσχεση της απελευθέρωσης.PG 503.2

  “Οι αμαρτωλοί εν Σιών θέλουσι τρομάξει. Τρόμος θέλει καταλάβει τους υποκριτάς, ώστε θέλουσι λέγει, Τίς μεταξύ ημών θέλει κατοικήσει μετά του κατατρώγοντος πυρός; τις μεταξύ ημών θέλει κατοικήσει μετά των αιωνίων καύσεων; Ο περιπατών εν δικαιοσύνη, και ο λαλών εν ευθύτητι, ο καταφρονών το κέρδος των καταδυναστεύσεων, ο σείων τας χείρας αυτού από δωροληψίας, ο εμφράττων τα ώτα αυτού διά να μη ακούη περί αίματος, και ο κλείων τους οφθαλμούς αυτού διά να μη ίδη το κακόν. Ούτος θέλει κατοικήσει εν τοις υψηλοίς, οι τόποι της υπερασπίσεως αυτού θέλουσιν είσθαι τα οχυρώματα των βράχων. Άρτος θέλει δοθή εις αυτόν, το ύδωρ αυτού θέλει είσθαι βέβαι-ον.” (Ησ. 33:14-16).PG 503.3

  Ο λόγος του Κυρίου στους πιστούς είναι:PG 503.4

  “Ελθέ, λαέ Μου, είσελθε εις τα ταμεία σου, και κλείσον τας θύρας σου οπίσω σου. Κρύφθητι διά ολίγον καιρόν, εωσού παρέλθη η οργή. Διότι, ιδού ο Κύριος εξέρχεται από του τόπου αυτού διά να παιδεύση τους κατοίκους της γης ένεκεν της ανομίας αυτών.” (Ησ, 26:20,21).PG 503.5

  Σε οράματα για τη μεγάλη ημέρα της κρίσης, οι εμπνευσμένοι αγγελιοφόροι του Κυρίου αντίκρισαν στιγμιαία τον τρόμο εκείνων που είναι ανέτοιμοι να συναντήσουν τον Κύριό τους με ειρήνη.PG 503.6

  “Ιδού, ο Κύριος κενόνει την γην, και ερημόνει αυτήν, και ανατρέπει αυτήν και διασκορπίζει τους κατοίκους αυτής . . . διότι παρέβησαν τους νόμους, ήλλαξαν το διάταγμα, ηθέτησαν διαθήκην αιώνιον. Διά τούτο η αρά κατέφαγε την γην, και οι κατοικούντες εν αυτή ηρημώθησαν ... Η ευφροσύνη των τυμπάνων παύει, ο θόρυβος των ευθυμούντων τελειώνει, παύει της κιθάρας η ευφροσύνη.” “Οίμοι διά την ημέραν εκείνην! διότι η ημέ-ρα του Κυρίου επλησίασε, και θέλει ελθεί ως όλεθρος από του Παντοδυνάμου ... Οι σπόροι φθείρονται υπό τους βώλους αυτών, αι σιτοθήκαι ηρημώθησαν, αι αποθήκαι εχαλάσθησαν, διότι ο σίτος εξηράνθη. Πώς στενάζουσι τα κτήνη! αδημονούσιν αι αγέλαι των βοών, διότι δεν έχουσι βοσκήν. Ναι, τα ποίμνια των προβάτων ηφανίσθησαν.” “Η άμπελος εξηράνθη, και η συκή εξέλιπεν, η ροϊδιά και ο φοίνιξ, και η μηλέα, πάντα τα δένδρα του αγρού εξηράνθησαν, ώστε εξέλιπεν η χαρά από των υιών των ανθρώπων.” (Ησ. 24:1-8, Ιωήλ 1:15-18,12).PG 503.7

  Όταν ο Ιερεμίας αντικρίζει τις σκηνές των ερημώσεων που εκτυλίσσονται στις τελευταίες στιγμές της ιστορίας της Γης, φωνάζει: “Πονώ εις τα βάθη της καρδίας μου. Η καρδία μου θορυβείται εν εμοί, δεν δύναμαι να σιωπήσω, διότι ήκουσας, ψυχή μου, ήχον σάλπιγγος, αλαλαγμόν πολέμου. Συντριμμός επί συντριμμόν διακηρύττεται. Πάσα η γη ερημούται.” (Ιερ. 4:19,20). Αναφερόμενος στην ημέρα της εκδίκησης του Θεού, ο Ησαΐας λέει:PG 504.1

  “Το ύψος του ανθρώπου θέλει υποκύψει, και η έπαρσις των ανθρώπων θέλει ταπεινωθή. Μόνος ο Κύριος θέλει υψωθή εν εκείνη τη ημέρα, και τα είδωλα θέλουσιν ολοκλήρως καταστροφή ... Εν εκείνη τη ημέρα, θέλει ρίψει ο άνθρωπος εις τους ασπάλακας και εις τας νυκτερίδας τα αργυρά αυτού είδωλα, τα οποία έκαμεν εις εαυτόν, διά να προσκυνή. Διά να εισέλθωσιν εις τας σχισμάς των βράχων, και εις τα σπήλαια των πετρών, διά τον φόβον του Κυρίου, και διά την δόξαν της μεγαλειότητος αυτού, όταν εγερθή δια να κλονίση την γην.” (Ησ. 2:17-21).PG 504.2

  Για αυτή τη μεταβατική περίοδο, όταν η περηφάνια των ανθρώπων πέφτει, ο Ιερεμίας μαρτυρεί:PG 504.3

  “Επέβλεψα επί την γην, και ιδού, άμορφος και έρημος, και εις τους ουρανούς, και δεν υπήρχε το φως αυτών. Είδον τα όρη, και ιδού, έτρεμον, και πάντες οι λόφοι κατεσείοντο. Είδον και ιδού, δεν υπήρχεν άνθρωπος, και πάντα τα πετεινά του ουρανού είχον φύγει. Είδον, και ιδού, ο Κάρμηλος έρημος, και πάσαι αι πόλεις αυτού κατηδαφισμέναι.” “Ουαί, διότι μεγάλη είναι η ημέρα εκείνη. Ομοία αυτής δεν υπήρξε, και είναι καιρός της στενοχώριας του Ιακώβ, πλην θέλει σωθή εξ αυτής.” (Ιερ. 4:23-26,30:7).PG 504.4

  Η ημέρα της οργής για τους εχθρούς του Θεού είναι η ημέρα της τελικής απολύτρωσης για την εκκλησία Του. Ο προφήτης λέει: “Ενισχύσατε τας κεχαυνωμένας χείρας και στερεώσατε τα παραλελυμένα γόνατα. Είπατε προς τους πεφοβημένους την καρδίαν, Ισχύσατε, μη φοβείσθε. Ιδού, ο Θεός σας θέλει ελθεί μετ’εκδικήσεως, ο Θεός μετά ανταποδόσεως. Αυτός θέλει ελθεί και θέλει σας σώσει.” “Θέλει καταπιεί τον θάνατον εν νίκη, και Κύριος ο Θεός θέλει σπογγίσει τα δάκρυα από πάντων των προσώπων, και θέλει εξαλείψει το όνειδος του λαού Αυτού από πάσης της γης. Διότι ο Κύριος ελάλησε.” (Ησ. 35:3,4, 25:8).PG 505.1

  Και ενώ ο προφήτης παρατηρεί τη δόξα του Κυρίου να κατεβαίνει από τον ουρανό με όλους τους αγίους αγγέλους για να συνάξει την εκκλησία του υπολοίπου ανάμεσα από τα έθνη της Γης, ακούει τους λυτρωμένους να ενώνονται στη θριαμβική κραυγή:PG 505.2

  “Ιδού, Ούτος είναι ο Θεός ημών. Περιεμείναμεν Αυτόν, και θέλει σώσει ημάς. Ούτος είναι ο Κύριος, περιεμείναμεν Αυτόν. Θέλομεν χαρή και ευφρανθή εν τη σωτηρία Αύτού.” (Ησ. 25:9). Η φωνή του Υιού του Θεού ακούγεται να καλεί τους “κεκοιμημένους αγίους” και όταν ο προφήτης τους βλέπει να βγαίνουν από τη φυλακή του θανάτου, αναφωνεί:PG 505.3

  “Οι νεκροί θέλουσι ζήσει, μετά του νεκρού σώματός μου θέλουσιν αναστηθή. Εξεγέρθητε και ψάλλετε, σεις οι κατοικούντες εν τω χώματι, διότι η δρόσος σου είναι ως η δρόσος των χόρτων, και η γη θέλει εκρίψει τους νεκρούς.” “Τότε οι οφθαλμοί των τυφλών θέλουσιν ανοιχθή, και τα ώτα των κωφών θέλουσιν ακούσει. Τότε ο χωλός θέλει πηδά ως έλαφος, και η γλώσσα του μογιλάλου θέλει ψάλλει.” (Ησ. 26:19, 35:5,6).PG 505.4

  Στα οράματα του προφήτη, εκείνοι που θριάμβευσαν κατά της αμαρτίας και του θανάτου, παρουσιάζονται τώρα ευτυχισμένοι μπροστά στον Πλάστη τους, μιλώντας ελεύθερα μαζί Του, όπως στην αρχή ο άνθρωπος μιλούσε με το Θεό. Ο Κύριος τους λέει:PG 505.5

  “Ευφραίνεσθε και χαίρετε πάντοτε εις εκείνο το οποίον κτίζω. Διότι, ιδού, κτίζω την Ιερουσαλήμ αγαλλίαμα και τον λαόν αυτής ευφροσύνην. Και θέλω αγαλλιάσθαι εις την Ιερουσαλήμ και ευφραίνεσθαι εις τον λαόν Μου. Και δεν θέλει ακουσθή πλέον εν αυτή φωνή κλαυθμού και φωνή κραυγής.” “Και ο κάτοικος δεν θέλει λέγει, Ητόνησα, ο λαός ο κατοικών εν αυτή θέλει λάβει άφεσιν ανομίας.” “Εν τη ερήμω θέλουσιν αναβλύσει ύδατα, και ρεύματα εν τη ερημία. Και η ξηρά γη θέλει κατασταθή λίμνη, και η διψώαα γη πηγαί ύδατος.” “Αντί της ακάνθης θέλει αναβή κυπάρισσος, και αντί της κνίδης θέλει αναβή μυρσίνη.” “Και εκεί θέλει είσθαι Λεωφόρος, και οδός, και θέλει ονομασθή, Οδός αγία. Ακάθαρτος δεν θέλει περάσει δι’αυτής, αλλά θέλει είσθαι δι’αυτούς. Ο οδεύων και οι μωροί δεν θέλουσι πλανάσθαι.” “Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ, και φωνήσατε προς αυτήν ότι ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής επληρώθη, ότι η ανομία αυτής συνεχωρήθη. Διότι έλαβεν εκ της χειρός του Κυρίου διπλάσιον διά πάσας τας αμαρτίας αυτής.” (Ησ. 65:18,19, 33:24, 35:6,7, 55:13, 35:8, 40:2).PG 505.6

  Καθώς παρατηρεί ο προφήτης τους λυτρωμένους να κατοικούν στην πόλη του Θεού, απαλλαγμένοι από την αμαρτία και από κάθε ίχνος της κατάρας, αναφωνεί εκστατικός:PG 506.1

  “Ευφραίνεσθε μετά της Ιερουσαλήμ, και αγάλλεσθε μετ’αυτής, πάντες οι αγαπώντες αυτήν. Χαρήτε χαράν μετ’αυτής, πάντες οι πενθούντες δι’αυτήν.” “Δεν θέλει πλέον ακούεσθαι βία εν τη γη σου, ερήμωσις και καταστροφή εν τοις ορίοις σου. Αλλά θέλεις ονομάζει τα τείχη σου Σωτηρίαν, και τας πύλας σου Αίνεσιν. Δεν θέλει είσθαι πλέον εν σοι ο ήλιος φως της ημέρας, ουδέ η σελήνη διά της λάμψεως αυτής θέλει σε φωτίζει. Αλλ’ο Κύριος θέλει είσθαι εις σε φως αιώνιον, και ο Θεός σου η δόξα σου. Ο ήλιός σου δεν θέλει δύει πλέον, ουδέ θέλει λείψει η σελήνη σου, διότι ο Κύριος θέλει είσθαι το αιώνιόν σου φως, και αι ημέραι του πένθους σου θέλουσι τελειωθή. Και ο λαός σου θέλουσιν είσθαι πάντες δίκαιοι, θέλουσι κληρονομήσει την γην διά παντός, ο κλάδος του φυτεύματός Μου, το έργον των χειρών Μου, διά να δοξάζωμαι.” (Ησ. 66:10, 60:18-21).PG 506.2

  Ο προφήτης συνέλαβε τον ήχο της μουσικής εκεί. Και τέτοια μουσική και τέτοια υμνωδία, εκτός από τα οράματα του Θεού, κανένα αυτί θνητού δεν έχει ποτέ ακούσει ή φανταστεί.PG 506.3

  “Οι λελυτρωμένοι του Κυρίου θέλουσιν επιστρέφει, και ελθεί εν αλαλαγμώ εις την Σιών, και ευφροσύνη αιώνιος θέλει είσθαι επί της κεφαλής αυτών. Αγαλλίασιν και ευφροσύνην θέλουσιν απολαύσει, η λύπη δε και ο στεναγμός θέλουσι φύγει.” “Ευφροσύνη και αγαλλίασις θέλει ευρίσκεσθαι εν αυτή, δοξολογία και φωνή αινέσεως.” “Και οι ψάλται, καθώς και οι λαληταί των οργάνων θέλουσι λέγει, Πάσαι αι πηγαί μου είναι εν σοι.” “Θέλουσιν υψώσει την φωνήν αυτών, θέλουσι ψάλλει διά την μεγαλειότητα του Κυρίου.” (Ησ. 35:10, 51:3, Ψαλμ. 87:7, Ησ. 24:14). Στη νέα γη οι λυτρωμένοι θα καταγίνονται με ευχάριστες ασχολίες που στην αρχή προξενούσαν ευτυχία στον Αδάμ και στην Εύα. Θα ζήσουν την εδεμική ζωή, τη ζωή του κήπου και του λιβαδιού.PG 506.4

  “Θέλουσιν οικοδομήσει οικίας και κατοικήσει, και θέλουσι φυτεύσει αμπελώνας και φάγει τον καρπόν αυτών. Δεν θέλουσι κτίσει αυτοί και άλλος να κατοικήση, δεν θέλουσι φυτεύσει αυτοί, και άλλος να φάγη. Διότι αι ημέραι του λαού Μου είναι ως αι ημέραι του δένδρου, και οι εκλεκτοί Μου θέλουσι παλαιώσει τα έργα των χειρών αυτών.” (Ησ. 65:21,22).PG 507.1

  Εκεί, η κάθε δύναμη θα αναπτυχθεί, η κάθε ικανότητα θα αυξηθεί. Τα μεγαλύτερα εγχειρήματα θα συνεχιστούν, οι μεγαλύτερες προσδοκίες θα επιτευχθούν, οι ανώτερες φιλοδοξίες θα πραγματοποιηθούν. Και ακόμη θα παρουσιάζονται νέα ύψη να υπερπηδηθούν, νέες εκπλήξεις να αυτοθαυμασθούν, νέες αλήθειες να κατανοηθούν, καινούρια θέματα μελέτης που θα απασχολούν τις δυνάμεις του σώματος, του πνεύματος και της ψυχής. Οι προφήτες στους οποίους είχαν αποκαλυφθεί οι σημαντικές αυτές σκηνές, λαχταρούσαν να κατανοήσουν ολόκληρη τη σημασία τους.PG 507.2

  “Εξεζήτησαν και εξηρεύνησαν οι προφήται . . ερευνώντες, εις τίνα ή ποίον καιρόν εφανέρωνε το εν αυτοίς Πνεύμα του Χριστού. Εις τους οποίους απεκαλύφθη ότι ουχί δι’εαυτούς, αλλά δι.',ημάς υπηρέτουν αυτά, τα οποία τώρα ανηγγέλθησαν προς εσάς. ” (Α ', Πέτρ. 1:10-12).PG 507.3

  Σε εμάς που στεκόμαστε ακριβώς στο κατώφλι της εκπλήρωσής τους, τι θαυμάσιες στιγμές, τι εξαίρετο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σκιαγραφήματα αυτά των μελλοντικών πραγμάτων - γεγονότα για τα οποία, αφότου οι προπάτορές μας έσυραν τα βήματά τους έξω από την Εδέμ, τα τέκνα του Θεού πάντοτε επαγρυπνούσαν, πρόσμεναν, λαχταρούσαν και προσεύχονταν!PG 507.4

  Συνοδοιπόροι, βρισκόμαστε ακόμη μέσα στις σκιές και στο σάλο των επίγειων ενασχολήσεων. Σε λίγο όμως ο Σωτήρας μας θα παρουσιασθεί για να φέρει την απελευθέρωση και την ξεκούραση. Ας αντικρίζουμε με πίστη το μέλλον όπως το σκιαγράφησε το χέρι του Θεού. Εκείνος που πέθανε για τις αμαρτίες του κόσμου, ανοίγει διάπλατα τις πύλες του παραδείσου σε όλους όσοι πιστεύουν σε Αυτόν. Σε λίγο η μάχη θα έχει δοθεί, η νίκη θα έχει κερδηθεί. Σε λίγο θα δούμε Αυτόν στον οποίον οι ελπίδες μας για την αιώνια ζωή είχαν επικεντρωθεί. Και στην παρουσία Του οι δοκιμασίες και τα βάσανα της τωρινής ζωής θα φανούν σαν ανύπαρκτες.PG 507.5

  “Δεν θέλει είσθαι μνήμη των προτέρων, ουδέ θέλουσιν ελθεί εις τον νουν.” “Μη αποβάλητε λοιπόν την παρρησίαν σας, ήτις έχει μισθαποδοσίαν μεγάλην. Διότι έχετε χρείαν υπομονής, διά να κάμπτε το θέλημα του Θεού και να λάβητε την επαγγελίαν. Διότι έτι ολίγον καιρόν, και θέλει ελθεί ο ερχόμενος και δεν θέλει βραδύνει.” “Ο Ισραήλ θέλει σωθή διά του Κυρίου σωτηρίαν αιώνιον. Δεν θέλει αισχυνθή ουδέ εντραπή αιωνίως.” (Ησ. 65:17, Εβρ. 10:35-37, Ησ. 45:17).PG 507.6

  Κοίτα επάνω, κοίτα επάνω και άφησε την πίστη σου να αυξάνεται συνεχώς. Άφησε την πίστη αυτή να σε χειραγωγήσει στο στενό μονοπάτι που οδηγεί περνώντας από τις πύλες της πόλης στο λαμπρό υπερπέραν, στο αχανές, στο δίχως όρια ένδοξο μέλλον που προορίζεται για τους λυτρωμένους.PG 508.1

  “Μακροθυμήσατε λοιπόν, αδελφοί, έως της παρουσίας του Κυρίου. Ιδού, ο γεωργός περιμένει τον πολύτιμον καρπόν της γης και μακροθυμεί δι’αυτόν εωσού λάβει βροχήν πρώιμο και όψιμον. Μακροθυμήσατε και σεις, στηρίξατε τας καρδίας σας, διότι η παρουσία του Κυρίου επλησίασε.” (Ιακ. 5:7,8).PG 508.2

  Οι λυτρωμένοι δε θα γνωρίζουν άλλο νόμο από το νόμο του ουρανού. Θα αποτελούν όλοι μια ευτυχισμένη, ενωμένη οικογένεια, ντυμένη με ρούχα της δοξολογίας και της ευχαριστίας. Πάνω από τη σκηνή αυτή τα άστρα της αυγής θα ψάλλουν μαζί και ο λαός του Θεού θα αλαλάζει από χαρά, ενώ ο Θεός και ο Χριστός θα εξαγγέλλουν μαζί με αυτούς: “Δεν υπάρχει πια αμαρτία, δεν υπάρχει πια θάνατος.”PG 508.3

  “Και από νέας σελήνης έως άλλης, και από Σαββάτου έως άλλου, θέλει έρχεσθαι πάσα σαρξ διά να προσκυνή ενώπιόν Μου, λέγει Κύριος.” “Η δόξα του Κυρίου θέλει φανερωθή, και πάσα σαρξ ομού θέλει ιδεί.” “Κύριος ο Θεός θέλει κάμει την δικαιοσύνην και την αίνεσιν να βλαστήσωσιν ενώπιον πάντων των εθνών.” “Εν εκείνη τη ημέρα ο Κύριος των δυνάμεων θέλει είσθαι στέφανος δόξης, και διάδημα ωραιότητος το υπόλοιπον του λαού Αυτού.” “Ο Κύριος λοιπόν θέλει παρηγορήσει την Σιών, Ούτος θέλει παρηγορήσει πάντας τους ηρημωμένους τόπους αυτής, και θέλει κάμει την έρημον αυτής ως την Εδέμ, και την ερημίαν αυτής ως παράδεισον του Κυρίου.” “Η δόξα του Λιβάνου θέλει δοθή εις αυτήν, η τιμή του Καρμήλου και Σαρών.” “Δεν θέλεις πλέον ονομασθή, Εγκαταλελειμμένη, ουδέ η γη σου θέλει ονομασθή, Ηρημωμένη. Αλλά θέλεις ονομασθή η Ευδοκία Μου εν αυτή, και η γη σου, Η νενυμφευμένη ... Καθώς ο νυμφίος ευφραίνεται εις την νύμφην, ούτως ο Θεός σου θέλει ευφρανθη εις σε.” ; (Ησ. 66:23, 40:5, 61:11, 28:5, 51:3, 35:2, 62:4).PG 508.4

  * * * * *

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents