Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Vidnesbyrd for menigheden bind 3

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Fortrolig venskab med verdslige

  FORTROLIG VENSKAB MED VERDSLIGE
  VM3 39.2

  Den 10. december, 1871, fik jeg vist bror E, at du og dine søstre var i en meget farlig tilstand; og at det gør din position farligere er at du ikke ser din sande tilstand. Jeg så at du indhyllede dig i mørke. Dette mørke har ikke sat sig på dig på en gang. Du begyndte at gå gradvist ind i mørket og næsten, ubemærket, indtil mørket er som lys for dig, alligevel bliver skyerne tættere hver dag. Nu og da så jeg en glimtende lys fra mørket om dig; og igen lukkede det sig om dig, fastere og tættere end før.VM3 39.3

  Dine sangskoler har altid været en snare for dig. Hverken du eller dine søstre har en dyb erfaring som vil sætte jer i stand til at modvirke den indflydelse I møder i Jeres sangskoler, uden at påvirkes. Det ville kræve viljefasthed ,med større karkterfasthed end I tre har, for at I kan være i det selskab I er i og ikke påvirkes. Lyt til Kristi ord: ” I er verdens lys; en by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men på en lysestage; så skinner det for alle dem, som er i huset. Således skal jeres lys skinne for menneskene, for at de må se jeres gode gerninger og prise jeres Fader, som er i Himlene.” Har jeres eksempel og indflydelse været af den rigtige karakter som har påvirket og overbevist jeres omgangsfæller? Jeg tror det ikke. I er blevet skadet. Mørke har sat sig på jer og dæmpet jeres lys så at det ikke har brændt med den styrke der spreder mørket om andre. Du har været adskilt mere og mere fra Gud.VM3 39.4

  Du, min bror, har kun en svag fornemmelse af hvad du har udrettet. Du har stået direkte i vejen for dine søstres vækst i guddommeligt liv. De, især F, har været indviklet i fortryllelsen, satanisk spiritualisme og hvis de frigører sig fra denne Satans uhellige slam, som har fordrejet deres sans for evige ting, må de gøre en stor anstrengelse. De vil undslippe med nød og næppe. Du er blevet forblindet, bedraget og fortryllet dig så du ikke kan se dig selv. I er alle meget svage, endskønt I skulle være stærke i den dyrebare, frelsende sandhed, styrket, etableret og fastgjort på klippen Kristus Jesus.VM3 40.1

  Jeg føler det dybt, Jeg skælver for jer. Jeg ser fristelser over alt og I ønsker så lidt kraft til at modstå dem.VM3 40.2

  Bror E, jeg fik vist at du er forblindet; du er bedraget over for dine motiver og dit hjertes egentlige hensigter. Jeg så dig i bror G’s datters selskab. Hun har aldrig overgivet sit hjerte til Kristus. Jeg fik vist at hun var angrebet og kendt skyldig. Men din opførsel var ikke på en sådan måde at hun blev påvirket til at lægge vægt på de gode ting. Du bekender dig til at holde sjæles frelse og den nærværende sandhed hellige. Hun respekterer ikke sabbaten. Hun elsker verdens forfængelighed og nyder livets glans og fornøjelser. Men du har efterhånden afveget så meget fra Gud og fra lyset, at du ikke ser den adskillelse som sandheden nødvendigvis må give mellem dem som elsker Gud og dem som er mere fornøjelseselskere end Guds-elskere. Jeg så at du følte dig tiltrukket af hendes selskab. Religiøse møder og hellige pligter var af mindre betydning, medens et lille, barn som ikke kender til sandheden eller til himmelske ting, fascinerede dig. Du har overset, selvfornægtelse og korset, som ligger direkte på enhver Kristi disciplels stivej.VM3 40.3

  Jeg fik vist at hvis du vandrede i lyset ville du have taget afgjort standpunkt for sandheden. Dit eksempel ville have vist at du tager hensyn til den sandhed du bekender i den betydning at din hengivenhed og hjerte kun kunne gå hvor Kristi forbillede kan skelnes. Kristus siger nu til dig: Hvad vil du have, mig eller verden? Du skal beslutte dig her. Vil du følge et uhelligt hjertes tilskyndelser, vende dig væk fra selvfornægtelse for Kristi skyld og gå over korset uden at løfte det op? Eller vil du løfte det kors, hvor tungt det end er og gøre ofre for sandhedens skyld? Måtte Gud hjælpe dig til at se hvor du er, så du kan værdsætte de evige ting sandt? Nu har du så lidt åndelig indblik at det hellige og indviede sættes på stade med det tarvelige. Du har ansvar. Din indflydelse påvirker, i stort omfang, dine søstre. Din eneste sikkerhed er at adskille sig fra verden.VM3 41.1

  Jeg fik vist at du, min bror, tog de unge med dig til fornøjelses dramaer på et religiøst tidspunkt og du engagerede dig også i sangskoler med verdslige som er helt i mørke og som har onde engle helt omkring dem. Hvordan viser dit svage, dæmpede syn sig i dette mørke og denne fristelse? Guds engle ledsager dig ikke ved disse anledninger. Du er overladt til at gå i egen styrke. Satan er godt tilfreds med din position; for han kan gøre dig dygtigere i hans tjeneste end hvis du ikke bekendte dig som en kristen der holdt alle Guds bud. Det sanddru Vidne henvender sig til Laodikea menigheden: “Jeg kender dine gerninger: du er hverken kold eller varm. Gid du var kold eller varm! Derfor, fordi du er lunken og hverken varm eller kold, har jeg i sind at udspy dig af min mund. Fordi du siger: “Jeg er rig, jeg har vundet rigdom og trænger ikke til noget” og ikke ved, at netop du er elendig og ynkværdig og fattig og blind og nøgen, derfor råder jeg dig til hos mig at købe guld, lutret i ild, så du kan blive rig og hvide klæder at iføre dig, så din nøgenheds skam ikke skal blive åbenbar og øjensalve til at salve dine øjne med, så du kan se. Alle dem, jeg har kær, dem revser og tugter jeg; vær derfor nidkær og omvend dig!”VM3 41.2

  Du er forblindet og bedåret. Du har følt dig stærk skønt du i dig selv var svag. Du kan være stærk ved den mægtige Herre. Du kan være et retfærdighedens redskab hvis du er villig til at lide for Kristi skyld. Du og dine søstre kan indløse jeres tid hvis I vil, men det vil koste en anstrengelse. Din yngre søster er bundet til en som ikke er hendes hengivenhed værdig. Der er alvorlige mangler i hans karakter. Han har ikke ærefrygt for indviede og hellige ting; hans hjerte er ikke blevet forandret ved Guds Ånd. Han er selvisk, skrydende og holder mere af fornøjelser end af pligter. Han har ingen erfaring i selvfornægtelse og ydmygelse.VM3 42.1

  Ved at danne venskab, bør der udvises stor varsomhed for at et fortroligt forhold ikke kan modarbejdes af en hvis eksempel det ikke ville være sikkert at efterleve; for virkningen af en sådan fortrolighed leder væk fra Gud, fra helligelse og sandhedens kærlighed. Det er direkte farligt for dig at være fortrolig med venner som ikke har en religiøs erfaring. Hvis enten du, eller jer alle tre, følger Guds Ånds ledelse, eller værdsætter jeres sjæls frelse, vil I ikke vælge som jeres specielle og fortrolige venner gør — dem som ikke fastholder en alvorlig respekt for religiøse ting og som ikke lever under dets praktiske indflydelse. Evige betragtningr burde hos jer komme først. Intet kan have en snedigere og mere direkte farlig indflydelse på sindet og mere effektivt forjage dybe indtryk og overbevisninger af Guds Ånd, end at omgås med dem som er tomme og skødesløse og hvis samtale er om verdslighed og tomhed. Jo mere disse personer involverer sig i andre ting, des farligere er deres indflydelse på kammerater, fordi de kaster et ureligiøst liv omkring sig med så mange behagelige tillokkelser.VM3 42.2

  Gud har krav på alle jer som ikke så let kan kastes til side. Jesus har købt jer med sit eget blods pris. “Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer og som I har fra Gud og at I ikke tilhører jer selv? I er jo købt og prisen betalt; ær derfor Gud i jeres legeme!” Har I intet offer at gøre for Gud? Store ansvar påhviler jer begge i hverdagslivet. Jeres regnskaber går hver dag hen til Gud. Store farer ligger skjult på jeres stivej. Hvis jeg kunne, ville jeg tage jer i mine arme og bære jer sikkert over dem; men det har jeg ikke fået lov til at gøre. I er i den mest kristiske periode af jeres livshistorie. Hvis I vækker sjælens kræfter og styrer dem hen mod ting af evige interesser og hvis I gør alt andet underordnet disse, vil I få held med at udvikle en kristen karakter. I må alle involvere jer i den åndelige krig mod skødesynder og I må, ved Kristus, komme sejrende ud. Men det vil ikke være barneleg. Det vil være en hård krig, der kræver selvfornægtelse og korsbæring. Faren er at du ikke helt vil indse din frafaldne og din farefulde tilstand. Medmindre du ser livet som det er, kaster de glinsende indbildninger til side og kommer ned til de nøgterne erfaringer, vil du vågne op når det er for sent. Du vil så indse den frygtelige fejltagelse du har gjort.VM3 43.1

  Din opdragelse har ikke været af den slags der danner en fast og solid karakter, derfor må du nu have den oplæring som du skulle have haft for år siden. Din mor har været for glad for dig. En mor kan ikke elske sine børn for meget, men hun kan elske dem på en uklog måde og lade sin kærlighed forblinde hende til hendes egne interesser. Du har haft en føjelig og nænsom mor. Hun har beskyttet sine børn for meget. Hendes liv er næsten mast ned af byrder som hendes børn skulle tage og som de kunne have båret bedre end hun.VM3 43.2

  [Din karakters mangel på fasthed og selvfornægtelse er en alvorlig hindring for dig med hensyn til at erholde en ægte religiøs erfaring, der ikke skal vise sig at være det løse sand. Du bør opelske fasthed og bestemthed i dine hensigter. Disse egenskaber er absolut nødvendige for at have fremgang i det kristne liv. Hvis du ejer sjælsfasthed, vil du ikke lade dig føre bort fra det rette. Intet motiv bør være stærkt nok til at føre dig bort fra pligtens lige vej. Du bør være loyal og tro mod Gud. Da vil din kærlighed og tilbøjelighed, det venskab som du attrår, ikke drive dig bort fra sandhed og pligt. Du vil ikke opofre pligten for tilbøjeligheden.VM3 44.1

  Dersom du, min broder, lokkes til at forene dine livsinteresser med en ung uerfaren pige, som i virkeligheden har fået en mangelfuld opdragelse i de almindelige praktiske daglige pligter i livet, begår du en fejl. Men disse hendes mangler er små sammenlignet med hendes uvidenhed vedrørende hendes pligter over for Gud. Hun har ikke været blottet for lys; hun har haft religiøse privilegier, men alligevel har hun ikke følt hvor syndefuld hun er, når hun står uden kristus. Når du i din forgabelse gentagne gange undlader at gå til bønnemøder, hvor Gud velsigner sit folk og du bliver borte for at nyde en sådan ung kvindes selskab, som ikke har nogen kærlighed til Gud og som ikke føler nogen tiltrækning ved det religiøse liv, hvorledes kan du da forvente, at Gud skulle velsigne en sådan forening? Forhast dig ikke! Man burde ikke tilskynde til tidlige ægteskaber. Hvis unge kvinder eller unge mænd ikke respekterer Guds fordringer, hvis de ikke giver agt på de fordringer, som binder dem til religionen, er der fare for, at de heller ikke vil tage passende hensyn til de fordringer, der stilles til en ægtemand eller en hustru. Det er farligt at få den vane hyppigt at være i selskab med den, man synes om og især når det sker på bekostning af de religiøse privilegier og bønnens stunder; du lider et tab, som du ikke har råd til. Den vane at sidde oppe sent om aftenen er almindelig men den behager ikke Gud, selv om i begge var kristne. Disse sene timer skader helbredet og gør sindet uskikket for den næste dags pligter og det kan have udseende af noget upassende. Min broder, jeg håber du vil have selvagtelse nok til at sky denne form for frieri. Hvis dit øje er opladt for Guds herlighed, vil du gå frem med megen forsigtighed. Du vil ikke tillade elskovssyg sentimentalitet i den grad at forblinde dit syn, at du ikke kan se de høje fordringer, Gud stiller til dig som i kristen. Buds t unge side 265-266]VM3 44.2

  Kære unge, jeg henvender mig til jer. Lad det være jeres mål at forherlige Gud og opnå lighed med hans moral. Indbyd Guds Ånd til at forme jeres karakter. Nu har I jeres gyldne anledninger til at vaske jeres karakterklæder og gøre dem hvide i Lammets blod. Jeg betragter dette som vendepunktet for jeres hver især’s skæbne.[Hvad vil I vælge, siger Kristus, mig eller verden? Gud kræver en betingelsesløs overgivelse af hjerte og hu til ham. Dersom I elsker venner, brødre eller søstre, fader eller moder, huse eller landejendomme mere end mig, er I mig ikke værd, kristendommen stiller sjælen under den største forpligtelse over for dens krav om at følge dens principper. Ligesom den hemmelighedsfulde magnet peger mod nord, således peger kristendommens krav mod Guds herlighed. I er ved jeres dåbsløfte forpligtet til at hædre jeres Skaber, resolut fornægte selvet og korsfæste jeres lidenskaber og begæringer og endog bringe jeres tanker ind under lydighed mod Kristi vilje. Vejl f menigh bd. 1 side 75]VM3 45.1

  Undgå at komme i fristelse. Når fristelser omgiver jer og I ikke kan styre de forhold som udsætter jer for dem, så må I hævde Guds løfte og med tillid og samvittighedsfuld kraft udbryde: “Jeg kan gøre alt gennem Kristus som styrker mig.” I Gud er der styrke for jer alle. Men I vil aldrig føle jeres behov for den styrke som alene er i stand til at frelse, medmindre I føler jeres svaghed og syndighed. Jesus, jeres dyrebare Frelser, kalder jer nu til at tage jeres faste ståsted på den evige sandheds platform. Hvis I lider med ham , vil han krone jer med herlighed i hans evige rige. Hvis I er villige til at ofre alt for ham, så vil han være jeres Frelser. Men hvis I vælger jeres egen vej, vil I følge med ind i mørke indtil det er for sent at få den evige belønning.VM3 45.2

  Hvad har I været villige at lide for sandhedens skyld? I har en meget kort tid til at opdyrke jeres karakters ædele træk? I har alle, i nogen grad, været for utilfredse og ulykkelige. I har beklaget jer meget. I har udtrykt vantro og kritiseret andre. Det gælder især F og H. Jeres hjerter har været fulde af stolthed og til tider endda med bitterhed. Der er ikke gjort noget ved jeres skjulte ting og I har ikke elsket religiøs udfoldelse. Hvis I har været udholdende i jeres anstrengelser for at vokse op til Krisus, jeres levende Hoved, ville I nu være stærke og kunne velsigne andre med jeres påvirkning. Hvis I havde opelsket en fast, ensartet, uvaklende kraft ville I nu være stærke til at modstå fristelse. Men disse dyrebare kvaliteter kan kun vindes ved en overgivelse af sjælen til religionens fordringer. Så vil motiverne være ophøjede og forstanden og kærligheden vil afvejes af ædle grundsætninger. Gud vil arbejde med os hvis vi blot vil gå ind i sunde aktiviteter. Vi må føle nødvendigheden af at forene vore menneskelige anstrengelser og nidkære handlinger med guddommelig kraft. I Gud kan vi stå frem, stærke til at sejre. Du, bror E, har svigtet meget i målsætning og udholdenhed.VM3 46.1

  [Hvilken stor fejltagelse begår du ikke ved at begunstige, føje og forkæle børn og unge under opdragelsen! De bliver egoistiske og uduelige og mangler energi til de små ting i livet. De har ikke lært at vinde karakterstyrke ved at udføre hverdagens pligter, hvor ringe de end måtte være.] Du undlader villigt og gladeligt at gøre det som ligger lige for dig at gøre og som nogen må gøre. Det er et stort ønske hos os alle at finde et større og mere ophøjet arbejde.VM3 46.2

  [Ingen er kvalificeret til et stort og betydningsfuldt arbejde, medmindre han har været trofast i udførelsen af små pligter. Det er gradvis, at karakteren bliver dannet og at sjælen opøves til at være energisk og anstrenge sig i forhold til den opgave, der skal udføres.] Hvis vi er skabninger af omstændighederne, vil vi med sikkerhed ikke udvikle kristen karakter. Du må mestre omstændighederne og ikke lade omstændighederne mestre dig. Du kan finde kraft ved Kristi kors. Nu kan du vokse lidt efter lidt og besejre vanskeligheder og overvinde vanens kraft. Du behøver at være opildnet af Jesu livgivende kraft. Du burde tiltrækkes Kristus og iklædes hans guddommelige skønhed og fortrinlighed. Bror G’s datter har en givtig uddannelse; hun er ikke mere kompetent for livets opgaver og vanskeligheder end en tiårig skolepige. [Barnet i hjemmet side 36-37]VM3 46.3

  Religion burde diktere og vejlede dig i alle dine gøremål og burde have abslout kontrol over din hengivenhed. Hvis du overgiver dig selv uforbeholdent i Kristi hænder og gør hans kraft til din styrke, så vil din moralske synsevne være klar til at skelne karakterkvaliteter så du ikke bedrages af ydre ting og gør store fejltagelser i dit venskab. Din moralkraft må være skarp og følsom, så den kan holde strenge prøver og ikke ødelægges. Din retskaffenhed burde være så fast at forfængelighed, udseende eller smiger ikke kan flytte dig.VM3 47.1

  Oh, det er en stor ting at være ret med Gud, sjælen i harmoni med dens Skaber, så at engle, midt iblandt smitsomme onde eksempler, som ved deres bedrageriske udseende ville lokke sjælen fra pligterne, kan sendes til din redning! Men husk på, hvis du tillader fristelse, vil du ikke få guddommelig hjælp til undgå overfald. De tre hændersmænd udstod ildovnen, for Jesus vandrede med dem blandt flammerne. Hvis de, for sig selv, havde vandret i ilden, ville de fortæres. Således vil det blive med dig. Hvis du ikke med fuldt overlæg bliver fristet, vil Gud støtte dig når fristelsen kommer.VM3 47.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents