Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Vidnesbyrd for menigheden bind 3

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Selvsikkerhed er en snare

  Selvsikkerhed er en snare

  Bror B, med din nuværende egenrådige, hårdnakkedhed, vil du komme længere og længere væk fra sandheden; og med mindre du omvender dig vil det vise sig at du er en stor hindring for Guds sag på de steder hvor du har indflydelse. Du er ivrig efter at fremføre dine egne synspunkter. Din selvtilstrækkelighed må opgives før du kan se noget klart. Du har fået din hustru til at tro at du kender sandheden bedre end nogen andre af vore prædikanter; så vidt det angår hende har du taget kundskabsnøglen i din egne hænder og efterladt hende i mørket. Gud har givet sin menighed dømmestærke, erfarne og troende mennesker. De kender sandhedens og frelsens vej, for de har søgt efter den i pinsler på grund af den modstand de har mødt fra mennesker der vender sig fra Guds sandhed til løgn; og disse trofaste Guds tjeneres arbejdsnytte er givet til verden.VM3 449.1

  Der er meget få som indser den ophøjede natur der er i Guds værk når det sammenlignes med livets timelige forretningssager. Jesus, den himmelske Lærer, har givet os belærende lektier igennem hans disciple. Da han sendte de tolv ud, belærte han dem at i hvilken som helst by eller stad de måtte komme ind i må de forhøre sig om hvem i den der var deres opmærksomhed og besøg værdig; og hvis et passende sted blev fundet hvor folk ville værdsætte den velsignelse de fik, — privilegiet at opvarte Kristi budbringere, — der skulle de blive og hvile der indtil de forlod den by. De blev ikke belært om at besøge enhver by eller ethvert hus uden plan og fremhæve deres tilstedeværelse over for folk uanset om de var velkommen eller ikke; men hvis de ikke blev budt velkommen, hvis deres fred ikke kunne hvile i huset, måtte de forlade det og søge et hus hvor beboerne var værdige og hvor deres ånd kunne hvile.VM3 449.2

  Når Kristi budbringere som gik ud for at lære sandheden til andre, blev de forkastet og deres ord ikke fandt plads i hjertet, så er det Kristus, som er forkastet og hans ord foragtet i de Kristus udsendte sandhedsbudbringere. Dette har lige så stor en betydning i denne verdens tidsalder som det havde da Kristus gav sine udvalgte budbringere belæring.VM3 450.1

  Da Kristus var på jorden, var der mennesker som ikke havde respekt eller ærbødighed for Guds budbringere og havde ikke større agtelse for deres advarseler end for deres egen dømmekraft; også i denne tidsalder i verden er der dem som ikke respekterer Guds udvalgte tjeneres vidnesbyrd så højt som deres egne meninger. Disse kan ikke få gavn af Guds tjeneres arbejde og tid bør ikke gå tabt ved at nedbryde Guds arbejde og imødekomme sådanne personer. Kristus sagde til sine tjenere som han sendte ud: “Den, som hører jer, hører mig og den, som ringeagter jer, ringeagter mig; men den, som ringeagter mig, ringeagter den, som udsendte mig.”VM3 450.2

  [Kristus giver menighedens stemme magt. “Sandelig siger jeg eder, hvad I binder på jorden, det skal være bundet i himmelen; og hvad I løser på jorden, det skal være løst i himmelen.” At een mand på eget ansvar tager initiativet til at forfægte hvilke som helst anskuelser, der måtte falde ham ind, uden hensyn til menighedens skøn, er noget, som ikke finder medhold. Gud har givet den højeste magt under himmelen til sin menighed. Det, der skal respekteres, er Guds stemme i hans folk, som er forenet i menighedssamfund.VM3 450.3

  Gud har givet sin menighed mænd, der har erfaring, sådanne, som endog hele natten igennem har fastet og grædt og bedt om, at Herren ville oplade skriften forderes forstand. I ydmyghed har disse mænd ladet verden høste nytte af deres modne erfaring. Er dette lys fra himmelen eller fra mennesker? Har det nogen værdi, eller er det værdiløst?] Bror B gør et arbejde for at udbrede fejlagtige synspunkter i bibelsandheden som han en dag vil ønske at gøre om igen; men det vil være nyttesløst. Han kan angre, han kan dog frelses som ved ild; men, oh, hvor megen dyrebar tid vil være mistet som aldrig kan genvindes! Hvor meget frø er der ikke blevet sået som kun har båret vildskud og torne! Hvor mange sjæle er blevet tabt som kunne være blevet frelst hvis han havde prøvet ganske alvorligt at lade lige så meget sandt lys skinne som han har spredt sit mørke! Hvad kunne han ikke have gjort hvis han var helliget ved sandheden! Bror B føler sig for selvtilstrækkelig, for rig og for beriget med goder, til at kunne se hvad han virkelig mangler. Det sande vidne pegede på ham og sagde: “Hvis I ikke bliver omvendt som små børn, kan I ikke se himlens rige.” Sandhedens lys der er bragt så omhyggeligt ud i bøger og aviser tager han ikke hensyn til; men han ophøjer sin egen dømmekraft over det mest dyrebare lys og dette lys vil rejse sig i dommen for at fordømme ham. [Vejl f menigh bd. 1 side 328-329]VM3 451.1

  Jeg så at han ville drage tvivl om de mennesker som Gud har fundet egnet til at tage ansvaret for hans arbejde. Han ville ophøje sine egne anskuelser og synspunkter over det lys som Gud har givet gennem dem og ville prale af sin kundskab; og han ville være sine brødres anklager og Kristi ambassadører er ingen undtagelse. Al denne hovenhed for at forklejne Guds tjeneres dømmekraft og for at anklage dem for at være svage og fare vild, ophøje sin egn mening over deres, der, medmindre den angres, vil findes nedskrevet imod ham i de bøger, som han vil se med skam på Guds dag.VM3 451.2

  Gud vil fremholde sine tjenere, han vil beskytte sine begunstigede; men ve dem som ikke vil virkeliggøre Kristi ambassadøreres ord, som modtager ordet fra Guds mund til at tale til folk og som vil fortælle folket at sværdet kommer for at advare dem og berede dem for Guds dag. Bror B vil finde ud af at det ikke er et let eller ubetydeligt arbejde som han har involveret sig i; det er et arbejde som vil falde tilbage på hans sjæl med en knusende vægt. Han har sat sin ånd i modsætning til Gud. Han har et hårdt arbejde for sig. Kristus siger: “Thi vel er det nødvendigt, at forargelser kommer, dog, ve det menneske, ved hvem forargelsen kommer!”VM3 452.1

  Bror B, den kurs som du har udøvet blev vist mig for tre år siden. Jeg så at du gjorde næsten enhver handling forkert og alligevel prøvede du at justere sandheden til dine handlinger i stedet for at justere dem til sandheden. Du var ikke et lys for Guds folk, men en forfærdelig byrde. Du vil ikke løfte når der skal løftes og du afskrækker andre fra enstemmig handling. Du finder altid fejl og taler til dine brødre og medens du har draget andres opførsel i tvivl, vokser en række giftigt ukrudt op og har sat dybe rødder i dit eget hjerte. Disse bitterhedens rødder der springer frem har besmittet mange og vil besmitte mange flere hvis du ikke ser dem og rykker den op.VM3 452.2

  Jeg fik vist at en hård, farisæisk ånd ville vokse op i bror B og styre ham medmindre han ser de frygtelige mangler i hans karakter og opnår nåde fra Gud til at rette dette onde. Før han greb sandheden, synes hans hånd at være imod alle; hans kamplyst blev styrket enhver provokation og hans selvagtelse skades; han blev en hård mand, der kom ind i besværligheder og forvoldte besvær. Guds sandhed udførte en fornyelse i ham. Gud accepterede ham og hans hånd holdte ham oppe. Men siden bror B har mistet indvielsens ånd, er hans gamle oprørske ånd, at stride med andre, blevet styrket og forsøgt at vinde herredømme. Når han dør i selvet og ydmyger sit stolte hjerte for Gud vil han finde ud af hvor svag hans styrke var; han vil føle behovet for himmelsk undsætning og vil råbe: “Uren, uren for dig, oh Gud.” Al hans stolte pral i selvet vil have ende.VM3 452.3

  Livet i denne stormfulde verden, hvor moralsk mørke triumferer over sandheden og dydigheden, vil for den kristne være en stadig kamp. Han vil finde at han må tage rustningen på, for han må kæmpe imod kræfter som aldrig bliver trætte og imod fjender der aldrig sover. Vi vil finde os selv omringet med utallige fristelser og vi må finde styrke i Kristus til at overvinde dem eller blive overvundet af dem og miste vore sjæle. Vi har et stort og højtideligt arbejde at gøre og hvor frygteligt vil vort tab ikke være hvis vi undlader dette. Hvis det arbejde som vor mester har overladt os findes ugjort, vil vi ikke have et sekund prøvetid. Det vil forblive ugjort for evigt.VM3 453.1

  Jeg fik vist bror B’s liv i hans familie. Engle græd da de så hans opførsel hjemme, da de så den upåagtede hustru, som ikke får nogen respekt fra ham som har pligt til at elske og værne om hende som sig selv, lige som Kristus har elsket og værnet om kirken. Han gør sig umage for at gøre hendes mangler tydelige og for at ophøje sin egen klogskab og dømmekraft og få hende til at føle hendes underlegenhed når de er i selskab og alene. Selv om hun er analfabet, er hendes ånd langt mere acceptabel over for Gud end hendes mands. Gud ser på søster B med den største medynk. Hun gennemlever sandhedens principper, lige så meget som hun har lys, meget bedre end hendes mand. Hun vil ikke være ansvarlig for det lys og den kundskab som hendes mand har haft men som hun ikke har haft. Han kunne være til lys og trøst og velsignelse for hende, men hans indflydelse bruges på en forkert måde. Han læser det for hende som han behager, det som vil give styrke for hans synspunkter og hans ideer, medens han holder det væsentlige lys tilbage som han ikke ønsker at hun skal høre.VM3 453.2

  Han respekterer ikke sin kone og han lader sine børn vise hende respektløshed. Ligesom Elis sønner, er disse børn overladt til at opdrage sig selv. Der er ikke styr på dem og hele denne forsømmelse vil snart kastes tilbage på ham selv. Det som bror B nu sår vil han helt sikkert høste. Søster B er, i mange henseender nærmere himlens rige end hendes mand. Disse uregerlige ulydige børn, som ikke er opdraget til selvbeherskelse, vil plante torne i deres forældres hjerter som de ikke kan forhindre og så vil Gud ved dommen kalde forældrene til regnskab for at bringe børnene til verden og lade dem opdrage utrænede, ukærlige og ikke selv har fået kærlighed. Disse børn kan ikke frelses til himlens rige uden en stor forandring i deres karakter.VM3 453.3

  Bror B forsøger at få sin hustru til at tro som han tror og han ville have hende til at mene at alt hvad han gør er rigtigt og at han ved mere end nogen anden prædikant og er klogere end alle mennesker. Jeg fik vist at han i sin pralende klogskab behandler sine børns legemer som han behandler sin hustrus sjæl. Han har fulgt en kurs der er efter hans egen klogskab, som ruinerer hans barns sundhed. Han bilder sig selv ind at den gift som han har indført i hendes system holder hende i live. Hvilken fejltagelse. Han bør overveje hvor meget bedre hun kunne have haft det hvis han havde ladt hende være og ikke misbrugt naturen. Dette barn kan aldrig få en sund krop, for hendes knogler og blodstrømme i hendes årer er blevet forgiftet. Hans børns nedbrudte organismer og deres smerter og pine vil skrige imod hans pralende klogskab, som er tåbeværk.VM3 454.1

  Men hvad er værre end at han lod døren til undergang stå vidt åben så hans børn kunne komme igennem gå fortabt. Hans børns natur må ændres, deres karakter forvandles og gøres nye, ellers kan der ikke gøres noget håb for dem. Kan engle se med kærlighed på din familie, bror B? Kan de glæde sig ved at bo i dit hus? Bygningen er god, men huset inden i gør ikke lykken. Dem som bor inden for murerne gør det til en himmel eller til et helvede. Du respekterer ikke dine børns moder. Du lader dem være i ulydighed og respektløshed.VM3 454.2

  Du kan sige: “Hvorfor kommer søster White med dette til mig? Jeg har ingen tro på synerne.” Jeg vidste dette før jeg forsøgte at skrive, men jeg følte at tiden var kommet til mig til at bringe disse ting for dig. Jeg må fortælle dig sandheden, for jeg forventer at møde det i dommen som jeg her har ufuldkomment skrevet. Jeg har ventet på og håbet at jeg kunne sige noget som ville kunne nå dit hjerte og blødgøre det med de ord jeg her har skrevet. Men jeg har mistet alt håb i den retning, for du er forstærket med en rustning der er uigennemtrængelig som stål. Du vil kun acceptere det du forstår. Jeg fik vist at det ville have været bedre for den nærværende sandheds sag hvis du aldrig havde antaget sabbaten. Din samvittighed er ikke særlig følsom; du er forblindet af fjenden.VM3 454.3

  Jeg har opgivet alt håb for at gøre noget for menigheden i ___ så længe du er en anstødssten for den. Tidligere elskede du sandheden og havde du fulgt med på sandhedens og hellighedens stivej ville du nu have været en Kristi ambassadør. Du vil have et forfærdeligt regnskab at give på Guds store dag for dine talenter der ikke er udnyttede. Du havde gode evner. Gud lånte disse talenter til dig for at du kunne lave dig et godt regnskab, men du har misbrugt disse gaver. Havde du brugt de evner som Gud havde givet dig, på den rigtige side, ville du have gjort meget for at vinde sjæle til Kristus og du ville se frelste sjæle i himlens rige fordi du har været redskab. Men du har spredt i stedet for at samle med Kristus. Dine brødre har mistet modet og kan ikke oprejse og forfremme, fordi, du ligesom et modstridende element, modvirker det gode de vil gøre.VM3 455.1

  Guds hjerte har aldrig før længes mere inderligt efter hans jordiske børn med en dybere kærlighed og mere medlidende blødhed end han gør nu. Der har aldrig før været en tid hvor Gud har været hurtigere og mere parat til at gøre noget for sit folk, end nu. Og han vil belære og frelse alle som vælger at blive frelst på hans bestemte måde. Dem som er åndelige kan erkende åndelige ting og se tegnet på Guds arbejde og tilstedeværelse overalt. Satan forledte vore første forældre, ved sin dygtige og ondskabsfulde strategi, fra edens have — fra deres uskyld og renhed til synd og uudsigelig ulykke. Han har ikke ophørt med at ødelægge; alle kræfter som han kan opmane har han sat i flittigt arbejde i disse sidste dage for at omspænde sjæles ruin. Han tager ethvert kunstgreb han kan bruge for at bedrage og forvirre Guds folk.VM3 455.2

  Han har brugt dig som sin agent til at sprede mørke og forvirring og han finder at du arbejder fortræffelig i hans hænder. Du er netop det redskab som han kan bruge og vil være godt til at såre, gøre modløse og rive ned. Du er ikke nidkær og lægger din skulder under byrden, sammen med Guds folk; men når de vil gå frem, lægger du dig selv ned som en yderligere vægt for at forhindre dem i at gøre det de skal gøre for at komme frem i rette retning. Satan arbejder med dem som holder Guds bud og har Jesu tro. Det mest bitre had er inden i ham imod alle som er loyale over for Gud og som adlyder hans bud. Han sover ikke; han formindsker ikke sin årvågenhed et øjeblik. Ville Guds bekendende efterfølgere da være halvt så kloge, flittige og udholdne i Guds arbejde, som Satan er i sit arbejde.VM3 456.1

  Havde du, bror B, fulgt med da du første gang satte dine hænder til ploven og ikke så tilbage, ville du nu have været en lysets budbringer der bærer sandheden til dem i mørke. Men Gud kan ikke bruge dig til hans ære før du lærer at rådføre dig med dine brødre og ikke tro at du ved alt hvad der var at vide. Det lykkes Satan at holde dig fra det gode. Du arbejdede godt en tid, men satans fristelser overvandt dig. Du ville gerne være først og blive smigret. Du elskede den mangt som penge giver. Satan forstår menneskers svaghed. Han har samlet sig kendskab til mennesker igennem tiden og er en erfaren hånd for hans værk. Hans list og bedrag er veludviklede og har for ofte heldet med sig fordi Guds folk ikke er så snilde som slanger.VM3 456.2

  Satan viser sig ofte som en lysets engel, opstillet i himmelsk tjenestedragt; han påtager sig venskabelig luft, viser stor karakterhellighed og stor agtelse for sine ofre, sjæle som han har i sinde at bedrage og ødelægge. Farer ligger på den sti som han indbyder sjæle til at gå på, men han har held med at holde dette skjult og præsenterer kun det tiltrækkende. Vor frelses store Feltherre har besejret for vor skyld, så vi gennem ham kan sejre for vor egen skyld, hvis vi vil. Men Kristus frelser ingen imod deres vilje; han tvinger ingen til lydighed. Han gjorde det uendelige offer så de kunne overvinde i hans navn og hans retfærdighed kan tildeles dem.VM3 456.3

  Men for at blive frelst må du acceptere Kristi åg og bortlægge det åg som du har dannet efter dine skuldre. Den sejr som Jesus vandt i ørknen er et pant til dig for den sejr som du må vinde ved hans navn. Dit eneste håb om frelse er at overvinde ligesom Jesus overvandt. Guds vrede hænger nu over dig. Du elsker verdens fornøjeligheder fremfor himmelske skatte. Øjets lyst og livets stolthed har adskilt dig fra Gud. Din tillid til dit eget svage, fejlende selv må brydes. Du må føle din svaghed før du, sammen med dine byrder, kan lægge dig i Guds hænder. Det menneske som stoler fuldt og helt på Gud vil aldrig blive til skamme.VM3 457.1

  Gud vil ikke have os til at rådføre os med vor egen bekvemmelighed når vi skal adlyde ham. Kristus behagede ikke sig selv da han var et menneske blandt mennesker. Han var en sorgernes mand og kendte til sorg. Himlens Majestæt havde ikke det sted hvor han kunne lægge sit hoved, intet sted som han kunne kalde sit eget. Han blev fattig for vor skyld, så vi ved ham i virkeligheden kunne blive rige. Lad os ikke tale om ofre, for vi ved ikke hvad det vil sige at ofre for sandheden. Hidtil har vi knap nok har løftet korset for for Kristi dyrebare skyld. Lad os ikke søge efter en vej som er lettere end den sti vor Forløser har vandret på for os. Hvor uduelig er du ikke, med al din pralende klogskab, til at vejlede dig selv! Hvor tilbøjelig er du ikke til at følge en bedraget samvittigheds ordrer, til at gå på vildfarelsens vej og drage andre med dig.VM3 457.2

  Dit naturlige temperament er sådan at underkastelse og lydighed til Guds betingelser er meget svære. Din ubundne, selvsikkerhed, dine fordomme og dine følelser leder dig let til at vælge en forkert sti. Kristus vil være en ufejlbarlig vejleder for dig hvis du vælger ham før du vælger din egen blinde dømmekraft. I dine forretninger har du ikke haft øjet rettet på Guds ære. Du har mange forviklinger og har haft mange vanskeligheder at kæmpe med og hvis du havde stolet på den sande Vejleder i stedet for din egen dømmekraft, ville du være ledt ud af din forviklinger i dine forretninger.VM3 457.3

  Du har et vigtigt arbejde for dig som du aldrig kan gøre uden Guds særlige hjælp. Du kan sikre dig engles ledsagelse og blive en arving af Gud, en medarving sammen med Jesus Kristus; og skulle du arbejde på at afgrænse håbets område og beslutte dig inden for din egen bekvemmeligheds trange plads ville dette være en livslang fejltagelse. Det er en frygtelig fejltagelse at kun leve for denne verden. Du ser tilbage og mærker fordømmelsen af din egen forkerte opførsel og forsøger at retfærdiggøre dig selv ved at finde fejl hos andre. Uanset hvilken kurs andre måtte tage, eller hvor forkerte de kan være, vil deres fejl aldrig kunne dække over din egne fejltagelser; og på den endelige opgørsdag vil du ikke vove at sige dette til Gud som undskyldning for pligtforsømmelse.VM3 458.1

  Gud vil gerne acceptere dig som sit barn og gøre dig til medlem af den kongelige familie, et barn af den himmelske Konge, på betingelse af at du kommer ud fra verden og adskiller dig og ikke rører ved urene ting. Himlens Monark vil have dig i besiddelse og glæde sig over alt som kan forædle, udvide og ophøje dit væsen og gøre dig egnet til at blive hos ham for evigt. Din eksistens og dit liv måler sig med Guds liv. Hvilken udsigt er der ikke til det kommende liv! Hvor smukt vil det dog ikke være! Hvor bred og dyb og umådelig er ikke Guds kærlighed tilkendegivet til mennesker! Ingen ord kan beskrive denne kærlighed; den overgår alle tanker og forestillinger, men den er en realitet så at du kan lære den at kende ved erfaring; du må fryde dig ved den med usigelig glæde og fuld af herlighed.VM3 458.2

  Med en sådan udsigt for dig, hvordan kan du så indskrænke dig til verdslige tanker og til verdslige beskæftigelser, søge vinding og opgive det ene punkt efter det andet af den nærværende sandhed. Sandhed, princip og ren samvittighed er ønskelig at du husker på. Guds gunst er bedre end huse af sølv og guld. Hjertets dybeste glæde kommer fra dyb ydmygelse. Tillid og underkastelse til Gud giver en ædel karakter. Tårer er ikke altid bevis på svaghed. For at du kan opbygge en karakter som er symmetrisk i den rene og hellige Guds øjne må du begynde fra grunden. Hjertet må brydes for Gud og sand anger for synd vises, indtil du imødekommer sandhedens og pligtens krav. Så vil du have sand respekt for dig selv og sand tillid til Gud. Du vil have følelsers ømhed. Al den praleri vil være væk. I stedet for hårdhed vil stor ømhed blandes med fasthed til at stå fast for sandheden i alle situationer. Du vil da se meget i verden og i dit eget hjerte vil du græde.VM3 458.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents