Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Vidnesbyrd for menigheden bind 3

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Diskussioner bør undgås

  Diskussioner bør undgås

  Du holder af at debattere sandheden og elsker diskussioner; men disse stridigheder har været ugunstige for din udvikling af en kristen karakter, for i dette er en god anledning til at vise netop de karaktertræk som du må overvinde hvis du nogen sinde skal ind i himlen. Men hvis det kan undgås, bør det undgås, for ellers vil Gud kun æres sjældent.VM3 424.1

  [Folk som gerne vil se modstandere føre kamp, vil måske ønske diskussion. Andre, som nærer ønske om at høre beviserne fra begge sider, kan af oprigtige bevæggrunde tilskynde til diskussion; men hvor det er mulig bør diskussioner altid undgås. Som regel vil de forøge stridslysten og svække den rene kærlighed og den hellige medfølelse som altid bør findes i kristnes hjerter, selv om opfattelserne kan være forskellige.VM3 424.2

  I denne tid er krav om diskussion ikke noget virkeligt bevis på et oprigtigt ønske hos folk om at undersøge sandheden, men skyldes lysten til at høre noget nyt og være vidne til det røre som i almindelighed ledsager diskussioner. Det er sjældent Gud bliver æret og sandheden fremmet ved sådanne stridigheder. Sandheden er for alvorlig, for betydningsfuld i sine følger til at skulle være en ringe sag om den bliver taget imod eller forkastet. At diskutere sandheden i den hensigt at vise modstandere de stridende parters dygtighed er altid en uklog handlemåde, for den bidrager lidt til sandhedens fremme.VM3 424.3

  Sandhedens modstandere vil vise sig at være dygtige til at rive urigtige fremstillinger af dens forsvares standpunkt.] De vil gøre de højtideligeste hellige sandheder til genstand for hån. [De som vil som regel håne den hellige sandhed og stille den i et så forkert lys for folket at de hvis sind er formørket af vildfarelse og besmittet af synd, ikke mærker disse beregnende personers bevæggrunde og hensigter med således at tilhylle og forfalske vigtige sandheder. For de mænds skyld som giver sig af dermed, er det kun i få tilfælde muligt at lede diskussioner efter rigtige principper. Alt for ofte bliver det til skarpe angreb og personligheder og ofte nedlader begge parter sig til sakasme og vittigheder. Kærlighed til sjæle fortaber sig i det stærkere ønske om overtaget. Fordom dyb og bitter fordom bliver ofte følgen. Evangeliets tjenere side 279-280]VM3 424.4

  Jeg har set engle blive bedrøvede da de mest dyrebare sandhedsjuveler blev vist for mennesker og de var fuldstændig ude af stand til at værdsætte beviserne til fordel for sandheden. Hele deres væsen var i krig med sandhedens principper; deres natur var i fjendskab med dem. Deres mål med drøftelserne var ikke at de selv kunne tage vare på sandhedens beviser eller at folk skulle have en reel forståelse af deres sande position, men at de skal kunne forvirre forståelsen ved at sætte sandheden i et fordrejet lys over for folk. Der er mænd som har optrænet sig selv som stridsmænd. Deres fremgangsmåde er at fremstille en modstander forkert og tildække klare argumenter med uærligt ordkløveri. De har helliget deres gudgivne kræfter til dette uærlige arbejde, for der er intet i deres hjerter der er i harmoni med sandhedens principper. De griber ethvert argument de kan få fat i så sandhedens forsvarer ned kan rives ned, selvom de ikke selv ikke tror på de ting de siger imod dem. De støtter sig selv til deres valgte standpunkt, uden hensyn til retfærdighed og sandhed. De tager ikke hensyn til at dommen ligger foran dem og at deres dårligt-opnåede sejr, med alle dens katastrofale følger, vil vise sig i sin sande karakter. Vildfarelse, i alle sine bedrageriske fremgangsmåder, dens beviklinger og fordrejninger og svingninger til at ændre sandhed til løgn, vil da vise sig i al sin deformitet. Ingen anden sejr vil stå på Guds dag, end den, som er sand, ren ophøjet og hellig sandhed og skal vindes til Guds ære.VM3 425.1

  Engle græder ved at se dyrebare sandheder af himmelsk oprindelse blive kastet for svin, for at blive bemægtiget af dem og nedtrådt med mudder og snavs. “Kast ikke jeres perler for svin, for at de ikke skal træde dem ned med fødderne og så vende sig om og sønderrive jer.” Dette er ordene fra verdens Forløser.VM3 425.2

  Guds prædikanter bør ikke regne anledninger for diskussion for et stort privilegium. Alle vore trospunkter skal ikke bæres frem i første række og præsenteres for den fordomsfulde menneskemængde. Jesus talte til farisæerne og saddukæerne i lignelser, skjulte sandhedens klarhed under symboler og figurer fordi de ville gøre forkert brug af de sandheder han fremstillede for dem; men til hans disciple talte han tydeligt. Vi bør lære af Kristi lære-metoder og passe på ikke at lukke folks ører, ved at give dem halve sandheder, som ikke kan forklares til fulde og som folk på ingen måde er rede til at modtage.VM3 426.1

  De sandheder som vi har tilfælles bør vi først dvæle ved og derved opnås tilhørernes tillid; idet folket kan føres frem i undervisning, kan vi langsomt vokse sammen med det forkyndte budskab. Der behøves stor visdom til at give den upopulære sandhed for et fordomsfuldt folk på den mest forsigtige måde, så der kan vindes adgang til deres hjerter. Diskussioner giver folk, som er uoplyste om vort standpunkt og som er uvidende om bibelsandheden, et sæt argumenter sat dygtigt op og er omhyggeligt arrangeret til at dække sandhedens klare punkter. Nogle mænd har gjort det til deres arbejde at dække over tydelige kendsgerninger i Guds ord, ved hjælp af deres bedrageriske teorier, som de vil gøre tilsyneladende klare for dem som ikke selv har undersøgt sandheden.VM3 426.2

  Disse Satans agenter er svære at imødekomme og det er vanskeligt at have tålmodighed med dem. Men ro, tålmod og selvkontrol er ting som enhver Kristi tjener bør opelske. Sandhedens stridsmænd har oplært sig selv til intellektuel kamp. De er forberedt på overfladiske spidsfindigheder og påstande om Guds ord. De forvirrer intetanende mennesker og sætter sandheden i mørke, medens behagelige fabler gives til folk i stedet for den rene bibelsandhed.VM3 426.3

  [Mange vælger hellere mørke end lys, fordi deres gerninger er onde. Men der findes nogen som ville blive betaget af sandhedens klarhed og som ville have taget imod den hvis den var blevet fremholdt på en anden måde og under andre forhold, sådan at de havde fået en rimelig anledning til selv at overveje argumenterne og til at sammenligne skriftsted med skriftsted.VM3 426.4

  Vore prædikanter har handlet meget ubetænksomt ved at offentliggøre for verden sådanne vildfarelsens udspekulerede spidsfindigheder som beregnende mænd har fremholdt for at tilhylle Herrens højtidelige, hellige sandhed og gøre den til intet. Disse snedige mænd, som ligger på lur for at lede de troskyldige vil bruge deres åndsevner til at forvrænge Guds ord. De uerfarne og intetanende vildledes til deres fordærvelse. Man har begået en stor fejl ved at fremholde alle de argumenter som modstandere bekæmper Guds sandhed med, da man derved har skaffet alle slags mennesker argumenter som mange af dem aldrig havde tænkt på. Nogen vil komme til at gøre regnskab for denne ukloge taktik.VM3 427.1

  Argumenter imod den hellige sandhed har en lumsk indflydelse og påvirker sindet hos dem som ikke er godt oplyst om hvor stærk sandheden er. De moralske følelser i menneskesamfundet som et hele er sløvet som følge af fortrolighed med synd. Egoisme, uærlighed og de forskellige synder som råder i denne udartede tid, har sløvet sanserne for det evige, så at Guds sandhed ikke bliver opfattet. Ved offentlig at fremholde vore modstanderes urigtige argumenter stiler man efter folks forståelse og vildfarelse på lige fod; blev sandheden derimod lagt frem for dem i sin klarhed og længe nok til at de kunne indse og forstå dens hellighed og betydning, ville de stærke grunde som taler til fordel for den, overbevise dem og de ville da være forberedt til at imødegå de argumenter som modstanderne fremlægger.VM3 427.2

  De som søger efter kendskab til sandheden og efter at forstå Guds vilje og som trofast følger lyset og er nidkære i udførelsen af deres daglige pligter, vil visselig få kundskab om læren, for de vil blive vejledt til hele sandheden.] Gud lover ikke, ved sit forsyns mesterlige handlinger, at bringe sandheden ulastelig til menneskers kundskab også selv om menneskene ikke søger efter sandheden og ikke har noget ønske om at kende sandheden. Mennesker har magt til at undertrykke Guds Ånd; de har selv magt til at vælge. De har frihed til at handle. De kan være lydige ved vor Forløsers navn og nåde, eller de kan være ulydige og erkende dens konsekvenser. Mennesker er ansvarlige for at modtage eller forkaste hellige og evige sandheder. Guds Ånd overbeviser hele tiden og sjæle beslutter sig for eller imod sandheden. Hvor vigtigt er det ikke at enhver handling i livet er sådan at den ikke behøver at angres. Dette er især vigtigt blandt Kristi ambassadører, som handler i stedet for Kristus. [Evangeliets tjenere side 280-281]VM3 427.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents