Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Manugbalita Sang Paglaum

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Bahin II - Ang Sampaton Nga Le

  larawan sang kampeon

  ni remwil r. tornalejo

  Wala sing pinasahi ukon makagalanyat sa kay ni Nonita Pingoy. Simple sia, malolo maghambal, kag maligdong. Ang iya kaniwang kag kamahuluy-on siguro indi makatuga sing awtoridad sa kalibutan sang pagnegosyo, apang ining tanan nagahimutig sa iya tumalagsahon nga mga hinimoan sa ministeryo sang literatura.MSP 58.1

  Natago sa iya mapigaw nga bayhon ang matutum nga espiritu sang pagtugyan sa ministeryo sang literatura. May kapagsik kag gana sia mga mag-uswag.MSP 58.2

  Si Nonita ikapito sa napulo nga mag-ulutod. Nga ginpadaku sang debotado nga Catolico nga mga ginikanan, ginpakilala sia sa pagkaAdventista sang iya Adventista nga maestra sa high school. Ang iya interes sa Adventista nga pagtoloohan nagtubo sang ginhatagan sia sang iya klasmeyt nga Adventista sing Biblia. Nga nagahimutad sa mga kabuhi sang iya Adventista nga mga abyan kag nagasapo sang kapawa nga yara sa Kasulatan, nakabig sia sa kamatooran. Si Nonita nagtapat nga magpatugmaw walay sapayan sa pagpamalabag sang iya mga ginikanan.MSP 58.3

  Ginsikway sia sang iya pamilya. Ang tanan niya nga mga pribilihiyo, lakip ang pag-eskwela, gin-utud. Nagsaylo sia sa balay sang iya utud nga babayi sa siyudad, apang ginpalayas man sia sang nasapwan sang iya utud ang nahanungud sa iya bag-o nga relihiyon.MSP 58.4

  Si Nonita wala nadulaan sing paglaum. Cin-angkon niya ang mga saad sang Dios sa Salmo 27:10 “Kon magbiya sa akon ang akon amay kag ang akon iloy, niyan ang Ginoo magasapopo sa akon.”MSP 59.1

  Wala sia pag-isikway sang Ginoo. Ginpabaskug sia sang Adventista niya nga mga abyan nga mangin LE. Halin sa sinugdan, nahigugma sia sa buluhaton. Ang pagka-espirituhanon sang mga LE nagtandug sa iya. Daku kaayo ang iya kalipay nga mangin manugpangabudlay sang Dios kag nagmapasalamaton sia sa kahigayonan nga makakwarta samtang nagaeskwela.MSP 59.2

  Gintapus niya ang iya Bachelor of Science in Commerce kag ang iya masteral sa Economics pinaagi sa pag-obra bilang part-time nga LE kag upud sa bulig sang pila ka abyan. Sang natapus niya ang iya graduate studies, madamu nga mga obra nga may mataas nga sweldo ang gintanyag sa iya, lakip na ang pagtudlo sa unibersidad nga iya gin-gradwaran. Pero ginpili niya nga mangin full-time nga LE.MSP 59.3

  Si Nonita Pingoy padayon nga nangin credential LE halin sa 1985 tubtub karon didto sa Davao Mission. Sa sobra anum ka tuig nga nagsulunod, sia ang may pinakadaku nga kantidad nga nabaligya sa South Philippine Union Conference. Luwas sini nga mga hinimoan, sia man isa ka iloy sang tatlo ka kabataan.MSP 59.4

  Kon pamangkuton kon paano sia bilang isa ka iloy nakahimo sini, sia nagayuhum sa pagsabat, “Sono sa naandan. Temprano pa ako nagaobra kag todotodo gid. Akon gid ginapahimuslan ang akon tion kay ti, may pamilya pa ako nga dapat atipanon.”MSP 59.5

  Nagasugid sia nga ang iya mga suki halin sadtong 1986 amo gihapon ang iya mga manugbakal tubtub karon.MSP 59.6

  Ang iya lalab-uton-misyonero maathag. Nagapangamuyo sia kaupud sang iya mga manugbakal, ginaenrol sila sa Bible Correspondence Course, ginaagda sila sa pagsimba, kag ginapakilala ang iya mga interesado sa pagtoon sang Biblia sa mga layko kag mga pastor.MSP 59.7

  “Ang akon kauswagan dolot halin sa Dios,” pahayag niya. “Ang akon bana mahinangpanon man kag mabinuligon sa klase sang akon trabaho.MSP 59.8

  “Malipayon ako bilang LE. Sa sini nga buluhaton napangalipayan ko ang mga pakamaayo sang Ginoo sa materyal kag sa espiritwal. Ang akon nabaton sobra kaayo sang sa akon ginapangayo kag ginadamgo.”MSP 59.9

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents