Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Manugbalita Sang Paglaum

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Bahin I - Pagpangwali Pinaagi Sa Literatura

  nagasabat sa tawag sa pag-alagad

  ni claro r. vicente

  Isa ka adlaw sang Disyembre, ginsabat ni Tony ang mapiliton nga pagpanoktok sa iya puertahan. Didto nagatindug ang nagayuhumyuhum nga LE nga si Lynza. Si Tony nagbakal para sa iya kaugalingon sang Healing Wonders of Water kag sang Tell ItAgain Stories para sa iya apat-ka-tuig nga bata nga si Neill. Ang pagpailub, pagkamaminatud-on, kag kapagsik sang LE sa masunod nga mga pagduaw nagtandug kay Tony kag amo ini ang nagdul-ong sa iya sang olihi sa isa ka regular nga pagtoon sang Biblia.MSP 12.1

  Sa wala madugay si Tony nalibogan. Ang mabakud niya nga kaangtanan sa Romano Catolico malisud nga mautud. Paano abi kay indi lang ordinaryo nga Catolico nga mga pangulo sang komyunidad ang iya panimalay. Ang iya tiya nagatipig sang larawan ni Cristo nga yara sa karwahe nga ila sang iya panimalay kag ginagamit sa relihiyoso nga mga prosesyon. Si Tony second-degree sa lokal nga katipunan sang Knights of Columbus. Sa halos mga isa ka bulan nagtoon man sia kaupud sang Jehova’s Witnesses kag nagdugang ini sa iya kalibog.MSP 12.2

  Sa adlaw bag-o ang iya tugmaw. ginpangabay niya nga hdtagan sia sang Dios sang tanda. Ang sabat nag-abut sa isa ka damgo.MSP 13.1

  Nakita ni Tony ang iya kaugalingon nga nagalakat sa dalan. Sa bangga, isa ka manugbaligya sang tsinelas ang nagtanyag sang iya baligya, samtang iya ginatudlo ang sobra ka gamay nga tsinelas ni Tony. Ila sila sang mga bata. Sang pagsakay niya sa salakyan, nagestoryahanay man ang mga pasahero nahanungud sa gamay niya nga mga tsinelas. Layo sila kaayo sa iya pormal nga bayo.MSP 13.2

  Sa madason nga adlaw gintugmawan sia.MSP 13.3

  Sa gilayon ang mga pagtilaw nagsunod. Ang iya dalayon nga problema amo ang iya obra. “Ano nga buluhaton ang luyag Mo nga akon himoon, Ginoo?” nagpakilooy sia. “Palihog ipakita sa akun.” Kag ang Dios nagsabat sa ikaduha nga damgo.MSP 13.4

  Sa sini nga damgo, ang presidente sang kompanya nga iya ginaobrahan nagsiling, “Halin karon mangin manugdala na ikaw sang sulat sa mga tawo.” Bisan naglibog kag nasakitan tungud sa manubo nga buluhaton, nagtuman sia.MSP 13.5

  Kon ang una nga pagtawag sang budyong para sa iya kaluwasan, ang ikaduha piho gid nga panawagan sa pag-alagad. Gusto sang Dios nga mangin literature evangelist (LE) sia!MSP 13.6

  Sa karon si Tony nagaeksperiensya, indi lamang sang kalipay sang kaluwasan, kondi subong man sang kalipay sang pag-alagad.MSP 13.7

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents