Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Vidnesbyrd for menigheden bind 3

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Enhed i menigheden

  ENHED I MENIGHEDEN
  VM3 434.3

  I mit sidste syn fik jeg vist at sandheden blev indført og Guds sags fremrykkelse, på Stillehavskysten. Jeg så at et godt arbejde for blevet udført for mange i Californien, men at der var mange som bekendte sig til sandheden som ikke var rede til at tage vare på Guds arbejde på rette tidspunkt og til at handle hvad Guds forsyn viser er deres pligt. Hvis der var forenede handlinger kunne et stort arbejde gøres på denne kyst for at bringe sjæle til kundskab om sandheden.VM3 434.4

  Hvis alle som har indflydelse følte nødvendigheden for samarbejde og ville søge efter at besvare Kristi bøn, at de må være ét som han er et med faderen, ville den nærværende sandhed være en magt ved denne kyst. Men Guds folk sover og ser ikke sagens behov for denne tid. De føler ikke nødvendigheden for koncentrerede handlinger. Satan forsøger altid på at splitte Guds folks hjerter og tro. Han ved godt at enighed er deres styrke og splid deres svaghed. Det er vigtigt og nødvendigt at alle Kristi efterfølgere forstår Satans bedrag og med en enstemmig front imødekomme hans angreb og besejre ham. De behøver at gøre stadige anstrengelser for at stå sammen endda også hvis det koster dem selv nogle ofre.VM3 434.5

  Guds folk er med forskellige temperamenter og naturer bragt sammen i menighedsfællesskabet. Når Guds sandhed modtages i hjertet vil den gøre sit renselsesarbejde, ophøje og hellige livet og overvinde enhvers særlige anskuelser og fordomme. Alle bør arbejde på at komme så nær til hinanden som muligt. Alle som elsker Gud og holder hans bud i sandhed vil have indflydelse på ikke-troende og vil vinde sjæle til Kristus, hæve sig i glade sejrssange for den store hvide trone. Selviskhed vil overvindes og strømmen over af kærlighed for Kristus vil vises i den byrde de føler for de sjæles frelse som Kristus døde for.VM3 435.1

  Jeg fik vist mange familier som ikke lever som Jesus vil have dem til; de har et arbejde at gøre derhjemme før de kan gå frem i det guddommelige liv. Jeg fik vist Bror B’s sag og blev vist tilbage til det tidspunkt da han antog sandheden første gang. Den havde en forvandlene indflydelse på hans liv. Selvet i en grad mistet i den interesse han følte for sandheden. Han forsøgte at vise sin tro ved sine gerninger og hans personlige interesser blev gjort sekundære. Han elskede Herrens arbejde og forsøgte med gælde at fremskynde hans sags interesser; Herren antog hans anstrengelser for at tjene ham og Herrens hånd gav ham lykke.VM3 435.2

  Jeg fik vist at Bror B mishagede Gud og bragte stort mørke over sig selv da han satte sin bedømmelse op imod sine brødre med hensyn til den rigtige måde at helligholde sabbaten på. Bror B’s interesse var på spil og han nægtede at se den korrekte holdning over for dette vigtige spørgsmål. Han ville aldrig have gjort hvad han gjorde da han vendte tilbage fra Øst, hvis han var i lyset. Jeg blev da ført hen til et andet punkt i hans historie og så ham på rejse. Da han var blandt ikke-troende lod han ikke sit lys skinne for mennesker så de ved at se hans gode gerninger ville forherlige vor Fader som er i himlen. Han tænkte ikke på Gud og på hans pligt for at repræsentere sin Frelser på ethvert sted og ved alle anledninger.VM3 435.3

  Bror B er især svag på nogle punkter; Han elsker ros og smiger; han elsker fornøjelser og anseelse. Han ophøjer sig selv og taler meget og beder lidt og Gud overlod ham til hans egen svaghed; for han bar ikke frugten til Guds herlighed. På den rejse havde han anledning til at gøre en masse godt, man han indså ikke at han var regnskabsskyldig over for Gud for hans talenter og at han som Guds forvalter ville blive kaldet til regnskab for om han havde brugt sine evner til at behage sig selv eller til at forherlige Gud. Hvis bror B havde mærket Kristi kærligheds magt i sit eget hjerte, ville han have følt en interesse for at frelse dem som han var bragt i kontakt med, så han kunne sige ord til dem som ville få dem til at reflektere med hensyn til deres evige interesser.VM3 436.1

  Han havde en anledning til at så sandhedens frø, men han udnyttede ikke anledningen som han skulle. Han burde have taget sin religion med sig da han var blandt sine slægtninge. Hans hellige bekendelse og Guds sandhed burde være indblandet i alle hans tanker, følelser, ord og handlinger. Kristus befaler at hans efterfølgere skal vandre i lyset. At vandre betyder at bevæge sig fremad, bruge os selv, bruge vore evner, være aktivt engageret. Hvis vi ikke bruger os selv i det gode arbejde som vor frelser har kaldt os til og følt vigtigheden af vore personlige anstrengelser i dette arbejde, har vi en sygelig, forkrøblet religion. Vi vinder nye sejre i vor erfaring ved at vi arbejder. Vi opnår aktivitet og styrke ved at vandre i lyset, så vi kan have kraft til at gå på Guds buds veje. Vi kan opnå større styrke for hvert skridt opad mod himlen. Gud vil kun velsigne sit folk når det prøver at være til velsignelse for andre. Vor nådegaver udvikles og modnes ved arbejde.VM3 436.2

  Jeg fik vist at da bror B var i Battle Creek havde en svag moral. Han havde forsøgt at klynge sig til Gud og beskytte sin sjæl i tankers og handlingers renhed og han var overladt til at følge sin egen forstand og få indtryk der var modsat mod hans åndelige interesse. Han mødte nogle som forvrængede sandheden og blev ledt af dem til at tro ting som var usande; og idet han havde åbnet døren for fjenden og modtog ham som en lysets engel, han var klar til at blive overvundet af fristelser.VM3 437.1

  Han blev slemt forudindtaget og blev mistænkelig over for netop dem som Gud ville have han skulle have tillid til. Han så tingene i et fordrejet lys og de møder som skulle have været til stor styrke for ham, var til skade. Det var sådan Satan ville have det, så bror B kunne miste tillid til dem som Gud havde udpeget til at lede ud i sit arbejde. Han kom i strid med dem og med arbejdets hjerte. Han var lige som et skib på havet uden anker eller ror. Hvis han ikke kunne have tillid til dem ved arbejdets hoved kunne han ikke have tillid til nogen.VM3 437.2

  Bror B har kun lidt ærbødighed eller respekt for sine brødre; han tror at hans dømmekraft og hans kundskab og evner er bedre end deres; derfor vil han ikke modtage noget fra dem, eller stole på deres dømmekraft, ejheller søge efter råd hos dem, medmindre han leder og lærer dem. Han vil handle efter hans egen dømmekraft, uanset hans brødres følelser, sorger eller bønner. Da han ikke længere have tillid til arbejdets hjerte, vidste Satan, at han kunne være sikker på ham, medmindre hans tillid kunne genoprettes. Bror B’s evige interesser afhænger af om han accepterer og respekterer de hjælpere og ledere som Gud har fundet for godt at sætte i menigheden. Hvis han følger sin egen valgte fremgangsmåde vil han i sidste instans finde ud af at han alt i alt har været på den forkerte bane og at han har bedraget sig selv til hans ruin. Han vil først prøve den ene bane, så den anden og efter alle fejltagelser vil den sande sti, som leder til himlen, alligevel også gå tabt.VM3 437.3

  Der er tusinder, som rejser på mørkets og vildfarelsens vej, den brede vej som leder til død og de bilder sig selv ind at de er på lykkens og himlens sti; men de vil aldrig finde denne sti ejheller finde den anden vej. Bror B behøver hjælpere som Gud har sat i menigheden, for han kan ikke selv udgøre en menighed; og dog viser han at han ville være glad for at være en fuldkommen menighed og ikke underkaste sig nogen. Bror B har for længe siden holdt op med at hellige sig til Gud; han vogtede ikke sin sjæle vej mod Satans antydninger. Jeg så at Guds engle nedskrev hans ord og handlinger. Han gik længere og længere væk fra himlens lys. Skønt Guds nåde ikke styrer dig særlig meget, bror B, er du en svær mand at ramme. Du har stor selvtillid og fasthed, som mærkes i din familie og i menigheden. Du har kun lidt ærbødighed og respekt over for andre. Du besidder ikke ydmyghedens nådegave.VM3 438.1

  Bror B vendte tilbage til denne kyst i stort mørke; han havde mistet sin kærlighed for sandheden og sin kærlighed for Gud. Hans naturlige følelser styrede ham og han var stolt. Han elskede sig selv og han elskede penge højere end sandheden og hans Forløser. Jeg fik vist at hans opførsel, efter at han var vendt tilbage til kysten, var en vanære for kristennavnet. Jeg så tage lystige fornøjelseselskere i hånden. Han sårede sine brødre og skadede sin Frelser og satte sig til åben skam for ikke-troende. Jeg så at fra det tidspunkt fandt han ikke behag i Guds tjeneste eller i sandheden s fremmarch. Hans synes at have nidkærhed for at søge skrifterne og forskellige forfattere, ikke for at blive anerkendt på den nærværende sandheds vigtige punkter, som Gud i sit forsyn havde givet ham gennem sine udvalgte mennesker, men han synes at have nidkærhed for at finde et nyt sted til at give nye synspunkter i modsætning til organisationens anerkendte tro. Han udforsker hvor det ikke er til Guds ære, men til støtte for sig selv.VM3 438.2

  Da bror B tidligere havde taget standpunkt på den forkerte side, er det ikke i overensstemmelse med hans natur at se sine fejl og bekende dem, men at slås for det, uanset hvad følgerne bliver. Denne ånd er ødelæggende for menigheden og ruinerende for hans familie. Han behøver at blødgøre sit hjerte og lade ømhed, ydmyghed og kærlighed komme ind. Han behøver godgørenheds og ædelmodigheds egenskaber. Kort sagt, behøver han at blive gennemgribende omvendt og blive et nyt menneske i Jesus Kristus. Han vil få sin families respekt og kærlighed og vil få styringen over sit hjem. Pligt og kærlighed, vil ligesom tvilingesøstre, være hans hjælpere i opdragelsen af hans børn.VM3 438.3

  Jeg så at søster B havde meget at bedrøves over med hensyn til den måde hun var blevet behandlet af sin mand på; at hendes liv har været meget ulykkeligt, skønt han var i stand til at gøre hende lykkelig. Det er som om hun er forstemt og som om hun føler inderst inde at han forsømmer hende og han ikke elsker hende. Når han er væk føler hun sig nogen gange splittet og bliver skinsyg og mistænker ham. Satan var tilstede med hans fristelser og hun så på nogle ting i et stærkt overdrevet lys. Alt dette kunne være sparet hvis bror B havde bevaret sin helligelse til Gud. Jeg blev ført endnu længere frem og så at han vandrede i vantro og mørke medens han bildte sig selv ind at han alene havde det sande lys. Jo mere han blev adskilt fra Gud jo mindre kærlighed havde han for sine brødre og for sandheden.VM3 439.1

  Jeg fik vist at bror B drog det ene trospunkt efter det andet i tvivl. Trospunkter som havde bragt os ud fra verden og havde gjort os til et adskilt og tydeligt folk, der ventede på det velsignede håb og vor herre og frelser Jesu Kristi tilsynekomst. Hans vantro og mørke havde ikke flyttet vor tros hovedpiller. Guds sandhed har ikke gjort noget indtryk på ham. Sandheden er stadig sandhed, men den har ikke haft nogen indflydelse på hans brødres tanker. De forkerte efterretninger, om mig og min mand, som han har bragt med sig fra øst, har skabt mistænksomhed og tvivl i andres sind. Dem som ikke kender til os kan ikke forsvare os. Menigheden i ___, så jeg, kunne være blevet tre gange større som mange nu er blevet og kunne have haft ti gange større styrke, hvis bror B ikke havde lagt sig selv i fjendens hænder. I hans blinde vantro har han gjort alt hvad han kunne for at tage modet fra de troende i sandheden. I hans blindhed har han ikke set at hans fremgangsmåde var frygtelig i Guds øjne. Den modløshed og det mørke, som han har været årsag til, har gjort bror C’s arbejde dobbelt så hårdt, for hans indflydelse har ikke kun kunne mærkes i menigheden i ___, men også i andre menigheder.VM3 439.2

  Bror B har styrket vantro og en modarbejdelse som bror C har måtte stå mål med. Jeg så at vi ville møde det samme og at det ville tage tid at udrydde de gamle bitterhedens rødder hvorved mange er blevet besmittet; så der er tid til at tale og tid til tavshed. Så når Gud pålægger byrden at tale, bør vi ikke tøve, uanset om mennesker vil høre eller lade være. Vi bør gennemføre alligevel, hvis noget af efterlades uden for menigheden og uden for sandheden. Gud har et stort og vigtigt arbejde at gøre for nogen i ___ og på det rette tidspunkt vil det blive gjort og sandheden vil sejre.VM3 440.1

  De af vore brødre som ikke selv har fået erfaring i den nærværende sandhed kan ikke besvare bror B’s argumenter og selvom de ikke forstår de synspunkter han forsvarer, er de dog mere eller mindre påvirkede af hans tale og slutninger. Nogle har ikke følt sig fri når de kommer for at tilbede Gud. De var bange på sabbaten for at tale om deres virkelige følelser og tro og ventede at han ville kritisere hvad de ville sige. Møderne har været døde og kun givet lidt frihed.VM3 440.2

  Bror B ønsker at andre bør se på ham som et menneske der kan forklare skifterne, men jeg fik vist at han er bedraget og forstår dem ikke. Han er begyndt på et forkert sted og har forsøgt at få en ny tro frem, en original trosteori. Han ville oprykke og fejlplacere de vejmærker som viser os vore korrekte holdninger, at vi nærmer os denne Jords histories slutning. Han bilder sig selv ind at han er blevet ledt af Herren, men det er helt sikkert en anden ånd. Hvis han ikke ændrer hans kurs helt og bliver villig til at lade sig lede til at lære, vil han overlades til at følge sine egne veje og helt lide troens skibbrud.VM3 440.3

  Nogle er så forblindede i deres egen vantro at de ikke kan se ånden i bror B. De kunne være blevet hjulpet af ham hvis han havde taget imod Guds råd. Han kunne have ledt dem til lyset i stedet for at forøge deres trosforvirring og deres forviklinger. Men han har været en anstødssten, en blind leder for blinde. Havde han gjort lige stier for sin fod, ville den haltende ikke været vendt bort fra vejen, men ville være helbredt. Han har nægtet at vandre på lysets sti som Gud har givet sit folk og dem som ville vandre i lyset har han forhindret.VM3 441.1

  Han føler at det er en ære at lede tanken hen på tvivl og vantro med hensyn til Guds lovlydige folks anerkendte tro. Sandheden som han før glædede sig i er nu for ham i mørke og medmindre han ændrer sin kurs, vil han falde tilbage i en blanding af forskellige trosretningers syn, men vil stort set ikke være enig med nogen af dem; han vil være en adskilt menighed for sig selv og ikke under menighedens store hoveds styring. Ved at bringe sine synspunter i opposition med organisationens tro, bedrøver han menigheden og gør den modløs. Han ser at hvis sabbatsholerne har sandheden er han i mørke og dette vil han ikke indrømme. Sandheden fordømmer ham og i stedet for at forsøge at bruge sin sjæl i harmoni med den, hengive sig til dens krav og fornægte selvet, søger han efter en position hvor han ikke fordømmes.VM3 441.2

  Jeg fik vist at hvis han fortsætter sin nuværende kurs, forblændet over for hans egentlige tilstand, vil han efter nogen tid være glad for at finde nogle påskud for at opgive sabbaten. Satan leder ham sikkert, som han har ledt mange andre, væk fra organisationen til bedragelsens og vildfarelsens vej. Hvor meget mere sikkert er det ikke for bror B at bringe sin sjæl i harmoni med sandheden end at mistyde skriften og bringe den i harmoni med hans ideer og handlinger. Hvis han vil bringe sine handlinger i harmoni med Guds lovs principper har han en opgave i sine hænder han næppe har drømt om. Det kødelige hjerte er i fjendskab med Gud. Det er ikke underlagt Guds lov, det kan det slet ikke.VM3 441.3

  Vore fjenders, i Battle Creek, antydninger og åbne tale blev modtaget af bror B da han var på sin rejse i Øst og han vendte tilbage med bitre og onde følelser i sit hjerte imod dem ved arbejdets hjerte og især imod mig. Han havde ingen god grund for at værne om de følelser og de synspunkter han gav udtryk for med hensyn til mit arbejde og vidnesbyrd. Vantro og fordomme som havde fordærvet hans egen sjæl havde forsøgt at opirre andres mennesker. Han gjorde dette med en anseelig effekt. For det første, var mange påvirket af hans sofisteri og mørke, for han kan gøre påstande og drage logiske slutninger som om han havde med virkelige kendsgerninger at gøre. Han ved hvordan tingene skal presses igennem og er hurtig til at tale. Hans ord har indflydelse hos nogle som var uhellige og som ønsker at få tingene på den måde han har fremstillet vort arbejde og vort kald. Han har haft indflydelse og givet nogle lærdomme som kunne have hjulpet, hvis han da ikke havde lukket vejen så vi ikke kunne få adgang til dem. I denne gruppe var bror og søster D.VM3 442.1

  I dette må bror B se frugterne af hans opførsel og der er andre som blev påvirket på samme måde, med samme resultater, så vidt deres tro og tillid til sandheden angår. Lige så snart at bror B eller nogen andre afgør at mennesker, som har haft meget travlt med at bringe den nærværende sandheds sag frem til den nuværende position, ikke er ledt af Gud, men er listige og lumske mennesker der bedrager folk, så mener han eller nogen andre, at de skal fraskrive sig hele arbejdet, som om de er bedragere og en svindlere. For at være konsekvente må de kaste alt over bord. Dette har bror B gjort — næsten uden hensyn til sig selv og dette har andre gjort. Om nogen tid vil han, hvis det ikke allerede er nu, se tilbage på sit arbejde med mere blandede følelser end han har nu. Han vil se det arbejde som han har gjort i løbet af de sidste få år som Gud ser det og vil ikke, være tilfreds som han er nu. Når han ser det elendige arbejde som han har været involveret i for nogle få år siden, vil hans visdoms pral og overlegne kundskab få en ende og han vil angre i sin sjæls bitterhed, for sjæles blod er på hans klæder.VM3 442.2

  Hvis bror B havde ønsket at se tingene korrekt og havde mærket muligheden for at være bedraget, ville han have kommet til bror og søster White med det, som kan skade deres omdømme og så kunne de få en anledning til at forsvare sig. De rapporter som han tog med sig over markerne til Stillehavskysten bærer falske vidnesbyrd, derved bryder han Guds lov. Han vil en dag få de hårde taler tilbage, såvel som det bedrageriske sofisteri som Satan har ansporet, som han har sat i mennesker til skade for min mand og jeg selv. Sagen ligger ikke imellem bror B og mig, men mellem ham og Gud.VM3 443.1

  Gud har givet os vort arbejde og hvis han har givet os et budskab til at fremføre for sit folk, er det endda til dem som vil forhindre os i dette arbejde og vil svække folks tro på sandhed for sandhedens skyld. Disse mennesker kæmper ikke imod redskabet, men imod Gud og de må svare ham for resultatet af deres ord og handlinger. Alle som har åndelig erkendelseskraft kan kende træet på dets frugter. Bror B står frem som en der er oplyst af Gud til at rive folk ud af den forkerte opfattelse om vort arbejde og mission. Alle kan se, hvis de vil, frugten der vokser på dette træ. Bror B, er det til evigt liv, eller er det til død?VM3 443.2

  Efter at bror B fik denne særlige kundskab fra Battle Creek, som førte ham til at forklejne vort arbejde og mission, følte han sig fri til at forene sig med ikke-troende i fornøjelsesudsvævelser og på grund af hans overfladiskhed bragte han skam over Kristi sag og store lidelser over sin hustru. Var han så forblændet at han ikke var overbevist at han forsøgte at rive det ned som Gud havde forsøgt at bygge op? Havde han ikke gjort sig tanker om at han faktisk kæmpede imod Gud? Det arbejde som han har gjort har engle skrevet ned i himlen og han vil komme til at svare for det når enhver gerning, i dommen skal bære den uendelige Guds undersøgelse. I sin blindhed har bror B løftet sin svage arm til at kæmpe imod Gud, hvor han ellers bilder sin bedragne sjæl ind at han arbejdede i Guds tjeneste. Ethvert menneskes arbejde skal prøves med i ild på den sidste dag og kun guld, sølv og ædelstene vil stå prøven.VM3 443.3

  Gud er ikke til at spøge med. Han kan bære meget over med mennesker, men han vil hjemsøge deres overtrædelser og kræve ethvert menneske til regnskab efter som hans gerninger har været. Selvom mennesker kan være pralende og prale af deres egen klogskab, kan et åndepust fra Guds læber omdanne deres ære og herlighed til støv. Jeg fik vist at bror B vil være uden undskyldning på Guds dag, når alle sager vejes på hellighedens vægt. Han ved bedre hvordan det skal gøres end bror B ved. Han har haft tilstrækkelige beviser for at bestemme det gudsbetroede arbejdes karakter. Frugterne af hans arbejde er tydelige for ham og han kan se og forstå dem hvis han vil.VM3 444.1

  Bror B’s selvtillid er den mest vidunderlige og er en frygtelig snare for ham. Hvis han ikke kan overvinde dette farlige træk i hans karakter, vil den vise sig at blive hans ruin. Han er i sit naturlige element når han strides og diskuterer trospunkter; han vil drage dem i tvivl og forkrøble dem og være i strid med sine brødre indtil Satan styrer hans sind så meget at han virkelig tror at han har sandheden og hans brødre er i vildfarelse. Han står ikke i lyset og har ikke Guds velsignelse, for det er en del af hans religion at modsætte sig Guds lovlydige folks anerkendte trospunkter. Er alle disse bedragede? og er bror B det eneste menneske som Gud har givet den rette indsigt? Er Gud ikke ligeså villig til at give hans helligede, selvopofrende tjenere en korrekt forståelse af skifterne som at give den til bror B?VM3 444.2

  Prøver bror B sig selv ved denne enkle prøve? “Drager dette lys og den kundskab som jeg har fundet og som sætter mig strid i med mine brødre, mig nærmere til Kristus? gør den min Frelser mere dyrebar for mig og gør den min karakter mere lig hans?” Det er et naturligt, men ikke et tiltalende, træk i vor karakter at være strenge i vor erkendelse og stædige i vor hukommelse, over for andres fejl og fiaskoer.VM3 444.3

  Bror B prøver ikke at være enig med sine brødre; hans selvsikkerhed har fået ham til ikke at føle noget særlig behov for enighed. Han føler at deres tanker er blevet dannet lidt ringere end hans egne og at modtage deres meninger og råd som værdifuld omsorg er en stor ydmygelse. Denne selvtillid har lukket ham ude fra hans brødres kærlighed og sympati og fra at være enig med dem. Han føler at han er for klog og for erfaren til at have brug for de forholdsregler som er uundværlige for mange. Han har så stor en mening om hans egne evner og en sådan tillid til hans egne færdigheder at han tror at han kan klare enhver nødsituation. De himmelske sagde, da de pegede på bror B: “Derfor skal den, der mener at stå, tage sig i agt, at han ikke falder!” Selv-sikkerhed fører til at forsømme årvågenhed og til ydmyg bodsbøn. Der er ydre fristelser der skal undgås og indre fjender og forviklinger der skal overvindes, for Satan tilpasser sine fristelser til de enkelte personers forskellige karakter og temperament.VM3 445.1

  Kristi menighed er i konstant fare. Satan forsøger at ødelægge Guds folk og et menneskesind, et menneskes dømmekraft, er ikke tilstrækkeligt at have tillid til. Kristus vil have at hans efterfølgere bringes sammen i menighedsfællesskabet og overholder en orden, har regler og disciplin og alle underkaster sig andre, værdsætter andre bedre end de værdsætter sig selv. Enighed og gensidig tillid er absolut nødvendig for menighedens trivsel. Hvis hvert menighedsmedlem føler sig fri til at handle uafhængig af andre, går han egen særlige kurs, hvordan kan menigheden så være i sikkerhed i den farlige tid? En menigheds trivsel og eksistens er afhængig af de hurtige enstemmige handlinger og gensidige tillid til dens medlemmer. Når faresignalet lyder i krisen, er der brug for hurtigt og aktivt arbejde, uden at stoppe for at spørge og drøfte hele emnet fra den ene ende til den anden og således lade fjenden vinde adgang ved udsættelse, skønt en enstemmig handling kunne have reddet mange sjæle fra fortabelse.VM3 445.2

  Gud ønsker at hans folk skal være forenede i det kristne fællesskabs tætteste bånd; tillid til vore brødre er absolut nødvendig for menighedens trivsel; enstemmig handling er vigtig i en religiøs krise. Et uklogt skridt, en uforsigtig handling, kan styrte menigheden ned i vanskeligheder og prøvelser hvorfra den ikke kan genrejse sig i årevis. Et medlem i menigheden fyldt med vantro kan give den store fjende et fortrin som vil påvirke hele menighedens trivsel og som følge deraf kan mange mistes. Jesus vil have at hans efterfølgere er underkastet hinanden; så kan Gud bruge dem som redskaber til at frelse hinanden; for den ene kan ikke se de farer som de andres øjne er hurtige til at se; men hvis den uopmærksomme vil adlyde i tillid til advarslen, kan de spares for mange vanskeligheder og prøvelser.VM3 446.1

  Da Jesus var ved at forlade sine disciple, bad han for dem på den mest rørende og højtidelige måde at de alle måtte være et “ligesom du, Fader! i mig og jeg i dig, at også de må være ét i os, så verden må tro, at du har sendt mig. Og den herlighed, du har givet mig, den har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét, jeg i dem og du i mig, for at de må være fuldkommen ét, så verden kan forstå, at du har sendt mig og har elsket dem, ligesom du har elsket mig.” Apostlen Paulus formaner i sit første brev til Korinterne dem til enhed: “Men jeg formaner jer, brødre, ved vor Herres Jesu Kristi navn, at I alle skal være enige indbyrdes og at der ikke må findes splittelser iblandt jer, men at I skal være fuldt ud forenede i samme sind og samme overbevisning.”VM3 446.2

  Gud leder et folk ud fra verden på den evige sandheds ophøjede platform, Guds bud og Jesu tro. Det vil ikke være i strid med sig selv, hvor én tro et og en anden tror og har synspunkter på noget helt modsat og alle bevæger sig uafhængigt af legemet. På grund af denne gavernes forskellighed og styring som han har sat i menigheden, vil de alle komme til troens enhed. Hvis et menneske tager sine synspunkter fra bibelsandheden uden at vise hensyn til sine brødres anskuelser og retfærdiggører hans fremgangsmåde, påstår at han har en ret til sine egne særlige synspunkter og så presser dem igennem frem for andre, hvordan kan han da fuldbyrde Kristi bøn? Hvis andre og endnu flere dukker frem og enhver påberåber sin ret til at tro og tale hvad det behager ham uden hensyn til organisationens tro, hvor vil så den harmoni være som var mellem Kristus og hans fader og som Kristus bad måtte være blandt hans brødre.VM3 446.3

  Gud leder et folk ud og sætter dem på troens store platform, Guds bud og Jesu vidnesbyrd. Han har givet sit folk en lang kæde af bibelsandheder, klar og i forbindelse med hinanden. Denne sandhed er af himmelsk oprindelse og er blevet eftersøgt som en skjult skat. Den har været gravet ud ved omhyggelig ransagelse af skrifterne og ved megen bøn.VM3 447.1

  Bror B betvivler punkt efter punkt vor tro. Hvis han er rigtig i hans nye teorier, er sabbatsholderens organisation forkert. Skal den anerkendte tro i vor positions stærke punkter, som har ledt os ud fra verden og forenet os som et adskilt særskilt folk, opgives som fejlagtige. Skal vi tage imod et menneskes tro, med de vidnesbyrd han giver os ud fra hans religiøse karakters frugter? Eller vil bror B opgive hans dømmekraft og meninger og komme til organisationen. Var han ikke har forblindet i sin sjæl med fordomme og ved at gemme på ond modstand mod Guds arbejde, ville han ikke være overladt i et sådant mørke.VM3 447.2

  Han er en dygtig taler og vil ivrig fremhæve sine synspunkter og vil ikke indrømme bevisbyrden imod sig. Det er frygteligt for ham at stå sådan i vejen for menighedens fremgang, som han har gjort. Verden er stor; han har alle de privilegier som han kan få for at gå ud blandt ikke-troende og omvende dem til hans teorier; og når han kan præsentere en velorganiseret organisation hvor han har været middel for omvendelse fra synd til retfærdighed, så og ikke før, vil han fremføre sine særlige synspunkter overfor Guds menighed, som er smertet og forsagt af hans mørke og vildfarelse. Han har ingen ret til at bygge på andre menneskers grundlag, alt deres træ, hø og stubbe bliver fortæret af ild på den sidste dag.VM3 447.3

  Jeg fik vist at det eneste sikre for bror B er at sidde ved Jesu fødder og lære livets vej mere fuldstændigt. Hans lære skal falde som regnen og hans tale skal falde som dug, over den ydmyge og lærvilliges hjerte. Bror B må få et lærvilligt gemyt. Han skal ikke sidde som dommer, men som en elev; ikke for at komme med smålig kritik, men for at tro; ikke for at drages i tvivl og finde fejl og modstand, men for at lytte. Stoltheden må vige for ymygheden og fordommene må udskiftes med oprigtighed, ellers vil Kristi nådige ord være nyttesløse for ham. Min bror, du kan overveje din blinde dømmekraft og uhellige sindelag indtil Guds dag og ikke komme et skridt nærmere himlen; du kan diskutere og undersøge lærte forfattere og endda skrifterne og alligevel blive mere og mere selvbedraget og blive mere og mere skummel, som Jøderne blev over for Kristus. Hvad var deres fejl? De forkastede det lys som Gud allerede havde givet dem og søgte efter et nyt lys hvorved de kunne forklare skrifterne til at understøtte deres handlinger.VM3 448.1

  Du gør det samme; du går forbi det lys som Gud har anset for at være godt for dig i offentliggørelsen af den nærværende sandhed og i hans ord og du søger dine egne læresætninger, teorier som ikke kan understøttes af Guds ord. Når du bliver som et lille barn, villig til at lade dig lede og når din forståelse er helliget og din vilje og fordomme er opgivet, vil et sådant lys blive udbredt i dit hjerte så det vil oplyse skrifterne og vise dig den nærværende sandhed i sin skønneste overensstemmelse. Det vil vise sig som en gylden kæde, led forbundet til led til et fuldstændigt hele. “Hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Himmeriget.” “Lær af mig,” siger Kristus; “thi jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet; så skal I finde hvile for jeres sjæle.”VM3 448.2

  Hvis du i virkeligheden havde gået i Kristi skole, forventer han af dig at du viser din karakter og opførsel i den elskelighed som er så smukt eksemplificeret i hans karakter. Kristus ville ikke begynde sig at lære selvretfærdighed, indbildskhed og egenvilje. Hvis sådan noget kommer til ham med spørgsmålet, Hvad er sandhed? giver han det ikke noget svar. Det er kun den ydmyge som han vil lede i dommen, den ydmyge vil lære hans vej. Salomon var af naturen udstyret med god dømmekraft og store fornuftstanker, men han erkendte sig selv for Gud som et lille barn. Han søgte efter visdom fra Gud med ydmyghed og han søgte ikke forgæves. Hvis du virkelig søger efter sandheden med det rette motiv vil det være hos organisationen for den har sandheden. Hvis du søger skrifterne og forskellige forfattere så du finder forskellige læresætninger som vil falde sammen med din egen forudindtagede mening og hvis du allerede har erkendt din tro, så vil du være skrydende, selvsikker og hoven.VM3 448.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents